Vedení účetnictví Praha východ Modletice

roční výše rezervy. U dlouhodobého movitého majetku je možno vytvářet rezervu na opravy ve vztahu k objemu výkonu v technických jednotkách v takovém případě je výše rezervy ve zdaňovacím období rovna součinu podílu rozpočtu nákladů na opravu na jednotku předpokládaného výkonu a součtu objemu skutečných výkonů za zdaňovací období. Tvoru rezervy je nutno plánovitě a rovnoměrně rozložit do jednotlivých zdaňovacích období. Rezerva na opravy u jednotlivého dlouhodobého majetku nesmí být tvořena pouze jedno zdaňovací období. Při výpočtu počtu let, která uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy, se zahrnuje rok zahájení tvorby rezervy, služby účetních Modletic avšak nezahrnuje se předpokládaný rok zahájení opravy. Rezerva jako daňově účinný náklad může být vytvářena na opravu majetku, nikoliv na jeho údržbu. Rezervu nelze tvořit například na půdní vestavbu, na přístavbu garáže, na adaptaci nebytových prostor na bytové, Herink či naopak. Při plánování opravy musí být správně stanovený záměr oprava. Formulace stavební úpravy, adaptace, vestavba, přístavba, rekonstrukce, vyjadřují technické zhodnocení, nikoliv opravy. Rezervu na opravu nelze tvořit na tyto zákonem stanovené případy na opravu Osnice hmotného majetku, který je určen k likvidaci na opravu v důsledku škody či jiné nepředvídané nebo nahodilé události na pravidelně každoročně se opakující opravy k němuž má vlastnické právo poplatník v insolvenčním řízení Příklad Účetní jednotka si účetní Modleticích

naplánovala opravu střechy. Podle sestaveného rozpočtu by výše nákladů měla být Kč, plánovaná doba tvorby rezervy jsou tři roky, tudíž Kč. Č. Text Částka MD D VÚD Tvorba rezervy Převod prostředků na samostatný účet Příjem prostředků na samostatný účet VÚD Tvorba účetnictví Modletice rezervy Převod prostředků na samostatný účet Příjem prostředků na samostatný účet VÚD Tvorba rezervy Převod prostředků na samostatný účet Příjem prostředků na samostatný účet FAP za opravu bez DPH DPH VBÚ Úhrada faktury ze samostatného účtu VÚD Čerpání rezervy VBÚ Úhrada zbývající části faktury Tab. Zaúčtování účetních operací vlastní zpracování Plán a rozpočet oprav Účetní jednotka musí Voděrádky také doložit oprávněnost tvorby rezervy a musí celý proces tvorby náležitě zdokumentovat. Dokumentace není v zákoně o rezervách přesně Kocanda vymezena, je možné se však domnívat, že za potřebnou dokumentaci se považuje plán oprav, rozpočet nákladů na opravu, vnitropodniková směrnice o tvorbě a čerpání rezervy a inventární karta rezervy. Plán oprav sestavujeme zvlášť na každý jednotlivý majetek, který chceme

Účetnictví Modletice

opravovat. Obsahem plánu oprav je popis obsahu opravy jako například oprava střechy, fasády, podlah, výměna obkladů v koupelně apod. Není Modletice mzdová účetním vyloučena existence více rezerv na opravu jednoho majetku. Součástí plánu musí být uvedeno určení roku, ve kterém účetní jednotka předpokládá zahájení oprav. Je nutné opravy ocenit, a to v rozpočtu nákladů na opravy. Vhodnější je, když tento rozpočet vypracují odborníci, jelikož jsou to přesnější a věrohodnější informace o výši nákladů, které účetní jednotka bude muset v budoucnu.

Copyright © 2022 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Modleticím
Účetnictví Sylva Marková
Sylva Marková
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Provádíme zpracování veškerého účetnictví i rekonstrukce a optimalizace.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Jana Karásková
Jana Karásková
Poskytování účetních a ekonomických služeb pro podnikatele a neziskové organizace.Zobrazit
Praha východ - Čestlice
Účetnictví AC - TAX
AC - TAX
Zajišťujeme vedení účetnictví a daňovou evidenci.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví ECONTAX SERVICES
ECONTAX SERVICES
Firma ECONTAX SERVICES, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod číslem C160391 se zabývá komplexním zpracováním účetnictví. Naše služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám ale i neziskovým...Zobrazit
Praha západ - Průhonice
Účetnictví Suchá
Suchá
Dle české legislativy má podnikatel povinnost řádně vést účetnictví či daňovou evidenci tak, aby to splňovalo požadavky našich zákonů. Přenechte nám starosti vyplývající z neustálého sledování změn příslušných zákonů, nových...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Taxillus
Taxillus
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatele a neziskové organizace. Sestavíme veškerá daňová přiznání a komplexně zpracujeme mzdy. Dále zajistíme komunikaci s úřady, sestavení intrastu, reportingu a ostatní související služby.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví EKOFINALL s.r.o.
EKOFINALL s.r.o.
Jsme profesionálové, působící v oboru daní a účetnictví od roku 1994. Já a můj tým v rámci vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy zajišťujeme pro naše klienty kompletní účetní servis. Kvalitně a správně vedené účetnictví...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví NOMITA Firma
NOMITA Firma
Poskytování komplexních účetních služeb. Naše strategie Naše firma vznikla v roce 2004 s cílem metodicky a odborně vést ekonomické agendy malým a středním subjektům - právnickým osobám. Postupem času jsme služby rozšířili o činnosti pro...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví NEOTTIA Consulting
NEOTTIA Consulting
Zajistíme vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mzdové agendy a daňových přiznání. Neottie je účetní společnost se sídlem na Praze - západ, která poskytuje své služby již od roku 2004. Ve firmě se zaměřujeme především na externí...Zobrazit
Praha západ - Psáry
Účetnictví Ondřej Mikšík
Ondřej Mikšík
Nabízím účetní služby: Pro fyzické i právnické osoby, které podnikají. Každý živnostník či firma, je závislá na správně vyhotovené účetní evidenci. S minimálními náklady pomohu ušetřit Váš čas i peníze a nabízím individuální...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví AUSTINA
AUSTINA
Zabýváme se účetnictvím již od roku 1998. Našim klinetům poskytujeme kompletní účetní a daňový servis, na který se mohou plně spolehnout. Vedeme účetnictví nebo daňovou evidenci. Dále zpracováváme přiznání k DPH, daně z přijmů fyzických...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví PROFIKOMPLET
PROFIKOMPLET
Vyrábíme nápisy na štíty, výlohy, tabule, auta, textil, dále reklamní poutače a výstavní panely. Vytváříme informačně orientační systémy, světelné reklamy, A-stojany. Navrhujeme a tiskneme letáky, vizitky, firemní papíry, plakáty, prospekty,...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Účetnictví RADIUS Společnost
RADIUS Společnost
Naše společnost RADIUS Říčany s. r. o. byla založena v srpnu roku 1995. Společnost postupně rozšiřuje svoji ekonomickou činnost, zejména komplexní účetní služby, daňové a účetní poradenství. Poskytujeme účetní služby větším i menším...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Horáček Tomáš
Horáček Tomáš
Nabízím služby v oblasti účetnictví s 10-letou praxí, vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy, zpracování daňových přiznání. Poskytuji vzdálený dohled nad účetnictvím, kontrolu účetní závěrky, spolupráci s daňovým poradcem,...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Vlastimil Novotný
Vlastimil Novotný
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Zuzana Gillernová
Zuzana Gillernová
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, vyhotovení daňových přiznání a daňové poradenství.Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Darina Dolanská
Darina Dolanská
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Psáry
Účetnictví NASHIRA
NASHIRA
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání.Zobrazit
Praha západ - Vestec
Účetnictví Ivana Slabihoudková
Ivana Slabihoudková
Poskytuji služby v oblasti vedení účetnictví a účetního poradenství. Nabízím kompletní zpracování účetní, daňové a mzdové agendy, rekonstrukci účetnictví, kontrolu účetnictví a daňového přiznání zpracovaného jiným subjektem,...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Ing. Petra Knappová
Ing. Petra Knappová
Specializujeme se na komplexní zpracování účetnictví, daní, mezd a daňové optimalizace. Provádíme revize a rekonstrukce účetnictví, On-line účetnictví a účetní dohled “Supervize účetnictví“ u společností, které mají svou vlastní...Zobrazit
Praha východ - Sulice