Vedení účetnictví Praha 4 Šeberov

pouze kladivo na dlužníky, přičemž o spojení rozhodců s velkými poskytovateli drobných úvěrů už nikdo nepochybuje. Realita je taková, že když podepíšete smlouvu s rozhočí doložkou, Vaše šance na spravedlivé řešení případného sporu je nulová. OTÁZKA Č. Povinné ručení vozidel pokrývá následující rizika a Škody, jež způsobí sám sobě provozovatel vozidla b Škody, jež provozovatel vozidla způsobí někomu jinému správná odpověď c Škody, jež vzniknou třetí stranou provozovateli vozidla Odpovědi respondentů Varianta odpovědi Hrnčíře Počet odpovědí Vyjádření v a b c Celkem Zhodnocení Vysoký podíl nesprávné odpovědi c je dle mého názoru způsoben širokým povědomím o tom, že v rámci povinného ručení jsou řešeny škody s někým jiným. Proto termín třetí strana u odpovědi c byl pro mnoho respondentů matoucí. OTÁZKA Č. Pojem věcné břemeno znamená a Právo zástavní ve prospěch banky b Rozhodnutí, že se vlastníkem nemovitosti stává někdo jiný než dosavadní valstník c Věcné právo, jež vlastníka nemovitosti omezuje ve prospěch někoho jiného správná odpověď daňové účetnictví Šeberov Odpovědi respondentů Varianta odpovědi Počet odpovědí Vyjádření v a b c Celkem Zhodnocení Jedná se o první otázku, kde je většina Rozkoš špatných odpovědí u jediné možnosti. Zástavní právo patří mezi věcná práva k věci, kdežto věcné břemeno vlastníka omezuje tak, že služby účetních Šeberovu je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Dle mého názoru byla většina respondentů ovlivněna současnou situací, kdy

uplatňování práv bank je mediálně velmi frekventované. OTÁZKA Č. Výše optimální rodinné finanční rezervy na nečekané výdaje a Rezerva na penzi b Rezerva ve výši troj až šestinásobku měsíčních výdajů správná odpověď c Rezerva na měsíční výdaje Kč Odpovědi Kateřinky respondentů Varianta odpovědi Počet odpovědí Vyjádření v a b c Celkem Zhodnocení Výsledky u této otázky jsou velmi nepřesvědčivé, Šeberova mzdová účetním ovšem pravděpodobně velkou roli zde sehrála skutečnost, že matematicky vyjádřené jsou si odpovědi b a c hodně podobné. Při tvorbě účetnictví Šeberov dotazníku jsem asi měla otázku c formulovat poněkud jinak. OTÁZKA Č. Jaká je hlavní výhoda nákupu automobilu na úvěr před finančním leasingem a Úvěr je levnější než leasing b Úroky z úvěru je možno si odečíst z daní c Při využití úvěru se kupující stává vlastníkem vozidla ihned, zatímco u finančního leasingu až po jeho splacení správná odpověď Odpovědi respondentů Varianta odpovědi Počet odpovědí Vyjádření v a b c Celkem Zhodnocení Je to další otázka, kde je většina odpovědí špatných. Vzhledem k tomu, že je finanční Opatov leasing velice rozšířený, tak jsou výsledky této otázky pro mne překvapivé. Pravděpodobně se zde projevuje obecný rys podceňování dětským jeslím Prahou 4 Šeberovem

Účetnictví Šeberov

majetkových hledisek při finančním plánování. To, že při pořízení auta na leasing jezdím celou dobu s cizím autem většině lidí nevadí. Ovšem stačí nezaplatit dvě splátky, a své auto již nikdy neuvidíte. Leasingová společnost pověří najatou agenturu, aby Vám auto odebrala a teprve pak si uvědomíte, že si vlastně bere zpět svůj majetek. OTÁZKA Č. Co je to dividenda a Typ spotřebitelského úvěru b.

Copyright © 2022 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Šeberovu
Účetnictví RICCHEZZA CR
RICCHEZZA CR
Firma RICCHEZZA CR s r.o. se sídlem v Praze vznikla v roce 2007 sloučením fyzických osob, pracujících samostatně od roku 1993. Společnými silami se nám podařilo vytvořit dynamickou společnost, která splňuje požadavky kladené na podnikatele. Svoji...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Účetnictví ASCALONCZ
ASCALONCZ
Nabízíme odborné vedení účetnictví, zpracování daňového přiznání, daňové poradenství, odklad daně z příjmu po celé ČR, zpracování mezd, zastupování na FÚ, PSSZ, OSSZ, ZP. Nabízíme sídlo pro firmu v Praze, spolehlivého daňového poradce,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Účetnictví Taxillus
Taxillus
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatele a neziskové organizace. Sestavíme veškerá daňová přiznání a komplexně zpracujeme mzdy. Dále zajistíme komunikaci s úřady, sestavení intrastu, reportingu a ostatní související služby.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Margrit
Margrit
Poskytujeme v českém, anglickém a italském jazyce: Komplexní zpracování účetnictví fyzických i právnických osob v účetní kanceláří či u klienta, rekonstrukce účetnictví, finanční a managerské účetnictví a zastupování na úřadech státní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Účetnictví VT Service
VT Service
Nabízíme zpracování účetních dokladů malým a středním firmám, drobným podnikatelům a živnostníkům. Zajišťujeme vedení daňové evidence pro fyzické osoby i zpracování a podání daňového přiznání a měsíční přehledy na správu...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Účetnictví Proprius
Proprius
Nabízíme kompletní účetní služby a poradenství. Zabýváme se vedením účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy a personalistiky. Dále zpracováváme přiznání k DPH, k dani z příjmu právnických a fyzických osob, cestovné i ostatní daně a...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Účetnictví NASHIRA
NASHIRA
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání.Zobrazit
Praha západ - Vestec
Účetnictví LogiTax
LogiTax
Jsme renomovaná účetní firma poskytující služby v ekonomických oborech od r. 2006 jako přirozené pokračování individuálních potřeb jejího majoritního zakladatele. Své služby poskytujeme především malým a středně velkým společnostem, a to na...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Účetnictví PROFIKOMPLET
PROFIKOMPLET
Vyrábíme nápisy na štíty, výlohy, tabule, auta, textil, dále reklamní poutače a výstavní panely. Vytváříme informačně orientační systémy, světelné reklamy, A-stojany. Navrhujeme a tiskneme letáky, vizitky, firemní papíry, plakáty, prospekty,...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Účetnictví ECONTAX SERVICES
ECONTAX SERVICES
Firma ECONTAX SERVICES, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod číslem C160391 se zabývá komplexním zpracováním účetnictví. Naše služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám ale i neziskovým...Zobrazit
Praha západ - Průhonice
Účetnictví IKON Společnost
IKON Společnost
Správa nemovitostí všech typů. Vedeme účetnictví i mzdy. Poskytujeme technickou a právní pomoc klientům, komplexní inženýrskou činnost všech fází a prohlášení vlastníka. Nabízíme zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí. Poskytujeme...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Účetnictví Zdeňka Krajová
Zdeňka Krajová
Účetní firma Zdeňka Krajová – zpracovává kompletní vedení účetnictví a ekonomické poradenství od roku 1995. Proč si vybrat účetní kancelář Zdeňky Krajové? Protože nabízíme nejen preciznost, spolehlivost, rychlost ale hlavně řádně vedené...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Účetnictví Ondřej Mikšík
Ondřej Mikšík
Nabízím účetní služby: Pro fyzické i právnické osoby, které podnikají. Každý živnostník či firma, je závislá na správně vyhotovené účetní evidenci. S minimálními náklady pomohu ušetřit Váš čas i peníze a nabízím individuální...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví ADMIS
ADMIS
Nabízíme vedení účetnictví, daňové evidence, zpracujeme daňové přiznání, mzdy, personalistiku, DPH, silniční daň apod. Zastupování na úřadech. Poskytujeme účetní poradenství, rekonstrukce účetnictví, kontrolu. Zpracování knih jízd a...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Účetnictví Suchá
Suchá
Dle české legislativy má podnikatel povinnost řádně vést účetnictví či daňovou evidenci tak, aby to splňovalo požadavky našich zákonů. Přenechte nám starosti vyplývající z neustálého sledování změn příslušných zákonů, nových...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Quarta
Quarta
Společnost Quarta s. r. o. byla založena v roce 1995. Od počátku své činnosti se specializujeme na služby v oblasti účetnictví, mezd, daní a ekonomického poradenství. Zaměřujeme se především na střední a menší společnosti, i když díky...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Účetnictví EKOFINALL s.r.o.
EKOFINALL s.r.o.
Jsme profesionálové, působící v oboru daní a účetnictví od roku 1994. Já a můj tým v rámci vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy zajišťujeme pro naše klienty kompletní účetní servis. Kvalitně a správně vedené účetnictví...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví SPOROS Consulting
SPOROS Consulting
Společnost SPOROS Consulting, s.r.o. vznikla v roce 1997, kdy navázala na pětileté zkušenosti zakladatelů v oboru nabízených služeb. Od svého vzniku se zabývá zejména vedením účetnictví, ekonomickým, organizačním, účetním a daňovým...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Účetnictví CU
CU
Přestaňte se zabývat neustále se měnící legislativou a přenechte své starosti nám. Společnost CENTRUM ÚČETNICTVÍ s.r.o. poskytuje veškeré služby pro své zákazníky v oboru účetnictví, mezd a daní. Nabízíme Vám: kompletní účetní a daňový...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Účetnictví Jana Karásková
Jana Karásková
Poskytování účetních a ekonomických služeb pro podnikatele a neziskové organizace.Zobrazit
Praha východ - Čestlice