Vedení účetnictví Praha 9 Českomoravská

pohledávky vznikají z obchodního styku a představují právo podniku na zaplacení určité peněžní částky. Závazek je opakem pohledávky, pro podnik tedy představuje povinnost v budoucnu něco dát, udělat, případně nedělat a zachycuje se v rozvaze na straně pasiv. Nejčastěji se v rozvahách podniků objevují závazky z obchodních vztahů, které znamenají povinnost zaplatit určitou peněžní částku. Přehled základních daňových pojmů Daň je povinnou, nenávratnou, zákonem určenou platbou do veřejného rozpočtu. Je platbou neúčelovou a účetní Českomoravskou neekvivalentní, která se buď pravidelně opakuje v časových intervalech např. každoroční placení daně z příjmů, nebo se platí za určitých okolností, je tedy nepravidelná např. při každém převodu nemovitosti. Neúčelovost daně je chápána jako skutečnost, že konkrétní daň v určité výši nefinancuje konkrétní vládní projekt, ale stává se součástí celkových příjmů veřejného rozpočtu, z Českomoravská kterého se následně financují různé veřejné potřeby. Neekvivalentnost znamená, že poplatník nemá nárok na protihodnotu ve výši Vysočanská odpovídající jeho platbě. Daňový subjekt je podle zákona osoba povinná strpět, odvádět nebo platit daň. Dělí se na poplatníka a plátce daně. Poplatníkem daně se rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo také daňový subjekt, jejíž předmět příjmy, majetek, popř. úkony Českomoravské poradenství účetními jsou přímo podrobeny dani. Poplatník je zpravidla také povinen daň sám platit, ale protože by u některých daní bylo určení poplatníka

náročné na administrativní úkony, existuje druhý daňový subjekt, a tím je plátce daně. Plátce daně je fyzická nebo právnická osoba, která ze zákona, pod vlastní majetkovou odpovědností, odvádí správci daně do veřejného rozpočtu daň vybranou od poplatníků nebo vedení účetnictvím Českomoravské sraženou poplatníkům. Předmět daně je veličina, z níž se daň vybírá. Stručné vymezení je obvykle součástí názvu daňového zákona, např. zákon o dani z přidané hodnoty. Vynětí z předmětu daně ohraničuje předmět daně tak, že určuje hranici, za kterou předmět daně Palmovka již nesahá. Vynětí z předmětu daně často jen uvádí, co předmětem daně není, tak, aby nevznikaly pochybnosti a zvýšila se právní jistota daňových subjektů. Osvobození od daně určuje část předmětu, ze které není daň vybírána, resp. kterou daňový subjekt není povinen, ale ani zpravidla oprávněn, zahrnout do základu daně. Základ daně je předmět daně, který musí být vyjádřený v měrných těhotenské cvičení nejblíže Prahy 9 Českomoravské

Účetnictví Českomoravská

jednotkách, a upravený podle pravidel stanovených zákonem. Zdaňovací období je pravidelný časový úsek, za který nebo na který se Jarov stanovuje základ daně a vybírá daň. KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. s. VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém aneb učebnice daňového práva. s. VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém aneb učebnice daňového práva. s. VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový účetnictví Českomoravská systém aneb učebnice daňového práva. s. VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém aneb učebnice daňového práva. s. Sazba daně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu, jehož prostřednictvím se ze základu daně sníženého o odpočty stanoví velikost.

