Vedení účetnictví Praha 5 Hůrka

úbytky c doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty jedná se zejména o identifikaci některých údajů, které jsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty vykázány kumulovaně s jinými položkami a jejichž samostatné uvedení je podstatné, tedy např. výše splatných Hůrka závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění, výše evidovaných daňových nedoplatků, doměrky splatné daně z příjmů u místně příslušných finančních Butovice orgánů atd. Dále se v příloze uvede informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi v členění na povinný audit účetní závěrky, jiné ověřovací služby, daňové poradenství a jiné neauditorské služby a informace o případech a skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni do okamžiku sestavení účetní závěrky, tzn. informace o událostech vzniklých a vztahujících se k novému účetní Hůrce účetnímu období, které byly známy k datu sestavení účetní závěrky a jejichž neuvedení by mohlo způsobit zkreslení finanční a majetkové situace podniku nutné jsou zejména informace o situacích a jevech, jež mohou mít za následek narušení předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky informace vztahující se k minulým účetním obdobím, pokud byly v předchozích účetních závěrkách chybně Hůrku vedení účetnictví vykázány a jedná se o chyby a omyly zásadního charakteru do této kategorie nepatří opravy nesprávností běžného charakteru, které

spolehlivost účetních závěrek minulých let nezpochybňují, ani upřesnění odhadů z minulých období a informace známé až v období mezi daňové účetnictví Hůrky rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, upřesňující výši a stav vykázaného majetku, závazků, vlastního kapitálu, nákladů účetnictví Hůrka a výnosů k datu účetní závěrky. Přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu Rozvaha a výkaz zisku a ztráty se zakládají na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku. Informace o tom, jak společnost vyprodukovala a použila peněžní prostředky, však není z těchto výkazů možné získat. K zjištění těchto informací slouží

Účetnictví Hůrka

přehled o peněžních tocích, tzv. cash flow. Ve výkazu zisku a ztráty může účetní jednotka vykazovat zisky, avšak ve skutečnosti může být podnik ohrožen vážnou platební neschopností. Cash flow doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, jelikož při jeho Nové Butovice sestavování jsou hlavním motivem přírůstky a úbytky peněžních prostředků v návaznosti na činnost účel, na kterou byly tyto prostředky vynaloženy nebo ze které byly získány. Peněžní toky se člení do tří základních činností peněžní toky z provozní činnosti, peněžní toky z investiční činnosti a peněžní toky z finančních činností. Přehled o peněžních tocích může účetní jednotka sestavit buď přímou nebo nepřímou metodou. Přehled o změnách vlastního kapitálu se sestavuje za běžné účetní období s uvedením Praha 13 srovnatelných údajů za minulé období. Podává informace o zvýšení nebo snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma.

Copyright © 2023 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Hůrce
Účetnictví PESKIM
PESKIM
Obchodní společnost PESKIM s.r.o. se zabývá externím zpracováním účetnictví zejména malých a středně velkých společností. Naše služby rovněž zahrnují zastupování zadavatelů při výkonu práv a povinností, vedení účetnictví, zpracování...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Účetnictví HAN - SOeS
HAN - SOeS
Firmu jsme založili již v roce 1990 jako jednu z prvních velkých účetních firem. V roce 2002 jsme založili společnost s ručením omezeným. V současné době zaměstnáváme 10 pracovníků a zpracováváme účetnictví cca 130 firmám. Mezi naše...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Účetnictví Syntea software group
Syntea software group
Syntea software group a.s. je systémovým integrátorem a dodavatelem IT řešení, technologií a služeb pro finanční instituce, komerční subjekty a státní sektor. Transformovaně působí na českém trhu od roku 1990 a na slovenském trhu od roku 2001. Pod...Zobrazit
Praha 5 - Jinonice
Účetnictví Karel Šťovíček
Karel Šťovíček
Jako účetní pracuji již 22 let, z toho 18 let jsem byl hlavní účetní nadnárodní společnosti. Mám za sebou desítky účetních auditů a kontrol finančních úřadů. Jsem držitelem certifikátu „Certifikovaný účetní“. Na podzim roku 2013 jsem se...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Účetnictví Ivan Smrčka
Ivan Smrčka
Jsme volné sdružení účetních s mnohaletou zkušeností. Díky nízkým režijním nákladům můžeme nabídnout bezkonkurenčně nejnižší ceny na trhu při zachování vysoké kvality. Zároveň nabízíme komplexní a individuální přístup ke každému...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Účetnictví Martina Mohylová
Martina Mohylová
Naše společnost vznikla již roku 1997 jako živnost Ing. Martiny Mohylové. Naše praxe v oboru ale zdaleka přesahuje dobu naší existence, po kterou jsme byli vždy profesionálním partnerem mnoha firem žádajících naši pomoc. Předmětem našeho podnikání...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Účetnictví Společnost IKON
Společnost IKON
Hledaný výraz: OK Mapa stránekTisknout stranuKlientská sekcePodporaIKON.CZ O nás Správa nemovitostí Odkazy Aktuality Nemovitosti Kontakty nacházíte se: Úvod» O nás Komplexní péče o vaši nemovitost Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Účetnictví Lukáš Kabele
Lukáš Kabele
Vedení účetnictví a nabídka účetního poradenství.Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Účetnictví BOEL
BOEL
Poskytujeme kompletní účetní a daňový servis. Zpracování účetní a mzdové agendy malých organizací včetně zpracování všech druhů daní. Poradenskou službu a v případě zájmu zákazníka zpracování agendy na pracovišti objednatele.Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Účetnictví AFIN
AFIN
Společnost AFIN s.r.o. je poradenskou skupinou v oblasti firemních služeb (management consulting) od roku 1997. Naše vize: budování dlouhodobých partnerských vztahů s cílem zajistit našim klientům trvalý růst pomocí komplexních služeb v oblasti...Zobrazit
Praha 5 - Jinonice
Účetnictví Helena Bradová
Helena Bradová
Zpracování a vedení účetnictví a daňové evidence pro OSVČ, malé a střední firmy.Zobrazit
Praha 5 - Řeporyje
Účetnictví Ing. Pavel Borecký a Ing. Jiřina Borecká
Ing. Pavel Borecký a Ing. Jiřina Borecká
Celému komplexu účetní problematiky se jako fyzické osoby profesionálně věnujeme již řadu let. Máme praktické zkušenosti z vedení účetnictví (daňové evidence) velkými společnostmi počínaje přes společnosti střední a malé a fyzickými osobami...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Účetnictví Alena Čížková
Alena Čížková
Nabízíme profesionální vedení účetnictví, mzdové a personální agendy a řešení problémů spojených s oblastí daní, sociálního a zdravotního pojištění. Vypracujeme pro Vás daňová přiznání k dani z příjmu právnických i fyzických osob,...Zobrazit
Praha 5 - Řeporyje
Účetnictví AGAG
AGAG
Jsme společnost, která pro Vás účtuje již vice jak 10 let. Razíme osobní kontakt a lidský přístup ke klientovi, zaručíme spolehlivost a dlouhodobou jistotu. Specializujeme se na malé a střední společnosti, ale poradíme i začínajícím podnikatelům,...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Účetnictví ARTEX
ARTEX
Jsme předními poskytovateli externího vedení účetnictví a zpracování mezd. Náš tým tvoří specialisté na jednotlivé obory. Proto vždy budete v kontaktu s odborníkem na zpracování účetnictví či zpracování mezd. Pomocí širokého týmu...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Účetnictví AUDIP
AUDIP
AUDIP® je daňově poradenská a účetní kancelář, která ve svém oboru podniká od roku 1991. Rozhodující pracovníci společnosti AUDIP® neustále sledují aktuální vývoj legislativy, a to nejen díky pravidelné účasti na seminářích a konferencích,...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Účetnictví P.K. Consulting
P.K. Consulting
Nabízíme vedení účetnictví a daňovou evidenci, zpracování mezd a daňového přiznání. Poskytujeme poradenství v oblasti daní.Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Účetnictví DAŇOVÉ CENTRUM
DAŇOVÉ CENTRUM
DAŇOVÉ CENTRUM s.r.o., která působí na trhu již 15. rokem. V roce 2001 jsme se změnili ze sdružení fyzických osob na společnost s ručením omezeným. Zpracování účetnictví a mezd je naší hlavní činností, při níž dáváme důraz na osobní...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Účetnictví Adresdata
Adresdata
Nabídka vedení podvojného účetnictví, zpracování mezd, přiznání k DPH, silniční daně a rekonstrukce účetnictví. Možnost výstupů v němčině.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Účetnictví ETB Accounting
ETB Accounting
Vedení účetnictví, zpracování daňové evidence, zpracování INTRASTAT, zpracování povinných hlášení pro finanční úřady, zdravotní pojišťovny, sociální správy.Zobrazit
Praha 5 - Košíře