Vedení účetnictví Praha 9 Kolbenova

přistoupila k sepsání teoretické části. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol a každá z nich je dále členěna na oddíly a pododdíly. V první části diplomové práce je uplatněna metoda deskripce. Jsou v ní zahrnuty základní poznatky z oblasti účetnictví a daní podle platných právních předpisů. Nejprve je uveden přehled základních účetních a daňových pojmů, dále jsou popsány povinnosti účetních jednotek, které jim česká legislativa upravující oblast účetnictví ukládá a je také nastíněn proces harmonizace účetních předpisů v rámci Evropské unie. Následující oddíl se již zabývá daní z příjmů právnických osob. Vymezením poplatníků této daně, Kolbenově účetní příjmů právnických osob a způsobu jejich zdanění, daňovou účinností výdajů a stanovením základu daně. Jelikož i oblast daní je postupně harmonizována v souladu s předpisy Evropské unie, věnuji se v krátkosti i této problematice. V posledním oddíle teoretické části práce jsou vymezeny rizikové oblasti, ve kterých může při vedení účetnictví, sestavování účetní závěrky a zpracovávání daňového Kolbenova přiznání docházet k chybám. Druhá část diplomové práce obsahuje vlastní práci. Nejprve jsou představeny konkrétní společnosti, jejichž účetnictví, účetní závěrky a daňová přiznání byla analyzována. Pro diplomovou práci byla vybrána data sedmi skutečně Klíčov fungujících společností, přičemž s ohledem na dodržení povinnosti mlčenlivosti, kterou auditorům a jeho spolupracovníkům ukládá zákon účetnictví Kolbenova

o auditorech, není možné zveřejnit identifikační údaje těchto společností. Z tohoto důvodu jsou názvy společností smyšlené. Ve vedení účetnictví Kolbenovy spolupráci s auditorem byly vybrány společnosti tak, aby po provedení analýzy dat z jejich účetnictví, účetních závěrek a daňových Vysočanská přiznání, upozornila diplomová práce na chyby, které se při provádění auditů nejčastěji identifikují. Při zpracovávání praktické části diplomové práce jsem vycházela ze spisů auditora týkajících se poskytnutých auditorských služeb za rok a Na základě provedené analýzy, komparace a následné syntézy dat a informací obsažených ve spisech auditora a účetních závěrkách vybraných společností byly určeny nejčastější účetní a daňové chyby, které se u vybraných společností vyskytly. Chyby jsou rozděleny do jednotlivých oblastí, v nichž účetní jednotky často chybují. Ne všechny společnosti však chybují ve všech vymezených oblastech, proto jsou uvedeny konkrétní účetnictví Kolbenova chyby v dané oblasti pouze u těch společností, které se chyby dopustily. V posledním oddíle diplomové práce je zpracován návrh obecné kolbenovská pražská masáží

Mzdové účetnictvím Kolbenově

metodiky pro řešení analyzovaných oblastí, která poskytuje stručný návod účetním jednotkám, jakým způsobem se uvedených chyb vyvarovat. Literární rešerše Přehled základních pojmů z oblasti účetnictví Účetním obdobím je a nepřetržitě po sobě jdoucích Českomoravská dvanáct měsíců. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden např. období od září do srpna b období kratší či delší.

