Vedení účetnictví Praha 7 Holešovice

plastových oken používá podnik Sedma Systém výrobní technologii německé společnosti Elumatec, společně se zavedeným systémem řízení kvality ISO Výrobky jsou před dodáním k zákazníkovi odzkoušeny a také jsou periodicky testovány ve státní zkušebně. Kromě výroby se Vltavská podnik specializuje na kvalifikovaný poradenský servis v oblasti nízkoenergetických staveb. Služby podniku využívá celá řada stavebních Florenc firem, developerských společností, projekčních kanceláří a drobných stavebníků. Obrázek č. Výroba ve společnosti Sedma systém Pramen poradenství účetními Holešovicím www.sedma.cz Charakteristika produktů společnosti Podnik vyrábí především hliníková a plastová okna. Z již zmíněného obratu připadá cca plastové výrobě a zbylých výrobě hliníkové. Sedma Systém je autorizovaný partner Shco International, KG. Shco působí globálně ve vývoji a prodeji kompletních systémů z hliníku a plastu. Klade důraz na životní prostředí, design, spolupracuje s architekty, investory a mzdová účetním Holešovicích partnerskými společnosti, kterých je ve více než zemích světa. Hliníková okna společnosti Sedma Systém jsou univerzální pro novostavby i renovace. Tato energeticky úsporná a tepelně izolovaná okna navíc disponují nedostižnými přednostmi hliníku dlouhou životností, pevností a robustností, úzkými pohledy a nejrůznějšími možnostmi v realizaci vzhledu o to i větších okenních formátů. Okna Shco AWS mají oproti oknům typu AWS zlepšenou tepelnou izolaci, šetří tak energii a tím i vysoké náklady za vytápění. Viz. obrázek č. Obrázek č. Hliníková

okna Shco AWS a Shco AWS Pramen www.sedma.cz Druhou výrobní doménou společnosti jsou okna plastová. Okna Shco jsou vhodná jak pro novostavby, Letná tak i starší zástavbu nebo rekonstrukce. Vyznačují se nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi a nejširším spektrem barevného řešení. Podnik vyrábí typy Shco Corona SI, Corona SI a Corona CT s hodnotami součinitele prostupu tepla Uw a Viz obrázek č. Obrázek č. Plastová okna Shco Corona SI, SI a CT Pramen www.sedma.cz Sedma Systém, s.r.o. v menší míře vyrábí také zimní zahrady, okenní a dveřní Holešovice daňové účetnictví kování, stínící techniku, parapety a sítě proti hmyzu. Viz obrázek č. Obrázek č. Vedlejší produkty Pramen www.sedma.cz Hospodaření účetnictví Holešovice společnosti Mezi hlavní podnikové výkazy patří rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Účetní závěrky poskytují důležité informace pro vedení podniku, jako jsou aktiva, pasiva, výnosy, náklady a hlavně tomu odpovídající výsledek hospodaření, který se projeví buď ziskem, nebo Náměstí Republiky ztrátou. Je z nich tedy patrné, jak podnik celkově hospodařil na finanční situaci podniku. Kompletní výkazy podniku, zahrnující Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přehled o peněžních tocích jsou součástí práce, a to v samostatných přílohách na konci práce. Pro přehled jsem sestavila tabulku výkonů, celkových výnosů, celkových nákladů, fixních nákladů a výsledků hospodaření za posledních let. Při vymezování fixních a variabilních nákladů jsem uvažovala výkonovou spotřebu jako variabilní náklad, do fixních nákladů jsem zahrnula

Účetnictví Holešovice

osobní náklady, daně a poplatky, odpisy, ostatní provozní náklady a finanční náklady. Tabulka č. Vybrané hospodářské údaje za roky v.

Copyright © 2022 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Holešovicích
Účetnictví EVEREST
EVEREST
Naše firma nabízí kompletní služby v oblasti zpracování daňových přiznání, zpracování a vedení účetnictví, daňové evidence, Daňová přiznání - Našim klientům zpracováváme veškerá daňová přiznání a hlášení, součástí...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Pražský účetní servis
Pražský účetní servis
Rádi Vám poskytneme komplexní servis v oblasti účetnictví a daňového poradenství. Nechte papírování a dohadování se s úřady na profesionálech a věnujte se raději vydělávání peněz nebo zaslouženému odpočinku. Jsme odborníci ve vedení...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Helena Komersová Vilikusová
Helena Komersová Vilikusová
Jsme firmou, která se od svého vzniku v roce 1994 zabývá zpracováním podvojného účetnictví, daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví), účetnictví neziskových organizací, mezd a od r. 1998 daňovým poradenstvím. Společnost je vedena...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví JB + JM
JB + JM
Jsme firma s více než desetiletou praxí v oboru. Poskytujeme kompletní servis v oblasti podvojného účetnictví, daňové evidence, zpracujeme mzdovou agendu pro malé a střední organizace, jsme schopni zajistit zpracování daňových přiznání fyzických i...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví KLM Group SE
KLM Group SE
KLM Group SE vznikla na podzim roku 2009, jako pokračovatel firmy KLM Vista, která ve stejném oboru působí již od roku 1997. Hlavní náplní naší činnosti je již od samého počátku zprostředkování účetních služeb. Zejména pak poskytujeme...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Tailor Services
Tailor Services
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a daňových přiznání.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví taxecon.com
taxecon.com
Nabídka daňového a účetní poradenství, zpracování i odkladů daňových přiznání, vedení a rekonstrukcí účetnictví včetně daňové evidence i auditů.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví SalixSoft
SalixSoft
Nabízíme kompletní vedení účetnictví.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví SWH Trading
SWH Trading
Vedení účetnictví a daňové evidence. Nabídka ekonomického poradenství, zpracování daňového přiznání, správa, vymáhání, nákup a prodej pohledávek a podání insolvenčního řízení. Poskytování finančních a investičních konzultací,...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví PERSONNEL SERVICE
PERSONNEL SERVICE
Mzdy a personalistika, účetnictví a daně a komplexní ekonomický servis to jsou služby, které poskytujeme nejen našim pražským klientům ale po celé ČR již od roku 1993. Naše služby jsou spolehlivé, kvalitní a založené na individuální péči o...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví UNIMAT Beran
UNIMAT Beran
nabízíme Vám komplexní účetní servis včetně zpracování daňové a mzdové agendy. Provádíme správu movitého a nemovitého majetku. Stálého klienta zastupujeme v pověření na příslušných úřadech. Cena našich služeb se pohybuje v základu...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Martina Dovalilová
Martina Dovalilová
Síť BDO poskytuje služby v oblasti auditu, účetnictví, daní, finančního poradenství a znaleckých služeb v oboru ekonomika. Celosvětově BDO tvoří pátou největší síť auditorských a poradenských společností. Zaměstnává více jak 55 tisíc...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví REAL HAPPY HOME
REAL HAPPY HOME
Jsme společnost zabývající se správou nemovitostí, jejich údržbou a úklidem domácností a firem od roku 2010. Chceme se stát Vaším spolehlivým partnerem. Vždy klademe důraz na maximální spokojenost zákazníka. K tomu neodmyslitelně patří...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Profitas.cz
Profitas.cz
Nabízíme komplexní služby v oblasti zpracování a vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování daňových přiznání. Klademe důraz na individuální přístup ke klientovi, naším cílem je úspora nákladů každého klienta. Proč zvolit...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Profi Účtování
Profi Účtování
Počátky účetní kanceláře Nadi Burešové sahají až do roku 1995, kdy poprvé začala řešit, v té době ještě jednoduché a podvojné účetnictví nejen nově vznikajících podnikatelských subjektů, ale i neziskových organizací. Zkušenosti z této...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Accouting One
Accouting One
Vedení účetnictví a zajišťovaní auditu. Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) evidence příjmů a výdajů (pro fyzické osoby – podnikatele, pokud jejich obrat za předchozí rok nepřesáhl výši 6 mil. Kč) Účetnictví ve...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Pavla Tlapová
Pavla Tlapová
Účetní služby Vedení účetnictví Vedení daňové evidence Účetní poradenství Vypracování účetní závěrky Kontrola již zavedeného a zpracovaného účetnictví Mzdové a personální služby Měsíční zpracování mezd Vypracování měsíčních...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví ASCALON CZ Firma
ASCALON CZ Firma
Nabízíme kompletní služby v oblasti vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví), daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví), zpracování mezd a daňových přiznání pro menší a střední firmy. Bezkonkurenční ceny již od 400...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví SPOFIN
SPOFIN
Zpracování účetnictví a mzdové agendy. Zajištění zastupování při jednáních na úřadech. Nabídka právního servisu, ekonomického a právního poradenství.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví AUDICONT
AUDICONT
Naše společnost, AUDICONT, spol. s.r.o., poskytuje účetní služby již déle než 20 let. I přes morální úpadek české společnosti, a to nejen ve vládnoucích kruzích, stále věříme, že platí: "S poctivostí nejdál dojdeš!" Teď máme na...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví atra
atra
Nabídka vedení daňové evidence a účetnictví. Zpracování mezd a personalistiky. Poskytujeme průběžné vedení i rekonstrukce a kontroly účetnictví a daní. Přiznání k DPH, dani z příjmu i ostatním daním či ekonomicko-organizační poradenství....Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Ivana Malá
Ivana Malá
Dovolujeme si Vám nabídnout spolupráci v oblasti finančního a mzdového účetnictví. Nedílnou součástí našich služeb je i “všeobecné poradenství”, a s tím neoddělitelně související daňové a právní poradenství. Za více než 20 let naší...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví K.T.A.G. Financial
K.T.A.G. Financial
Poskytujeme komplexní služby v oblasti stavební činnosti a spolupracujeme se stavební firmou STAVOKOM CZ. Poskytujeme inženýrské služby a to v oblasti občanské, bytové a průmyslové investiční výstavby, kterou provádíme od zajištění pozemků nebo...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví ProCount
ProCount
Nabídka vedení účetnictví, zpracování mezd a poradenství v oblasti účetnictví.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Václav Kopecký
Václav Kopecký
Zpracování daňové a mzdové evidence a účetnictví.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Eva Mastná
Eva Mastná
Nabídka vedení účetnictví.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Acta group
Acta group
Poskytujeme komplexní služby ve vedení účetnictví pro OSVČ, malé a středně velké firmy. Zajišťujeme daňovou evidenci, podvojné účetnictví, zpracování mezd a daňových přiznání, DPH, silniční daň, DPFO, DPPO a zastupování klientů na...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Michaela Hendrychová
Michaela Hendrychová
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Ivana Pelcmanová
Ivana Pelcmanová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Andrea Mášová
Andrea Mášová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daně z příjmů pro právnické a fyzické osoby, DPH, daně silniční, mezd.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Jitka Šnajdrová
Jitka Šnajdrová
Nabízím zpracování účetnictví.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Marcela Lagronová
Marcela Lagronová
Poskytování poradenství a služeb v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence a ekonomicko-oraganizační sféře.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví EH REAL
EH REAL
Nabídka vedení účetnictví.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice