Vedení účetnictví Praha 7 Libeň

tisících Kč Výkony Celkové výnosy Celkové náklady Fixní náklady Fixní náklady jako procento z celkových nákladů VH za běžnou činnost Pramen Účetní závěrky podniku Sedma systém s.r.o. za rok Zpracování autora. Předchozí tabulka informuje o tom, jak se vyvíjely náklady a Bulovka výnosy společnosti. Tyto hodnoty následně ovlivňují výši hospodářského výsledku. Vidíme, že v roce se podniku dařilo dosud nejlépe, vzrostly mu celkové výnosy a to se promítlo v kladném hospodářském výsledku zisku. Dále je patrno, že fixní náklady podniku mají tendenci rok od roku stoupat, a to jak v absolutních hodnotách, tak i poměrově vůči celkovým nákladům. Pro lepší představu jsem sestavila graf služby účetních Libní postupného vývoje těchto hodnot. Graf č. Vývoj nákladů, výnosů a výsledku hospodaření v letech Pramen Tabulka č. Významným ukazatelem účetnictví Libeň velikosti a r společnosti je také počet zaměstnanců, který je uveden v následujícím grafu. Graf č. Vývoj počtu zaměstnanců společnosti Vychovatelna mezi léty až Pramen Zpracování autorky na základě dokumentů podniku Společnost v prvních letech podnikání měla jen velmi málo zaměstnanců. V roce jich zaměstnávala pouhých v roce Díky postupnému růstu podniku se počet zaměstnanců postupně zvyšoval, a to nejdříve na osob v roce následně na v roce v roce se dále zvýšil na osob. V roce počet zaměstnanců ještě dále vzrostl na V důsledku intenzivní snahy o snižování nákladů, byl počet osob zaměstnaných v podniku snížen v roce na Podniku se tedy meziročně výrazně

snížily osobní náklady. Organizační struktura podniku Ve společnosti Sedma Systém je nyní zaměstnáno zaměstnanců. Každý jednotlivý zaměstnanec má v podniku svoji úlohu, povinnosti a zodpovědnost. Na vrcholu pyramidy stojí majitel, ředitel a jednatel v jedné osobě. Jeho přímými podřízenými jsou ekonom, ředitel hliníkové výroby, vedoucího výroby PVC a dva obchodní zástupci. Z toho první obchodní Libně daňové účetnictví zástupce má na starosti kontakty s maloobchody, druhému je svěřena komunikace s velkoobchodem. Ředitel hliníkové výroby má pod sebou dále výrobního technologa, technologa objednávky, mistra a dělníky. Vedoucí výroby PVC má odpovědnost za skladníky, řidiče, servisního Palmovka technika a dělníky ve výrobě PVC. Úkolů ředitele hliníkové výroby je hned několik. Nejdříve přichází na řadu komunikace s odběratelem přijetí objednávky projektu zakázky, nastudování zadání projektu a následná ocenění, která jsou potřeba k vytvoření cenové nabídky. Komunikuje též s případnými subdodavateli, kteří se na zakázce budou podílet. Následně musí manažer zajistit jejich zadání do výroby, objednávání jednotlivého materiálu u předem smluvených dodavatelů. Průběžně kontroluje průběh projektu, komunikuje libeňskými pražskými půjčovny dodávky

Zpracování účetnictvím Libni

s technologem a mistrem. Za práci náleží řediteli procenta z výše zisku. Na úrovni ředitele hliníkové výroby stojí osoba s funkcí účetnictví Libeň vedoucího výroby PVC. Ten zajišťuje plynulý průběh výroby plastových oken zajišťuje, aby zakázky byly ukončeny v termínech a Českomoravská požadované kvalitě, kontroluje dělníky ve výrobě a zodpovídá za jejich stoprocentní výkon, má právo rozhodovat o jim přidělených.

Copyright © 2022 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Libni
Účetnictví Jana Kramulová
Jana Kramulová
Nabízíme vedení účetnictví, daňové evidence a mezd. Zajišťujeme účetní závěrky, daňová přiznání, pokladní knihu, účetní deník nebo statistické výkazy. Dodáváme záznamní povinnost k DPH, karty investičního majetku, knihy pohledávek...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví Agentura
Agentura
Provádíme účetnictví, mzdovou agendu či daňové přiznání. Poskytujeme ekonomické a finanční poradenství.Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví JL Consulting Extras
JL Consulting Extras
Společnost JL Consulting Extras s.r.o. byla založena 13. října 2011. Naše společnost nabízí široké spektrum služeb z oblasti daňového poradenství, účetnictví, korporátních financí, optimalizace nákladů či controllingu. Umíme pomoci také v...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví Eva Dostálová
Eva Dostálová
Poskytuji kompletní vedení účetnictví a daňové evidence a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví Agentura Páže
Agentura Páže
Naše firma vznikla převodem z fyzické osoby a v oboru působí již od roku 1991. Jako společnost s ručením omezeným na trhu působíme od roku 2003. Naše sídlo je na Praze 8 v bezprostřední blízkosti metra Palmovka s velmi dobrou dopravní...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví R + R Ekonom
R + R Ekonom
Firma R+R EKONOM, s.r.o. byla založena v roce 1998 a navázala na podnikání fyzické osoby „Ing. Randák“, která poskytovala úspěšně ekonomické služby od roku 1990. Zaměstnanci firmy mají více jak třicetiletou praxi v oboru ekonomiky a účetnictví....Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví PM FINANCIAL
PM FINANCIAL
Divize PMF AGENTURA vznikla jako nástupnický subjekt účetní kanceláře Jitky Tiché, současné ředitelky společnosti. Od roku 2000 tato účetní kancelář zabezpečovala komplexní služby v oblasti účetnictví, mezd a daní. Vzhledem ke zvýšené...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví econac firma
econac firma
Nabízíme komplexní přehled o stavu Vašeho hospodaření. Vedení účetnictví, daňové evidence. Zpracování mzdové a personální agendy. Daňové, ekonomické a finanční poradenství. Ekonomické analýzy a reporty. Služby v anglickém a francouzském...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví IKON Firma
IKON Firma
Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu domů všech forem vlastnictví a velikostí. Našimi klienty jsou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, obce, společnosti i jednotliví vlastníci. Naše služby poskytujeme nejen v Praze, ale i v...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví Jiří Hronovský
Jiří Hronovský
Nabízíme komplexní účetní, mzdový a daňový servis pro malé a střední firmy. Provádíme ekonomické analýzy a reporty, legální optimalizace a rekonstrukce účetnictví. Zaměřujeme se také na fakturační a platební servis. Specializujeme se na...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví DEXICO
DEXICO
Jsme účetní a daňová kancelář, která zpracovává účetnictví firmám a podnikatelům. Dále naše klienty zastupujeme při jednání s úřady a institucemi sociálního a zdravotního pojištění. Nabízíme také služby daňového poradce a auditora. Pro...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví B servis
B servis
Nabídka daňového poradenství, vedení účetnictví a mzdové agendy, auditorských služeb. Zakládání a prodej společností. Daňové poradenství je naší stěžejní a pro Vás nejdůležitější službou, která nespočívá jen v kontrole výdajů,...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví Joka
Joka
Rodinná firma Joka - audit spol. s r.o. Vás vítá na svých webových stránkách Firma byla založena v roce 1991 jako sdružení fyzických osob. V roce 2001 se transformovala na společnost s ručením omezeným. Během našeho více než dvacetiletého...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví NOMITA
NOMITA
Naše firma vznikla v roce 2004 s cílem metodicky a odborně vést ekonomické agendy malým a středním subjektům - právnickým osobám. Postupem času jsme služby rozšířili o činnosti pro fyzické osoby, podnikatele i nepodnikatele. Hlavním cílem služby...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví BATAX
BATAX
Hlavní náplní společnosti byla zpočátku implementace ekonomického informačního systému (EIS) STANDARD (DOS aplikace) od firmy Pragosoft a.s. spojená s instalacemi sítí, serverů, internetu, e-mailové pošty, webových prezentací, dodávkami nového...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví TOMMI-holding
TOMMI-holding
Firma TOMMI byla založena dvěma společníky začátkem roku 1991 jako údržbářská firma a po roce činnosti byla v roce 1992 založena spol. TOMMI s r.o. s cílem vytvořit nový systém správy a údržby bytového a domovního fondu. Tato společnost byla...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví U krbu
U krbu
Vedení podvojného i jednoduchého účetnictví. Poskytování daňového poradenství.Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví REVINA GROUP
REVINA GROUP
Náš zkušený tým účetních s dlouholetou praxí se rád postará o mzdové a finanční činnosti a Vy se budete moci věnovat jen své hlavní činnosti. Jsme moderní společnost která komunikuje rychle a levně, teké přes internet e-mail, SKYPE atd., tím...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví J+K
J+K
Vedení účetnictví poskytuje zcela nepostradatelné informace pro majitele firmy z hlediska jejího dalšího řízení a fungování. Klient pravidelně obdrží reporty a informace o hospodářském výsledku své firmy v jednotlivých měsících, dále salda...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví Jan Provazník
Jan Provazník
Jsme účetní firma specializující se především na poskytování komplexních účetních služeb menším a středním firmám v Praze a okolí. Účetnictví vedeme od roku 1994 obchodním i výrobním firmám. Naším cílem je zbavit klienty starostí s...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Účetnictví Jaroslav Foltýn
Jaroslav Foltýn
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 9 - Libeň