Vedení účetnictví Praha 6 Juliska

připsána na účet správce daně, v hotovosti za den platby se považuje den, kdy byla platba převzata úřední osobou nebo přeplatkem na jiné účetnictví Juliska dani. Poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost nepřesáhla částku Kč, není povinen platit zálohy. Pokud však poslední známá služby účetních Juliskou daňová povinnost částku přesáhla platí poplatníci zálohy na daň a to buď ve výši poslední známé daňové povinnosti pokud poslední známá daňová povinnost nepřesáhla částku Kč zálohy jsou splatné k dni šestého a dvanáctého měsíce zdaňovacího období nebo ve výši jedné čtvrtiny poslední známé daňové povinnost jestliže poslední známá daňová povinnost přesáhla částku Kč zálohy jsou splatné k dni třetího, šestého, devátého a dvanáctého měsíce zdaňovacího období. Obecná lhůta pro vyměření daně je tříletá a začíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení. Dojde li však v posledních dvanácti měsících před Juliska uplynutím této lhůty např. k podání dodatečného daňového tvrzení prodlužuje se obecná lhůta o jeden rok. V případě, že byl učiněn Baba úkon směřující k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení, běží lhůta pro stanovení daně znovu ode dne, kdy byl úkon učiněn. Lhůta pro stanovení daně končí nejpozději uplynutím deseti let od jejího počátku. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie Daně jsou jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Z tohoto důvodu je daň vybírána ze všech příjmů, které na

území daného státu vznikají a to bez ohledu na to, jaká osoba tyto příjmy pobírá. Stát tedy dani podrobuje nejen příjmy svých občanů a cvičili dítěti Praha 6 Juliska

Vedení účetnictví Julisce

společností, ale i příjmy cizích státních příslušníků a zahraničních společností, pokud na území státu pobírají příjmy, které podle zákona podléhají zdanění. Ukládat daňové povinnosti na svém území patří k základním projevům suverenity každého státu. Hanspaulka Daňové systémy jednotlivých zemí jsou výsledkem dlouholetého historického vývoje, jsou ovlivněny společenským a právním řádem, tradicí a dalšími aspekty, a proto se navzájem liší např. ve struktuře daní, způsobu výběru daní atd Rozdílnost daňových soustav je zcela přirozená, je však nutné řešit daňové vztahy mezi jednotlivými státy na mezinárodní úrovni. Daňové povinnosti určuje každý stát sám, a to zákony. Zákon je právní akt nejvyšší právní síly, je mu nadřazena pouze mezinárodní smlouva, která může daný zákon Šárka modifikovat. Daňová harmonizace Vzhledem ke skutečnosti, že od roku je Česká republika členem Evropské unie, neovlivňují její daňové účetnictví Juliska zákony pouze mezinárodní smlouvy, ale také nařízení, směrnice, doporučení a další legislativní nástroje, které vydává Evropská komise, Evropská rada, Evropský soudní dvůr, případně další orgány Evropské unie za účelem sblížení daňových soustav členských států. Evropská unie totiž dosahuje nejvyššího stupně ekonomické integrace hospodářské a měnové unie a tak její hospodářský systém Julisky vedení účetnictvím obsahuje mimo jiné i zásadu jednotného vnitřního trhu. Aby ta mohla fungovat, musí ji řídit politika hospodářské soutěže Evropské unie..

