Vedení účetnictví Praha 4 Vinohrady

zjednodušeném rozsahu. Druhý stupeň regulace představuje soubor vyhlášek pro jednotlivé typy účetních jednotek. Např. pro podnikatelské Jiřího z Poděbrad subjekty je to prováděcí vyhláška č. Sb. Tato vyhláška zapracovává i příslušné předpisy Evropského společenství zaměřené na účetnictví Vinohrady účetní závěrku a upravuje působnost vymezuje účetní jednotky, na něž se vztahuje uspořádání a označování položek individuální Vinohrad poradenství účetními účetní závěrky obsah vybraných položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu směrnou účtovou osnovu reprezentující závazný účetní model finančního Flora účetnictví podnikatelů přípustné účetní metody a jejich použití uspořádání a označování položek konsolidované účetní závěrky, postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku a metody konsolidace Vyhláška dále vymezuje Formát rozvahy Dvě varianty formátu výkazu zisku a ztráty Směrnou účtovou osnovu na úrovni účtových tříd a účtových skupin V případě formátu výkazu zisku a ztráty umožňuje vyhláška vyhotovovat tento výkaz buď v druhové struktuře nákladů, nebo účelové struktuře nákladů. Pokud si však podnik zvolí sestavování v účelové struktuře nákladů, musí rovněž v účetní závěrce zveřejnit i výkaz v druhové struktuře. Směrná účtová osnova je uspořádanou soustavou účtových tříd a účtových skupin soustavou, která reprezentuje model účetnictví

zvolený ministerstvem financí pro zobrazení hospodářské činnosti podniku a je koncipována jako dvouřadový účetní model s druhovým členěním provozních nákladů. Kovanicová, s. KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. aktualizované vyd. Praha Nakladatelství Polygon, s. ISBN s. Směrná účtová osnova obsahuje jednomístných účtových tříd třídy které se dále člení na účetnictví Vinohrady dvoumístné účtové skupiny. Směrná účtová osnova má úzkou vazbu na rozvahu a na výkaz zisku a ztráty. Na základě směrné účtové Rajská zahrada osnovy si pak podnik sestavuje svůj individuální účtový rozvrh se zvolením své vlastní struktury syntetických a analytických účtů. Při vytváření účtového rozvrhu je třeba brát v úvahu nejen legislativní požadavky požadavky prováděcí vyhlášky, Českých účetních mzdová účetním Vinohrady standardů a daňových zákonů, ale také vlastní potřeby podniku pro zajištění informací pro finanční řízení podniku. Nejnižší stupeň regulace tvoří České účetní standardy, které jsou rovněž rozdílné pro jednotlivé typy účetních jednotek. Pro podnikatelské kojenecké plavecké na Praze 3 Vinohradech

Zpracování účetnictvím Vinohradech

subjekty, které účtují podle vyhlášky č. Sb., jsou určeny České účetní standardy pro podnikatele. Jedná se o standardů zabývajícími se konkrétními postupy účtování v rámci jednotlivých účetních okruhů. Harmonizace finančního účetnictví v rámci Evropské unie S ohledem na skutečnost, že Česká republika je od roku členem Evropské unie, musí i naše právní úprava účetnictví zohledňovat Náměstí Míru legislativní požadavky Evropské unie. Tzn., že Česká republika je povinna do své národní právní úpravy zabudovávat legislativu Evropské.

Copyright © 2023 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví na Vinohradech
Účetnictví BDO Tax
BDO Tax
Nabídka služeb účetních a daňových poradců. Zabýváme se daněmi z příjmů právnických i fyzických osob, daněmi z přidané hodnoty i daňovým řízením a zastupováním klientů. Poskytujeme poradenství v oblasti investičních pobídek, fúzí a...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví IKON
IKON
Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu domů všech forem vlastnictví a velikostí. Našimi klienty jsou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, obce, společnosti i jednotliví vlastníci. Naše služby poskytujeme nejen v Praze, ale i v...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví Bubniak
Bubniak
Daňová kancelář Ing. Bubniaka je specializovaná daňově poradenská a účetní kancelář Firma byla založená 20. 11.1990 Činnost na trhu vyvíjí po celou dobu své existence, je tudíž dostatečně lety a praxí prověřená V čele týmu zkušených...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví TPA Horwath
TPA Horwath
TPA Horwath je jednou z předních poradenských společností v oblasti daní a auditu působící ve střední a jihovýchodní Evropě. Máme přibližně 1 000 zaměstnanců v Česke republice, Albánii, Bulharsku, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví Advokátní a daňová kancelář
Advokátní a daňová kancelář
Advokátní a daňová kancelář je společnou firmou s více než patnáctiletou tradicí a od roku 2004 sídlí v Praze 2 nedaleko Obchodního soudu a Obchodního rejstříku. Advokátní a daňová kancelář poskytuje služby v širokém spektru právních oborů,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví A-konto
A-konto
Specializujeme se na vedení účetních agend pro malé a střední podnikatelské subjekty, právnické a fyzické osoby, které podnikají v různých oblastech obchodu a služeb. Naší filosofií je vyjít vstříc všem požadavkům, potřebám a přáním našich...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví EKONS
EKONS
Naše firma byla založena v dubnu 1993 po dvouleté činnosti jednatelů na živnostenský list. V současné době má firma šest stálých zaměstnanců a čtyři externí spolupracovníky, kteří zajišťují plynulý chod firmy. Naše účetní pravidelně...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví ELBA
ELBA
Provádíme zpracování podvojného účetnictví, administraci dokladů, zpracování mezd, daňové poradenství, podnikatelské výkazy a služby při zakládání společností. v Zadávat účetní servis, klient-server externí vedení účetnictví,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví TaxAccount
TaxAccount
Nabízíme vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mezd, rekonstrukce účetnictví a poradenství. Skenování dokladů je zdarma. Poskytujeme sídlo v Praze, zakládání a prodej firem, zastupování na úřadech, kontrolu, třídění a zpracování...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví COMPUTER SVOBODA
COMPUTER SVOBODA
Společnost Computer Svoboda s.r.o. vznikla v roce 1993 a je ryze českou společností. Hlavní činnost firmy spočívá v následujících oblastech: Zajistíme Vám dodávky komplexních řešení v oblasti výpočetní a telekomunikační techniky na základě...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví PROKURISTA.CZ
PROKURISTA.CZ
Vedeme daňovou evidenci i podvojné účetnictví, knihy přijatých a vydaných faktur, pokladní knihy a deníky. Sestavujeme a rozesíláme veškerá hlášení, výkazy a přiznání. Na základě individuálních potřeb klienta, vystavujeme a rozesíláme...Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Účetnictví Ekonom servis
Ekonom servis
EKONOM servis s.r.o., se sídlem v Praze, Kouřímská 7 nabízí své služby podnikatelům v celé šíře jejich ekonomické agendy. Jsme kapacitně připraveni poskytovat komplexní servis v těchto oblastech: Jednoduché i podvojné účetnictví Daňové...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Účetnictví FISKUS CZ
FISKUS CZ
Vedení účetnictví a daňové evidence (jednoduché i podvojné účetnictví), mzdy, DPH, ekonomické poradenství. Ekonomické projekty včetně projektů EU. Volitelné vedení účetnictví s přístupem klienta s pomocí Internetu. Společnost FISKUS CZ s.r.o....Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví Ing. Petr Kunc
Ing. Petr Kunc
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Síť BDO poskytuje služby v oblasti auditu, účetnictví, daní,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví ASCALON
ASCALON
Nabízíme kompletní služby v oblasti vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví), daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví), zpracování mezd a daňových přiznání pro menší a střední firmy. Bezkonkurenční ceny již od 400...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví Ing. Ivana Holinová
Ing. Ivana Holinová
Nabízíme vedení účetnictví pro bytové družstva, společenství vlastníků, malé firmy a fyzické osoby. Nabídka služeb: · vedení účetnictví v souladu s platnými předpisy · vedení zákonem předepsané účetní agendy · evidence pohledávek...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví ELBA Economy
ELBA Economy
Nabídka zpracování účetnictví, mezd a daňových přiznání. v Zadávat účetní servis, klient-server externí vedení účetnictví, měsíční výkazy (V češtině, v angličtině, auf Deutsch) Platy a agenda employe v Daňové...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví EKKA - RZ
EKKA - RZ
Naše společnost vznikla v roce 2003, kdy navázala na předchozí podnikání fyzické osoby, která v oboru účetnictví úspěšně podnikala již od roku 1990. Účetní systém Pohoda od firmy STORMWARE s.r.o. používáme již od svého vzniku a máme s ním...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví TAX CREDIT
TAX CREDIT
Vedení účetnictví - Mzdovou agendu - Daňové poradenství - Audit a reporting - pro menší a středně velké společnosti. Naše podnikání koncipujeme tak, abychom byli schopni dodávat služby kontinuálně, na vysoké úrovni a za ceny, které vás...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví ZULU F&E
ZULU F&E
Naše společnost byla založena na jaře roku 2008 a svým předmětem podnikání a činností navázala na činnost fyzické osoby—současné jednatelky společnosti. Hlavním důvodem vzniku společnosti bylo postupné rozšiřování řad spokojených...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví CONTURRA
CONTURRA
Nabídka vedení účetnictví a mzdové agendy. Poskytování účetního poradenství.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví MIPEK
MIPEK
Zabývám se vedením účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Účetnictví Mgr. Bc. David Vandrovec
Mgr. Bc. David Vandrovec
Nabídka vedení účetnictví a zpracování daňového přiznání i mezd.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Účetnictví Ing. Olga Karolová
Ing. Olga Karolová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňového přiznání nebo finanční analýzy včetně zprostředkování auditu.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Účetnictví Ing. Anithea Škodová
Ing. Anithea Škodová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytování ekonomického poradenství.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví Ing. Petr Čermák
Ing. Petr Čermák
Společnost EKONT začala se svojí činností v roce 1993. Účetnictví zpracováváme externě ve vlastních kancelářských prostorech na území Praha 2, Wenzigova 15. V našich možnostech je zpracování předložených dokladů jednou týdně případně dle...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady