Vedení účetnictví Praha 2 Vyšehrad

odstupem času a zkušenostmi, které jsem během svého života nasbíral, nemůžu říct, proč tomu tak je, že platí matematika mezi žáky mezi nejméně zajímavý a oblíbený předmět. Co můžu ale říct je, že je matematika důležitá a že se s některými oblastmi jejího obsahu budeme setkávat po celý život a možná i ti žáci, kterým se nezdála zajímavá, změní během života tento postoj k matematice v kladný. Za účetnictví Vyšehrad nejobtížnější předmět pokládají žáci převážně účetnictví a matematiku. O důvodech proč vnímají účetnictví, jako mzdové účetnictvím Vyšehradem nejobtížnější se zmíním dále v rozboru otázek týkajících se přímo předmětu účetnictví. Proč se mezi nejobtížnější předměty zařazuje i matematika vyplývá dle mého názoru z toho proč je to pro žáky i nejméně zajímavý předmět. Pokud není o něco zájem, těžko se pak žáci snaží věnovat se matematice, a proto se jim jeví jako velmi obtížný. Z výzkumu dále vyplývá, že se většina žáků chystá Výtoň po dokončení školy pracovat a pokud to bude možné tak v oboru, který studují. Mají představu o tom jak se se získanými znalostmi a dovednostmi naloží a mají povědomí o tom, které znalosti v budoucím životě uplatní. Z otázky č. je poznat, že jen málo žáků se zajímá i o vzdělání či zdokonalování se ve svých dovednostech a vědomostech i mimo školu. Myslím si, že většina mladistvých v dnešní Folimanka době jsou v podstatě rádi, že vypadly ze školy a mohou se věnovat různým počítačovým aktivitám, jako jsou hry, facebook, skype, icq,

youtube apod. Další vzdělávání, sportovní či kulturní aktivity, sebezdokonalování je moc nezajímá. Kooperace a práce ve skupinách Jak

Účetnictví Vyšehrad

jsem již v textu bakalářské práce uvedl důležitým prvkem uplatnění účetnictví v praxi a během školy dobrého prospívání v předmětu účetnictví je určitá kooperace a práce ve skupinách. Obsah a rozsah účetnictví je velmi velký a souvisí i s ostatními předměty či dovednostmi, nelze tak předpokládat, že každý účetní ví všechno. V účetnictví je potřeba mít základní znalosti uvedené v teoretické části mé práce, umět se orientovat v určitých zákonech a znát různé souvislosti. Každý je však na jednotlivé části účetnictví dá vedení účetnictví Vyšehrad se říct lepší a orientuje se v některých oblastech lépe než jiný, proto je dobré umět pracovat se skupinou lidí a společně spolupracovat na řešení nastalých problémů, které má účetní řešit. Převážná většina zkoumaných žáků se již s prací ve skupině setkala, ať Karlov už ve škole nebo v jiné formě mimoškolních aktivit, jako jsou sport, kultura a další vzdělávání. Pokud jde o předmět účetnictví tak Vyšehradu poradenství účetními mi odpovědi na otázku Setkal jsem se s prací v týmech v předmětu účetnictví respondenti nepochopili co se tím myslí v souvislosti s prací Smíchovské nádraží v předmětu účetnictví nebo si neuvědomili, že pracovali ve skupině v daném okamžiku při výuce. Usuzuji to z toho, že výzkum probíhal na dvou školách podobného zaměření a při porovnání odpovědi na každé škole zvlášť se procentuální rozdíl nijak výrazně nezměnil. Myslím, že přístup učitele k výuce se nemění a pokud někteří žáci se s prací ve skupině setkali, tak by stejná.

Copyright © 2021 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví na Vyšehradě
Účetnictví Ludmila Žaludová
Ludmila Žaludová
Své služby nabízím zákazníkům v Praze, při maximálním využití předávání veškerých informací a účetních sestav pomocí internetu. Pojištění odpovědnosti za škody mám. Účetnictví zpracovávám na software ÚČTO 2002 a STEREO. vedení...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
Účetnictví SATY
SATY
Společnost S.A.T.Y., spol. s r.o..je účetní a poradenská firma skládající se z odborníků s dlouholetou praxí v účetnictví, daních a financích. Společnost S.A.T.Y., spol. s r.o. se zabývá profesionálním poskytováním ekonomických, poradenských a...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
Účetnictví Petruše Válka Kosová
Petruše Válka Kosová
Zpracováváme kompletní účetnictví včetně daňového poradenství. Zpracování mezd, silniční daně, včetně vedení knihy jízd, daně z příjmu fyzických i právnických osob, zpracování majetkových daní. Můžeme zajistit i odklad daňové...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
Účetnictví ENERGIS
ENERGIS
Poskytuji účetní, daňové a ekonomické poradenství. Nabízím vedení účetnictví, finanční analýzy, poradenství v oblasti podnikání.Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
Účetnictví nejblíže Vyšehradu
Účetnictví PROMIFIN
PROMIFIN
Promifin s.r.o. poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v oblasti zpracování daňové evidence, vedení účetnictví, mzdové a personální agendy, daňového poradenství, daňové optimalizace a ekonomického poradenství. Trénink a proškolení...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Účetnictví LUKKARO
LUKKARO
Pro fyzické a právnické osoby zajišťujeme kompletní - vedení účetnictví a daňové evidence - vedení mzdové a personální agendy - daňové a poradenské služby - zastupování na úřadech - auditorské služby - finanční a investiční poradenství -...Zobrazit
Praha 2 - Nusle
Účetnictví Fišer
Fišer
Preferujeme jednoznačně individuální přístup ke klientovi a maximální znalost jeho specifických problémů. Z hlediska zákazníka je proto podle našeho názoru nejvýhodnější dlouhodobá spolupráce a kombinace více námi nabízených produktů. Tento...Zobrazit
Praha 2 - Nusle
Účetnictví Synergy online
Synergy online
Jmenujeme se Veronika Švancarová a Ing. Vladimír Votava. Jsme zakladatelé účetní společnosti, která působí v oblasti ekonomiky a účetnictví již řadu let. Jaké služby vám nabízíme? Jsme připravení zpracovat účetnictví (daňovou evidenci i...Zobrazit
Praha 2 - Nusle
Účetnictví SEVIN
SEVIN
Společnost SEVIN s. r. o. vznikla v roce 1997 a její hlavní obchodní činností je zajišťování komplexní správy nemovitostí, výkony technického dozoru investora a outsourcing mzdového účetnictví. V současné době naše firma disponuje 17 členným...Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Účetnictví ZEBRA PRAHA
ZEBRA PRAHA
Poskytování účetních a auditorských služeb včetně daňového poradenství.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Účetnictví Lex Perfecta
Lex Perfecta
Získejte čas na svůj hlavní předmět podnikání Vedení účetnictví je nepostradatelná složka řízení podniku, ale není Vaším předmětem podnikání. Dejte přednost efektivnímu řízení procesu! Zbavte se odpovědnosti Přeneste odpovědnost na...Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Účetnictví MD - D
MD - D
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence či zpracování mezd.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Účetnictví ABBREVIO
ABBREVIO
Zajišťujeme komplexní služby v oblasti finančního účetnictví.Zobrazit
Praha 2 - Nusle
Účetnictví INVESTIME CS
INVESTIME CS
Účetní firma INVESTIME CS spol. s r.o. byla založena v srpnu 1994. Má tedy dlouholeté zkušenosti v oboru vedení účetní a mzdové agendy včetně ekonomického poradenství právnickým a fyzickým osobám z nejrůznějších oblastí podnikání v ČR i na...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Účetnictví Taxes
Taxes
Naše firma nabízí kompletní služby v oblasti zpracování a vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování daňových přiznání. Sledujeme za Vás veškeré legislativní změny o kterých Vás následně informujeme pokud se to týká oblasti Vašeho...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Účetnictví GOMPA
GOMPA
Gompa byla založena dne 22.06.1990 v Plzni fyzickou osobou s předmětem činnosti poradenství oblasti začínajícího soukromého podnikání a obchodem s realitami. V průběhu let 1991 a 1992, rozšířila své obchodní aktivity na obchod s potravinami. Od roku...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Účetnictví ZULU F&E
ZULU F&E
Naše společnost byla založena na jaře roku 2008 a svým předmětem podnikání a činností navázala na činnost fyzické osoby—současné jednatelky společnosti. Hlavním důvodem vzniku společnosti bylo postupné rozšiřování řad spokojených...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví G - PROFIT
G - PROFIT
Vedení účetnictví a daňové evidence, poskytování poradenství. Naše společnost poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Účetnictví Acc &Tax Pro
Acc &Tax Pro
Společnost Acc&Tax Pro s.r.o. vznikla roku 2006 spojením odborníků s dlouholetou praxí z oblasti ekonomiky, účetnictví, mezd, personálních služeb a daňového poradenství s cílem poskytovat komplexní ekonomické služby. Našimi klienty jsou...Zobrazit
Praha 4 - Podolí
Účetnictví Agentura pro správu aktiv
Agentura pro správu aktiv
Agentura pro správu aktiv s.r.o. byla založena v roce 2003 osobami, jejichž praktické zkušenosti s podnikáním v českém tržním hospodářství se datuje od r. 1990. Měli jsme tak možnost, vyzkoušet si na vlastní kůži snahu našich zákonodárců,...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov