Vedení účetnictví Praha 6 Řepy

přispět ke zlepšení vypovídající schopnosti analyzovaných výstupů. Praktická část práce tedy byla také zaměřena na podnikový účetnictví Řepy reporting, který byl shledán jako vyhovující a plně pokrývající potřeby uživatelů jednotlivých reportů. Poskytované informace jsou včasné, spolehlivé a kvalitní, a dodávají jejím uživatelům potřebné podklady pro rozhodování. I přes toto konstatování byly navrženy Praha 17 podniku drobné změny. Cíl práce stanovený v úvodu tedy považuji za splněný. Informační systém podniku je plně funkční a poskytuje potřebné informace. Velkou výhodou společnosti je dle mého názoru vlastní podnikový software EDIS ONE, který tvoří páteř celého podnikového informačního systému. Správa a vývoj tohoto podnikového softwaru je sice v porovnání s variantou externě pořízeného softwaru Řepích poradenství účetními dražší vlastní výpočet společnosti, ale výhodou beze sporu je, že společnost se nepřizpůsobuje ve své činnosti možnostem softwaru, ale sama si vytváří software dle svých potřeb. Ve společnosti existuje velmi propracovaná dělba práce, a to nejenom v ekonomickém oddělení, ale i v ostatních úsecích společnosti. K tomu slouží přehledně zpracovaná podniková dokumentace i zavedený systém jakosti ISO, který popisuje hlavní i podpůrné procesy probíhající uvnitř a vně společnosti. Rovněž i kompetence a činnosti jednotlivých zaměstnanců jsou jasně vymezeny. V současné době se společnosti i přes nepříznivý světový ekonomický vývoj daří velmi dobře, k čemuž dle mého Blatiny

názoru velkou měrou přispívají i všechny výše uvedené skutečnosti. Jako pozitivní přínos pro mou osobu, získaný během zpracování účetnictví Řepy této práce, vnímám rozšíření mých teoretických znalostí, které jsem získala studiem odborné literatury a ujasnění si významu některých pojmů, především z manažerského účetnictví. V případě zpracování praktické části práce spatřuji přínos v tom, že

Mzdová účetním Řepy

jsem se velmi detailně seznámila se zajímavým způsobem oceňování vlastních produktů a stávajícím systémem vnitropodnikových cen fungujících uvnitř podniku. Za důležité rovněž považuji podrobné seznámení s obsahovou náplní jednotlivých podnikových reportů a Bílá Hora původem informací, které poskytují. Tím mám na mysli, co která informace znamená a z jakých dat se skládá. To mi pomohlo pochopit analyzovaný podnik a jeho informační systém v širších souvislostech. Změny, které jsem ve své práci navrhla, byly probrány s vedením účetní Řepy podniku a hodnocení těchto navrhovaných změn bych označila jako kladné. Sledování nákladů na jednotlivé výrobní linky bude spuštěno od pololetí tohoto roku, aby na jeho konci již bylo možno eventuálně tyto nové informace využít při tvorbě rozpočtů a kalkulací na rok a Lužiny tím i k oceňování jednotlivých výrobků. V případě navrhovaného nového reportu ke sledování ziskovosti jednotlivých zákazníků bude k tomuto návrhu dopracována, v rámci implementace nového softwaru CRM INEX a jeho propojení na informační systém EDIS ONE ve spolupráci finančního, obchodního a IT oddělení, detailní analýza. Na základě této analýzy se rozhodne o rozsahu implementace tohoto navrhovaného.

Copyright © 2023 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Řepích
Účetnictví Mgr. Radek Zelinka
Mgr. Radek Zelinka
Vedeme účetnictví, daňovou evidenci. Zpracujeme mzdy, daně, daňová přiznání a hlášení, přehledy, vyúčtování a další povinné výstupy. Poskytujeme kompletní účetní, daňové a ekonomické služby s možným zastupováním na základě plné moci.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Účetnictví ALDIA
ALDIA
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mzdové evidence a daňových přiznání.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Účetnictví Adresdata
Adresdata
Nabídka vedení podvojného účetnictví, zpracování mezd, přiznání k DPH, silniční daně a rekonstrukce účetnictví. Možnost výstupů v němčině.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Účetnictví nejblíže Řepím
Účetnictví ARTEX
ARTEX
Jsme předními poskytovateli externího vedení účetnictví a zpracování mezd. Náš tým tvoří specialisté na jednotlivé obory. Proto vždy budete v kontaktu s odborníkem na zpracování účetnictví či zpracování mezd. Pomocí širokého týmu...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Účetnictví BOEL
BOEL
Poskytujeme kompletní účetní a daňový servis. Zpracování účetní a mzdové agendy malých organizací včetně zpracování všech druhů daní. Poradenskou službu a v případě zájmu zákazníka zpracování agendy na pracovišti objednatele.Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Účetnictví VHL UNIVERSAL
VHL UNIVERSAL
Jsme profesionální konzultační a servisní firma nabízející služby zejména v oblasti finančního řízení , správy počítačových sítí a vozového parku. Poskytujeme komplexníúčetní, mzdový a daňový servis pro malé a středně velké firmy. Náš...Zobrazit
Praha 6 - Ruzyně
Účetnictví Top Audit Bohemia
Top Audit Bohemia
Společnost Top Audit Bohemia, a.s. - působí v oblasti auditorských služeb již od roku 2000 a je členem Komory auditorů České republiky. Oprávnění KAČR 396. Auditorské služby poskytujeme pro všechny podnikatele - velké i malé obchodní společnosti,...Zobrazit
Praha 5 - Zličín
Účetnictví Ing. Pavel Borecký a Ing. Jiřina Borecká
Ing. Pavel Borecký a Ing. Jiřina Borecká
Celému komplexu účetní problematiky se jako fyzické osoby profesionálně věnujeme již řadu let. Máme praktické zkušenosti z vedení účetnictví (daňové evidence) velkými společnostmi počínaje přes společnosti střední a malé a fyzickými osobami...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Účetnictví AGAG
AGAG
Jsme společnost, která pro Vás účtuje již vice jak 10 let. Razíme osobní kontakt a lidský přístup ke klientovi, zaručíme spolehlivost a dlouhodobou jistotu. Specializujeme se na malé a střední společnosti, ale poradíme i začínajícím podnikatelům,...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Účetnictví Agentura Real Servis
Agentura Real Servis
Nabídka bezpečnostní služby a ostrahy firemních objektů. Zajištění komplexního úklidu a údržby, správy nemovitostí a specializovaných činností.Zobrazit
Praha 10 - Ruzyně
Účetnictví Martina Mohylová
Martina Mohylová
Naše společnost vznikla již roku 1997 jako živnost Ing. Martiny Mohylové. Naše praxe v oboru ale zdaleka přesahuje dobu naší existence, po kterou jsme byli vždy profesionálním partnerem mnoha firem žádajících naši pomoc. Předmětem našeho podnikání...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Účetnictví Lenka Nývltová
Lenka Nývltová
Zajišťování účetní a související agendy prostřednictvím externí účetní je zajímavá alternativa pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí věnovat svůj čas, energii a peníze na provoz vlastního účetního oddělení a chtějí se naplno věnovat pouze...Zobrazit
Praha 6 - Liboc
Účetnictví EKONS firma
EKONS firma
Jsme firmou, která se od svého vzniku v roce 1991 zabývá zpracováním účetnictví, mezd, daní a statistických výkazů pro podnikatele. V roce 1993 se firma transformovala na společnost s ručením omezeným se dvěma jednateli ve vedení. V současnosti má...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Účetnictví Servis PONS
Servis PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Účetnictví PONS servis
PONS servis
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Účetnictví PONS
PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Účetnictví PONS Společnost
PONS Společnost
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Účetnictví Redus Martin Rada
Redus Martin Rada
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Účetnictví REDUS
REDUS
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Účetnictví PECORA
PECORA
Nabízíme veškeré služby spojené s vedením účetnictví pro podnikatele, živnostníky, malé a střední firmy. Poskytujeme vedení účetnictví, daňovou evidenci, zpracování mezd, rekonsrukce účetnictví, daňová přiznání, DPH, účetní...Zobrazit
Praha západ - Hostivice
Účetnictví Michal Vávra
Michal Vávra
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a daňových přiznání, účetního poradenství a zpracování dat.Zobrazit
Praha západ - Hostivice