Vedení účetnictví Praha 7 Letná

subjektu mezi variantami řešení pro účtování a vykazování. Právo volby zajišťuje šetrné přizpůsobování národních legislativ a je důsledkem kompromisů a politických neshod. To s sebou přináší omezenou srovnatelnost účetních informací a je tak v určitém kontrastu s cílem harmonizovat účetnictví. Účetní vykazování malých a středních podniků se v Evropské Unii v současné době řídí národními Letnou vedení účetnictví legislativami jednotlivých států, do kterých byly implementovány harmonizační prvky prostřednictvím výše zmíněných směrnic. Pokud se zamyslíme nad tím, že legislativy jednotlivých států byly často vyvíjeny do značné míry odděleně na základě vlastních kulturních tradic, je zřejmé, že výkazy jednotlivých států jsou značně odlišné. Při jejich harmonizaci prostřednictvím směrnic, které často umožňují volbu mezi systémem vykazování, není možné získat srovnatelné účetní závěrky. Ba naopak výkazy, které takto v jednotlivých zpracování účetnictvím Letné státech vznikají, jsou často velmi těžko porovnatelné. Možnost volby a následný vznik odlišností si můžeme demonstrovat na několika Letná příkladech vycházejících z ustanovení čtvrté směrnice č. EEC Například z obecných zásad vyplývá státům povinnost vykazovat informace vyžadované touto směrnicí, nicméně mohou požadovat vykazování i některých dalších informací. Pokud by tedy určitý stát vyžadoval Malostranská vykazování dodatečných informací, mohl by subjektu se sídlem v jiném členském státě při zřízení pobočky ve státě s povinností

dodatečných informací vzniknout problém zejména s nutností zjištění, jaké dodatečné informace se mají vykazovat a jakým způsobem, z kadeřnici Prahou 7 Letnou

