Vedení účetnictví Praha 8 Ládví

pro něž je chápání daňové a účetní problematiky doslova povinností a svědčí o jejich odborné úrovni. Jedním z těchto odborníků bych se ráda v budoucnu stala i já, jelikož oblast účetnictví a daní je mi velmi blízká. První ročník vysokoškolského studia byl pro mě také rokem nástupu do malé auditorské firmy na pozici účetní, kde jsem později začala pracovat rovněž jako asistent auditora. Při výběru tématu své diplomové práce jsem tedy hledala takové téma, při jehož zpracovávání budu moci využít svých dosavadních praktických Ládví zkušeností a též možnosti čerpat informace přímo z reálných podkladů, které jsou při auditu účetní závěrky získávány a na Vychovatelna jejichž základě auditované společnosti své účetní závěrky zpracovávají. Vzhledem k faktu, že všechny účetní jednotky jsou povinny řídit se českým právním řádem a tedy i zákony, vyhláškami a standardy týkající se účetnictví, pak báze, na které staví účetní jednotky svůj účetní systém a jehož vrcholem je sestavování účetní závěrky, je identická. Operace, které se při sestavení účetní zpracování účetnictvím Ládví závěrky provádí jsou fakticky unikátní, provádí se typicky pouze jedenkrát za rok a touto svojí neobvyklostí se tedy také stávají obtížnými. Z těchto důvodů je pak logické, že chyby, které jsou identifikovány při auditu účetní závěrky se vyskytují napříč spektrem účetních jednotek v rozmanitých oborech. Problematikou účetních a daňových chyb se zabývá několik odborných publikací, např. účetnictví Ládví

SKÁLA, M. KUNEŠOVÁ SKÁLOVÁ, J. Nejčastější účetní a daňové chyby, DUŠEK, J. Chyby a kontroly v účetnictví nebo PILAŘOVÁ, I. Daňové a účetní chyby a problémy daň z příjmů právnických osob. Jedná se však o publikace již ne zcela aktuální, proto jsem při zpracovávání této diplomové práce vycházela zejména z platných zákonů, spisů auditora a doposud získaných zkušeností. V poslední době byly vydány, např. DUŠEK, J. Jak se vyhnout chybám v účetnictví nebo SCHIFFER, V. Správně vedené účetnictví. Cíl práce a metodika Ládví mzdová účetním Cílem diplomové práce je vyhledat, popsat a provést rozbor příčin a dopadů nejčastějších účetních a daňových chyb u konkrétních účetnictví Ládví společností, které se vyskytují v jejich účetních závěrkách. Na základě získaných poznatků jsou v práci také navrženy způsoby řešení zjištěných chyb. Prvním dílčím cílem práce je popsání povinností stanovených účetním jednotkám pro vedení účetnictví a

Účetní Ládvím

zpracování účetní závěrky. Druhým dílčím cílem je definování povinností stanovených daňovým poplatníkům pro zpracování daňového přiznání. Z důvodu obsáhlosti daňové soustavy České republiky a také proto, že povinnost vést účetnictví je stanovena primárně právnickým osobám fyzické osoby vedou účetnictví spíše ve výjimečných případech se v práci věnuji pouze dani z příjmů Bulovka právnických osob. Třetím dílčím cílem je vypracování praktické části této diplomové práce. Před samotným zpracováním diplomové Českomoravská práce bylo nutné opatřit si odbornou literaturu a zákony v platném znění, které upravují řešenou oblast. Po nastudování příslušné.

Copyright © 2021 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Ládví
Účetnictví econac firma
econac firma
Nabízíme komplexní přehled o stavu Vašeho hospodaření. Vedení účetnictví, daňové evidence. Zpracování mzdové a personální agendy. Daňové, ekonomické a finanční poradenství. Ekonomické analýzy a reporty. Služby v anglickém a francouzském...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví Jiří Hronovský
Jiří Hronovský
Nabízíme komplexní účetní, mzdový a daňový servis pro malé a střední firmy. Provádíme ekonomické analýzy a reporty, legální optimalizace a rekonstrukce účetnictví. Zaměřujeme se také na fakturační a platební servis. Specializujeme se na...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví BERAN-AZD
BERAN-AZD
Naše společnost působí na trhu od roku 1992 Mezi naše klienty patří společnosti s počtem od několika po více než 100 zaměstnanců společnosti s působností v Praze a ve Středočeském kraji akciové společnosti, s.r.o., fyzické osoby –...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Účetnictví BATAX
BATAX
Hlavní náplní společnosti byla zpočátku implementace ekonomického informačního systému (EIS) STANDARD (DOS aplikace) od firmy Pragosoft a.s. spojená s instalacemi sítí, serverů, internetu, e-mailové pošty, webových prezentací, dodávkami nového...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví Milan Mikuláš
Milan Mikuláš
Nabízíme vedení komplexního účetnictví pro právnické a fyzické osoby, zpracování mezd a daní, zajištění daňového poradenství a auditu, zastupování při jednání s úřady. Ekonomické poradenství, sledování jednotlivých zakázek. Nadstandartní...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Účetnictví R + R Ekonom
R + R Ekonom
Firma R+R EKONOM, s.r.o. byla založena v roce 1998 a navázala na podnikání fyzické osoby „Ing. Randák“, která poskytovala úspěšně ekonomické služby od roku 1990. Zaměstnanci firmy mají více jak třicetiletou praxi v oboru ekonomiky a účetnictví....Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví Joka
Joka
Rodinná firma Joka - audit spol. s r.o. Vás vítá na svých webových stránkách Firma byla založena v roce 1991 jako sdružení fyzických osob. V roce 2001 se transformovala na společnost s ručením omezeným. Během našeho více než dvacetiletého...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví IKON Firma
IKON Firma
Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu domů všech forem vlastnictví a velikostí. Našimi klienty jsou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, obce, společnosti i jednotliví vlastníci. Naše služby poskytujeme nejen v Praze, ale i v...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví AMBRA beauty
AMBRA beauty
Vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytování poradenství a zastupování na úřadech. Zajištění mzdového účetnictví, personalistiky, administrativní práce, spolupráce s daňovým poradcem. Dále zpracování daňového přiznání, kontroly...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Účetnictví Romana Vitvarová
Romana Vitvarová
Poskytuji komplexní účetní, mzdové a daňové služby na vysoké profesní úrovni počínaje zadáváním prvotních dokladů až po dodání výkazů a zpráv pro živnostníky, management nebo instituce s individuálním přístupem ke klientům již od roku...Zobrazit
Praha 9 - Střížkov
Účetnictví U krbu
U krbu
Vedení podvojného i jednoduchého účetnictví. Poskytování daňového poradenství.Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví REVINA GROUP
REVINA GROUP
Náš zkušený tým účetních s dlouholetou praxí se rád postará o mzdové a finanční činnosti a Vy se budete moci věnovat jen své hlavní činnosti. Jsme moderní společnost která komunikuje rychle a levně, teké přes internet e-mail, SKYPE atd., tím...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví AP - Fin
AP - Fin
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, mzdové agendy či daňových přiznání.Zobrazit
Praha 8 - Dolní Chabry
Účetnictví FinTalk ACCOUNT
FinTalk ACCOUNT
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytování finančního poradenství.Zobrazit
Praha 8 - Dolní Chabry
Účetnictví MAKO
MAKO
Daňový poradce, evidovaný u Komory daňových poradců ČR od června 1994. Kvalitní zaměstnanci se specializací a dlouholetou praxí. 1) ÚČETNICTVÍ ve všech svých podobách: Zavedení a vedení finančního účetnictví podle českých účetních a...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Účetnictví K.T.A.G. Financial
K.T.A.G. Financial
Poskytujeme komplexní služby v oblasti stavební činnosti a spolupracujeme se stavební firmou STAVOKOM CZ. Poskytujeme inženýrské služby a to v oblasti občanské, bytové a průmyslové investiční výstavby, kterou provádíme od zajištění pozemků nebo...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Jaroslav Foltýn
Jaroslav Foltýn
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví CORPET
CORPET
Poskytujeme komplexní vedení podvojného účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, personalistiky a veškerých daňových přiznání. Dále nabízíme zastupování na úřadech, účetní poradenství. Zpracujeme rekonstrukci účetnictví. Služby jsou...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Účetnictví AZA účetnictví
AZA účetnictví
V oboru se pohybujeme již více než 20 let. Máme zkušenosti s dlouholetým vedením podvojného účetnictví u velkých i malých firem, včetně sestavení účetních uzávěrek a zasílání pravidelných reportů v českém i anglickém jazyce. Externě...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Účetnictví Andrea Navrátilová
Andrea Navrátilová
Vedení účetnictví a daňové evidence. Zpracování DPH, silniční daně, sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmu a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 8 - Ďáblice