Vedení účetnictví Praha východ Dřevčice

výkonům V literatuře se nejčastěji setkáváme s rozlišováním nákladů na Náklady technologické x náklady na obsluhu a řízení Jednicové x režijní Přímé x nepřímé FIBÍROVÁ J. ŠOLJAKOVÁ L. WAGNER J. Nákladové a manažerské účetnictví. Vyd. Í.Praha ASPI, s. ISBN ČECHOVÁ A. Manažerské účetnictví Vyd. Brno Computer Press, s. ISBN Kritériem pro členění nákladů na technologické a na obsluhu a Praha 20 zařízení je skutečnost, zda zkoumaný náklad souvisí se zajištěním podmínek činnosti jako takové, její organizace a řízení či zdaje účetnictví Dřevčice náklad vynaložen při vlastním vytvoření výkonů. Náklady technologické Náklady technologické jsou vynaloženy na tvorbu výkonů. Jejich rozšiřování přímo souvisí s rozšiřováním aktivity výroby a obdobně při snížení aktivity nebo jejím neuskutečnění se technologické náklady nevynaloží. Jako příklad technologických nákladů uveďme spotřebu základního materiálu, mzdy pracovníků Nouzov uskutečňujících danou aktivitu apod. Náklady na obsluhu a řízení Jsou společné pro několik technologických celků. Např. náklad na účetnictví Dřevčice osvětlení nebo platy řídicích pracovníků, náklady na skladování pro všechny technologické výrobní celky, náklady na opravy a udržování strojů atd. Při omezení výroby nebo zavedení nového produktu zůstávají stejné nebo se mění jen částečně. Náklady jednicové Jsou to náklady vyvolané kalkulační j ednicí výkonu. Můžeme mezi ně zahrnout jednicový materiál, jednicové mzdy a ostatní

jednicové náklady např. licenční poplatky stanovené za kus, podíl opotřebení speciálních nástrojů. Podle Ing. Mojmíra Hradeckého CSc. vedení účetnictví Dřevčicemi se v některých zejména procesních výrobách za jednicový náklad považuje i energie technologická, je li měřitelná. Dokonce i některé odbytové náklady např. balení výrobků, pojistné mohou mít jednicový charakter. Náklady režijní Režijní náklady jsou spojeny Praha 19 bezprostředně s určitým obdobím a ne s jednotlivými výkony. Jsou to náklady na vytvoření, zajištění a udržení podmínek racionálního

Vedení účetnictvím Dřevčice

průběhu výrobní či jiné činnosti. Také ta část technologických nákladů, která se týká technologického FIBÍROVÁ J. ŠOLJAKOVÁ L. WAGNER J. Nákladové a manažerské účetnictví. Vyd. Praha ASPI, s. ISBN ČECHOVÁ A. Manažerské účetnictví Vyd. Brno Computer Press, s. ISBN Chvaly HRADECKÝ, Mojmír LANČA, Jiří ŠIŠKA, Ladislav. Manažerské účetnictví. vyd. Brno Masarykova univerzita, s. ISBN procesu určité činnosti jako celku. Podle funkce, kterou plní při vytváření, zajištění a udržování podmínek racionálního průběhu dané činnosti se člení na Výrobní režie Správní režie Zásobovací režie Odbytová režie Náklady přímé a nepřímé Z hlediska příčinných vazeb nákladů k výkonům, které jsou objemově, druhově a jakostně přesně specifikovány k tzv. kalkulační jednici a z hlediska praktických početně technických možností, jak přiřadit náklady konkrétnímu výkonu, lze rozlišit dvě základní skupiny nákladů Přímé Bezprostředně Dřevčicím účetní souvisejí s konkrétním druhem výkonu Nepřímé Nevážou se k jednomu druhu výkonu a zajišťují průběh podnikatelského procesu podniku v.

Copyright © 2022 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Dřevčicím
Účetnictví Ing. Jana Švárová
Ing. Jana Švárová
Nabízím Vám kompletní zpracování účetnictví, daňové evidence, zpracování přiznání k daním z příjmů právnických i fyzických osob. U fyzických osob poradím, zda uplatnit skutečné výdaje nebo použít výdaje paušálem. Optimalizace...Zobrazit
Praha východ - Zeleneč
Účetnictví Karel Martínek
Karel Martínek
Nabídka zpracování kompletní účetní a mzdové agendy.Zobrazit
Praha východ - Veleň
Účetnictví lb-brilla
lb-brilla
Naše firma působí v oblasti účetnictví více než 15 let. Poskytujeme široké spektrum služeb a tím i úplný ekonomický servis. Naše služby poskytujeme na území celé České republiky jak drobným podnikatelům, tak firmám od malých provozů po velké...Zobrazit
Praha východ - Veleň
Účetnictví Anna Zborníková
Anna Zborníková
Nabídka zpracování účetnictví a daňových přiznání. Poskytování poradenství.Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Účetnictví GATEP
GATEP
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence a účetního poradenství.Zobrazit
Praha východ - Šestajovice
Účetnictví Ludmila Kratochvílová
Ludmila Kratochvílová
Naše společnost se v rámci účetnictví zabývá zejména dvěma oblastmi, a to daňovou evidencí a podvojným účetnictvím. První oblast se zabývá zpracováním a vedením daňové evidence či podvojné účetnictví, tj. vedením a zpracováním ...Zobrazit
Praha východ - Jirny
Účetnictví Eva Hůďová
Eva Hůďová
Účetnictví Hůďová je nová firma pro malé i střední firmy poskytující zpracování účetnictví. Zkušená účetní s dlouholetou praxí v oboru a licenci pro poskytování služeb v této oblasti. Poskytujeme krátkodobé i dlouhodobé vedení...Zobrazit
Praha východ - Jirny
Účetnictví ATTOP
ATTOP
Nabídka vedení daňové evidence a účetní agendy.Zobrazit
Praha východ - Hovorčovice
Účetnictví Šťovíček
Šťovíček
Jako účetní pracuji již 22 let, z toho 18 let jsem byl hlavní účetní nadnárodní společnosti. Mám za sebou desítky účetních auditů a kontrol finančních úřadů. Jsem držitelem certifikátu „Certifikovaný účetní“. Na podzim roku 2013 jsem se...Zobrazit
Praha 9 - Černý Most
Účetnictví RADEK SKŘIVÁNEK CZ
RADEK SKŘIVÁNEK CZ
Potřebujete zpracovat účetnictví nebo daňovou evidenci? Hledáte schopného správce pro Vaše bytové družstvo či Společenství vlastníků jednotek? Nabízíme Vám komplexní portofilo služeb v oblasti zpracování a vedení účetnictví. Firma Radek...Zobrazit
Praha 9 - Běchovice
Účetnictví FIBE
FIBE
Nabídka poradenství v oblasti účetnictví, podnikání a řízení.Zobrazit
Praha východ - Hovorčovice
Účetnictví PARTEX REAL
PARTEX REAL
Naše společnost byla založena v roce 2004, od té doby se aktivně věnujeme správě nemovitosti, účetnictví, daním a poradenství. Naše společnost začínala výhradně správou nemovitostí. Za dobu od r.2004 jsme si vybudovali dobré jméno mezi...Zobrazit
Praha 9 - Černý Most
Účetnictví FADUP
FADUP
Ve vedení účetnictví reprezentuje FADUP, spol. s r.o. již 13 let zkušeností, neboť navázala na úspěchy fyzické osoby Marie Pilařová - MAJKA, která datuje počátky svého podnikání v oblasti účetnictví a poradenství již do roku 1993. Firma začala...Zobrazit
Praha 9 - Běchovice
Účetnictví CU firma
CU firma
Společnost CENTRUM ÚČETNICTVÍ s.r.o. poskytuje veškeré služby pro své zákazníky v oboru účetnictví, mezd a daní. Nabízíme Vám: kompletní účetní a daňový servis globální vedení mzdové agendy vyřízení účetních i mzdových kontrol se...Zobrazit
Praha 9 - Dolní Počernice
Účetnictví Firma IKON
Firma IKON
Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu domů všech forem vlastnictví a velikostí. Našimi klienty jsou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, obce, společnosti i jednotliví vlastníci. Naše služby poskytujeme nejen v Praze, ale i v...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Účetnictví UpService
UpService
Firma UpService, s.r.o. bylo založena v roce 2011 a přirozeně navázala na předchozí úspěšné živnostenské podnikání. V dnešní době poskytuje kompletní účetní služby jak pro desítky živnostníků tak především pro malé ale i větší...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Účetnictví RADIUS
RADIUS
Naše společnost RADIUS Říčany s. r. o. byla založena v srpnu roku 1995. Společnost postupně rozšiřuje svoji ekonomickou činnost, zejména komplexní účetní služby, daňové a účetní poradenství. Poskytujeme účetní služby větším i menším...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Účetnictví Kovářová
Kovářová
Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence, rekonstrukce účetnictví, daňové přiznání právnických a fyzických osob. Zajišťuji přiznání k DPH a silniční dani, sociální a zdravotní pojištění, kompletní mzdovou a personální agendu....Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Účetnictví Bc. Lenka Spěváková
Bc. Lenka Spěváková
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Účetnictví Jana Mitkovová
Jana Mitkovová
Vedení daňové evidence a účetnictví. Zpracování mezd, daňové uzávěrky včetně přiznání, přehledů sociálního a zdravotního pojištění, výkazů a příloh.Zobrazit
Praha 8 - Ďáblice