Vedení účetnictví Praha 4 Michle

pojmů. Výsledky této sondy nejsou příliš přesvědčivé a ukazují rezervy v ekonomickém vzdělávání mladých lidí. Ze závěru je třeba Kačerov vyzdvihnout výchovný význam ekonomické výuky pro formování a směrování mladé generace. V dnešní době se mnoho podniků v Budějovická nejrůznějších odvětvích nachází v nelehké ekonomické situaci. Ekonomická recese, sílící konkurence, globalizace a tlak trhu, to všechno jsou faktory, které jejich situaci významně ovlivňují. Úkolem jejich manažerů, jakožto osob, kteří jsou za řízení podniků zodpovědní, je počínat si tak, aby jim, i přes tyto vlivy trhu, zajistili jejich dlouhodobou existenci a prosperitu. K tomu, aby podnik mohl být dlouhodobě úspěšný, musí manažeři každodenně přijímat mnohá ekonomická rozhodnutí. Jedním z nutných předpokladů ke správnému a efektivnímu účetnictví Michle ekonomickému rozhodnutí jsou kvalitní, včasné a spolehlivé informace a rovněž i pochopení podniku v celé jeho komplexnosti. Významným informačním zdrojem, který poskytuje podklady pro ekonomické řízení, je účetnictví. V podniku spolu koexistují dva informační systémy finanční účetnictví a manažerské účetnictví. Hlavním úkolem finančního účetnictví je především poskytovat věrohodné informace o finanční situaci a hospodaření firmy jako celku. Oproti tomu se manažerské účetnictví zaměřuje na poskytování detailnějších informací Michlí účetní o profitabilitě a efektivitě jednotlivých činností probíhajících uvnitř podniku. Jeho hlavním úkolem je poskytovat jednotlivým řídícím

úrovním strategické, taktické i operativní takovou informační podporu, která jim na všech úrovních umožní přijímat racionální a efektivní manažerská rozhodnutí. Téma, které jsem si pro zpracování mé bakalářské práce vybrala, úzce souvisí s výše zmiňovanou problematikou. Jeho název zní Finanční a manažerské účetnictví jako informační zdroje. Důvodem mého výběru není pouze to, že danou Eden problematiku považuji z hlediska úspěšného řízení podniku za klíčovou, ale také můj osobní zájem o ni. Zpracováním této práce bych si chtěla obohatit své dosavadní vědomosti získané během mého vysokoškolského studia a rovněž znalosti získané praxí. Společnost, Spořilov která mi umožnila zpracování praktické části této práce, je můj zaměstnavatel, pro něhož na různých pozicích v rámci ekonomického vedení účetnictvím Michli oddělení, pracuji již několik let. Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu výstupů z informačních systémů finančního a manažerského účetnictví vybraného podniku se zaměřením na kvalitu a vypovídající schopnost informací, které poskytují jednotlivým kadeřnictvím Prahou 4 Michlí

Účetnictví Michle

úrovním řízení podniku. Na základě této analýzy pak navrhnout takové změny, jejichž realizace by mohla přispět ke zlepšení vypovídající schopnosti analyzovaných výstupů a tím i k zefektivnění ekonomického řízení společnosti. Při zpracování praktické části práce budou využity metody systémové analýzy a syntézy a metody strukturovaných rozhovorů s příslušnými pracovníky analyzovaného zpracování účetnictvím Michli podniku. TEORETICKÁ ČÁST Účetnictví Jak již bylo v úvodu uvedeno, každý podnik, aby mohl být úspěšný, potřebuje přijímat ekonomická.

