Vedení účetnictví Praha 4 Libuš

úroky z prodlení ve výši ročně z částky Kč ode dne do úroky z prodlení ve výši reposazby navýšené o procentních bodů z částky Kč ode dne do zaplacení, náklady nalézacího řízení ve výši Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady oprávněného a náklady exekuce Praha 12 rozhodl takto Z rozdělované podstaty ve výši Kč se uspokojí přihlášené pohledávky v tomto pořadí a výši V první skupině, dle c odst. písm. c o.s.ř., se uspokojuje pohledávka soudního exekutora Mgr. Pavla Exnera, Exekutorský úřad Opava, na nákladech exekučního řízení ve výši Kč k hotovému zaplacení, Ve druhé skupině dle c odst. písm. b o.s.ř. se neuspokojuje žádná pohledávka Ve třetí skupině dle c Libuší daňové účetnictví odst. písm. c o.s.ř. se částečně uspokojuje pohledávka České záložny a.s., Praha a to co do částky Kč, k hotovému zaplacení z toho úroky z prodlení vzniklé v posledních třech letech před rozvrhovým jednáním ve výši Kč, náklady soudního řízení ve výši Kč a Roztyly jistina ve výši Kč. Tím je rozvrhovaná podstata zcela vyčerpána a další pohledávky se neuspokojují. Odůvodnění Usnesením Městského účetnictví Libuš soudu v Brně ze dne č.j. EXE byla nařízena exekuce k vydobytí pohledávky oprávněného ve výši Kč a její příslušenství, tj. úroky z prodlení ve výši ročně z částky Kč ode dne do úroky z prodlení ve výši reposazby navýšené o procentních bodů z částky Kč ode dne do zaplacení, náklady nalézacího řízení ve výši Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady oprávněného a náklady exekuce a provedením

této exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Pavel Exner, Exekutorský úřad Opava. Toto usnesení nabylo právní moci dne soudní exekutor prováděl exekuci pod svou spisovou značkou EX Na základě dražební vyhlášky ze dne proběhla dne dražba nemovitosti povinné, konkrétně Spořilov jednotky č., způsob využití byt, nacházející se v domě Vídeňská Brno. Při této dražbě byl udělen příklep usnesením soudního exekutora ze dne č.j. EX vydražitelům, a to manželům Jaromírovi a Anně Novákovým, kteří při dražbě učinili nejvyšší podání ve výši Kč a tímto usnesením byla vydražitelům stanovena lhůta do jednoho měsíce od právní moci usnesení o příklepu k doplacení nejvyššího podání při započtení jistoty ve výši Kč. Toto usnesení nabylo právní moci dne a částka do nejvyššího podání byla vydražiteli doplacena včas dne Vydražitelé byli ve smyslu odst. o.s.ř. zapsáni na základě shora uvedeného usnesení o příklepu do katastru vedení účetnictví Libuše nemovitostí jako vlastníci vydražených nemovitostí. Soudní exekutor ve smyslu a o.s.ř. nařídil v této věci na den jednání o rozvrhu rozdělované podstaty, k němuž ve smyslu odst. o.s.ř. Předvolal oprávněného, povinného, vydražitele a dále osoby, které podaly před

Mzdová účetním Libuši

dražbou přihlášky svých pohledávek. Současně ve smyslu odst. o.s.ř. vyvěsil předvolání na úřední desce soudního exekutora. Při účetnictví Libuš jednání o rozvrhu rozdělované podstaty soudní exekutor nejprve konstatoval ve smyslu a o.s.ř. Výši rozdělované podstaty, kterou tvoří Budějovická nejvyšší podání ve výši Kč učiněné v dražbě. Tato částka byla složena na neúročeném účtu. U nepřítomných věřitelů.

