Vedení účetnictví Praha 4 Cholupice

rozvahovými. v průběhu roku nám slouží pro zachycení nákladů a výnosů samostatné účty, kterým říkáme účty výsledkové. Pomocí těchto účtů zjišťujeme výsledek hospodaření účetní jednotky za účetní období. vždy dodržujeme zásadu podvojnosti, což znamená, že každý účetní případ je zaúčtován na dva účty. Náklady, výnosy, zisk a ztráta Při koloběhu oběžného majetku vedou některé Praha 12 hospodářské operace pouze ke změně dvou rozvahových položek. Například nám odběratel zaplatí změna účtů dodavatelé a bankovní Lahovičky účty. Dochází takzvaně pouze ke změně struktury aktiv a pasiv. Současně však vznikají i operace, při kterých dochází ke změně pouze jedné rozvahové položky a současně vznikají náklady a výnosy Např. koupě PHM nám změní účet pokladny a současně účet spotřeby materiálu PHM. Náklady a výnosy porovnáváme v druhém nejdůležitějším účetním výkazu, a to je Výkaz zisků a ztrát. Tento výkaz slangově nazývaný výsledovka řadí náklady na stranu Má dáti a výnosy na stranu Dal. Hospodářský výsledek je rozdíl mezi výnosy a náklady. Matematicky lze zjistit zisk, ztrátu, nebo nulový hospodářský výsledek. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou výsledkem dvou pohledů na firemní účetnictví v procesu hospodaření účetní jednotky firemní majetek struktura majetku a zdroje jeho financování výsledky Cholupicích účetní dosažené používáním firemního majetku za určité období Vzhledem k tomu, že výsledky hospodaření jsou součástí rozvahy, oba způsoby účetnictví Cholupice

musí dát stejný výsledek. Význam zjišťování výsledku hospodaření účetní výsledek hospodaření je podkladem pro stanovení daně z příjmů posouzení hospodářské situace podniku posouzení celkové ekonomické situace z hlediska externích uživatelů, jako jsou banky, Hrnčíře akcionáři, finanční úřad, veřejnost zisk je základním nástrojem hmotné zainteresovanosti dividendy, podíly na zisku zisk je zdrojem dalšího financování podniku zvýšení vlastních zdrojů Okruhy k opakování Popiš zásadu podvojnosti Rozeber obě strany každého účtu. služby účetních Cholupicím Jak získáme konečný stav účtu. Co je hospodářský výsledek. Nejčastější výukové problémy této oblasti Nestejný hospodářský Roztyly výsledek v rozvaze a výsledovce, nedostatečné analytické rozčlenění nákladových účtů, záměna stran jednotlivých účtů úbytek, přírůstek. Pátý tematický celek daň z přidané hodnoty Základní pojmy Daň z přidané hodnoty nepřímá daň obsažená v ceně většiny účetnictví Cholupice zboží a služeb. Sazby Daně z přidané hodnoty procentně vyjádřená výše Daně z přidané hodnoty. Zdaňovací období časový úsek, ve kterém dochází k vypořádání DPH mezi jednotlivými plátci a příslušným finančním úřadem. Obvykle bývá kalendářní měsíc nebo

Vedení účetnictví Cholupic

čtvrtletí. Daň z přidané hodnoty na vstupu Daň z přidané hodnoty z nakoupených služeb a zboží. Daň z přidané hodnoty na výstupu Daň z přidané hodnoty z prodaných služeb a zboží Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty je daní nepřímou, to znamená, že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně zboží a služeb. Výrobce nebo prodejce připočítává tuto daň k ceně výrobku a.

