Vedení účetnictví Praha 8

Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění. Stejnopisy evidenčních listů je zaměstnavatel povinen uchovávat po dobu kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají. Evidenci údajů, která je vedena v souladu s odst. uvedeného zákona, je zaměstnavatel povinen uchovávat po dobu kalendářních roků po roce, kterého se týkají, pokud se tato evidence týká poživatele Vychovatelna starobního nebo invalidního důchodu. Nejdelší z těchto lhůt se týká mzdových listů nebo účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění, a to po dobu kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají, a jde li o mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění vedené pro poživatele starobního důchodu, po dobu kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají. Obecně je možné konstatovat, že lhůty pro oblast důchodového pojištění účetnictví Praha 8 z hlediska uchovávání příslušných dokladů nejdelší, a to ze zcela objektivních důvodů. Pro oblast nemocenského pojištění je pro úschovu souvisejících dokladů stanovena lhůta kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají. Za záznamy o těchto vedení účetnictvím Prahu 8 skutečnostech se vždy považují doklady o druhu, vzniku a skončení pracovního vztahu a záznamy o evidenci docházky do práce, včetně doby pracovního volna bez náhrady příjmu. Základní podmínky účetnictví Velmi zásadní je znalost požadavků vyplývajících ze zákona o Bulovka

účetnictví, které musí účetnictví splňovat, musí být a správné nesmí odporovat zákonům a ostatním právním předpisům, které s zpracování účetnictvím Prahou 8 jeho vedením souvisí b úplné v účetních knihách je nutno za dané účetní období zaúčtovat veškeré účetní případy, které do něj patří c průkazné účetní případy musí být podloženy účetními doklady d srozumitelné a trvanlivé Za nejvyšší zásadu se považuje stanovení povinnosti vést účetnictví tak, aby účetní výkazy sestavené na jeho základě podávaly věrný a poctivý obraz předmětu Ládví účetnictví a finanční situaci firmy. Některá ustanovení zákona o účetnictví jsou dále rozpracována do vyhlášek ministerstva financí. účetnictví Praha 8 Podnikatelských subjektů se týká hlavně vyhláška č. Sb. Stanoví se v ní rozsah a obsah účetní závěrky, směrná účtová osnova, účetní metody apod. Zvláštní vyhlášky jsou vydávány pro účetní jednotky, kterými jsou např. banky, pojišťovny, neziskové organizace, cvičení s dětmi Prahou 8

Praze 8 vedení účetnictví

příspěvkové organizace atd. Důležitou normou, kterou také vydává ministerstvo financí, jsou České účetní standardy, jejichž obsahem je popis účetních metod či postupy účtování. Podnikatelům slouží jako kuchařka, podle které mohou účtovat. Kromě českých účetních standardů existují i mezinárodní účetní standardy. Důvodem jejich existence je probíhající proces globalizace a harmonizace, protože je nutné, aby byla zajištěna jednotnost a srovnatelnost v různých oblastech ekonomického dění na mezinárodní úrovni, účetnictví Vltavská nevyjímaje. Nelze zapomenout ani na zákony a další právní normy, které sice neupravují účetnictví jako takové, ale souvisí s ním.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Praze 8
Účetnictví LuPa Promo
LuPa Promo
LuPa Promo s.r.o. je česká poradenská společnost, která poskytuje své služby menším a středně velkým podnikům a podnikatelům v oblasti účetnictví, ekonomicko-právního poradenství a controllingu. Naše služby jsou založeny na osobním a...Zobrazit
Praha 8 - Bohnice
Účetnictví DAUPP
DAUPP
Firma Daupp s.r.o. Vám nabízí vedení, ekonomické daňové poradenství , rekonstrukci a kontrolu všech typů učetnictví. Dále Vám nabízíme služby v oblastech daně, daňové přiznání , personalistika, mzdy , výpočet mezd, daňové a organizační...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví AZCON14
AZCON14
V roce 1996 při transformaci původní společnosti AZCON spol. s r.o. (která vznikla hned na začátku 90. let) na akciovou společnost, byla oddělena divize zpracovávající do té doby účetnictví v Praze a její činnost byla převedena na nově vzniklou...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví Jana Kramulová
Jana Kramulová
Nabízíme vedení účetnictví, daňové evidence a mezd. Zajišťujeme účetní závěrky, daňová přiznání, pokladní knihu, účetní deník nebo statistické výkazy. Dodáváme záznamní povinnost k DPH, karty investičního majetku, knihy pohledávek...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví Milan Mikuláš
Milan Mikuláš
Nabízíme vedení komplexního účetnictví pro právnické a fyzické osoby, zpracování mezd a daní, zajištění daňového poradenství a auditu, zastupování při jednání s úřady. Ekonomické poradenství, sledování jednotlivých zakázek. Nadstandartní...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Účetnictví ALKA - MZDY
ALKA - MZDY
Nabízíme komplexní vedení účetnictví a daňové evidence pro právnické i fyzické osoby. Poskytujeme služby v oblasti zpracování mezd, daňové evidence příjmů a výdajů, podvojného účetnictví a daňových přiznání včetně zastupování na...Zobrazit
Praha 8 - Březiněves
Účetnictví Martin Lakatoš
Martin Lakatoš
Poskytujeme kompletní účetní služby a daňový servis pro malé a střední firmy, instituce, podnikatele a fyzické osoby v celé České republice. S námi budete mít splněnu Vaši zákonnou povinnost a získáte v nás podporu pro rozvoj Vašeho podnikání....Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví Agentura
Agentura
Provádíme účetnictví, mzdovou agendu či daňové přiznání. Poskytujeme ekonomické a finanční poradenství.Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví JL Consulting Extras
JL Consulting Extras
Společnost JL Consulting Extras s.r.o. byla založena 13. října 2011. Naše společnost nabízí široké spektrum služeb z oblasti daňového poradenství, účetnictví, korporátních financí, optimalizace nákladů či controllingu. Umíme pomoci také v...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví Agentura Páže
Agentura Páže
Naše firma vznikla převodem z fyzické osoby a v oboru působí již od roku 1991. Jako společnost s ručením omezeným na trhu působíme od roku 2003. Naše sídlo je na Praze 8 v bezprostřední blízkosti metra Palmovka s velmi dobrou dopravní...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví Renáta Seidlová
Renáta Seidlová
Účetní a daňové služby Praha A-Z ÚČETNICTVÍ R.Seidlová a spol. nabízí komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, zpracování daňové evidence, mezd a zpracování daní, správa nemovitostí pro SVJ a BD. Preferujeme individuální přístup ke...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví REMMER
REMMER
Společnost REMMER s.r.o. je firmou působící v oblasti účetnictví od roku 1998. Specializujeme se na vedení účetních agend pro malé a střední podnikatelské subjekty, právnické a fyzické osoby, podnikající v různých odvětvích obchodu a...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví R + R Ekonom
R + R Ekonom
Firma R+R EKONOM, s.r.o. byla založena v roce 1998 a navázala na podnikání fyzické osoby „Ing. Randák“, která poskytovala úspěšně ekonomické služby od roku 1990. Zaměstnanci firmy mají více jak třicetiletou praxi v oboru ekonomiky a účetnictví....Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví ALVARIUM
ALVARIUM
Naše firma nabízí služby: vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování mezd a personalistiky, zpracování všech daní, zakládáním firmy. V online systému FlexiBee zadáváte doklady jen jednou, máte přístup bez papírů kdekoliv a...Zobrazit
Praha 8 - Čimice
Účetnictví Ovský & Partners
Ovský & Partners
Společnost Ovský & Partners zajišťuje svým klientům - malým a středním firmám - komplexní servis v účetní, daňové a finanční oblasti - při vzniku společnosti i jejím každodenním chodu. Mezi stěžejní činnosti společnosti patří...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví Karnobat firma
Karnobat firma
Poskytujeme kompletní účetní služby a daňový servis pro malé a střední firmy, instituce, podnikatele a fyzické osoby v celé České republice. S námi budete mít splněnu Vaši zákonnou povinnost a získáte v nás podporu pro rozvoj Vašeho podnikání....Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví REDUS Firma
REDUS Firma
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 8 - Čimice
Účetnictví econac firma
econac firma
Nabízíme komplexní přehled o stavu Vašeho hospodaření. Vedení účetnictví, daňové evidence. Zpracování mzdové a personální agendy. Daňové, ekonomické a finanční poradenství. Ekonomické analýzy a reporty. Služby v anglickém a francouzském...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví IKON Firma
IKON Firma
Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu domů všech forem vlastnictví a velikostí. Našimi klienty jsou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, obce, společnosti i jednotliví vlastníci. Naše služby poskytujeme nejen v Praze, ale i v...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví VNK servis
VNK servis
Zajišťujeme pro své stálé klienty: vedení účetnictví daňové poradenství vedení personální vedení mzdové agendy Kromě toho poskytujeme poradenské služby v celém spektru daňové a účetní problematiky, jakož i další organizační a...Zobrazit
Praha 8 - Dolní Chabry
Účetnictví Jiří Hronovský
Jiří Hronovský
Nabízíme komplexní účetní, mzdový a daňový servis pro malé a střední firmy. Provádíme ekonomické analýzy a reporty, legální optimalizace a rekonstrukce účetnictví. Zaměřujeme se také na fakturační a platební servis. Specializujeme se na...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví DEXICO
DEXICO
Jsme účetní a daňová kancelář, která zpracovává účetnictví firmám a podnikatelům. Dále naše klienty zastupujeme při jednání s úřady a institucemi sociálního a zdravotního pojištění. Nabízíme také služby daňového poradce a auditora. Pro...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví Joka
Joka
Rodinná firma Joka - audit spol. s r.o. Vás vítá na svých webových stránkách Firma byla založena v roce 1991 jako sdružení fyzických osob. V roce 2001 se transformovala na společnost s ručením omezeným. Během našeho více než dvacetiletého...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví Jiří Svoboda
Jiří Svoboda
Firma Ing.Jiří Svoboda, SVOBODA & PARTNERS se na trhu firemních financí etabluje již od roku 1991. Majitel firmy je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty výrobně- ekonomické. První oprávnění k výkonu činnosti firmy vzniklo...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví BATAX
BATAX
Hlavní náplní společnosti byla zpočátku implementace ekonomického informačního systému (EIS) STANDARD (DOS aplikace) od firmy Pragosoft a.s. spojená s instalacemi sítí, serverů, internetu, e-mailové pošty, webových prezentací, dodávkami nového...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví AMBRA beauty
AMBRA beauty
Vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytování poradenství a zastupování na úřadech. Zajištění mzdového účetnictví, personalistiky, administrativní práce, spolupráce s daňovým poradcem. Dále zpracování daňového přiznání, kontroly...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Účetnictví České daně
České daně
Společnost České daně nabízí profesionální služby v oblastech zdanění, účetnictví a podnikového poradenství. Na základě zkušeností členů našeho týmu poskytujeme služby týkající se jak českého, tak i mezinárodního zdanění, účetní...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví U krbu
U krbu
Vedení podvojného i jednoduchého účetnictví. Poskytování daňového poradenství.Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví REVINA GROUP
REVINA GROUP
Náš zkušený tým účetních s dlouholetou praxí se rád postará o mzdové a finanční činnosti a Vy se budete moci věnovat jen své hlavní činnosti. Jsme moderní společnost která komunikuje rychle a levně, teké přes internet e-mail, SKYPE atd., tím...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Účetnictví REDOVIS
REDOVIS
Zabýváme se vedením účetnictví a daňové evidence především středním a malým firmám a živnostníkům. Pro Prahu a okolí jsme dobře dostupní MHD i automobilem, jelikož parkování u nás není problematické. Ekonomické vzdělání a bohatá praxe v...Zobrazit
Praha 8 - Troja
Účetnictví Geneva Consulting Finance
Geneva Consulting Finance
Jsme česko-švýcarská účetní a poradenská společnost, poskytující služby vysokých kvalit tuzemským i zahraničním firmám podnikajícím v České republice. Garantem kvality je pečlivě sestavený mezinárodní tým pracovníků, disponujících...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví BERAN-AZD
BERAN-AZD
Naše společnost působí na trhu od roku 1992 Mezi naše klienty patří společnosti s počtem od několika po více než 100 zaměstnanců společnosti s působností v Praze a ve Středočeském kraji akciové společnosti, s.r.o., fyzické osoby –...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Účetnictví ALFA ECONOMIST
ALFA ECONOMIST
Společnost Alfa Economist s.r.o. (dříve HZ Economist, spol. s r.o.) působí na české ekonomické scéně již od roku 1992. Byla zalozena skupinou auditorů, účetních, ekonomických a daňových odborníků jako součást sítě auditorských firem HZ a PKF. Do...Zobrazit
Praha 8 - Čimice
Účetnictví ŠEMDA
ŠEMDA
Nabízíme zpracování účetnictví, daňové evidence, mzdové, personální agendy, daňových přiznání. Poskytujeme finanční poradenství v oblasti půjček, úvěrů, hypoték, investic, oddlužení, penzijního připojištění, stavebního spoření,...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví Štěpánka Šarbortová
Štěpánka Šarbortová
Nabídka vedení účetnictví, mzdové agendy a daňové evidence.Zobrazit
Praha 8 - Čimice
Účetnictví Andrea Navrátilová
Andrea Navrátilová
Vedení účetnictví a daňové evidence. Zpracování DPH, silniční daně, sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmu a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 8 - Ďáblice
Účetnictví Jana Mitkovová
Jana Mitkovová
Vedení daňové evidence a účetnictví. Zpracování mezd, daňové uzávěrky včetně přiznání, přehledů sociálního a zdravotního pojištění, výkazů a příloh.Zobrazit
Praha 8 - Ďáblice
Účetnictví DataComp
DataComp
Nabízíme zpracování účetnictví a daňové evidence. Daňovavé poradenství a audit.Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví AP - Fin
AP - Fin
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, mzdové agendy či daňových přiznání.Zobrazit
Praha 8 - Dolní Chabry
Účetnictví ContAudit
ContAudit
Poskytujeme auditorské činnosti. Nabízíme činnost účetních, organizačních a ekonomických poradců a vedení účetnictví.Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví FinTalk ACCOUNT
FinTalk ACCOUNT
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytování finančního poradenství.Zobrazit
Praha 8 - Dolní Chabry