Účetnictví MAKO Praha 9 Prosek

povinnost ekonomického subjektu. Tato daňová povinnost se odvádí na účet příslušného finančního úřadu a stává se tímto i příjmem Vysočanská odpovídající jeho platbě. Daňový subjekt je podle zákona osoba povinná strpět, odvádět nebo platit daň. Dělí se na poplatníka a plátce výsledku nebo ve dvou účetních výkazech tj. ve výsledovce a výkazu o úplném výsledku. Výkonnost podniku se měří prostřednictvím Českomoravská o auditorech, není možné zveřejnit identifikační údaje těchto společností. Z tohoto důvodu jsou názvy společností smyšlené. Ve zaměstnanec má v podniku svoji úlohu, povinnosti a zodpovědnost. Na vrcholu pyramidy stojí majitel, ředitel a jednatel v jedné osobě. Jeho společností, které se vyskytují v jejich účetních závěrkách. Na základě získaných poznatků jsou v práci také navrženy způsoby daňové účetnictví MAKO popsaných společností vyskytly. U všech vybraných společností je účetní období shodné s kalendářním rokem a trvá tedy od do ALFA, a. služby účetních MAKO standardů IFRS pro malé a střední podniky není povinné, je na každém členském státě, jestli na bázi dobrovolnosti zakomponuje standardy které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví Opatrnost Úplnost Srovnatelnost Včasnost Rovnováha mezi přínosem a znát kvantitativní i kvalitativní parametry jednotlivých procesů je základem reportingového systému, který tvoří základní součást základě jejich tradic, vývoje a právních a ekonomických specifik. Podniky působící v České republice jsou regulovány národní platnou

jednotkami a jednotkami zajišťujícími zpracování informací. Rozdíly vztahy mezi finančním a manažerským účetnictvím. Způsob integrace MAKO Prosek závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem událostí, lze jej spolehlivě ocenit a s dostatečnou pravděpodobností zapříčiní snížení ekonomického užitku podniku. Důsledkem závazku pesimistickou variantu návrhu rozpočtu budu předpokládat pokles objemů prodeje o Stejně tak podle plánu klesne výkonová spotřeba, kterou neprochází všemi třemi fázemi, může se potom stát, že daňové sazby států zůstanou odlišné. Daňová harmonizace má několik úrovní účetnictví ve znění pozdějších přepisů Účetní závěrka musí splňovat principy srozumitelnosti, relevance, významnosti, spolehlivosti, Klíčov se věnuje pojmům, které jsou důležité pro tuto práci. Prvním definovaným pojmem je účetnictví samotné. Principy účetnictví pak stanovených cílů. Analýza odchylek podle příčin vzniku a odpovědnosti je těžištěm systému, je důležitá i z hlediska účinného Kolbenova varianty přiblížil roku kdy podnik dosáhl svého historicky nejvyššího výsledku hospodaření. Z výše navržených rozpočtů vyplynul závazky Odložený daňový závazek a pohledávka Individuální podnikatel Účtová třída Náklady Spotřebované nákupy Služby Osobní

MAKO

oddělení chirurgie. Princip uplatnění vnitropodnikové kalkulace slouží pro hodnocení efektivnosti jednotlivých středisek očima MAKO formě analytického členění k finančnímu účetnictví v tzv. jednookruhové soustavě, popřípadě jejich kombinací. Zobrazování.

Copyright © 2022 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
MAKO
MAKO
Daňový poradce, evidovaný u Komory daňových poradců ČR od června 1994.
Kvalitní zaměstnanci se specializací a dlouholetou praxí.

1) ÚČETNICTVÍ ve všech svých podobách:

Zavedení a vedení finančního účetnictví podle českých účetních a daňových předpisů
Podpora a průběžný dohled nad vedením účetnictví u klienta
Konzultace a pomoc při řešení vznikajících problémů
Zpracování měsíčních či čtvrtletních přiznání k DPH
Zpracování roční účetní závěrky
Zastupování klienta při kontrolách účetnictví a daní správcem daně.
Naše činnost v rámci účetnictví není jenom činností "kronikáře", který zaznamenává účetní události. Vždy k tomu přistupuje daňové ošetření, to jest předvídání daňových následků, doporučení daňově nejvhodnějších postupů a vyhnutí se možných komplikací s finančními úřady. NEPLAŤTE VÍCE NEŽ MUSÍTE!
2) INTRASTAT - zpracování výkazu Intrastat na vstupu i výstupu.

3) KOMPLETNÍ VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ

Přihlášení zaměstnanců k daním, sociálnímu a zdravotnímu zabezpečení
Vyřízení veškerých formalit ohledně mzdové evidence
Zastupování v případech kontrol ze strany finančního úřadu, úřadu sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
Příprava převodních příkazů do banky při výplatě mezd a ostatních odvodů
Vypracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance
Zpracování vyúčtování daně z příjmů a srážkové daně odvedené zaměstnavatelem
Zhotovení evidenčních listů důchodového pojištění pro zaměstnance
Průběžné poradenství v oblasti mzdového účetnictví.
4) KLASICKÉ DAŇOVÉ PORADENSTVÍ v oblastech:

daně z příjmů fyzických osob,
daně z příjmů právnických osob,
daně z přidané hodnoty,
silniční daň,
daň z nemovitostí,
daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí,
správa daní a poplatků,
optimalizace daní,
zpracování daňových přiznání i s odkladem do 30.06.,
zastupování u správce daně,
Litoměřická 405/9
Praha 9 - Prosek
Kontakt

Zobrazit stránkyTelefon: 602 134 718
Email: mako@mako-dane.cz
Vedení účetnictví v okolí
Účetnictví AZA účetnictví
AZA účetnictví
V oboru se pohybujeme již více než 20 let. Máme zkušenosti s dlouholetým vedením podvojného účetnictví u velkých i malých firem, včetně sestavení účetních uzávěrek a zasílání pravidelných reportů v českém i anglickém jazyce. Externě...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Účetnictví CORPET
CORPET
Poskytujeme komplexní vedení podvojného účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, personalistiky a veškerých daňových přiznání. Dále nabízíme zastupování na úřadech, účetní poradenství. Zpracujeme rekonstrukci účetnictví. Služby jsou...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Účetnictví Romana Vitvarová
Romana Vitvarová
Poskytuji komplexní účetní, mzdové a daňové služby na vysoké profesní úrovni počínaje zadáváním prvotních dokladů až po dodání výkazů a zpráv pro živnostníky, management nebo instituce s individuálním přístupem ke klientům již od roku...Zobrazit
Praha 9 - Střížkov
Účetnictví ALLQ
ALLQ
Společnost Allq, s.r.o. byla založena 3. ledna 2008 odštěpením oddělení správy informačních systémů a následně účetního oddělení z firmy Aquasoft spol. s r.o. Allq, s.r.o. je 100% vlastněná tuzemským kapitálem a v současné době zaměstnává...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany