Vedení účetnictví Praha východ Nupaky

mimořádná událost účetní jednotky. Rezervy na rizika a ztráty z podnikání Účetní jednotky vytvářejí rezervy na rizika a ztráty z podnikání v případě, že jsou jim budoucí rizika nebo ztráty z podnikání známa na základě současných skutečností, podle jednotlivých Voděrádky případů, kde je tato rizika a ztráty možné očekávat. Rezervy se tedy tvoří pro jednotlivé, individuálně určené případy ztrát nebo rizik, které vzniknou v budoucnosti, tzn., že není možné vytvářet obecné neidentifikovatelné rezervy bez znání účelu, jako například rezervy na podnikatelská rizika moc obecné, neurčité riziko. Rozhodnutí o tvorbě a výši dané rezervy je nutné odvíjet od skutečností, které jsou v současnosti známé, na základě dříve uskutečněných účetních případů nebo skutečností, o kterých se nemuselo účtovat, Herink ale dají se na jejich základě odvodit budoucí případy rizik nebo ztráty, např. rezervy na záruční opravy výrobků se váží k mase prodaných výrobků a výše rezervy na tyto opravy se odvozuje ze zkušeností z uplynulých období. Účetní rezervy na rizika a ztráty se odvíjejí z odhadu, zkušeností z minulých let, empirických a statistických šetření a obvykle se stanovují procentem z příslušné Nupakách daňové účetnictví základny např. rezerva na záruční opravy, rezervy na hrozící penále a pokuty, rezervy na budoucí výdaje z titulu ručení za závazky mzdová účetním Nupaky jiných, rezervy na rizika z probíhajících soudních sporů, ze kterých by pro účetní jednotku vyplynuly závazky. V praxi se často

setkáváme se vznikajícími pochybnosti u některých účetních případů. Pochybnosti se týkají, zda použít Dohadný účet pasivní nebo účetnictví Nupaky Rezervy. Nejistota obvykle vychází z daní z příjmu, nikoliv z účetnictví. Rozdíl je v tom, že účtování na dohadných účtech je Osnice daňově uznatelných nákladem, kdežto tvorba účetní rezervy, který se vytváří na vrub nákladů, daňově uznatelným nákladem není. účetnictví Nupaky Rezervy na rizika a ztráty z podnikání se vytvářejí pouze na případy předpokládaných rizik a ztrát v budoucích účetních obdobích, jejichž uskutečnění je reálné a pravděpodobné vzhledem k okolnostem a poznatkům, které byly známy ke dni vytvoření rezervy, např. Praha 22 předpokládaná realizace poskytnuté záruky na spřízněný obchodní závod, který není schopen hradit předmětné závazky, které se vážou k záruce. Pokud se jedná o události nejisté, u kterých při nesplnění několika podmínek může dojít ke ztrátě nebo riziku ztráty, nevytváří se rezervy na vrub nákladů, nýbrž se tyto nejisté skutečnosti uvedou v podrozvaze nebo v příloze k účetní závěrce s dostatečným popisem a případným odhadem ztráty, např. poskytnuté záruky, u kterých se ke dni vytváření rezervy nedá očekávat její

Vedení účetnictvím Nupaky

vymáhání. Zákonné rezervy Zákonné rezervy jsou upraveny zákonem č. Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu. Na účtování zákonných rezerv se využívá účet Rezervy podle zvláštních právních předpisů. Rezervy se vytváří k účelům, které jsou stanoveny zákonem o rezervách a uplatňují se za zdaňovací období. Zdaňovacím obdobím se rozumí období vymezené v zákoně o daních z.

Copyright © 2022 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Nupakům
Účetnictví Jana Karásková
Jana Karásková
Poskytování účetních a ekonomických služeb pro podnikatele a neziskové organizace.Zobrazit
Praha východ - Čestlice
Účetnictví ECONTAX SERVICES
ECONTAX SERVICES
Firma ECONTAX SERVICES, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod číslem C160391 se zabývá komplexním zpracováním účetnictví. Naše služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám ale i neziskovým...Zobrazit
Praha západ - Průhonice
Účetnictví NOMITA Firma
NOMITA Firma
Poskytování komplexních účetních služeb. Naše strategie Naše firma vznikla v roce 2004 s cílem metodicky a odborně vést ekonomické agendy malým a středním subjektům - právnickým osobám. Postupem času jsme služby rozšířili o činnosti pro...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví RADIUS Společnost
RADIUS Společnost
Naše společnost RADIUS Říčany s. r. o. byla založena v srpnu roku 1995. Společnost postupně rozšiřuje svoji ekonomickou činnost, zejména komplexní účetní služby, daňové a účetní poradenství. Poskytujeme účetní služby větším i menším...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví AUSTINA
AUSTINA
Zabýváme se účetnictvím již od roku 1998. Našim klinetům poskytujeme kompletní účetní a daňový servis, na který se mohou plně spolehnout. Vedeme účetnictví nebo daňovou evidenci. Dále zpracováváme přiznání k DPH, daně z přijmů fyzických...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Zuzana Gillernová
Zuzana Gillernová
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, vyhotovení daňových přiznání a daňové poradenství.Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Sylva Marková
Sylva Marková
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Provádíme zpracování veškerého účetnictví i rekonstrukce a optimalizace.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Vlastimil Novotný
Vlastimil Novotný
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Horáček Tomáš
Horáček Tomáš
Nabízím služby v oblasti účetnictví s 10-letou praxí, vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy, zpracování daňových přiznání. Poskytuji vzdálený dohled nad účetnictvím, kontrolu účetní závěrky, spolupráci s daňovým poradcem,...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví LM plus
LM plus
Firmu LM plus s.r.o. založily v roce 1997 Ludmila Fialová a Monika Šťastná, které se problematikou účetnictví, mezd a daní zabývají již od roku 1991. Firma má sídlo i provozovnu v Říčanech. Našimi spokojenými zákazníky jsou jak drobní...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Suchá
Suchá
Dle české legislativy má podnikatel povinnost řádně vést účetnictví či daňovou evidenci tak, aby to splňovalo požadavky našich zákonů. Přenechte nám starosti vyplývající z neustálého sledování změn příslušných zákonů, nových...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Ivana Slabihoudková
Ivana Slabihoudková
Poskytuji služby v oblasti vedení účetnictví a účetního poradenství. Nabízím kompletní zpracování účetní, daňové a mzdové agendy, rekonstrukci účetnictví, kontrolu účetnictví a daňového přiznání zpracovaného jiným subjektem,...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Taxillus
Taxillus
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatele a neziskové organizace. Sestavíme veškerá daňová přiznání a komplexně zpracujeme mzdy. Dále zajistíme komunikaci s úřady, sestavení intrastu, reportingu a ostatní související služby.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví AC - TAX
AC - TAX
Zajišťujeme vedení účetnictví a daňovou evidenci.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví EKOFINALL s.r.o.
EKOFINALL s.r.o.
Jsme profesionálové, působící v oboru daní a účetnictví od roku 1994. Já a můj tým v rámci vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy zajišťujeme pro naše klienty kompletní účetní servis. Kvalitně a správně vedené účetnictví...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Romana Kšírová
Romana Kšírová
Vedení účetnictví a daňové evidence firem.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Účetnictví Margrit
Margrit
Poskytujeme v českém, anglickém a italském jazyce: Komplexní zpracování účetnictví fyzických i právnických osob v účetní kanceláří či u klienta, rekonstrukce účetnictví, finanční a managerské účetnictví a zastupování na úřadech státní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Účetnictví RICCHEZZA CR
RICCHEZZA CR
Firma RICCHEZZA CR s r.o. se sídlem v Praze vznikla v roce 2007 sloučením fyzických osob, pracujících samostatně od roku 1993. Společnými silami se nám podařilo vytvořit dynamickou společnost, která splňuje požadavky kladené na podnikatele. Svoji...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Účetnictví Ondřej Mikšík
Ondřej Mikšík
Nabízím účetní služby: Pro fyzické i právnické osoby, které podnikají. Každý živnostník či firma, je závislá na správně vyhotovené účetní evidenci. S minimálními náklady pomohu ušetřit Váš čas i peníze a nabízím individuální...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Kolipo
Kolipo
Nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví (podvojné účetnictví), daňové evidence (jednoduché účetnictví), rekonstrukce účetnictví a daňových přiznání pro malé a střední firmy. Účetní služby poskytujeme v Praze a Praze východ...Zobrazit
Praha východ - Říčany