Copyright © 2022 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Michli
Účetnictví ECOVIS FACTA a.s.
ECOVIS FACTA a.s.
Jsme dobře sehraný tým, který již od roku 1995 poskytuje komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství. Od roku 2005 vystupujeme pod jednotnou hlavičkou FACTA s.r.o. Na podzim 2019 jsme byli osloveni mezinárodní skupinou ECOVIS,...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Účetnictví Ú-SERVIS
Ú-SERVIS
Zpracování účetnictví, mezd, personalistiky, DPH - revize účetnictví, rekonstrukce účetnictví, zpracování daňového přiznání včetně příslušných povinných příloh. Zastupování Vaší firmy u příslušných úřadů.Zobrazit
Praha 10 - Michle
Účetnictví AVK
AVK
Společnost AVK, spol. s r.o. vznikla v roce 1988, prošla určitým vývojem a transformací, tj. zpočátku se jednalo o firmu v podobě fyzické osoby, od roku 1994 došlo k transformaci v obchodní společnost, tj. v právnický subjekt, který se zaměřuje...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Účetnictví nejblíže Michli
Účetnictví Karel Hejlík
Karel Hejlík
Komplexní vedení účetnictví a daňové evidence s individuálním přístupem ke každému klientovi. Nabízíme: vedení účetnictví a daňové evidence zpracování přiznání k DPH kompletní vedení mzdové agendy včetně ročních přiznání zpracování...Zobrazit
Praha 4 - Záběhlice
Účetnictví Romana Virtová
Romana Virtová
Nabízíme vedení účetnictví a zajišťování auditorské činnosti.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Účetnictví Jana Balcarová
Jana Balcarová
Nabízíme kompletní služby v oblasti účetnictví, daňové a mzdové problematiky. Poskytujeme účetní a daňové poradenství. Zastupujeme klienta na úřadech. Zpracováváme přehled sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, knihy jízd, daňová...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Účetnictví Dvořáková
Dvořáková
Účetní poradce nabízí veškeré účetní služby včetně poradenství. Zabývám se zpracováním účetní i daňové evidence. Vyhotovuji veškerá přiznání k dani. Specializuji se na mzdy i vedení personalistiky. Zajišťuji odklad daní a dalšího.Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Účetnictví INTERGEST CZ
INTERGEST CZ
Nabídka ekonomického a právního poradenství pro firmy. Zpracování daňové agendy, vedení účetnictví a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Účetnictví H.P.H. centrum
H.P.H. centrum
Naše účetní a daňová společnost vznikla v prosinci roku 1991. Jedná se o poradenskou a konzultační firmu v oblasti ekonomiky, účetnictví, auditu, daní, úvěrů, podnikatelských záměrů, analýz a likvidací. Klientovi zaručujeme nejen servis v...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Účetnictví A - Z
A - Z
Firma existuje již od roku 1994. V roce 2010 jsme změnili formu z fyzické osoby na právnickou. Zabýváme se vedením účetnictví, daňovou evidencí a mzdovou a personální problematikou. Vedení účetnictví Kontrola předaných účetních dokladů a...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví OLIMAX
OLIMAX
Firma OLIMAX, s.r.o. vznikla v roce 2003, kdy se přetransformovala na základě rozrůstající se poptávky po kvalitních službách z fyzické osoby a opírá se o dlouhodobé zkušenosti v oblasti účetnictví a daňové problematiky. Od roku 2008 firma na...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví TriFin pro
TriFin pro
Provádíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, účetní dohled, účetní a ekonomické poradenství, pomoc při zavádění ekonomických systémů, rekonstrukce účetnictví, vedení pomocných evidencí a související služby....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví Suldovský a partneři
Suldovský a partneři
Každý den se snažíte rozmnožit bohatství Vaší firmy. Aby se Vám to dařilo, musíte se správně rozhodovat. K tomu potřebujete správná data. My Vám jej pomůžeme nejenom objevovat a získávat, ale naučíme Vás s nimi pracovat a využívat je. Vaše...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví Mark & Pool
Mark & Pool
Nabídka účetního, daňového a ekonomického poradenství a statutárního auditingu. Ve spolupráci s klienty ?e?íme zejména ú?etní, da?ové a finan?ní d?sledky jejich p?edpokládaných nebo probíhajících obchodních aktivit ?i investi?ních zám?r?....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví Financial Economy Prague
Financial Economy Prague
Více jak 15. letá zkušenost našich účetních s vedením účetnictví je dostatečnou kvalifikací v oboru. Prava strana ukazuje informace vpravo Zajišťujeme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví (daňové přiznání, účetní závěrky, účetní...Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Účetnictví Ivan Olejník
Ivan Olejník
Vedení účetnictví a účetní poradenství. Nabízíme podvojné a jednoduché účetnictví. Specializujeme se na mzdová a daňová agenda včetně DPH. Roční zúčtování účetní závěrky, výkazy, servis i pro bytová družstva.Zobrazit
Praha 4 - Záběhlice
Účetnictví A.D.U.
A.D.U.
Společnost se zabývá poskytováním auditorských služeb (průběžný, mimořádný a závěrečný audit, audit konsolidované závěrky a další), vedením účetnictví pro menší až střední firmy, poskytováním účetního a daňového poradenství....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví ALFA E
ALFA E
Společnost Alfa Economist s.r.o. (dříve HZ Economist, spol. s r.o.) působí na české ekonomické scéně již od roku 1992. Byla zalozena skupinou auditorů, účetních, ekonomických a daňových odborníků jako součást sítě auditorských firem HZ a PKF. Do...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Účetnictví Telefon Centrum
Telefon Centrum
Dlouhodobě stabilní společnost Vám nabízí pod vedením zkušených pracovníků s více než dvacetiletou praxí kompletní rozsah služeb z oblastí účetnictví, daňového poradenství a personalistiky Vedení účetnictví pro fyzické i právnické...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví Jiří Sýkora
Jiří Sýkora
Nabízíme účetní poradenství, vedení účetnictví či daňové evidence. Tato firma, která je volným společenstvím poradců v různých oblastech, vznikla již v roce 1991 a zprvu se zaměřila na účetní a daňovou problematiku. V souladu s dalšími...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví AccArt
AccArt
Našim klientům nabízíme služby v těchto oblastech: vedení účetnictví, daňová přiznání - zpracování, daňové poradenství, mzdové účetnictví a personální agenda. Kromě komplexního řešení účetní, daňové a mzdové problematiky nabízíme...Zobrazit
Praha 4 - Nusle