Vedení účetnictví Praha 1 Náměstí Republiky

podle zákona o účetnictví vedou účetnictví podle zvláštního právního předpisu. Fyzická osoba, která je podnikatelem ve smyslu odst. písm. b až písm. d zákona č. Sb., obchodní zákoník, v platném znění dále také jen ObchZ. se do obchodního rejstříku zapíše vždy, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty je li součástí výnosů nebo příjmů dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku mil. Kč. Do obchodního rejstříku se zapisují vedení účetnictvím Náměstí Republiky také fyzické osoby, které o zápis požádají. Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikateli jsou a osoby zapsané v obchodním rejstříku, b osoby, které podnikají na základě živnostenského oprávnění, c osoby, které podnikají na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních právních předpisů např. auditoři, daňoví poradci, advokáti a d osoby, které provozují zemědělskou výrobu a jsou zapsány do evidence Náměstí Republiky podle zvláštního předpisu. Všechny osoby, které je možno zařadit do jedné z výše uvedených kategorií a podléhají příslušným ustanovením zákona o účetnictví, se nazývají účetními jednotkami. Od ledna byl zaveden pojem vybrané účetní jednotky. Vybranými Náměstím Republiky služby účetních účetními jednotkami jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky, územní Hlavní nádraží

samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. Pro vybrané účetní jednotky platí některé odlišnosti oproti ostatním účetním jednotkám, a je proto nutné u nových právních předpisů montessori školkou Praha 1 Náměstí Republiky

Účetnictví Náměstí Republiky

věnovat pozornost informaci, na jaké účetní jednotky se daný předpis vztahuje. Vybrané účetní jednotky zjišťují účetní záznamy pro potřeby státu, dále např. mají závazný vzor částí účetní závěrky, v příloze účetní závěrky uvádějí povinně stav poradenství účetními Náměstí Republiky podrozvahových účtů nebo inventarizují dle zvláštní vyhlášky. Základní povinnosti při vedení účetnictví Zákon o účetnictví Florenc stanoví celou řadu povinností a pravidel pro vedení účetnictví v soustavě podvojného účetnictví. Účetní jednotky jsou také povinny Můstek dodržovat při vedení účetnictví směrné účtové osnovy, uspořádání a označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto účetních závěrek, obsahové vymezení účetních knih a účetní metody, např. způsoby oceňování, postupy odpisování, postupy při tvorbě a použití rezerv a opravných položek. Tento pododdíl tedy pojednává o povinnostech, pravidlech, účetních metodách, účetnictví Náměstí Republiky principech a zásadách, které jsou účetní jednotky při vedení účetnictví povinny dodržovat. zákona č. Sb., obchodní zákoník, v platném znění zákona č. Sb., obchodní zákoník, v platném znění odst. zákona č. Sb., o účetnictví, v platném znění DUŠEK, J. Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech. s. RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka s. Požadavky na věrné a poctivé.

Copyright © 2022 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Náměstí Republiky
Účetnictví Ing. Jiří Havlín
Ing. Jiří Havlín
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Účetnictví Jana Horynová
Jana Horynová
Společnost TOP účetnictví a daně – Jana Horynová je poradenskou společností, která vznikla v roce 1996. Sídlí v centru Prahy, v Truhlářské ulici. Našim klientům poskytujeme komplexní služby zaměřené zejména na účetnictví, daně, mzdy,...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Účetnictví FORDESK
FORDESK
FORDESK je vaše kancelář, osobní sekretářka, chytrý účetní, spolehlivý auditor i užitečný pošťák v jednom. A to vše navíc přístupné online odkudkoli. Počítání, hlídání termínů, odpovídání na poštu, neustálé hledání smluv a faktur....Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Účetnictví AUDIT ÚČETNICTVÍ
AUDIT ÚČETNICTVÍ
Jsme trvale rostoucí společnost evropské úrovně, nabízející komplexní služby v oblasti účetnictví, daní a auditu, čitelná a perspektivní pro vlastní zaměstnance. A chceme být ještě lepší. Firma AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. byla založena v roce...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Účetnictví Fučík & partneři
Fučík & partneři
Od roku 1994 působíme na poli daňového poradenství a auditu. Svým klientům nabízíme mnohaleté zkušenosti podnikového poradenství. Pořádáme vzdělávací semináře na témata z daňového prostředí. Účastníme se odborných konferencí a diskuzí. A...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Účetnictví ASCALON CZ
ASCALON CZ
Nabízíme kompletní služby v oblasti vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví), daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví), zpracování mezd a daňových přiznání pro menší a střední firmy. Bezkonkurenční ceny již od 400...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Účetnictví UDMPP
UDMPP
Naše společnost nabízí profesionální vedení účetnictví malým, středním i velkým firmám. Klademe maximální důraz na zájmy našich klientů a zároveň pracujeme v souladu se zákonem o účetnictví, se všemi účetními standardy a dalšími...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Účetnictví DCI Power
DCI Power
Nabízíme účetní služby. Naší hlavní činností je vedení účetnictví a daňová evidence, účetní a daňové poradenství, daňové přiznání, zpracování DPH a účetnictví pro bytová družstva a společenství vlastníků. Zpracováváme audit,...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Účetnictví NSG Morison Outsourcing
NSG Morison Outsourcing
Skupina NSG Morison je česká nezávislá poradenská společnost, která poskytuje podnikům všech velikostí služby v oblasti auditu, daní, účetního a mzdového poradenství, znaleckých služeb, práva, podnikového a personálního poradenství. NSG Morison...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Účetnictví Ing. Jana Peterková
Ing. Jana Peterková
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Účetnictví SLUTO
SLUTO
Logo naší společnosti, sestavené ze dvou znaků "rovná se", vyjadřuje naši snahu o dosažení rovnováhy mezi povinnostmi podnikatele vrámci platné legislativy a jeho přáním, resp. představami, o řízení podnikatelských aktivit. Naše hlavní...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Účetnictví ČUK
ČUK
Česká účetní kancelář - vedení účetnictví, mzdy a veškeré další služby, které pro Vaše podnikání potřebujete Českou účetní kancelář tvoří tým odborníků na vedení účetnictví, daně, mzdy, finance a administrativu obchodních a...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Účetnictví ŠEMDA
ŠEMDA
Nabízíme zpracování účetnictví, daňové evidence, mzdové, personální agendy, daňových přiznání. Poskytujeme finanční poradenství v oblasti půjček, úvěrů, hypoték, investic, oddlužení, penzijního připojištění, stavebního spoření,...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví ACC - ACCounting
ACC - ACCounting
ACC-ACCounting s.r.o. vznikla v roce 2001. Lidé, spolupracující s firmou, mnoho let úspěšně podnikají jako auditoři, daňoví poradci, komerční právníci, advokáti a účetní. Z těchto důvodů společnost neměla nikdy žádné problémy s klientelou a...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví HVK
HVK
Naše firma nabízí širokou škálu služeb v oblasti daňového, účetního a finančního poradenství a to nejen právnickým a fyzickým osobám, ale také příspěvkovým, neziskovým a jiným organizacím. Poskytujeme kvalitní služby kompletním vedením...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví Lancera Consulting
Lancera Consulting
Poskytujeme účetní, daňové a finanční poradenství. Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence i kompletní mzdové a personální agendy a registrační a účetní servis pro začínající firmy. Zpracujeme přiznání k průběžně placeným...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Účetnictví EVLISE
EVLISE
Jsme účetní a poradenská společnost sídlící v Praze. Spolupracujeme s firmami, které si zvolily externí formu vedení svých administrativních a účetních agend s cílem soustředění se na vlastní úspěšné podnikání. Přináší jim to řadu...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Účetnictví E-Consulting
E-Consulting
Společnost E-Consulting Czech působí na trhu od roku 1994.Od počátku se zaměřuje na ekonomické služby, které zahrnují zpracování mzdové agendy a účetnictví a to dle české i slovenské legislativy. Dále poskytuje daňové, mzdové a ekonomické...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Účetnictví UDAS Financial Service
UDAS Financial Service
Účetnictví a daňové poradenství. Zajišťujeme služby v oblasti daně, účetnictví pro firmy i neziskové organizace. Daňové, účetní, finanční a ekonomické poradenství. Nabízíme vedení účetnictví, mzdy a mzdovou agendu. Zpracování daňového...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Účetnictví ADMIO
ADMIO
Hledáte spolehlivou účetní firmu, účetní kancelář či služby externí účetní? Každý to nazývá jinak, ale všichni hledáte to samé. Hledáte outsourcing účetnictví! Dál už nehledejte, našli jste! Jsme česká účetní společnost s dlouholetou...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město