Mzdová účetním Letné

čehož by podniku obdobně plynuly dodatečné náklady. Dále je zavádějící fakt, že směrnice obecně řadí do nehmotných aktiv náklady na Hradčanská výzkum a vývoj dále koncese, patenty, licence, ochranné známky a jiná ocenitelná práva a nehmotná aktiva vytvořená vlastní činností. To ovšem platí pouze tehdy, dovolují li vnitrostátní předpisy vykazování těchto položek v aktivech. Z tohoto ustanovení je nadmíru patrná účetnictví Letná možná různorodost způsobu vykazování, což je v rozporu s cílem vysoké harmonizace vykazování a přímo volá po existenci vynutitelných a všeobecně uznávaných mezinárodních standardů. Dle Dle NERUDOVÁ D., BOHUŠOVÁ H., SVOBODA P., ŠIROKÝ J., Harmonizace účetních standardů účetnictví Letná pro malé a střední firmy, Wolters Kluwer ČR a.s., str. ČTVRTÁ SMĚRNICE RADY ze dne července založená na čl. odst. písm. g Smlouvy, o Staroměstská ročních účetních závěrkách některých forem společností, č. EEC čtvrtá směrnice č. EEC, Článek odstavec čtvrtá směrnice č. EEC, Článek sekce C I.ne Státy si mohou vybrat ze dvou vzorů vykázání rozvahy, jimiž je tabulková a stupňová forma. Doporučené vzory se od sebe liší jednak co do způsobu vykazování, jednak co do formy uspořádání výkazu. Firmy v české republice vykazují dle přílohy vyhlášky Sb. což odpovídá tabulkové formě dle čtvrté direktivy. V tabulce číslo níže vidíme, jaké varianty vykazování si zvolily vybrané státy EU. Tab. č. Formy uspořádání rozvahy, přijaté v členských státech EU Členský stát Tabulková forma čl. Stupňovitá.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Letné
Július Knap
Nabídka vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 7 - Bubeneč
Ekon Data
Jsme společnost s ručením omezeným, jejíž snahou je poskytovat klientovi komplexní služby v oblasti účetnictví, od zaregistrování klienta u finančních a sociálních úřadů, přes vedení daňové evidence nebo podvojného účetnictví, mzdové agendy...Zobrazit
Praha 7 - Bubeneč
EDWIN
EDWIN účetní servis s.r.o. poskytuje komplexní účetní, daňové a mzdové služby na vysoké úrovni, počínaje vkládáním dat až po dodání výkazů a zpráv pro management, banky a ostatní externí uživatele účetních informací. K našim službám...Zobrazit
Praha 7 - Bubeneč
Pavla Tlapová
Účetní služby Vedení účetnictví Vedení daňové evidence Účetní poradenství Vypracování účetní závěrky Kontrola již zavedeného a zpracovaného účetnictví Mzdové a personální služby Měsíční zpracování mezd Vypracování měsíčních...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Jitka Čeledová
Nabízím kompletní zpracování účetnictví a daňové evidence včetně mezd.Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
SPOFIN
Zpracování účetnictví a mzdové agendy. Zajištění zastupování při jednáních na úřadech. Nabídka právního servisu, ekonomického a právního poradenství.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
V & V Taxes
Děláme vše pro to, abyste se nikdy nedostali do křížku s finančním úřadem. Podrobně známe vybrané zákony, které jsou potřebné k řádnému vedení účetnictví či daňové evidence a následnému stanovení optimálního základu daně pro výpočet...Zobrazit
Praha 7 - Bubeneč
eurodata ČR
Naše firma se již od roku 1995 zabývá problematikou účetnictví a daňového poradenství a díky tomu má náležité zkušenosti v tomto oboru.... V současné době naše služby poskytujeme v pobočkách, které můžete navštívit v Praze a v...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
Cato firma
Kancelář Cato, s.r.o. , účetní a poradenské firmy s praxí v oboru více než 18 let. Naše společnost poskytuje kvalitní servis kompletních služeb pro menší a střední firmy. Nabízíme balíčky služeb dle Vašich potřeb šité na míru přesně podle...Zobrazit
Praha 10 - Hradčany
Kancelář Cato
Vítejte na stránkách společnosti Kancelář Cato, s.r.o. , účetní a poradenské firmy s praxí v oboru více než 18 let. Naše společnost poskytuje kvalitní servis kompletních služeb pro menší a střední firmy. Nabízíme balíčky služeb dle Vašich...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
Marta Voborníková
Nabízíme služby vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, daňových přiznání, daní z příjmu právnických i fyzických osob, přiznání DPH. Zastupování při jednáních a kontrolách na finančním úřadu, PSSZ a zdravotních...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
Monika Brodová
Nabízíme komplexní řešení účetní, daňové a mzdové problematiky včetně personalistiky v prvotřídní kvalitě. Samozřejmostí je individuální přístup k zákazníkům a jejich požadavkům a potřebám. Naše služby jsou určeny pro malé i velké...Zobrazit
Praha 7 - Bubeneč
Marie Suchá
Účetnictvím se zabýváme komplexně včetně vedení mzdové agendy a zajištění komunikace se státními institucemi (Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny). Z hlediska daňového vypracováváme daňová přiznání, včetně...Zobrazit
Praha 7 - Bubeneč
UNIMAT Beran
nabízíme Vám komplexní účetní servis včetně zpracování daňové a mzdové agendy. Provádíme správu movitého a nemovitého majetku. Stálého klienta zastupujeme v pověření na příslušných úřadech. Cena našich služeb se pohybuje v základu...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
UDAS Financial Service
Účetnictví a daňové poradenství. Zajišťujeme služby v oblasti daně, účetnictví pro firmy i neziskové organizace. Daňové, účetní, finanční a ekonomické poradenství. Nabízíme vedení účetnictví, mzdy a mzdovou agendu. Zpracování daňového...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Profi Účtování
Počátky účetní kanceláře Nadi Burešové sahají až do roku 1995, kdy poprvé začala řešit, v té době ještě jednoduché a podvojné účetnictví nejen nově vznikajících podnikatelských subjektů, ale i neziskových organizací. Zkušenosti z této...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
J.B.H.
Poskytujeme komplexní a profesionální účetní služby a daňovou evidenci, včetně zpracování mezd a personální agendy za přijatelné ceny, velkým společnostem i malým firmám. Nabízíme vnitřní audit, daňové poradenství, účetní a právní...Zobrazit
Praha 10 - Bubeneč
J.B.H. Audit
Společnost H. B. J. Audit, s.r.o. je auditorská společnost zapsaná v seznamu Komory auditorů České republiky, číslo osvědčení 297. Nabízíme ucelený komplex služeb v oblasti ekonomického, daňového a účetního poradenství. Společnost je vedena...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
ACCOUNTTAX
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a daní, ekonomické i daňové poradenství a audit. Jsme členem Svazu účetních. Poskytujeme likvidace, správu konkursní podstaty. Vedení účetnictví a daňové evidence Mzdové...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Ing. Jitka Klusáčková
Účetní firma Ing. Jitka Klusáčková - profesionální vedení účetnictví. Nabízím komplexní vedení účetnictví a ekonomické služby: - vedení účetnictví - vedení daňové evidence ...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč