Vedení účetnictví Praha 7

však není možno brát pouze jako prostředek pro uplatnění účetních zásad, ale má rovněž další funkce, kterými jsou ochrana majetku, mzdová účetním Praze 7 odpovědnost za majetek. Přesto, že povinnost provádět inventarizaci přímo vyplývá ze ZU, zákon přesně pojem inventarizace nevymezuje. Na základě funkce, kterou v rámci systému účetnictví plní, lze inventarizaci vymezit jako proces, jehož výsledkem je uvedení stavu majetku a závazků zachycených v účetnictví do souladu se skutečností věrné zobrazení. Uvedený proces lze rozdělit na několik etap zjištění skutečného stavu majetku a závazků, v případě hmotného majetku prostřednictvím fyzické inventury počítání, měření, vážení, v případě nehmotného majetku a závazků prostřednictvím dokladové inventury je nutno rozlišovat mezi pojmy inventarizace a inventura. Inventura je součástí inventarizace a zahrnuje pouze jednu etapu zjištění skutečného stavu, vytvoření seznamů skutečně zjištěného majetku a Vltavská závazků inventurní soupisy, porovnání skutečných stavů majetku a závazků se stavy účetními a vyčíslení inventarizačních rozdílů technologických úbytků, mank nebo přebytků, vypořádání inventarizačních rozdílů včetně účetních zápisů, které uvádějí do souladu účetní stav se stavem skutečným, porovnání ocenění majetku a závazků v účetnictví s aktuální tržní cenou v případě, že Letná tržní ocenění majetku je nižší, je potřeba aplikovat zásadu opatrnosti v případě, že pokles cen je považován za dočasný tvorba účetní Praze 7

opravných položek. Úschova účetních dokladů Uchovávání účetních záznamů je upraveno v zákona č. Sb., o účetnictví, v platném znění. Je ale potřeba zdůraznit, že tyto lhůty jsou upraveny pouze pro účely vedení účetnictví, pokud mají účetní záznamy také jiný masáží v Praze 7

Účetnictví Praha 7

význam, lhůty mohou být odlišné, zpravidla i delší. Konkrétně se může jednat např. o mzdové účely, uchovávání dokladů pro daňové účely, pro účely reklamací a případných soudních sporů atd. Pro účely vedení účetnictví jsou účetní jednotky povinny uschovávat Florenc účetní závěrku a výroční zprávu po dobu let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví, po dobu let počínajících koncem účetního Prahou 7 mzdové účetnictvím období, kterého se týkají forma vedení účetnictví může být v souladu s ZÚ buď písemná, nebo technická nebo smíšená. Uchovávání pro účely pojistného Další speciální lhůta pro uschovávání účetních dokladů je stanovena pro oblast sociálního pojištění. Jak Hradčanská vyplývá z c zákona č. Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění, účetnictví Praha 7 účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného jsou plátci pojistného povinni uschovávat po dobu kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají. Zvláštní lhůty obsahuje také oblast důchodového pojištění. Tyto lhůty obsahuje a.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Praze 7
Účetnictví V & V Taxes
V & V Taxes
Děláme vše pro to, abyste se nikdy nedostali do křížku s finančním úřadem. Podrobně známe vybrané zákony, které jsou potřebné k řádnému vedení účetnictví či daňové evidence a následnému stanovení optimálního základu daně pro výpočet...Zobrazit
Praha 7 - Bubeneč
Účetnictví EVEREST
EVEREST
Naše firma nabízí kompletní služby v oblasti zpracování daňových přiznání, zpracování a vedení účetnictví, daňové evidence, Daňová přiznání - Našim klientům zpracováváme veškerá daňová přiznání a hlášení, součástí...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Pražský účetní servis
Pražský účetní servis
Rádi Vám poskytneme komplexní servis v oblasti účetnictví a daňového poradenství. Nechte papírování a dohadování se s úřady na profesionálech a věnujte se raději vydělávání peněz nebo zaslouženému odpočinku. Jsme odborníci ve vedení...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Helena Komersová Vilikusová
Helena Komersová Vilikusová
Jsme firmou, která se od svého vzniku v roce 1994 zabývá zpracováním podvojného účetnictví, daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví), účetnictví neziskových organizací, mezd a od r. 1998 daňovým poradenstvím. Společnost je vedena...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví JB + JM
JB + JM
Jsme firma s více než desetiletou praxí v oboru. Poskytujeme kompletní servis v oblasti podvojného účetnictví, daňové evidence, zpracujeme mzdovou agendu pro malé a střední organizace, jsme schopni zajistit zpracování daňových přiznání fyzických i...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví KLM Group SE
KLM Group SE
KLM Group SE vznikla na podzim roku 2009, jako pokračovatel firmy KLM Vista, která ve stejném oboru působí již od roku 1997. Hlavní náplní naší činnosti je již od samého počátku zprostředkování účetních služeb. Zejména pak poskytujeme...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Tailor Services
Tailor Services
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a daňových přiznání.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví taxecon.com
taxecon.com
Nabídka daňového a účetní poradenství, zpracování i odkladů daňových přiznání, vedení a rekonstrukcí účetnictví včetně daňové evidence i auditů.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví SalixSoft
SalixSoft
Nabízíme kompletní vedení účetnictví.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví SWH Trading
SWH Trading
Vedení účetnictví a daňové evidence. Nabídka ekonomického poradenství, zpracování daňového přiznání, správa, vymáhání, nákup a prodej pohledávek a podání insolvenčního řízení. Poskytování finančních a investičních konzultací,...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví PERSONNEL SERVICE
PERSONNEL SERVICE
Mzdy a personalistika, účetnictví a daně a komplexní ekonomický servis to jsou služby, které poskytujeme nejen našim pražským klientům ale po celé ČR již od roku 1993. Naše služby jsou spolehlivé, kvalitní a založené na individuální péči o...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Monika Brodová
Monika Brodová
Nabízíme komplexní řešení účetní, daňové a mzdové problematiky včetně personalistiky v prvotřídní kvalitě. Samozřejmostí je individuální přístup k zákazníkům a jejich požadavkům a potřebám. Naše služby jsou určeny pro malé i velké...Zobrazit
Praha 7 - Bubeneč
Účetnictví UNIMAT Beran
UNIMAT Beran
nabízíme Vám komplexní účetní servis včetně zpracování daňové a mzdové agendy. Provádíme správu movitého a nemovitého majetku. Stálého klienta zastupujeme v pověření na příslušných úřadech. Cena našich služeb se pohybuje v základu...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Martina Dovalilová
Martina Dovalilová
Síť BDO poskytuje služby v oblasti auditu, účetnictví, daní, finančního poradenství a znaleckých služeb v oboru ekonomika. Celosvětově BDO tvoří pátou největší síť auditorských a poradenských společností. Zaměstnává více jak 55 tisíc...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví REAL HAPPY HOME
REAL HAPPY HOME
Jsme společnost zabývající se správou nemovitostí, jejich údržbou a úklidem domácností a firem od roku 2010. Chceme se stát Vaším spolehlivým partnerem. Vždy klademe důraz na maximální spokojenost zákazníka. K tomu neodmyslitelně patří...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Profitas.cz
Profitas.cz
Nabízíme komplexní služby v oblasti zpracování a vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování daňových přiznání. Klademe důraz na individuální přístup ke klientovi, naším cílem je úspora nákladů každého klienta. Proč zvolit...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Profi Účtování
Profi Účtování
Počátky účetní kanceláře Nadi Burešové sahají až do roku 1995, kdy poprvé začala řešit, v té době ještě jednoduché a podvojné účetnictví nejen nově vznikajících podnikatelských subjektů, ale i neziskových organizací. Zkušenosti z této...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví EDWIN
EDWIN
EDWIN účetní servis s.r.o. poskytuje komplexní účetní, daňové a mzdové služby na vysoké úrovni, počínaje vkládáním dat až po dodání výkazů a zpráv pro management, banky a ostatní externí uživatele účetních informací. K našim službám...Zobrazit
Praha 7 - Bubeneč
Účetnictví Accouting One
Accouting One
Vedení účetnictví a zajišťovaní auditu. Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) evidence příjmů a výdajů (pro fyzické osoby – podnikatele, pokud jejich obrat za předchozí rok nepřesáhl výši 6 mil. Kč) Účetnictví ve...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Ekon Data
Ekon Data
Jsme společnost s ručením omezeným, jejíž snahou je poskytovat klientovi komplexní služby v oblasti účetnictví, od zaregistrování klienta u finančních a sociálních úřadů, přes vedení daňové evidence nebo podvojného účetnictví, mzdové agendy...Zobrazit
Praha 7 - Bubeneč
Účetnictví Pavla Tlapová
Pavla Tlapová
Účetní služby Vedení účetnictví Vedení daňové evidence Účetní poradenství Vypracování účetní závěrky Kontrola již zavedeného a zpracovaného účetnictví Mzdové a personální služby Měsíční zpracování mezd Vypracování měsíčních...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví ASCALON CZ Firma
ASCALON CZ Firma
Nabízíme kompletní služby v oblasti vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví), daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví), zpracování mezd a daňových přiznání pro menší a střední firmy. Bezkonkurenční ceny již od 400...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví SPOFIN
SPOFIN
Zpracování účetnictví a mzdové agendy. Zajištění zastupování při jednáních na úřadech. Nabídka právního servisu, ekonomického a právního poradenství.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví AUDICONT
AUDICONT
Naše společnost, AUDICONT, spol. s.r.o., poskytuje účetní služby již déle než 20 let. I přes morální úpadek české společnosti, a to nejen ve vládnoucích kruzích, stále věříme, že platí: "S poctivostí nejdál dojdeš!" Teď máme na...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví atra
atra
Nabídka vedení daňové evidence a účetnictví. Zpracování mezd a personalistiky. Poskytujeme průběžné vedení i rekonstrukce a kontroly účetnictví a daní. Přiznání k DPH, dani z příjmu i ostatním daním či ekonomicko-organizační poradenství....Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Ivana Malá
Ivana Malá
Dovolujeme si Vám nabídnout spolupráci v oblasti finančního a mzdového účetnictví. Nedílnou součástí našich služeb je i “všeobecné poradenství”, a s tím neoddělitelně související daňové a právní poradenství. Za více než 20 let naší...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví K.T.A.G. Financial
K.T.A.G. Financial
Poskytujeme komplexní služby v oblasti stavební činnosti a spolupracujeme se stavební firmou STAVOKOM CZ. Poskytujeme inženýrské služby a to v oblasti občanské, bytové a průmyslové investiční výstavby, kterou provádíme od zajištění pozemků nebo...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Marie Suchá
Marie Suchá
Účetnictvím se zabýváme komplexně včetně vedení mzdové agendy a zajištění komunikace se státními institucemi (Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny). Z hlediska daňového vypracováváme daňová přiznání, včetně...Zobrazit
Praha 7 - Bubeneč
Účetnictví ProCount
ProCount
Nabídka vedení účetnictví, zpracování mezd a poradenství v oblasti účetnictví.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Václav Kopecký
Václav Kopecký
Zpracování daňové a mzdové evidence a účetnictví.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Július Knap
Július Knap
Nabídka vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 7 - Bubeneč
Účetnictví Eva Mastná
Eva Mastná
Nabídka vedení účetnictví.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Acta group
Acta group
Poskytujeme komplexní služby ve vedení účetnictví pro OSVČ, malé a středně velké firmy. Zajišťujeme daňovou evidenci, podvojné účetnictví, zpracování mezd a daňových přiznání, DPH, silniční daň, DPFO, DPPO a zastupování klientů na...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Michaela Hendrychová
Michaela Hendrychová
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Ivana Pelcmanová
Ivana Pelcmanová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Andrea Mášová
Andrea Mášová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daně z příjmů pro právnické a fyzické osoby, DPH, daně silniční, mezd.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Jitka Šnajdrová
Jitka Šnajdrová
Nabízím zpracování účetnictví.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Marcela Lagronová
Marcela Lagronová
Poskytování poradenství a služeb v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence a ekonomicko-oraganizační sféře.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví EH REAL
EH REAL
Nabídka vedení účetnictví.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice