Vedení účetnictví Praha 4 Kamýk

zaplatí společně s cenou. Výrobek se stává pro zákazníka o tuto daň dražším. Pro prodávajícího není daň výnosem, je pouze vedení účetnictví Kamýku prostředníkem mezi konečným spotřebitelem a státem zastoupeným příslušným finančním úřadem. Legislativně je problematika ošetřena Zákonem č. Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je nejdůležitější, nepřímou daní Praha 12 našeho daňového systému, zároveň je i daní nejsložitější. Poplatníkem daně z přidané hodnoty jsou všichni koneční spotřebitelé, Budějovická kteří tuto daň platí v převážné většině zakoupeného zboží. Plátcem jsou však prodávající, kteří daň z přidané hodnoty odvádí. Subjektem Daně z přidané hodnoty, nebo takzvanou osobou povinnou k dani, jsou fyzické nebo právnické osoby, které provádějí zpracování účetnictvím Kamýku samostatnou ekonomickou činnost. Osobou povinnou k dani může být též skupina podniků, která se registruje k Dani z přidané hodnoty. Mrkosová, J., Osoba povinná k dani, která má sídlo nebo místo podnikání v České republice, je osvobozena od uplatňování daně, pokud její obrat nepřesáhne za nejbližších předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsících částku Kč. Naopak pokus přesáhne obrat částku Kč, musí být do dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení stanoveného limitu, podána přihláška k registraci Daně z přidané hodnoty. Předmětem Daně z přidané hodnoty jsou především následující body dodání zboží nebo

převod nemovitostí či přechod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou, která není Kačerov osobou povinnou k dani dovoz zboží z místa plnění v tuzemsku Základem daně je vše, co plátce obdrží jako úplatu nebo má obdržet za uskutečnění zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné Kamýkem mzdová účetním plnění. V případě přijetí platby před uskutečněním zdanitelného plnění je základem daně částka přijaté platby snížená o daň. Základ daně dále zahrnuje clo, daň z elektřiny daň ze zemního plynu a z některých dalších plynů daň z pevných paliv dotace k ceně účetnictví Kamýk vedlejší výdaje účtované osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění, při poskytnutí služby i Roztyly materiál přímo související s poskytnutou službou za vedlejší výdaje se považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a masáž Prahou 4 Kamýkem

Účetnictví Kamýk

provize. Sazby daně u zdanitelného plnění se rozdělují do skupin základní sazba daně ve výši snížená sazba daně ve výši Některá plnění jsou od DPH osvobozena a této dani tedy nepodléhají. Existují dvě osvobození od daně Bez nároku na odpočet daně při splnění.

Copyright © 2023 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Kamýku
Účetnictví HADRMAN
HADRMAN
Jsme flexibilní a dynamickou firmou s bohatými zkušenostmi v oboru. Na trhu fungujeme pod živností od roku 2006. Od roku 2008 pak jako společnost Hadrman s .r. o. Tato firma vznikla ze zkušeností majitele společnosti z řízení Bytového družstva od roku...Zobrazit
Praha 4 - Kamýk
Účetnictví nejblíže Kamýku
Účetnictví Účetnictví - Zuzana Háková
Účetnictví - Zuzana Háková
Vedení daňové evidence s pokrytím celé Prahy vám zprostředkuje účetní Zuzana Háková, která se vedením účetnictví pro malé a střední podniky a živnostníky zabývá již od roku 2000.Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Účetnictví Quarta
Quarta
Společnost Quarta s. r. o. byla založena v roce 1995. Od počátku své činnosti se specializujeme na služby v oblasti účetnictví, mezd, daní a ekonomického poradenství. Zaměřujeme se především na střední a menší společnosti, i když díky...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Účetnictví Účtárna CZ
Účtárna CZ
Jsme zkušení profesionálové a věříme, že na každý finanční nebo účetní problém společně najdeme řešení, se kterým budete spokojeni.Svěřte své účetnictví do našich rukou a nebudete litovat. 6 důvodů proč my Účetnictví za paušální...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Účetnictví Inetgroup
Inetgroup
Inetgroup, partner pro Vaše účetnictví, daně a finance Inetgroup, s. r. o., nabízí komplexní řešení účetní, daňové a mzdové problematiky tak, aby co nejméně touto problematikou zatěžoval chod firmy. Vážení klienti, rozšířili jsme svoje...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Účetnictví Jiří Sýkora
Jiří Sýkora
Nabízíme účetní poradenství, vedení účetnictví či daňové evidence. Tato firma, která je volným společenstvím poradců v různých oblastech, vznikla již v roce 1991 a zprvu se zaměřila na účetní a daňovou problematiku. V souladu s dalšími...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví Telefon Centrum
Telefon Centrum
Dlouhodobě stabilní společnost Vám nabízí pod vedením zkušených pracovníků s více než dvacetiletou praxí kompletní rozsah služeb z oblastí účetnictví, daňového poradenství a personalistiky Vedení účetnictví pro fyzické i právnické...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví DATAINFO
DATAINFO
VEDENÍ A SPRÁVA ÚČETNICTVÍ INTEGRACE ÚČETNÍCH SYSTÉMŮ MONEY S3 | S4 Nabízíme Vám: Kompletní zpracování účetnictví, navržení optimálních účetních postupů, zpracování interních směrnic a pravidel Zpracování účetní závěrky v rozsahu...Zobrazit
Praha 4 - Braník
Účetnictví Mark & Pool
Mark & Pool
Nabídka účetního, daňového a ekonomického poradenství a statutárního auditingu. Ve spolupráci s klienty ?e?íme zejména ú?etní, da?ové a finan?ní d?sledky jejich p?edpokládaných nebo probíhajících obchodních aktivit ?i investi?ních zám?r?....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví Suldovský a partneři
Suldovský a partneři
Každý den se snažíte rozmnožit bohatství Vaší firmy. Aby se Vám to dařilo, musíte se správně rozhodovat. K tomu potřebujete správná data. My Vám jej pomůžeme nejenom objevovat a získávat, ale naučíme Vás s nimi pracovat a využívat je. Vaše...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví VT Service
VT Service
Nabízíme zpracování účetních dokladů malým a středním firmám, drobným podnikatelům a živnostníkům. Zajišťujeme vedení daňové evidence pro fyzické osoby i zpracování a podání daňového přiznání a měsíční přehledy na správu...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Účetnictví OLIMAX
OLIMAX
Firma OLIMAX, s.r.o. vznikla v roce 2003, kdy se přetransformovala na základě rozrůstající se poptávky po kvalitních službách z fyzické osoby a opírá se o dlouhodobé zkušenosti v oblasti účetnictví a daňové problematiky. Od roku 2008 firma na...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví TriFin pro
TriFin pro
Provádíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, účetní dohled, účetní a ekonomické poradenství, pomoc při zavádění ekonomických systémů, rekonstrukce účetnictví, vedení pomocných evidencí a související služby....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví A - Z
A - Z
Firma existuje již od roku 1994. V roce 2010 jsme změnili formu z fyzické osoby na právnickou. Zabýváme se vedením účetnictví, daňovou evidencí a mzdovou a personální problematikou. Vedení účetnictví Kontrola předaných účetních dokladů a...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví Proprius
Proprius
Nabízíme kompletní účetní služby a poradenství. Zabýváme se vedením účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy a personalistiky. Dále zpracováváme přiznání k DPH, k dani z příjmu právnických a fyzických osob, cestovné i ostatní daně a...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Účetnictví A.D.U.
A.D.U.
Společnost se zabývá poskytováním auditorských služeb (průběžný, mimořádný a závěrečný audit, audit konsolidované závěrky a další), vedením účetnictví pro menší až střední firmy, poskytováním účetního a daňového poradenství....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví ECOVIS FACTA a.s.
ECOVIS FACTA a.s.
Jsme dobře sehraný tým, který již od roku 1995 poskytuje komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství. Od roku 2005 vystupujeme pod jednotnou hlavičkou FACTA s.r.o. Na podzim 2019 jsme byli osloveni mezinárodní skupinou ECOVIS,...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Účetnictví AVK
AVK
Společnost AVK, spol. s r.o. vznikla v roce 1988, prošla určitým vývojem a transformací, tj. zpočátku se jednalo o firmu v podobě fyzické osoby, od roku 1994 došlo k transformaci v obchodní společnost, tj. v právnický subjekt, který se zaměřuje...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Účetnictví SPOROS Consulting
SPOROS Consulting
Společnost SPOROS Consulting, s.r.o. vznikla v roce 1997, kdy navázala na pětileté zkušenosti zakladatelů v oboru nabízených služeb. Od svého vzniku se zabývá zejména vedením účetnictví, ekonomickým, organizačním, účetním a daňovým...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Účetnictví Prospeko
Prospeko
Společnost Prospeko spol. s r.o. byla založena v roce 2005 za účelem přímo navázat na téměř desetiletou podnikatelskou činnost fyzické osoby -- zakladatele. Společnost byla založena s představou vytvořit menší až střední účetní firmu, která by...Zobrazit
Praha 4 - Podolí
Účetnictví ASCALONCZ
ASCALONCZ
Nabízíme odborné vedení účetnictví, zpracování daňového přiznání, daňové poradenství, odklad daně z příjmu po celé ČR, zpracování mezd, zastupování na FÚ, PSSZ, OSSZ, ZP. Nabízíme sídlo pro firmu v Praze, spolehlivého daňového poradce,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov