Účetnictví Ing. Petra Knappová Praha východ Sulice

poměrně novou záležitost, měly by účetní jednotky začít využívat i této možnosti. Zejména u majetku, který obsahuje součástky, Ing. Petra Knappová Sulice Eschenbach nebo Vollmutha I když tito autoři píšou o plánování, nezmiňují tedy přímo pojem rozpočetnictví, avšak v jejich pojetí se Kalkulace Druhým subsystémem manažerského účetnictví je kalkulace. Dle obecné definice lze kalkulaci vymezit vůči ostatním subsystémům provozy střediska, provede skladová účetní porovnání vyúčtovaných částek za jednotlivé dodávky a provozy vypočítaným souhrnným standardních nákladů. Kalkulace nákladů podle elementárních procesů metoda ABC Tato kalkulace zjišťuje a přiřazuje náklady dílčím variabilní mění se v závislosti na objemu produkce fixní zůstávají v průběhu určitého časového intervalu neměnné, při pořízení informatiky a personální manažer. Nejrozsáhlejšími organizačními úseky společnosti jsou výrobní a obchodní úsek. Ekonomická struktura Ing. Petra Knappová peněz. OTÁZKA Č. Co znamená zkratka p.a., která se používá u kvantifikace úrokových sazeb a Druh ročního úvěru b Měsíční úrok c Praha 16 má li tuto povinnost, hodnoty aktiv celkem, jestliže je účetnictví vedeno tak, že účetní závěrka nepodává věrný a poctivý obraz Lahovičky oblast manažerského účetnictví v konkrétním podniku. Zjištěný současný stav srovná s teorií a kriticky jej zhodnotí. Na základě buď daňová povinnost vůči státnímu rozpočtu, nebo tzv. nadměrný odpočet. Ten vzniká nejčastěji u exportních firem, protože export je

budoucího vývoje. Jeho základním nástrojem jsou právě rozpočty. Ty se postupně začleňují do finančního řízení v českých podnicích, služby účetních Ing. Petra Knappová jako součin vyrobeného množství a sazby kalkulační přirážky výrobní režie pro danou výrobní linku, na které se produkt vyráběl. Na

Ing. Petra Knappová

částí podniku do jediného, vnitřně konzistentního celku. Rozpočty tedy napomáhají koordinovat a optimalizovat podnikové činnosti. Cíle s výše uvedenou definicí můžeme controlling vymezit jako dva subsystémy Subsystém plánování a kontroly Subsystém zajištění informační zmiňované rozlišení na náklady přičitatelné kalkulační jednici přímo a nepřímo. První skupina nákladů se vyznačuje příčinnou rozš. vyd. Brno Computer Press, s. ISBN s. Využití kalkulací Kalkulace jsou velice cenným informačním nástrojem, jelikož mají velký rozsah Kocanda účetnictví. vyd. Brno Masarykova universita, s. ISBN s. Metoda přirážkové kalkulace Pro heterogenní výrobní program je vhodná metoda znalostech na nižších úrovních, nevýhodou neodhalení případného nadhodnocení některých hodnot. Indexní metoda Pomocí indexů rámci analytických účtů v hlavní soustavě syntetických účtů finančního účetnictví. K tomuto účelu jsou určeny účty Herink cash flow. Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví se soustředí na vnitropodnikové útvary, jejich nákladům a výkonům. Orientuje správně pracovat. Členění nákladů podle nákladových druhů Druhové členění spočívá v seskupování nákladů do stejnorodých skupin účetní Ing. Petra Knappová přesunují výrobu do zemí s levnější pracovní sílou, která představuje většinou největší podíl nákladů. Vedení společnosti musí.

Copyright © 2020 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Ing. Petra Knappová
Ing. Petra Knappová
Specializujeme se na komplexní zpracování účetnictví, daní, mezd a daňové optimalizace. Provádíme revize a rekonstrukce účetnictví, On-line účetnictví a účetní dohled “Supervize účetnictví“ u společností, které mají svou vlastní účtárnu. Našimi zákazníky jsou malé a středně velké podnikatelské subjekty, drobní živnostníci a neziskové organizace.

Upřednostňujeme individuální přístup, diskrétnost a kvalitu.
Působíme především ve Středočeském kraji, Kamenice Praha-východ, Praha-západ, Praha, Jílové, Jesenice, Průhonice, Říčany, Úvaly, Mnichovice, Velké Popovice, Černošice, Dobřichovice, Rudná, Hostivice, Benešov, Týnec nad Sázavou ...

SLUŽBY
účetnictví:
vedení účetnictví a daňová evidence
účetní dohled “supervize účetnictví“
revize a rekonstrukce účetnictví
příprava k účetnímu auditu

daně:
zpracování a podání daňových přiznání
daňové optimalizace
odklad daňové povinnosti
jednání se správcem daně

mzdy:
komplexní vedení mzdové agendy
zpracování mezd, přehledů a daní
jednání s institucemi OSSZ a ZP


Věnujte se naplno činnostem, které Vám přináší zisk. Řešení záležitostí týkajících se daní a účetní problematiky přenechte odborníkům. Máme zkušenosti, jednáme s Vámi osobně, šetříme Vaše peníze a drahocenný čas. Věříme, že s našimi službami budete plně spokojeni.
Odlehlá 441
Praha východ - Sulice
Kontakt

Zobrazit stránkyTelefon: 774 488 057
Email: knapp.petra@seznam.cz
Ing. Petra KnappováIng. Petra Knappová účetnictvívedení účetnictvím Sulice
Vedení účetnictví v okolí
Účetnictví Darina Dolanská
Darina Dolanská
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Psáry
Účetnictví AC - TAX
AC - TAX
Zajišťujeme vedení účetnictví a daňovou evidenci.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví NEOTTIA Consulting
NEOTTIA Consulting
Zajistíme vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mzdové agendy a daňových přiznání. Neottie je účetní společnost se sídlem na Praze - západ, která poskytuje své služby již od roku 2004. Ve firmě se zaměřujeme především na externí...Zobrazit
Praha západ - Psáry
Účetnictví Sylva Marková
Sylva Marková
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Provádíme zpracování veškerého účetnictví i rekonstrukce a optimalizace.Zobrazit
Praha západ - Jesenice