Copyright © 2023 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Českomoravské
Účetnictví B servis
B servis
Nabídka daňového poradenství, vedení účetnictví a mzdové agendy, auditorských služeb. Zakládání a prodej společností. Daňové poradenství je naší stěžejní a pro Vás nejdůležitější službou, která nespočívá jen v kontrole výdajů,...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví J+K
J+K
Vedení účetnictví poskytuje zcela nepostradatelné informace pro majitele firmy z hlediska jejího dalšího řízení a fungování. Klient pravidelně obdrží reporty a informace o hospodářském výsledku své firmy v jednotlivých měsících, dále salda...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví PM FINANCIAL
PM FINANCIAL
Divize PMF AGENTURA vznikla jako nástupnický subjekt účetní kanceláře Jitky Tiché, současné ředitelky společnosti. Od roku 2000 tato účetní kancelář zabezpečovala komplexní služby v oblasti účetnictví, mezd a daní. Vzhledem ke zvýšené...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví NOMITA
NOMITA
Naše firma vznikla v roce 2004 s cílem metodicky a odborně vést ekonomické agendy malým a středním subjektům - právnickým osobám. Postupem času jsme služby rozšířili o činnosti pro fyzické osoby, podnikatele i nepodnikatele. Hlavním cílem služby...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví TOMMI-holding
TOMMI-holding
Firma TOMMI byla založena dvěma společníky začátkem roku 1991 jako údržbářská firma a po roce činnosti byla v roce 1992 založena spol. TOMMI s r.o. s cílem vytvořit nový systém správy a údržby bytového a domovního fondu. Tato společnost byla...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví DAN-EKONOS
DAN-EKONOS
Zpracujeme kompletně daňovou evidenci a účetnictví v různých úrovních spolupráce. Ať již necháte celou agendu jen na nás nebo naše spolupráce bude formou dohledu, konečném zaúčtování a převzetí odpovědnosti. Dohodneme se s Vámi, zda zpracujeme...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Účetnictví Jan Provazník
Jan Provazník
Jsme účetní firma specializující se především na poskytování komplexních účetních služeb menším a středním firmám v Praze a okolí. Účetnictví vedeme od roku 1994 obchodním i výrobním firmám. Naším cílem je zbavit klienty starostí s...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví 1. daňová a účetní
1. daňová a účetní
úvod / společnost Společnost 1. daňová a účetní s.r.o. je nově vzniklou společností, založenou týmem odborníků s mnohaletými zkušenostmi jak v oblasti účetnictví, tak i v daňových záležitostech. Klientelu společnosti tvoří soukromí...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Účetnictví Jaroslav Foltýn
Jaroslav Foltýn
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví ALLQ
ALLQ
Společnost Allq, s.r.o. byla založena 3. ledna 2008 odštěpením oddělení správy informačních systémů a následně účetního oddělení z firmy Aquasoft spol. s r.o. Allq, s.r.o. je 100% vlastněná tuzemským kapitálem a v současné době zaměstnává...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Účetnictví Eva Dostálová
Eva Dostálová
Poskytuji kompletní vedení účetnictví a daňové evidence a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví KLETAX
KLETAX
Naše společnost si zakládá na dlouholetých zkušenostech. Vedení účetnictví se věnujeme již od roku 1990 a od roku 2006 jsme naši činnost rozšířili o firemní kurzy daní a účetnictví. Vše pod záštitou daňových poradců, kteří naši firmu...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Účetnictví ABORIGINAL Company
ABORIGINAL Company
Vedení kompletního účetnictví dle platných zákonů v České republice, či podle jiných mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP), to zahrnuje zejména účtování pokladen tuzemských i zahraničních, bankovních výpisů – elektronických...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Účetnictví ÚDM
ÚDM
Nabízíme vedení podvojného účetnictví a daňové evidence pro malé a střední firmy. Zpracováváme mzdy, daňová přiznání, agendu sociálního a zdravotního pojištění, personální a skladovou evidenci. Zajišťujeme veškerá jednání a korespondenci...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Účetnictví Agentura
Agentura
Provádíme účetnictví, mzdovou agendu či daňové přiznání. Poskytujeme ekonomické a finanční poradenství.Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví JL Consulting Extras
JL Consulting Extras
Společnost JL Consulting Extras s.r.o. byla založena 13. října 2011. Naše společnost nabízí široké spektrum služeb z oblasti daňového poradenství, účetnictví, korporátních financí, optimalizace nákladů či controllingu. Umíme pomoci také v...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví DEXICO
DEXICO
Jsme účetní a daňová kancelář, která zpracovává účetnictví firmám a podnikatelům. Dále naše klienty zastupujeme při jednání s úřady a institucemi sociálního a zdravotního pojištění. Nabízíme také služby daňového poradce a auditora. Pro...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví ALTAXO SE
ALTAXO SE
MoyMoy s.r.o. je přední poradenskou společností v oblasti poskytování kompletního servisu při zakládání obchodních společností, prodeji READY MADE společností, poskytování sídla a obchodní adresy pro Vaši firmu a při poskytování dalších...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Účetnictví Agentura Páže
Agentura Páže
Naše firma vznikla převodem z fyzické osoby a v oboru působí již od roku 1991. Jako společnost s ručením omezeným na trhu působíme od roku 2003. Naše sídlo je na Praze 8 v bezprostřední blízkosti metra Palmovka s velmi dobrou dopravní...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví Eva Podzimková
Eva Podzimková
Můžete se spolehnout na kompletní účetní a daňové služby, které začínají předáním či svozem dokladů a všech potřebných dokumentů. Následuje zpracování účetních dokladů dle českých účetních standardů a platných norem, vedení skladové...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany