Vedení účetnictví Praha východ Dobřejovice

opravy hmotného majetku. Tvorba rezervy probíhá jednou ročně v závěrkových účetních operacích účetního období. Podmínkou vytváření rezerv je jejich zaúčtování do účetnictví. Pro každý majetek se musí vypočítat roční výše rezervy a jejich součet tvoří celkový mzdové účetnictvím Dobřejovic zaúčtovaný náklad společnosti. Tento výpočet lze provádět dvěma metodami časovou a výkonovou. Časová metoda stanovení roční výše rezervy svojí četností použití jednoznačně převažuje nad výkonovou. Výkonová metoda je podstatně pracnější a je použitelná pouze u strojů. Délka, po kterou lze rezervy vytvářet, je zákonem omezena. Maximální doba tvorby rezervy je závazná a není možno ji prodloužit z žádného důvodu. Odpisová skupina Maximální doba tvorby a Tab. délka tvorby rezervy Následná změna výše rozpočtu Někdy dojde k situaci, Dobřejovicím zpracování účetnictvím že výše rozpočtu na opravu se v průběhu doby tvorby rezervy změní. Oprava bude stále prováděna v předpokládaném rozsahu, ale náklady Herink stoupnou, tudíž konečná cena bude vyšší. Je možné provést úpravu výše rezervy, a to počínaje zdaňovacím obdobím, v němž se tato skutečnost zjistí. Příklad Účetní jednotka si naplánovala opravu střechy. Podle sestaveného rozpočtu by výše nákladů měla být Kč, plánovaná doba tvorby rezervy jsou tři roky, tudíž Kč. V roce došlo ke změně nákladů, celková oprava bude Kč. Č. Text Částka MD D VÚD Tvorba rezervy Převod prostředků na samostatný účet Příjem prostředků na samostatný účet VÚD Tvorba rezervy Převod prostředků na Osnice

samostatný účet Příjem prostředků na samostatný účet VÚD Tvorba rezervy Převod prostředků na samostatný účet Příjem prostředků na Kocanda samostatný účet FAP za opravu bez DPH DPH Úhrada FAP ze samostatného účtu VÚD Čerpání rezervy Úhrada zbývající části faktury Tab. Zaúčtování účetních operací vlastní zpracování Uhrazovací povinnost při tvorbě rezervy Od roku je uznávána tvorba rezervy na opravy výměna autoskel v Praze východ Dobřejovicích

Účetnictví Dobřejovice

pouze za předpokladu uložení peněžních prostředků ve výši vytvořené rezervy. Peněžní prostředky ve výši vytvořené rezervy za předmětné zdaňovací období musí být převedeny na samostatný účet v bance se sídlem na území členského státu EU a tento účet je veden v českých korunách nebo eurech a je určen výhradně pro ukládání prostředků příslušné rezervy či rezerv. V případě, že nebudou peněžní prostředky v plné výši vytvořené rezervy za předmětné zdaňovací období převedeny na samostatný účet nejpozději do Zdiměřice termínu podání daňového přiznání, rezervy se zruší ve zdaňovacím období, za které se toto daňové přiznání podává. Čerpání a zrušení rezerv Při vytváření rezerv se musí myslet na to, že rezerva se jednou bude čerpat, a pokud k čerpání nedojde, bude třeba ji zrušit. Tyto operace se dotýkají základu daně. Základní pravidla použití rezerv. oprava musí být zahájena nejpozději ve zdaňovacím mzdová účetním Dobřejovice období následujícím po období, ve kterém se předpokládalo zahájení opravy rezerva musí být vyčerpána nejpozději do konce zdaňovacího účetnictví Dobřejovice období, které následuje po období, ve kterém byla oprava zahájena. vytvořená rezerva musí vždy splňovat podmínky zákona, a to po.

Copyright © 2022 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Dobřejovicím
Účetnictví Jana Karásková
Jana Karásková
Poskytování účetních a ekonomických služeb pro podnikatele a neziskové organizace.Zobrazit
Praha východ - Čestlice
Účetnictví ECONTAX SERVICES
ECONTAX SERVICES
Firma ECONTAX SERVICES, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod číslem C160391 se zabývá komplexním zpracováním účetnictví. Naše služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám ale i neziskovým...Zobrazit
Praha západ - Průhonice
Účetnictví Sylva Marková
Sylva Marková
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Provádíme zpracování veškerého účetnictví i rekonstrukce a optimalizace.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Suchá
Suchá
Dle české legislativy má podnikatel povinnost řádně vést účetnictví či daňovou evidenci tak, aby to splňovalo požadavky našich zákonů. Přenechte nám starosti vyplývající z neustálého sledování změn příslušných zákonů, nových...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Taxillus
Taxillus
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatele a neziskové organizace. Sestavíme veškerá daňová přiznání a komplexně zpracujeme mzdy. Dále zajistíme komunikaci s úřady, sestavení intrastu, reportingu a ostatní související služby.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví AC - TAX
AC - TAX
Zajišťujeme vedení účetnictví a daňovou evidenci.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví EKOFINALL s.r.o.
EKOFINALL s.r.o.
Jsme profesionálové, působící v oboru daní a účetnictví od roku 1994. Já a můj tým v rámci vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy zajišťujeme pro naše klienty kompletní účetní servis. Kvalitně a správně vedené účetnictví...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Ondřej Mikšík
Ondřej Mikšík
Nabízím účetní služby: Pro fyzické i právnické osoby, které podnikají. Každý živnostník či firma, je závislá na správně vyhotovené účetní evidenci. S minimálními náklady pomohu ušetřit Váš čas i peníze a nabízím individuální...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví PROFIKOMPLET
PROFIKOMPLET
Vyrábíme nápisy na štíty, výlohy, tabule, auta, textil, dále reklamní poutače a výstavní panely. Vytváříme informačně orientační systémy, světelné reklamy, A-stojany. Navrhujeme a tiskneme letáky, vizitky, firemní papíry, plakáty, prospekty,...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Účetnictví NEOTTIA Consulting
NEOTTIA Consulting
Zajistíme vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mzdové agendy a daňových přiznání. Neottie je účetní společnost se sídlem na Praze - západ, která poskytuje své služby již od roku 2004. Ve firmě se zaměřujeme především na externí...Zobrazit
Praha západ - Psáry
Účetnictví NOMITA Firma
NOMITA Firma
Poskytování komplexních účetních služeb. Naše strategie Naše firma vznikla v roce 2004 s cílem metodicky a odborně vést ekonomické agendy malým a středním subjektům - právnickým osobám. Postupem času jsme služby rozšířili o činnosti pro...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví NASHIRA
NASHIRA
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání.Zobrazit
Praha západ - Vestec
Účetnictví LogiTax
LogiTax
Jsme renomovaná účetní firma poskytující služby v ekonomických oborech od r. 2006 jako přirozené pokračování individuálních potřeb jejího majoritního zakladatele. Své služby poskytujeme především malým a středně velkým společnostem, a to na...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Účetnictví RICCHEZZA CR
RICCHEZZA CR
Firma RICCHEZZA CR s r.o. se sídlem v Praze vznikla v roce 2007 sloučením fyzických osob, pracujících samostatně od roku 1993. Společnými silami se nám podařilo vytvořit dynamickou společnost, která splňuje požadavky kladené na podnikatele. Svoji...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Účetnictví Margrit
Margrit
Poskytujeme v českém, anglickém a italském jazyce: Komplexní zpracování účetnictví fyzických i právnických osob v účetní kanceláří či u klienta, rekonstrukce účetnictví, finanční a managerské účetnictví a zastupování na úřadech státní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Účetnictví AUSTINA
AUSTINA
Zabýváme se účetnictvím již od roku 1998. Našim klinetům poskytujeme kompletní účetní a daňový servis, na který se mohou plně spolehnout. Vedeme účetnictví nebo daňovou evidenci. Dále zpracováváme přiznání k DPH, daně z přijmů fyzických...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví RADIUS Společnost
RADIUS Společnost
Naše společnost RADIUS Říčany s. r. o. byla založena v srpnu roku 1995. Společnost postupně rozšiřuje svoji ekonomickou činnost, zejména komplexní účetní služby, daňové a účetní poradenství. Poskytujeme účetní služby větším i menším...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Darina Dolanská
Darina Dolanská
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Psáry
Účetnictví IKON Společnost
IKON Společnost
Správa nemovitostí všech typů. Vedeme účetnictví i mzdy. Poskytujeme technickou a právní pomoc klientům, komplexní inženýrskou činnost všech fází a prohlášení vlastníka. Nabízíme zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí. Poskytujeme...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Účetnictví Horáček Tomáš
Horáček Tomáš
Nabízím služby v oblasti účetnictví s 10-letou praxí, vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy, zpracování daňových přiznání. Poskytuji vzdálený dohled nad účetnictvím, kontrolu účetní závěrky, spolupráci s daňovým poradcem,...Zobrazit
Praha východ - Říčany