Copyright © 2018 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Julisce
Účetnictví NB firmy
NB firmy
Jsme účetní a poradenská firma schopná vyhovět Vašim požadavkům. Disponujeme vlastním daňovým poradenstvím a díky bohatým, více než 20 letým zkušenostem, dokážeme v krátkém čase a se zárukou převzít účetní a daňovou agendu jakéhokoli...Zobrazit
Praha 10 - Bubeneč
Účetnictví NB
NB
Jsme účetní a poradenská firma schopná vyhovět Vašim požadavkům. Disponujeme vlastním daňovým poradenstvím a díky bohatým, více než 20 letým zkušenostem, dokážeme v krátkém čase a se zárukou převzít účetní a daňovou agendu jakéhokoli...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Účetnictví RYBÁK a vnuk
RYBÁK a vnuk
Společnost Ant.RYBÁK a vnuk, s.r.o. úspěšně působí na trhu účetních, mzdových a daňových služeb již od roku 1996, kdy navázala na činnost svého zakladatale a duchovního otce Ing. Jana Zemana. Název společnosti Ant. Rybák a vnuk s.r.o. vychází z...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Účetnictví OptimPro
OptimPro
Jsme společnost, kterou vede zkušený tým, s více než 15-ti letou praxí v oblasti účetnictví, personalistiky,mezd a daňové problematiky. Poskytujeme kompexní služby v oblasti účetnicví, mezd a dalších souvisejících agend všem typům podnikatelských...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Účetnictví J.B.H.
J.B.H.
Poskytujeme komplexní a profesionální účetní služby a daňovou evidenci, včetně zpracování mezd a personální agendy za přijatelné ceny, velkým společnostem i malým firmám. Nabízíme vnitřní audit, daňové poradenství, účetní a právní...Zobrazit
Praha 10 - Bubeneč
Účetnictví J.B.H. Audit
J.B.H. Audit
Společnost H. B. J. Audit, s.r.o. je auditorská společnost zapsaná v seznamu Komory auditorů České republiky, číslo osvědčení 297. Nabízíme ucelený komplex služeb v oblasti ekonomického, daňového a účetního poradenství. Společnost je vedena...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Účetnictví Věra Zajícová
Věra Zajícová
Vedení účetnictví pro OSVČ, malé a střední firmy včetně mezd i přípravy ročních výkazů. Zpracování daňového přiznání.Zobrazit
Praha 6 - Lysolaje
Účetnictví Ing. Jitka Klusáčková
Ing. Jitka Klusáčková
Účetní firma Ing. Jitka Klusáčková - profesionální vedení účetnictví. Nabízím komplexní vedení účetnictví a ekonomické služby: - vedení účetnictví - vedení daňové evidence ...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Účetnictví ACCOUNTTAX
ACCOUNTTAX
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a daní, ekonomické i daňové poradenství a audit. Jsme členem Svazu účetních. Poskytujeme likvidace, správu konkursní podstaty. Vedení účetnictví a daňové evidence Mzdové...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Účetnictví Cato firma
Cato firma
Kancelář Cato, s.r.o. , účetní a poradenské firmy s praxí v oboru více než 18 let. Naše společnost poskytuje kvalitní servis kompletních služeb pro menší a střední firmy. Nabízíme balíčky služeb dle Vašich potřeb šité na míru přesně podle...Zobrazit
Praha 10 - Hradčany
Účetnictví Kancelář Cato
Kancelář Cato
Vítejte na stránkách společnosti Kancelář Cato, s.r.o. , účetní a poradenské firmy s praxí v oboru více než 18 let. Naše společnost poskytuje kvalitní servis kompletních služeb pro menší a střední firmy. Nabízíme balíčky služeb dle Vašich...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
Účetnictví AMMO Servis
AMMO Servis
Společnost AMMO Servis byla založena v roce 2006 jako společnost poskytující služby. Sídlo společnosti se nachází v Jihočeském kraji, v malebné krajině blízko renesančního městečka Slavonice. V Praze se nachází naše pobočka, kde se specializujeme...Zobrazit
Praha 1 - Hradčany
Účetnictví eurodata ČR
eurodata ČR
Naše firma se již od roku 1995 zabývá problematikou účetnictví a daňového poradenství a díky tomu má náležité zkušenosti v tomto oboru.... V současné době naše služby poskytujeme v pobočkách, které můžete navštívit v Praze a v...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
Účetnictví CENZUS frima
CENZUS frima
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 10 - Střešovice
Účetnictví CENZUS
CENZUS
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Účetnictví Marta Voborníková
Marta Voborníková
Nabízíme služby vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, daňových přiznání, daní z příjmu právnických i fyzických osob, přiznání DPH. Zastupování při jednáních a kontrolách na finančním úřadu, PSSZ a zdravotních...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
Účetnictví Jitka Čeledová
Jitka Čeledová
Nabízím kompletní zpracování účetnictví a daňové evidence včetně mezd.Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
Účetnictví REDOVIS
REDOVIS
Zabýváme se vedením účetnictví a daňové evidence především středním a malým firmám a živnostníkům. Pro Prahu a okolí jsme dobře dostupní MHD i automobilem, jelikož parkování u nás není problematické. Ekonomické vzdělání a bohatá praxe v...Zobrazit
Praha 8 - Troja
Účetnictví Ing. Zuzana Kodytková
Ing. Zuzana Kodytková
Kompletní zpracování účetnictví a mzdové agendy ve firmě klienta či externě. Poskytování účetního poradenství, zpracování daňových přiznání, komunikace s úřady, zprostředkování auditu.Zobrazit
Praha 6 - Suchdol
Účetnictví Ekon Data
Ekon Data
Jsme společnost s ručením omezeným, jejíž snahou je poskytovat klientovi komplexní služby v oblasti účetnictví, od zaregistrování klienta u finančních a sociálních úřadů, přes vedení daňové evidence nebo podvojného účetnictví, mzdové agendy...Zobrazit
Praha 7 - Bubeneč
účetnictví Praha 6 - Juliska