Vedení účetnictví Praha východ Květnice

zajištění před událostmi, které nejsou pro život zrovna příznivé. Nejčastěji jsou rezervy finanční. Tvoří si je domácnosti pro případ, že by se jim stalo něco neočekávaného, například rozbitá pračka, závažná nemoc v rodině, různé opravy, pro případ ztráty mzdová účetním Květnicích zaměstnání. Rezervy se mohou tvořit nejen na nepříznivé události, ale také na ty radostné, jako je například narození nového člena rodiny, což obnáší velké výdaje. Také se rezervy mohou tvořit na plánované události, že v budoucnu budeme opravovat dům, pojedeme na dovolenou apod. Rezervy, co se týče účetnictví a daní, jsou vymezeny více právními předpisy. Z oblasti účetnictví se rezervy upravují Zákonem o účetnictví, vyhláškou č. Sb., Českým účetním standardem č. Rezervy. Z oblasti daní jsou rezervy upraveny Zákonem o Praha 21 rezervách. V České republice se podnikatelské subjekty musí řídit zákonem č. Sb., Zákon o účetnictví. Rezervy jsou upraveny odst. a odst. ve kterých je stanoveno následující. Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a Březí berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta Tato zásada je v podvojném účetnictví realizována pomocí rezerv opravných položek odpisů majetku Rezervami se podle Zákona o účetnictví účetnictví Květnice

rozumí rezerva na rizika a ztráty rezerva na daň z příjmu rezerva na důchody a podobné závazky rezerva na restrukturalizaci technické rezervy Květnic účetní nebo jiné rezervy podle zvláštních právních předpisů V odst. vyhlášky č Sb. ve znění pozdějších předpisů, jsou rezervy definovány

Účetnictví Květnice

takto Rezervy jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou. Pro úpravu rezerv se využívá vyhláška č. Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to zejména směrná účtová osnova obsahové vymezení položky B. I. Rezervy v rozvaze obsahové vymezení položky G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období ve výkaze zisku a ztráty obsahové vymezení položky M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti ve výkaze zisku a ztráty obsahové vymezení položky R. Mimořádné náklady ve výkaze zisku a ztráty Postup tvorby rezerv Rezervy dále vymezuje Český účetní standard č. který stanovuje podle Zákona o účetnictví a Pacov Vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona, obsahové vymezení rezerv, postup tvorby rezerv a vymezení rezervy na služby účetních Květnicemi restrukturalizaci, postupy účtování rezerv. Cílem standardu je tedy stanovit základní postupy účtování o tvorbě a použití rezerv za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách B. I. Rezervy B. I. Rezervy podle zvláštních Cyrilov právních předpisů B. I. Rezervy na důchody a podobné závazky B. I. Rezervy na daň z příjmu B. I. Ostatní rezervy Poslední právní.

Copyright © 2022 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Květnicícm
Účetnictví Jaroslava Šlemrová
Jaroslava Šlemrová
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání pro fyzické i právnické osoby, silničních daní, mezd. Nabídka daňového poradenství.Zobrazit
Praha východ - Úvaly
Účetnictví Edward´s Knights
Edward´s Knights
Nabídka účetního a daňového poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence zastupování před úřady a třetími stranami.Zobrazit
Praha 9 - Újezd nad Lesy
Účetnictví Alfa
Alfa
Zajišťujeme vedení účetnictví, daňová přiznání, mzdy a personalistiku. Máme zkušené ekonomy, kteří se podíleli na vedení firem, jako je: Hewlett-Packard, Electrolux a dalších nadnárodních společností.Zobrazit
Praha východ - Úvaly
Účetnictví Kasua
Kasua
Nabízíme komplexni služby v oblasti účetních úkonů (vedení účetnictví, zpracování mezd, zpracování daňových přiznání) pro malé a střední firmy v Praze a v okrese Praha-Východ (lze se ovšem dohodnout i pro jiné regiony). Naší předností je...Zobrazit
Praha východ - Úvaly
Účetnictví LM plus
LM plus
Firmu LM plus s.r.o. založily v roce 1997 Ludmila Fialová a Monika Šťastná, které se problematikou účetnictví, mezd a daní zabývají již od roku 1991. Firma má sídlo i provozovnu v Říčanech. Našimi spokojenými zákazníky jsou jak drobní...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví GATEP
GATEP
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence a účetního poradenství.Zobrazit
Praha východ - Šestajovice
Účetnictví RADEK SKŘIVÁNEK CZ
RADEK SKŘIVÁNEK CZ
Potřebujete zpracovat účetnictví nebo daňovou evidenci? Hledáte schopného správce pro Vaše bytové družstvo či Společenství vlastníků jednotek? Nabízíme Vám komplexní portofilo služeb v oblasti zpracování a vedení účetnictví. Firma Radek...Zobrazit
Praha 9 - Běchovice
Účetnictví FADUP
FADUP
Ve vedení účetnictví reprezentuje FADUP, spol. s r.o. již 13 let zkušeností, neboť navázala na úspěchy fyzické osoby Marie Pilařová - MAJKA, která datuje počátky svého podnikání v oblasti účetnictví a poradenství již do roku 1993. Firma začala...Zobrazit
Praha 9 - Běchovice
Účetnictví RADIUS Společnost
RADIUS Společnost
Naše společnost RADIUS Říčany s. r. o. byla založena v srpnu roku 1995. Společnost postupně rozšiřuje svoji ekonomickou činnost, zejména komplexní účetní služby, daňové a účetní poradenství. Poskytujeme účetní služby větším i menším...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Kolipo
Kolipo
Nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví (podvojné účetnictví), daňové evidence (jednoduché účetnictví), rekonstrukce účetnictví a daňových přiznání pro malé a střední firmy. Účetní služby poskytujeme v Praze a Praze východ...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Zuzana Gillernová
Zuzana Gillernová
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, vyhotovení daňových přiznání a daňové poradenství.Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví CU firma
CU firma
Společnost CENTRUM ÚČETNICTVÍ s.r.o. poskytuje veškeré služby pro své zákazníky v oboru účetnictví, mezd a daní. Nabízíme Vám: kompletní účetní a daňový servis globální vedení mzdové agendy vyřízení účetních i mzdových kontrol se...Zobrazit
Praha 9 - Dolní Počernice
Účetnictví Eva Hůďová
Eva Hůďová
Účetnictví Hůďová je nová firma pro malé i střední firmy poskytující zpracování účetnictví. Zkušená účetní s dlouholetou praxí v oboru a licenci pro poskytování služeb v této oblasti. Poskytujeme krátkodobé i dlouhodobé vedení...Zobrazit
Praha východ - Jirny
Účetnictví Ivana Slabihoudková
Ivana Slabihoudková
Poskytuji služby v oblasti vedení účetnictví a účetního poradenství. Nabízím kompletní zpracování účetní, daňové a mzdové agendy, rekonstrukci účetnictví, kontrolu účetnictví a daňového přiznání zpracovaného jiným subjektem,...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví NOMITA Firma
NOMITA Firma
Poskytování komplexních účetních služeb. Naše strategie Naše firma vznikla v roce 2004 s cílem metodicky a odborně vést ekonomické agendy malým a středním subjektům - právnickým osobám. Postupem času jsme služby rozšířili o činnosti pro...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Ludmila Kratochvílová
Ludmila Kratochvílová
Naše společnost se v rámci účetnictví zabývá zejména dvěma oblastmi, a to daňovou evidencí a podvojným účetnictvím. První oblast se zabývá zpracováním a vedením daňové evidence či podvojné účetnictví, tj. vedením a zpracováním ...Zobrazit
Praha východ - Jirny
Účetnictví Vlastimil Novotný
Vlastimil Novotný
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Horáček Tomáš
Horáček Tomáš
Nabízím služby v oblasti účetnictví s 10-letou praxí, vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy, zpracování daňových přiznání. Poskytuji vzdálený dohled nad účetnictvím, kontrolu účetní závěrky, spolupráci s daňovým poradcem,...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Romana Kšírová
Romana Kšírová
Vedení účetnictví a daňové evidence firem.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Účetnictví AUSTINA
AUSTINA
Zabýváme se účetnictvím již od roku 1998. Našim klinetům poskytujeme kompletní účetní a daňový servis, na který se mohou plně spolehnout. Vedeme účetnictví nebo daňovou evidenci. Dále zpracováváme přiznání k DPH, daně z přijmů fyzických...Zobrazit
Praha východ - Říčany