Vedení účetnictví Praha východ Úvaly

dlouhodobého i krátkodobého hlediska, interní informace a informace z externího prostředí. Strategicky orientované účetnictví je propojeno Cyrilov s nástroji strategického managementu, jako je SWOT analýza, analýza hodnotového řetězce, portfoliové matice. Zdůrazňuje také, že výkonnost podniku je založena i na jiných než finančních ukazatelích. Zvláště ve sféře služeb se musí sledovat faktory jako například Praha 21 v dopravě spokojenost zákazníků, četnost zpoždění spojů, čistota dopravních prostředků, investice do nových souprav, spokojenost zaměstnanců atd. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví také využívá alternativních metod kalkulací a řízení nákladů, jako je kalkulace cílových nákladů target costing a kalkulace životního cyklu. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví se mnohem více než tradiční manažerské účetnictví zaměřuje na analýzy odchylek. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví je také nástrojem managementu pro rozhodování o investicích, kdy například říká, že investovat bychom měli tehdy, když čistá současná hodnota je pozitivní a investici zavrhnout, když je negativní. SOU AKO V A, LIBUŠE. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. Vyd. Praha Management Úvaly vedení účetnictvím Press, s. ISBN Za jakékoliv ekonomické situace se může stát něco, co si vyžádá mimořádné výdaje. Ať už v domácnostech lidí nebo u účetnictví Úvaly podnikatelských subjektů. U obou subjektů, lze některé výdaje předpokládat a předem se na ně postupně připravovat. Je tedy důležité,

aby se domácnosti i podnikatelské subjekty naučily hospodařit s penězi. V domácnostech může nastat taková situace, že její členové přijdou o podstatnou část příjmů nebo situace, kdy budou muset vynaložit finanční prostředky na větší opravy. Taktéž lze některé výdaje předpokládat i v rámci obchodních závodů, které mohou vytvářet rezervy například na opravy strojů, nemovitých věcí a dalšího majetku. Vytváření rezerv se musí řídit zásadou opatrnosti. O tom, na co se rezerva bude tvořit je v kompetenci obchodního závodu a Březí umožňují mu zohlednit případná budoucí rizika či ztráty. Vše, co se týče vytváření rezerv, musí být upraveno ve vnitřních Pacov směrnicích. V České republice se účetní jednotky při vytváření rezerv musí řídit zákonem č. Sb., o účetnictví ve znění zpracování účetnictvím Úvalech pozdějších předpisů. Některá ustanovení tohoto zákona se provádějí vyhláškou č. Sb. Dalším zákonem, který upravuje rezervy je vedení účetnictví Úvaly zákon č. Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, který upravuje daňově účinné rezervy. Dále je účetnictví upravováno Českými účetními standardy pro podnikatele, které navazují na Zákon o účetnictví, rezervy jsou upravovány standardem č. Cílem této bakalářské práce je provést analýzu a komparaci účtování a vykazování rezerv dle Českých účetních standardů a

Účetnictví Úvaly

Mezinárodních účetních standardů. Následně identifikovat případné rozdíly a ty zhodnotit. Abych tohoto cíle dosáhla, tak využiji metody analýzy, literární rešerše a komparace. Právní úprava Rezervy nejsou spojeny jenom s účetnictvím. Můžeme se s nimi setkat i v.

Copyright © 2022 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Úvalech
Účetnictví Alfa
Alfa
Zajišťujeme vedení účetnictví, daňová přiznání, mzdy a personalistiku. Máme zkušené ekonomy, kteří se podíleli na vedení firem, jako je: Hewlett-Packard, Electrolux a dalších nadnárodních společností.Zobrazit
Praha východ - Úvaly
Účetnictví Kasua
Kasua
Nabízíme komplexni služby v oblasti účetních úkonů (vedení účetnictví, zpracování mezd, zpracování daňových přiznání) pro malé a střední firmy v Praze a v okrese Praha-Východ (lze se ovšem dohodnout i pro jiné regiony). Naší předností je...Zobrazit
Praha východ - Úvaly
Účetnictví Jaroslava Šlemrová
Jaroslava Šlemrová
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání pro fyzické i právnické osoby, silničních daní, mezd. Nabídka daňového poradenství.Zobrazit
Praha východ - Úvaly
Účetnictví nejblíže Úvalům
Účetnictví Eva Hůďová
Eva Hůďová
Účetnictví Hůďová je nová firma pro malé i střední firmy poskytující zpracování účetnictví. Zkušená účetní s dlouholetou praxí v oboru a licenci pro poskytování služeb v této oblasti. Poskytujeme krátkodobé i dlouhodobé vedení...Zobrazit
Praha východ - Jirny
Účetnictví Ludmila Kratochvílová
Ludmila Kratochvílová
Naše společnost se v rámci účetnictví zabývá zejména dvěma oblastmi, a to daňovou evidencí a podvojným účetnictvím. První oblast se zabývá zpracováním a vedením daňové evidence či podvojné účetnictví, tj. vedením a zpracováním ...Zobrazit
Praha východ - Jirny
Účetnictví GATEP
GATEP
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence a účetního poradenství.Zobrazit
Praha východ - Šestajovice
Účetnictví Edward´s Knights
Edward´s Knights
Nabídka účetního a daňového poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence zastupování před úřady a třetími stranami.Zobrazit
Praha 9 - Újezd nad Lesy
Účetnictví Ing. Jana Švárová
Ing. Jana Švárová
Nabízím Vám kompletní zpracování účetnictví, daňové evidence, zpracování přiznání k daním z příjmů právnických i fyzických osob. U fyzických osob poradím, zda uplatnit skutečné výdaje nebo použít výdaje paušálem. Optimalizace...Zobrazit
Praha východ - Zeleneč
Účetnictví RADEK SKŘIVÁNEK CZ
RADEK SKŘIVÁNEK CZ
Potřebujete zpracovat účetnictví nebo daňovou evidenci? Hledáte schopného správce pro Vaše bytové družstvo či Společenství vlastníků jednotek? Nabízíme Vám komplexní portofilo služeb v oblasti zpracování a vedení účetnictví. Firma Radek...Zobrazit
Praha 9 - Běchovice
Účetnictví Kolipo
Kolipo
Nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví (podvojné účetnictví), daňové evidence (jednoduché účetnictví), rekonstrukce účetnictví a daňových přiznání pro malé a střední firmy. Účetní služby poskytujeme v Praze a Praze východ...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví FADUP
FADUP
Ve vedení účetnictví reprezentuje FADUP, spol. s r.o. již 13 let zkušeností, neboť navázala na úspěchy fyzické osoby Marie Pilařová - MAJKA, která datuje počátky svého podnikání v oblasti účetnictví a poradenství již do roku 1993. Firma začala...Zobrazit
Praha 9 - Běchovice
Účetnictví LM plus
LM plus
Firmu LM plus s.r.o. založily v roce 1997 Ludmila Fialová a Monika Šťastná, které se problematikou účetnictví, mezd a daní zabývají již od roku 1991. Firma má sídlo i provozovnu v Říčanech. Našimi spokojenými zákazníky jsou jak drobní...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví RADIUS Společnost
RADIUS Společnost
Naše společnost RADIUS Říčany s. r. o. byla založena v srpnu roku 1995. Společnost postupně rozšiřuje svoji ekonomickou činnost, zejména komplexní účetní služby, daňové a účetní poradenství. Poskytujeme účetní služby větším i menším...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Zuzana Gillernová
Zuzana Gillernová
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, vyhotovení daňových přiznání a daňové poradenství.Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví CU firma
CU firma
Společnost CENTRUM ÚČETNICTVÍ s.r.o. poskytuje veškeré služby pro své zákazníky v oboru účetnictví, mezd a daní. Nabízíme Vám: kompletní účetní a daňový servis globální vedení mzdové agendy vyřízení účetních i mzdových kontrol se...Zobrazit
Praha 9 - Dolní Počernice
Účetnictví Ivana Slabihoudková
Ivana Slabihoudková
Poskytuji služby v oblasti vedení účetnictví a účetního poradenství. Nabízím kompletní zpracování účetní, daňové a mzdové agendy, rekonstrukci účetnictví, kontrolu účetnictví a daňového přiznání zpracovaného jiným subjektem,...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Vlastimil Novotný
Vlastimil Novotný
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Horáček Tomáš
Horáček Tomáš
Nabízím služby v oblasti účetnictví s 10-letou praxí, vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy, zpracování daňových přiznání. Poskytuji vzdálený dohled nad účetnictvím, kontrolu účetní závěrky, spolupráci s daňovým poradcem,...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví NOMITA Firma
NOMITA Firma
Poskytování komplexních účetních služeb. Naše strategie Naše firma vznikla v roce 2004 s cílem metodicky a odborně vést ekonomické agendy malým a středním subjektům - právnickým osobám. Postupem času jsme služby rozšířili o činnosti pro...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví AUSTINA
AUSTINA
Zabýváme se účetnictvím již od roku 1998. Našim klinetům poskytujeme kompletní účetní a daňový servis, na který se mohou plně spolehnout. Vedeme účetnictví nebo daňovou evidenci. Dále zpracováváme přiznání k DPH, daně z přijmů fyzických...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Romana Kšírová
Romana Kšírová
Vedení účetnictví a daňové evidence firem.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč