Vedení účetnictví Praha 8 Libeň

zobrazování finančního a manažerského účetnictví, kdo zpracovává a zodpovídá za vedení obou okruhů účetnictví. Organizační a poradenství účetními Libeň ekonomická struktura podniku použitá organizační a ekonomická struktura v podniku, grafické zobrazení organizační struktury. Vnitropodnikové směrnice a metody oceňování uvedení použitých vnitropodnikových směrnic a nařízení, popis používaných metod oceňování podnikových a vnitropodnikových výkonů v jednotlivých střediscích. Zásobování a skladování způsob zásobování, postup objednávání zboží, typy skladů, které jsou využívány, vedení skladové evidence, pohyb skladovaného zboží uvnitř podniku a v rámci jednotlivých oddělení. Informační systémy popis používaného softwaru a metod pro přenos informací mezi jednotlivými oddělení, proces jejich zpracování, třídění, vyhodnocování a využívání, jaká je vypovídací hodnota získávaných informací, kde všude je IS využíván a kdo s ním pracuje. TEORETICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA ÚČETNICTVÍ Finanční účetnictví Cílem účetnictví je zajistit věrné Bulovka zobrazení reality pro potřeby finančního řízení podniků a zabezpečit srovnatelnost výstupních účetních informací v národním i nadnárodním měřítku. Podle Sedláčka je jeho základní funkcí poskytovat všem uživatelům spolehlivé informace o tom, jak je daná daňové účetnictví Libni obchodní společnost podnik ekonomicky zdatná. Vypovídá o majetkové a finanční situaci podniku k určitému datu, o výsledku hospodaření za Vychovatelna

určité časové období, o tom jak je management podniku úspěšný ve finančním řízení, zda zajišťuje dlouhodobou stabilitu podniku, zda dosahuje přiměřené výnosnosti vloženého kapitálu a zda je schopen průběžně hradit dluhy podniku. Jako nejvyšší princip je kladena zásada poctivého a věrného zobrazení skutečnosti předmětu účetnictví a finanční situace podniku. Podle Fibírové je cílem účetních Palmovka informací finančního účetnictví zobrazit podnikatelský proces pro tzv. externí uživatele, kteří stojí mimo hodnocený subjekt banky, Libně vedení účetnictví kapitálové trhy, obchodní partneři, potenciální i současní akcionáři, zaměstnanci a jejich zástupci apod Externí uživatelé se libeňskými pražskými půjčovny dodávky

Účetnictví Libeň

zajímají především o vývoj celkové finanční pozice podniku a jeho dlouhodobou efektivnost. Výkazy finančního účetnictví jsou obsaženy v rozvaze, výkazu zisku a ztrát a ve výkazu peněžních toků. Finanční účetnictví představuje od svého vzniku primární zdroj informací účetnictví Libeň pro vlastníky podniků a pro potenciální zájemce o kapitálový vstup do podniku. K dalším významným uživatelům informací finančního účetnictví se pak řadí všichni věřitelé, kteří za sjednaný úrok zapůjčují podniku na určitou dobu svůj kapitál. SEDLÁČEK, J. HÝBLOVÁ, E. KŘÍŽOVÁ, Z. VALOUCH, P. Finanční účetnictví. vyd. Brno Masarykova Univerzita, s. ISBN s. FIBÍROVÁ, J. Nákladové Českomoravská účetnictví Manažerské účetnictví I. vyd. Praha Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN s. HRADECKÝ, M. LANČA, J. ŠIŠKA, L. Manažerské účetnictví. vyd. Praha Grada, s. ISBN s. Manažerské účetnictví Podle Synka manažerské účetnictví slouží bezprostředně.

Copyright © 2022 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Libni
Účetnictví Jana Kramulová
Jana Kramulová
Nabízíme vedení účetnictví, daňové evidence a mezd. Zajišťujeme účetní závěrky, daňová přiznání, pokladní knihu, účetní deník nebo statistické výkazy. Dodáváme záznamní povinnost k DPH, karty investičního majetku, knihy pohledávek...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví Agentura
Agentura
Provádíme účetnictví, mzdovou agendu či daňové přiznání. Poskytujeme ekonomické a finanční poradenství.Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví JL Consulting Extras
JL Consulting Extras
Společnost JL Consulting Extras s.r.o. byla založena 13. října 2011. Naše společnost nabízí široké spektrum služeb z oblasti daňového poradenství, účetnictví, korporátních financí, optimalizace nákladů či controllingu. Umíme pomoci také v...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví Eva Dostálová
Eva Dostálová
Poskytuji kompletní vedení účetnictví a daňové evidence a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví Agentura Páže
Agentura Páže
Naše firma vznikla převodem z fyzické osoby a v oboru působí již od roku 1991. Jako společnost s ručením omezeným na trhu působíme od roku 2003. Naše sídlo je na Praze 8 v bezprostřední blízkosti metra Palmovka s velmi dobrou dopravní...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví R + R Ekonom
R + R Ekonom
Firma R+R EKONOM, s.r.o. byla založena v roce 1998 a navázala na podnikání fyzické osoby „Ing. Randák“, která poskytovala úspěšně ekonomické služby od roku 1990. Zaměstnanci firmy mají více jak třicetiletou praxi v oboru ekonomiky a účetnictví....Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví PM FINANCIAL
PM FINANCIAL
Divize PMF AGENTURA vznikla jako nástupnický subjekt účetní kanceláře Jitky Tiché, současné ředitelky společnosti. Od roku 2000 tato účetní kancelář zabezpečovala komplexní služby v oblasti účetnictví, mezd a daní. Vzhledem ke zvýšené...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví econac firma
econac firma
Nabízíme komplexní přehled o stavu Vašeho hospodaření. Vedení účetnictví, daňové evidence. Zpracování mzdové a personální agendy. Daňové, ekonomické a finanční poradenství. Ekonomické analýzy a reporty. Služby v anglickém a francouzském...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví IKON Firma
IKON Firma
Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu domů všech forem vlastnictví a velikostí. Našimi klienty jsou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, obce, společnosti i jednotliví vlastníci. Naše služby poskytujeme nejen v Praze, ale i v...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví Jiří Hronovský
Jiří Hronovský
Nabízíme komplexní účetní, mzdový a daňový servis pro malé a střední firmy. Provádíme ekonomické analýzy a reporty, legální optimalizace a rekonstrukce účetnictví. Zaměřujeme se také na fakturační a platební servis. Specializujeme se na...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví DEXICO
DEXICO
Jsme účetní a daňová kancelář, která zpracovává účetnictví firmám a podnikatelům. Dále naše klienty zastupujeme při jednání s úřady a institucemi sociálního a zdravotního pojištění. Nabízíme také služby daňového poradce a auditora. Pro...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví B servis
B servis
Nabídka daňového poradenství, vedení účetnictví a mzdové agendy, auditorských služeb. Zakládání a prodej společností. Daňové poradenství je naší stěžejní a pro Vás nejdůležitější službou, která nespočívá jen v kontrole výdajů,...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví Joka
Joka
Rodinná firma Joka - audit spol. s r.o. Vás vítá na svých webových stránkách Firma byla založena v roce 1991 jako sdružení fyzických osob. V roce 2001 se transformovala na společnost s ručením omezeným. Během našeho více než dvacetiletého...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví NOMITA
NOMITA
Naše firma vznikla v roce 2004 s cílem metodicky a odborně vést ekonomické agendy malým a středním subjektům - právnickým osobám. Postupem času jsme služby rozšířili o činnosti pro fyzické osoby, podnikatele i nepodnikatele. Hlavním cílem služby...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví BATAX
BATAX
Hlavní náplní společnosti byla zpočátku implementace ekonomického informačního systému (EIS) STANDARD (DOS aplikace) od firmy Pragosoft a.s. spojená s instalacemi sítí, serverů, internetu, e-mailové pošty, webových prezentací, dodávkami nového...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví TOMMI-holding
TOMMI-holding
Firma TOMMI byla založena dvěma společníky začátkem roku 1991 jako údržbářská firma a po roce činnosti byla v roce 1992 založena spol. TOMMI s r.o. s cílem vytvořit nový systém správy a údržby bytového a domovního fondu. Tato společnost byla...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví U krbu
U krbu
Vedení podvojného i jednoduchého účetnictví. Poskytování daňového poradenství.Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví REVINA GROUP
REVINA GROUP
Náš zkušený tým účetních s dlouholetou praxí se rád postará o mzdové a finanční činnosti a Vy se budete moci věnovat jen své hlavní činnosti. Jsme moderní společnost která komunikuje rychle a levně, teké přes internet e-mail, SKYPE atd., tím...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví J+K
J+K
Vedení účetnictví poskytuje zcela nepostradatelné informace pro majitele firmy z hlediska jejího dalšího řízení a fungování. Klient pravidelně obdrží reporty a informace o hospodářském výsledku své firmy v jednotlivých měsících, dále salda...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví Jan Provazník
Jan Provazník
Jsme účetní firma specializující se především na poskytování komplexních účetních služeb menším a středním firmám v Praze a okolí. Účetnictví vedeme od roku 1994 obchodním i výrobním firmám. Naším cílem je zbavit klienty starostí s...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví Jaroslav Foltýn
Jaroslav Foltýn
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 9 - Libeň