Copyright © 2023 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Cholupicím
Účetnictví Účetnictví - Zuzana Háková
Účetnictví - Zuzana Háková
Vedení daňové evidence s pokrytím celé Prahy vám zprostředkuje účetní Zuzana Háková, která se vedením účetnictví pro malé a střední podniky a živnostníky zabývá již od roku 2000.Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Účetnictví CHRISTOF FINANCE
CHRISTOF FINANCE
Řada společností využívajících služby externího vedení účetnictví se dostává do problému s aktuálností předávaných výstupů z účetních systému a s nutností vedení dvojí evidence účetních dokladů. Tento problém je takto zcela odstraněn...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Účetnictví HADRMAN
HADRMAN
Jsme flexibilní a dynamickou firmou s bohatými zkušenostmi v oboru. Na trhu fungujeme pod živností od roku 2006. Od roku 2008 pak jako společnost Hadrman s .r. o. Tato firma vznikla ze zkušeností majitele společnosti z řízení Bytového družstva od roku...Zobrazit
Praha 4 - Kamýk
Účetnictví Ing. Jarmila Zouharová
Ing. Jarmila Zouharová
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytujeme účetní a ekonomické poradenství a auditorské služby.Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Účetnictví Lenka Kaufmanová
Lenka Kaufmanová
Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence, mezd či zpracování daňových přiznání.¨¨Vyznat se ve světě účetnictví, sledovat aktuální legislativu či komunikovat s úřady … Uvolněte se a přeneste své starosti na nás. Máme lék na zdravé...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Účetnictví VT Service
VT Service
Nabízíme zpracování účetních dokladů malým a středním firmám, drobným podnikatelům a živnostníkům. Zajišťujeme vedení daňové evidence pro fyzické osoby i zpracování a podání daňového přiznání a měsíční přehledy na správu...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Účetnictví LogiTax
LogiTax
Jsme renomovaná účetní firma poskytující služby v ekonomických oborech od r. 2006 jako přirozené pokračování individuálních potřeb jejího majoritního zakladatele. Své služby poskytujeme především malým a středně velkým společnostem, a to na...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Účetnictví Quarta
Quarta
Společnost Quarta s. r. o. byla založena v roce 1995. Od počátku své činnosti se specializujeme na služby v oblasti účetnictví, mezd, daní a ekonomického poradenství. Zaměřujeme se především na střední a menší společnosti, i když díky...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Účetnictví NASHIRA
NASHIRA
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání.Zobrazit
Praha západ - Vestec
Účetnictví Účtárna CZ
Účtárna CZ
Jsme zkušení profesionálové a věříme, že na každý finanční nebo účetní problém společně najdeme řešení, se kterým budete spokojeni.Svěřte své účetnictví do našich rukou a nebudete litovat. 6 důvodů proč my Účetnictví za paušální...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Účetnictví Inetgroup
Inetgroup
Inetgroup, partner pro Vaše účetnictví, daně a finance Inetgroup, s. r. o., nabízí komplexní řešení účetní, daňové a mzdové problematiky tak, aby co nejméně touto problematikou zatěžoval chod firmy. Vážení klienti, rozšířili jsme svoje...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Účetnictví PROFIKOMPLET
PROFIKOMPLET
Vyrábíme nápisy na štíty, výlohy, tabule, auta, textil, dále reklamní poutače a výstavní panely. Vytváříme informačně orientační systémy, světelné reklamy, A-stojany. Navrhujeme a tiskneme letáky, vizitky, firemní papíry, plakáty, prospekty,...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Účetnictví KJ
KJ
KJ účetnictví a daně s.r.o., která byla založena v roce 2005 a navázala na předchozí zkušenosti zakladatelky pí Jaroslavy Kuklišové, která působí v oboru účetnictví již od roku 1992. Společnost KJ účetnictví a daně s.r.o. poskytuje komplexní...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
Účetnictví PREMISOFT
PREMISOFT
PREMISOFT s.r.o. je společnost, nabízející ucelený komplex služeb v oblasti poradenství pro ekonomické vedení firem. Společnost vznikla v r. 2007. Hlavní náplní činnosti společnosti je komplexní zajištění účetnictví včetně zaškolení...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
Účetnictví Proprius
Proprius
Nabízíme kompletní účetní služby a poradenství. Zabýváme se vedením účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy a personalistiky. Dále zpracováváme přiznání k DPH, k dani z příjmu právnických a fyzických osob, cestovné i ostatní daně a...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Účetnictví Ondřej Mikšík
Ondřej Mikšík
Nabízím účetní služby: Pro fyzické i právnické osoby, které podnikají. Každý živnostník či firma, je závislá na správně vyhotovené účetní evidenci. S minimálními náklady pomohu ušetřit Váš čas i peníze a nabízím individuální...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví ASCALONCZ
ASCALONCZ
Nabízíme odborné vedení účetnictví, zpracování daňového přiznání, daňové poradenství, odklad daně z příjmu po celé ČR, zpracování mezd, zastupování na FÚ, PSSZ, OSSZ, ZP. Nabízíme sídlo pro firmu v Praze, spolehlivého daňového poradce,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Účetnictví Jaroslava Šálanská
Jaroslava Šálanská
Bc. Jaroslava Šálanská, DiS. nabízí účetnictví (dříve podvojné účetnictví) a další účetní služby v regionu Praha a okolí. Mezi její služby patří daňová evidence, účetnictví (podvojné účetnictví), daňové poradenství, zpracování mezd...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
Účetnictví Jiří Sýkora
Jiří Sýkora
Nabízíme účetní poradenství, vedení účetnictví či daňové evidence. Tato firma, která je volným společenstvím poradců v různých oblastech, vznikla již v roce 1991 a zprvu se zaměřila na účetní a daňovou problematiku. V souladu s dalšími...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví Mark & Pool
Mark & Pool
Nabídka účetního, daňového a ekonomického poradenství a statutárního auditingu. Ve spolupráci s klienty ?e?íme zejména ú?etní, da?ové a finan?ní d?sledky jejich p?edpokládaných nebo probíhajících obchodních aktivit ?i investi?ních zám?r?....Zobrazit
Praha 4 - Krč