Vedení účetnictví Praha západ Osnice

uspokojování klempířských a pokrývačských zakázek. Základní budovu vlastní let, odepisují ji rovnoměrně a využívají ji jen z jedné třetiny jako zázemí pro administrativní oddělení, jelikož výroba byla po výstavbě haly kompletně převedena do haly. Zbytek základní Osnice budovy tj. m pronajímají jiné firmě pro skladištní účely. Dle české legislativy řadí firma obě budovy mezi dlouhodobý hmotný Osnici mzdová účetním odpisovaný majetek stavby. V souladu se standardem je nutno provést několik změn. Budova Hala Hala je dle české legislativy zařazena do staveb v pořizovací ceně Kč. Halu vykážeme v souladu se standardem v položce pozemky budovy a zařízení. Vykazovaná hodnota haly se bude značně lišit. Jelikož byla hala financovaná z několikaletého úvěru, vykážeme její hodnotu v souladu se standardem jako sumu diskontovaných splátek úvěru na současnou hodnotu zvýšenou o odhadované náklady pro uvedení místa do původního stavu, které také diskontujeme na účetnictví Osnice současnou hodnotu. Firma si vzala úvěr v hodnotě Kč, s úrokovou sazbou p. a., splátky, které podnik ročně platí, činí Kč. Úvěr byl poskytnut a bude splácen do Úvěr pokryl všechny náklady vzniklé s výstavbou haly jako jsou čas dělníků strávený na výstavbě, elektřina, materiál. Hala byla plně dokončena s možností okamžitého užívání k Zejména demontáž staré a montáž nové krytiny, tvorba střešních a okapových systémů, laťování, foliování a izolace plochých střech. Výpočet současné hodnoty haly Celkovou hodnotu haly, Kocanda

tvoří součet současné hodnoty úvěru a současné hodnoty předpokládaných nákladů na likvidaci. Po zaokrouhlení na celá desetinná místa poradenství účetními Osnicí je celková hodnota budovy Kč. Výpočet současné hodnoty úvěru SH úvěru Kč Odhadované výdaje na rekultivaci a uvedení místa do původního stavu Kč Tuto částku, která bude čerpána v budoucnu, je nutné diskontovat na současnou hodnotu. Úrok je doba životnosti haly je let. SH nákladů na rekultivaci Kč Poté je třeba upravit i odpisy k hale. Předpokladem je, že účetní jednotka chce dodržet myšlenku

Účetnictví Osnice

zrychleného odpisování se zvýšenými náklady v prvních letech, proto můžeme volit mezi metodou SYD a DDB. Volíme metodu DDB pro umoření co daňové účetnictví Osnici největšího množství nákladů v prvních letech. Střecha je oceněna na Kčm tj. celková hodnota střechy je Kč. Tvoří tak značnou část z hodnoty haly a zároveň její třicetiletá životnost se nezanedbatelně odlišuje od padesátileté životnosti zbytku budovy, proto volíme Herink komponentní odpisování. Odpisy haly jsou dle standardu vypočítány metodou DDB. Demonstrace odpisů platných pro rok vidíme v následující Zdiměřice tabulce Tab. č. Porovnání odpisů haly dle české legislativy a IFRS v roce tj. v roce odpisování Pramen Vlastní tvorba Hala odpisy Česká legislativa zrychlené odpisy IFRS for SMEs DDB rok ZC rok ZC Budova bez střechy Kč Kč Kč Kč Střecha Kč Kč oprávky Kč Kč ZC Kč Kč Abychom vykazovali halu v souladu se standardem, je třeba učinit následující operace a Zrušit zaúčtování dle české legislativy Odstranění zaúčtování pořízení haly na úvěr. Halu vyjmeme z dlouhodobého hmotného majetku a podvojně zrušíme i úvěr, z kterého byla pořízená..

Copyright © 2020 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Osnici
Účetnictví Sylva Marková
Sylva Marková
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Provádíme zpracování veškerého účetnictví i rekonstrukce a optimalizace.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Suchá
Suchá
Dle české legislativy má podnikatel povinnost řádně vést účetnictví či daňovou evidenci tak, aby to splňovalo požadavky našich zákonů. Přenechte nám starosti vyplývající z neustálého sledování změn příslušných zákonů, nových...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví AC - TAX
AC - TAX
Zajišťujeme vedení účetnictví a daňovou evidenci.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví EKOFINALL s.r.o.
EKOFINALL s.r.o.
Jsme profesionálové, působící v oboru daní a účetnictví od roku 1994. Já a můj tým v rámci vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy zajišťujeme pro naše klienty kompletní účetní servis. Kvalitně a správně vedené účetnictví...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Taxillus
Taxillus
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatele a neziskové organizace. Sestavíme veškerá daňová přiznání a komplexně zpracujeme mzdy. Dále zajistíme komunikaci s úřady, sestavení intrastu, reportingu a ostatní související služby.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví ECONTAX SERVICES
ECONTAX SERVICES
Firma ECONTAX SERVICES, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod číslem C160391 se zabývá komplexním zpracováním účetnictví. Naše služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám ale i neziskovým...Zobrazit
Praha západ - Průhonice
Účetnictví Ondřej Mikšík
Ondřej Mikšík
Nabízím účetní služby: Pro fyzické i právnické osoby, které podnikají. Každý živnostník či firma, je závislá na správně vyhotovené účetní evidenci. S minimálními náklady pomohu ušetřit Váš čas i peníze a nabízím individuální...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Jana Karásková
Jana Karásková
Poskytování účetních a ekonomických služeb pro podnikatele a neziskové organizace.Zobrazit
Praha východ - Čestlice
Účetnictví NEOTTIA Consulting
NEOTTIA Consulting
Zajistíme vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mzdové agendy a daňových přiznání. Neottie je účetní společnost se sídlem na Praze - západ, která poskytuje své služby již od roku 2004. Ve firmě se zaměřujeme především na externí...Zobrazit
Praha západ - Psáry
Účetnictví PROFIKOMPLET
PROFIKOMPLET
Vyrábíme nápisy na štíty, výlohy, tabule, auta, textil, dále reklamní poutače a výstavní panely. Vytváříme informačně orientační systémy, světelné reklamy, A-stojany. Navrhujeme a tiskneme letáky, vizitky, firemní papíry, plakáty, prospekty,...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Účetnictví NASHIRA
NASHIRA
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání.Zobrazit
Praha západ - Vestec
Účetnictví LogiTax
LogiTax
Jsme renomovaná účetní firma poskytující služby v ekonomických oborech od r. 2006 jako přirozené pokračování individuálních potřeb jejího majoritního zakladatele. Své služby poskytujeme především malým a středně velkým společnostem, a to na...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Účetnictví Darina Dolanská
Darina Dolanská
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Psáry
Účetnictví RICCHEZZA CR
RICCHEZZA CR
Firma RICCHEZZA CR s r.o. se sídlem v Praze vznikla v roce 2007 sloučením fyzických osob, pracujících samostatně od roku 1993. Společnými silami se nám podařilo vytvořit dynamickou společnost, která splňuje požadavky kladené na podnikatele. Svoji...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Účetnictví Margrit
Margrit
Poskytujeme v českém, anglickém a italském jazyce: Komplexní zpracování účetnictví fyzických i právnických osob v účetní kanceláří či u klienta, rekonstrukce účetnictví, finanční a managerské účetnictví a zastupování na úřadech státní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Účetnictví VT Service
VT Service
Nabízíme zpracování účetních dokladů malým a středním firmám, drobným podnikatelům a živnostníkům. Zajišťujeme vedení daňové evidence pro fyzické osoby i zpracování a podání daňového přiznání a měsíční přehledy na správu...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Účetnictví CHRISTOF FINANCE
CHRISTOF FINANCE
Řada společností využívajících služby externího vedení účetnictví se dostává do problému s aktuálností předávaných výstupů z účetních systému a s nutností vedení dvojí evidence účetních dokladů. Tento problém je takto zcela odstraněn...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Účetnictví ASCALONCZ
ASCALONCZ
Nabízíme odborné vedení účetnictví, zpracování daňového přiznání, daňové poradenství, odklad daně z příjmu po celé ČR, zpracování mezd, zastupování na FÚ, PSSZ, OSSZ, ZP. Nabízíme sídlo pro firmu v Praze, spolehlivého daňového poradce,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Účetnictví Lenka Kaufmanová
Lenka Kaufmanová
Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence, mezd či zpracování daňových přiznání.¨¨Vyznat se ve světě účetnictví, sledovat aktuální legislativu či komunikovat s úřady … Uvolněte se a přeneste své starosti na nás. Máme lék na zdravé...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Účetnictví IKON Společnost
IKON Společnost
Správa nemovitostí všech typů. Vedeme účetnictví i mzdy. Poskytujeme technickou a právní pomoc klientům, komplexní inženýrskou činnost všech fází a prohlášení vlastníka. Nabízíme zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí. Poskytujeme...Zobrazit
Praha 4 - Chodov