Copyright © 2022 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Kolbenově
Účetnictví BJane Economist
BJane Economist
Je profesionální firma s dlouholetou tradicí založená na individuálním přístupu ke každému klientovi a hluboká znalost spletité problematiky daní a účetnictví. Neustále se vzděláváme a uplatňujeme moderní postupy při zpracovávání zakázek. Za...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Účetnictví Trigga
Trigga
Společnost byla založena v roce 2006 za účelem komplexního poskytování služeb v oblasti vedení účetnictví, ekonomicko organizačního poradenství, provádění finančních analýz podniků a oceňování majetku (movitých a nemovitých...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Účetnictví Renáta Pešková
Renáta Pešková
Provádím zpracování daňové evidence, účetnictví, mezd a personalistiky. Nabízím komplexní služby v oblasti ekonomického, daňového a účetního poradenství. Zajistím zastupování společnosti při auditu, párování bankovních výpisů, vedení...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Účetnictví Martin Rada
Martin Rada
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Účetnictví ALTAXO SE
ALTAXO SE
MoyMoy s.r.o. je přední poradenskou společností v oblasti poskytování kompletního servisu při zakládání obchodních společností, prodeji READY MADE společností, poskytování sídla a obchodní adresy pro Vaši firmu a při poskytování dalších...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Účetnictví PDÚ
PDÚ
Naše firma působí v oboru ekonomických služeb od roku 1995. Preferujeme a podporujeme moderní komunikační systémy. Svým klientům nabízíme Vedení daňové evidence Vedení peněžního deníku Vedení mzdového účetnictví Zpracování a podání...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Účetnictví Monika Sachlová
Monika Sachlová
Působíme na českém trhu již od roku 1989. Pracujeme především v Praze a ve středočeském kraji. Provádíme veškeré malířské a lakýrnické práce, od roku 2006 taktéž stavební práce -zednické, sádrokartonářské, elektrikářské,...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Účetnictví Loncová
Loncová
Firma, která poskytuje účetní, daňové, personální služby, vznikla v r. 1994, z počátku spoluprací s podobnými daňovými subjekty na bázi kooperací, subdodávek. Získáváním praxe a vyšší odborné způsobilosti formou školení, kurzů a jiných...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Účetnictví Eva Podzimková
Eva Podzimková
Můžete se spolehnout na kompletní účetní a daňové služby, které začínají předáním či svozem dokladů a všech potřebných dokumentů. Následuje zpracování účetních dokladů dle českých účetních standardů a platných norem, vedení skladové...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Účetnictví ABORIGINAL Company
ABORIGINAL Company
Vedení kompletního účetnictví dle platných zákonů v České republice, či podle jiných mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP), to zahrnuje zejména účtování pokladen tuzemských i zahraničních, bankovních výpisů – elektronických...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Účetnictví 1. daňová a účetní
1. daňová a účetní
úvod / společnost Společnost 1. daňová a účetní s.r.o. je nově vzniklou společností, založenou týmem odborníků s mnohaletými zkušenostmi jak v oblasti účetnictví, tak i v daňových záležitostech. Klientelu společnosti tvoří soukromí...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Účetnictví KLETAX
KLETAX
Naše společnost si zakládá na dlouholetých zkušenostech. Vedení účetnictví se věnujeme již od roku 1990 a od roku 2006 jsme naši činnost rozšířili o firemní kurzy daní a účetnictví. Vše pod záštitou daňových poradců, kteří naši firmu...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Účetnictví DAN-EKONOS
DAN-EKONOS
Zpracujeme kompletně daňovou evidenci a účetnictví v různých úrovních spolupráce. Ať již necháte celou agendu jen na nás nebo naše spolupráce bude formou dohledu, konečném zaúčtování a převzetí odpovědnosti. Dohodneme se s Vámi, zda zpracujeme...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Účetnictví ALLQ
ALLQ
Společnost Allq, s.r.o. byla založena 3. ledna 2008 odštěpením oddělení správy informačních systémů a následně účetního oddělení z firmy Aquasoft spol. s r.o. Allq, s.r.o. je 100% vlastněná tuzemským kapitálem a v současné době zaměstnává...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Účetnictví Firma IKON
Firma IKON
Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu domů všech forem vlastnictví a velikostí. Našimi klienty jsou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, obce, společnosti i jednotliví vlastníci. Naše služby poskytujeme nejen v Praze, ale i v...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Účetnictví J+K
J+K
Vedení účetnictví poskytuje zcela nepostradatelné informace pro majitele firmy z hlediska jejího dalšího řízení a fungování. Klient pravidelně obdrží reporty a informace o hospodářském výsledku své firmy v jednotlivých měsících, dále salda...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví B servis
B servis
Nabídka daňového poradenství, vedení účetnictví a mzdové agendy, auditorských služeb. Zakládání a prodej společností. Daňové poradenství je naší stěžejní a pro Vás nejdůležitější službou, která nespočívá jen v kontrole výdajů,...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví Kovářová
Kovářová
Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence, rekonstrukce účetnictví, daňové přiznání právnických a fyzických osob. Zajišťuji přiznání k DPH a silniční dani, sociální a zdravotní pojištění, kompletní mzdovou a personální agendu....Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Účetnictví AZA účetnictví
AZA účetnictví
V oboru se pohybujeme již více než 20 let. Máme zkušenosti s dlouholetým vedením podvojného účetnictví u velkých i malých firem, včetně sestavení účetních uzávěrek a zasílání pravidelných reportů v českém i anglickém jazyce. Externě...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Účetnictví CORPET
CORPET
Poskytujeme komplexní vedení podvojného účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, personalistiky a veškerých daňových přiznání. Dále nabízíme zastupování na úřadech, účetní poradenství. Zpracujeme rekonstrukci účetnictví. Služby jsou...Zobrazit
Praha 9 - Prosek