Copyright © 2022 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Libuši
Účetnictví HADRMAN
HADRMAN
Jsme flexibilní a dynamickou firmou s bohatými zkušenostmi v oboru. Na trhu fungujeme pod živností od roku 2006. Od roku 2008 pak jako společnost Hadrman s .r. o. Tato firma vznikla ze zkušeností majitele společnosti z řízení Bytového družstva od roku...Zobrazit
Praha 4 - Kamýk
Účetnictví Quarta
Quarta
Společnost Quarta s. r. o. byla založena v roce 1995. Od počátku své činnosti se specializujeme na služby v oblasti účetnictví, mezd, daní a ekonomického poradenství. Zaměřujeme se především na střední a menší společnosti, i když díky...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Účetnictví VT Service
VT Service
Nabízíme zpracování účetních dokladů malým a středním firmám, drobným podnikatelům a živnostníkům. Zajišťujeme vedení daňové evidence pro fyzické osoby i zpracování a podání daňového přiznání a měsíční přehledy na správu...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Účetnictví Proprius
Proprius
Nabízíme kompletní účetní služby a poradenství. Zabýváme se vedením účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy a personalistiky. Dále zpracováváme přiznání k DPH, k dani z příjmu právnických a fyzických osob, cestovné i ostatní daně a...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Účetnictví Účetnictví - Zuzana Háková
Účetnictví - Zuzana Háková
Vedení daňové evidence s pokrytím celé Prahy vám zprostředkuje účetní Zuzana Háková, která se vedením účetnictví pro malé a střední podniky a živnostníky zabývá již od roku 2000.Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Účetnictví ASCALONCZ
ASCALONCZ
Nabízíme odborné vedení účetnictví, zpracování daňového přiznání, daňové poradenství, odklad daně z příjmu po celé ČR, zpracování mezd, zastupování na FÚ, PSSZ, OSSZ, ZP. Nabízíme sídlo pro firmu v Praze, spolehlivého daňového poradce,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Účetnictví LogiTax
LogiTax
Jsme renomovaná účetní firma poskytující služby v ekonomických oborech od r. 2006 jako přirozené pokračování individuálních potřeb jejího majoritního zakladatele. Své služby poskytujeme především malým a středně velkým společnostem, a to na...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Účetnictví SPOROS Consulting
SPOROS Consulting
Společnost SPOROS Consulting, s.r.o. vznikla v roce 1997, kdy navázala na pětileté zkušenosti zakladatelů v oboru nabízených služeb. Od svého vzniku se zabývá zejména vedením účetnictví, ekonomickým, organizačním, účetním a daňovým...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Účetnictví OLIMAX
OLIMAX
Firma OLIMAX, s.r.o. vznikla v roce 2003, kdy se přetransformovala na základě rozrůstající se poptávky po kvalitních službách z fyzické osoby a opírá se o dlouhodobé zkušenosti v oblasti účetnictví a daňové problematiky. Od roku 2008 firma na...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví Suldovský a partneři
Suldovský a partneři
Každý den se snažíte rozmnožit bohatství Vaší firmy. Aby se Vám to dařilo, musíte se správně rozhodovat. K tomu potřebujete správná data. My Vám jej pomůžeme nejenom objevovat a získávat, ale naučíme Vás s nimi pracovat a využívat je. Vaše...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví Mark & Pool
Mark & Pool
Nabídka účetního, daňového a ekonomického poradenství a statutárního auditingu. Ve spolupráci s klienty ?e?íme zejména ú?etní, da?ové a finan?ní d?sledky jejich p?edpokládaných nebo probíhajících obchodních aktivit ?i investi?ních zám?r?....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví Telefon Centrum
Telefon Centrum
Dlouhodobě stabilní společnost Vám nabízí pod vedením zkušených pracovníků s více než dvacetiletou praxí kompletní rozsah služeb z oblastí účetnictví, daňového poradenství a personalistiky Vedení účetnictví pro fyzické i právnické...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví Jiří Sýkora
Jiří Sýkora
Nabízíme účetní poradenství, vedení účetnictví či daňové evidence. Tato firma, která je volným společenstvím poradců v různých oblastech, vznikla již v roce 1991 a zprvu se zaměřila na účetní a daňovou problematiku. V souladu s dalšími...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví NASHIRA
NASHIRA
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání.Zobrazit
Praha západ - Vestec
Účetnictví TriFin pro
TriFin pro
Provádíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, účetní dohled, účetní a ekonomické poradenství, pomoc při zavádění ekonomických systémů, rekonstrukce účetnictví, vedení pomocných evidencí a související služby....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví A - Z
A - Z
Firma existuje již od roku 1994. V roce 2010 jsme změnili formu z fyzické osoby na právnickou. Zabýváme se vedením účetnictví, daňovou evidencí a mzdovou a personální problematikou. Vedení účetnictví Kontrola předaných účetních dokladů a...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví RICCHEZZA CR
RICCHEZZA CR
Firma RICCHEZZA CR s r.o. se sídlem v Praze vznikla v roce 2007 sloučením fyzických osob, pracujících samostatně od roku 1993. Společnými silami se nám podařilo vytvořit dynamickou společnost, která splňuje požadavky kladené na podnikatele. Svoji...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Účetnictví PROFIKOMPLET
PROFIKOMPLET
Vyrábíme nápisy na štíty, výlohy, tabule, auta, textil, dále reklamní poutače a výstavní panely. Vytváříme informačně orientační systémy, světelné reklamy, A-stojany. Navrhujeme a tiskneme letáky, vizitky, firemní papíry, plakáty, prospekty,...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Účetnictví AVK
AVK
Společnost AVK, spol. s r.o. vznikla v roce 1988, prošla určitým vývojem a transformací, tj. zpočátku se jednalo o firmu v podobě fyzické osoby, od roku 1994 došlo k transformaci v obchodní společnost, tj. v právnický subjekt, který se zaměřuje...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Účetnictví DATAINFO
DATAINFO
VEDENÍ A SPRÁVA ÚČETNICTVÍ INTEGRACE ÚČETNÍCH SYSTÉMŮ MONEY S3 | S4 Nabízíme Vám: Kompletní zpracování účetnictví, navržení optimálních účetních postupů, zpracování interních směrnic a pravidel Zpracování účetní závěrky v rozsahu...Zobrazit
Praha 4 - Braník