Vedení účetnictví Praha východ Cyrilov

aktiva například motoru a jeho následné koupě zvýšíme hodnotu celkového aktiva o pořizovací cenu této dodatečné části aktiva. Ve standardu se toto odpisování používá velmi často pro zabezpečení maximální možné výpovědní schopnosti a věrný a poctivý obraz účetnictví. HÝBLOVÁ EVA, Účetní výkaznictví pro malé a střední podniky, Masarykova Univerzita Brno str. HÝBLOVÁ EVA, Účetní výkaznictví pro malé a střední podniky, Masarykova Univerzita Brno str. Pojetí dle české legislativy dlouhodobý hmotný majetek Česká Cyrilov účetní legislativa definuje dlouhodobý hmotný majetek v účtové osnově v nulté skupině. Předpokládá se, že jeho užívání je možné pro dobu delší, jak jeden rok. Legislativa umožňuje několik způsobů odepisování a účetní časové rovnoměrný, zrychlený a zpomalený odpis, výkonové a komponentní b daňové rovnoměrné a zrychlené Většina malých a středních podniků se v České republice řídí pouze účetnictví Cyrilov daňovými odpisy, které jsou pro ně závazné pro výpočet daňového základu. I v prostředí českého účetnictví je možné komponentně odepisovat a to následující majetek stavby, byty a nebytové prostory, samostatné movité věci a jejich soubory. Komponentně může účetní Praha 21 jednotka odepisovat takovou část majetku, která tvoří významnou část z ceny aktiva a má významně odlišnou dobu použitelnosti než celkové aktivum, jehož je součástí. Tyto odpisy jsou v praxi ovšem málo rozšířené zejména pro zvýšenou náročnost. Investice do účetnictví Cyrilov

nemovitostí Investice do nemovitostí je dle standardu nemovitost pozemek, budova popřípadě její část držená spíše za účelem dosažení příjmu z nájemného nebo za účelem zhodnocení, či obojího. Nemovitost musí být spolehlivě ocenitelná reálnou hodnotou. U nemovitosti, Praha 20 která zároveň slouží jako provozovna, kde se vyrábí výrobky, ale její část je pronajímána jinému subjektu, se pro určení zda se pronajímaná část jedná o investici do nemovitosti nebo ne posuzuje, zda by bylo možné tyto dvě části odděleně prodat. Pakliže ano, vykazuje je účetní jednotka odděleně část provozovny jako dlouhodobý hmotný majetek budova a část, kterou pronajímá jako investici do nemovitostí. Pokud je odděleně prodat nelze, je pronajímaná část investicí jen tehdy, tvoří li významnou část celé budovy. Kromě snadno vedení účetnictvím Cyrilově představitelných případů investice k pronájmu výše zmíněného typu, se mezi tuto kategorii řadí např. i pozemky, které jsou držené za Chvaly blíže nedefinovaným, či neznámým účelem v budoucnu. Prvotní ocenění investice do nemovitostí je v pořizovací ceně. Jednotlivé hlídám dětech u Prahy východ Cyrilova

Cyrilova poradenství účetními

položky, které mohou tvořit pořizovací cenu, byly popsány výše. Pokud byla investice do nemovitostí pořízena ve vlastní režii, oceňuje mzdové účetnictvím Cyrilov se vlastními náklady. V případě, že nebyla splacena celá částka z pořizovací ceny, postupuje se obdobně jako u dlouhodobých hmotných aktiv. Byla li investice získána prostřednictvím leasingu, její ocenění se bude rovnat nižšímu z následujících dvou položek areálná hodnota bsoučasná hodnota leasingových splátek. Investice do nemovitostí v takovém charakteru, jak o něm pojednává standard, v české.

Copyright © 2023 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Cyrilovu
Účetnictví GATEP
GATEP
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence a účetního poradenství.Zobrazit
Praha východ - Šestajovice
Účetnictví Eva Hůďová
Eva Hůďová
Účetnictví Hůďová je nová firma pro malé i střední firmy poskytující zpracování účetnictví. Zkušená účetní s dlouholetou praxí v oboru a licenci pro poskytování služeb v této oblasti. Poskytujeme krátkodobé i dlouhodobé vedení...Zobrazit
Praha východ - Jirny
Účetnictví Ludmila Kratochvílová
Ludmila Kratochvílová
Naše společnost se v rámci účetnictví zabývá zejména dvěma oblastmi, a to daňovou evidencí a podvojným účetnictvím. První oblast se zabývá zpracováním a vedením daňové evidence či podvojné účetnictví, tj. vedením a zpracováním ...Zobrazit
Praha východ - Jirny
Účetnictví Kasua
Kasua
Nabízíme komplexni služby v oblasti účetních úkonů (vedení účetnictví, zpracování mezd, zpracování daňových přiznání) pro malé a střední firmy v Praze a v okrese Praha-Východ (lze se ovšem dohodnout i pro jiné regiony). Naší předností je...Zobrazit
Praha východ - Úvaly
Účetnictví Ing. Jana Švárová
Ing. Jana Švárová
Nabízím Vám kompletní zpracování účetnictví, daňové evidence, zpracování přiznání k daním z příjmů právnických i fyzických osob. U fyzických osob poradím, zda uplatnit skutečné výdaje nebo použít výdaje paušálem. Optimalizace...Zobrazit
Praha východ - Zeleneč
Účetnictví Alfa
Alfa
Zajišťujeme vedení účetnictví, daňová přiznání, mzdy a personalistiku. Máme zkušené ekonomy, kteří se podíleli na vedení firem, jako je: Hewlett-Packard, Electrolux a dalších nadnárodních společností.Zobrazit
Praha východ - Úvaly
Účetnictví Jaroslava Šlemrová
Jaroslava Šlemrová
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání pro fyzické i právnické osoby, silničních daní, mezd. Nabídka daňového poradenství.Zobrazit
Praha východ - Úvaly
Účetnictví Edward´s Knights
Edward´s Knights
Nabídka účetního a daňového poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence zastupování před úřady a třetími stranami.Zobrazit
Praha 9 - Újezd nad Lesy
Účetnictví RADEK SKŘIVÁNEK CZ
RADEK SKŘIVÁNEK CZ
Potřebujete zpracovat účetnictví nebo daňovou evidenci? Hledáte schopného správce pro Vaše bytové družstvo či Společenství vlastníků jednotek? Nabízíme Vám komplexní portofilo služeb v oblasti zpracování a vedení účetnictví. Firma Radek...Zobrazit
Praha 9 - Běchovice
Účetnictví FADUP
FADUP
Ve vedení účetnictví reprezentuje FADUP, spol. s r.o. již 13 let zkušeností, neboť navázala na úspěchy fyzické osoby Marie Pilařová - MAJKA, která datuje počátky svého podnikání v oblasti účetnictví a poradenství již do roku 1993. Firma začala...Zobrazit
Praha 9 - Běchovice
Účetnictví CU firma
CU firma
Společnost CENTRUM ÚČETNICTVÍ s.r.o. poskytuje veškeré služby pro své zákazníky v oboru účetnictví, mezd a daní. Nabízíme Vám: kompletní účetní a daňový servis globální vedení mzdové agendy vyřízení účetních i mzdových kontrol se...Zobrazit
Praha 9 - Dolní Počernice
Účetnictví Šťovíček
Šťovíček
Jako účetní pracuji již 22 let, z toho 18 let jsem byl hlavní účetní nadnárodní společnosti. Mám za sebou desítky účetních auditů a kontrol finančních úřadů. Jsem držitelem certifikátu „Certifikovaný účetní“. Na podzim roku 2013 jsem se...Zobrazit
Praha 9 - Černý Most
Účetnictví PARTEX REAL
PARTEX REAL
Naše společnost byla založena v roce 2004, od té doby se aktivně věnujeme správě nemovitosti, účetnictví, daním a poradenství. Naše společnost začínala výhradně správou nemovitostí. Za dobu od r.2004 jsme si vybudovali dobré jméno mezi...Zobrazit
Praha 9 - Černý Most
Účetnictví Romana Kšírová
Romana Kšírová
Vedení účetnictví a daňové evidence firem.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Účetnictví Anna Zborníková
Anna Zborníková
Nabídka zpracování účetnictví a daňových přiznání. Poskytování poradenství.Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Účetnictví Ivona Bergerová
Ivona Bergerová
Nabídka vedení účetnictví fyzických a právnických osob.Zobrazit
Praha 10 - Štěrboholy
Účetnictví Bc. Lenka Spěváková
Bc. Lenka Spěváková
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Účetnictví RADIUS
RADIUS
Naše společnost RADIUS Říčany s. r. o. byla založena v srpnu roku 1995. Společnost postupně rozšiřuje svoji ekonomickou činnost, zejména komplexní účetní služby, daňové a účetní poradenství. Poskytujeme účetní služby větším i menším...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Účetnictví Firma IKON
Firma IKON
Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu domů všech forem vlastnictví a velikostí. Našimi klienty jsou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, obce, společnosti i jednotliví vlastníci. Naše služby poskytujeme nejen v Praze, ale i v...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Účetnictví BASILDON
BASILDON
Účtujeme pro malé, střední i velké podnikatele nejrůznějších odvětví. Našim krédem je Vám klientům vyjít co nejvíce vstříc. Naší devizou je časová pružnost a dlouholetá zkušenost. Věnujeme se klientům 24h denně a vy za tento servis...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy