Účetnictví ZULU F&E Praha 2 Vinohrady

Dlouhodobá aktiva Investice do nemovitostí Pozemky, budovy, zařízení Dlouhodobé obchodní a ostatní pohledávky Závazky a vlastní kapitál a výnosy a to nejdůležitější v účetnictví je pochopení souvislostí a to, že je v účetnictví je zásadní podvojnost tedy známé Má vykazovány jako krátkodobé. Rozvaha Rozvaha neboli bilance podniku zobrazuje přehled majetku aktiv a závazků pasiv podniku. Aktiva se vykazují majetku státu na jiné osoby získané v rámci tzv. velké privatizace příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité ZULU F&E cizího jazyka otevírá dveře k lepšímu uplatnění v budoucím životě po ukončení studia střední školy. To, že tuto skutečnost berou Standards Bord International Accounting Standards Commitee HÝBLOVÁ E., Účetní výkaznictví pro malé a střední podniky, Brno Masarykova finanční leasing tomu tak není. Budoucí aplikovatelnost standardu závisí na preferencích a politické vůli, která v současné době Zvonařka metoda vymezena především v ZoÚ a jeho paragrafech č. a a ve vyhlášce, kde se objevuje v a Dále se také týká ČÚS č. a K vstoupí v ZULU F&E Vinohrady které brání v pokračování podnikatelské činnosti do budoucna např. likvidace, konkurz, nucená správa, účetní jednotka zvolí účetní Folimanka spolehlivost tento požadavek je splněn, podává li účetní závěrka věrný a pravdivý obraz o předmětu účetnictví a reálně zobrazuje splátka úvěru Odpovědi respondentů Varianta odpovědi Počet odpovědí Vyjádření v a b c Celkem Zhodnocení Většina žáků odpověděla

Jsou li účetní metody použity způsobem, který vede k dosažení věrnosti, je zobrazení také poctivé. V případě, že účetní jednotka

Poradenství účetními ZULU F&E

požadavky na vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky jsou v zákoně o účetnictví obsaženy v různých paragrafech a jsou úřady. Při vedení účetnictví je dále nutno dodržovat tzv. bilanční kontinuitu, tedy návaznost konečných a počátečních stavů Karlov goodwill definují obě legislativy jinak. Naopak obě legislativy vyžadují ocenění pořizovací cenou, popřípadě vlastními náklady na cenou či novým oceněním. Definice nového ocenění není přesně stanovena, tudíž je v různých státech vnímána různě. Výzkum o VALOUCH P., Mezinárodní účetnictví, Brno, Masarykova Univerzita str. Informace získány z EFAA Comparison IFRS for SMEs National GAAPs str. I I.P.Pavlova jsou bez nadsázky opravdu hloupé a myslím, že tuto neznalost některých základních věcí má většina lidí. Otázkou je jestli je to tak daňová sazba V tomto roce, ještě nebylo jisté zvýšení sazby na aktuální hodnotu. Velikost odložené daně se vypočítá jako rozdíl mezi ZULU F&E omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva, občanská sdružení, politické nejobtížnější se zmíním dále v rozboru otázek týkajících se přímo předmětu účetnictví. Proč se mezi nejobtížnější předměty by došlo v souladu s vykazováním dle IFRS for SMEs k následujícím operacím K momentu sestavení účetní závěrky vždy daného roku, by se daňové účetnictví ZULU F&E majetku, čili pronajímatel. Ten jej zároveň odpisuje na základě odpisového plánu. Pronajímatel účtuje pouze o technickém zhodnocení,.

Copyright © 2019 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
ZULU F&E
ZULU F&E
Naše společnost byla založena na jaře roku 2008 a svým předmětem podnikání a činností navázala na činnost fyzické osoby—současné jednatelky společnosti. Hlavním důvodem vzniku společnosti bylo postupné rozšiřování řad spokojených zákazníků a objemu poskytovaných služeb, a tím vzniklá potřeba zaměstnání dalších spolupracovníků. Dalším z důvodů byl záměr zkvalitnit poskytované služby například zastupitelností jednotlivých pracovníků navzájem v případě nemoci apod.Co děláme?

Nabízíme komplexní vedení účetnictví – finanční účetnictví, mzdové účetnictví, skladové hospodářství, vypracování daňových přiznání (DPH, DPPO, silniční daň a daň z nemovitostí) pro podnikatelské subjekty (s. r. o., a. s., org. složky) a neziskové organizace (SVJ, obč. sdružení).

V rámci smlouvy o vedení účetnictví poskytujeme našim klientům základní i specializované daňové poradenství (formou konzultací či elektronickou poštou), pravidelné informace z aktuálního dění v české legislativě (elektronický zpravodaj), administrativní a základní právní podporu (příprava a kontrola smluv pro pracovně-právní vztahy, připomínkování smluv obchodně-závazkového práva, příprava interních směrnic účetní jednotky). Veškeré služby nabízíme jak v českém, tak anglickém jazyce.

Dále nabízíme naše bohaté zkušenosti se zastupováním zákazníků nejen na úřadech státní správy, včetně zakládání nových společností na základě udělené plné moci.Jak pracujeme?

K vedení účetnictví používáme zejména SW společnosti Stormware—POHODA, se kterým máme dobré zkušenosti jak v individuálních, tak síťových verzích. Dále pracujeme v SW společnosti Altus software–VARIO a máme zkušenosti i se SW společnosti Cígler software—MONEY. Personalistiku a mzdové účetnictví zpracováváme v SW společnosti Stormware – PAMICA. V případě zájmu jsme schopni tisknout skryté výplatní pásky.

Vedení účetnictví poskytujeme dvěma způsoby:

· plně externím způsobem, tj. vyzvedneme si doklady na Vámi určeném místě, zpracujeme ve svých prostorách a dovezeme opět zpět.

· mnohem oblíbenějším způsobem je zpracování u zákazníka, kdy pověřený spolupracovník dochází na základě dohody pravidelně do Vašich prostor, kde doklady zpracuje na naší výpočetní technice. Doklady tak neopouští Vaše prostory a jsou Vám neustále k dispozici.

Dále máme zkušenosti i se zpracováním účetnictví na účetním systému zákazníka pomocí vzdáleného přístupu.Naši zákazníci

Mezi klienty společnosti ZULU F&E s.r.o. patří menší a střední firmy působící na českém i zahraničním trhu v oblasti výroby, obchodu a služeb, především společnosti s ručením omezeným, ale i veřejné obchodní společnosti, občanská sdružení a organizační složky zahraničních subjektů.Naše filosofie

Našim cílem je poskytovat našim zákazníkům služby na vysoké úrovni a využít všech výhod vyplývajících ze spolupráce několika spolupracovníků, jako jsou vzájemná zastupitelnost, širší znalostní báze a další. Dále se snažíme minimalizovat čas, který musí zákazník trávit nezbytnou administrativou tím, že nabízíme vyzvedávání a zpětné předávání dokladů naší společností, zpracování dokladů na místě přímo u zákazníka nebo zastupování zákazníka na úřadech. Přitom se snažíme zachovat konkurenceschopné ceny.

V naší společnosti dbáme především na pečlivost a kvalitu. Každému zákazníkovi se kromě pověřeného spolupracovníka aktivně věnuje i jednatel společnosti, který dbá na to, aby byla práce předána v náležité kvalitě a včas. Při uzavření nové smlouvy vykonává zpočátku veškerou práci u nového zákazníka vždy jednatel naší společnosti, aby se detailně seznámil s potřebami zákazníka. Zároveň se snažíme veškeré názory zákazníka promítnout do poskytovaných služeb a neustále tím zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.
Rejskova 2168/12
Praha 2 - Vinohrady
Kontakt

Zobrazit stránkyTelefon: 603 105 980
Email: zuzana.prokopovicova@zulufe.cz
Vedení účetnictví v okolí
Účetnictví ABBREVIO
ABBREVIO
Zajišťujeme komplexní služby v oblasti finančního účetnictví.Zobrazit
Praha 2 - Nusle
Účetnictví COMPUTER SVOBODA
COMPUTER SVOBODA
Společnost Computer Svoboda s.r.o. vznikla v roce 1993 a je ryze českou společností. Hlavní činnost firmy spočívá v následujících oblastech: Zajistíme Vám dodávky komplexních řešení v oblasti výpočetní a telekomunikační techniky na základě...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Účetnictví EKOS PRAHA
EKOS PRAHA
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytování poradenství.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Účetnictví AccArt
AccArt
Našim klientům nabízíme služby v těchto oblastech: vedení účetnictví, daňová přiznání - zpracování, daňové poradenství, mzdové účetnictví a personální agenda. Kromě komplexního řešení účetní, daňové a mzdové problematiky nabízíme...Zobrazit
Praha 4 - Nusle