Vedení účetnictví Praha 3

doklady, účetní zápisy, účetní knihy, účtová osnova a účtový rozvrh, účetní závěrka, způsoby oceňování majetků a závazků, Olšany inventarizace majetku a závazků, úschova účetních písemností. Základní pojmy v účetnictví Předmět účetnictví Účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských operacích podniku, a to v peněžních jednotkách. Především jde o zaznamenávání Praze 3 účetní Stavu a pohybu majetku a závazků Podnikatel musí mít přehled o stavu peněžních prostředků, o tom kolik peněz obdrží za nesplacené účetnictví Praha 3 pohledávky a o tom kolik peněz musí zaplatit za nesplacené závazky. Nákladů, výnosů a s tím související zjištění hospodářského výsledku Při jakémkoliv podnikání je potřeba mít přehled o výši prostředků, které jsme do podnikání vložili a o výsledcích, které jsme z podnikatelské činnosti dosáhly, abychom poznali, zda má smysl provozovat podnikání nebo nikoliv. Rozsah vedení účetnictví Účetní Želivského jednotka vede účetnictví vždy v plném rozsahu, zákon o účetnictví povoluje vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a to těmto účetním jednotkám občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností obecně prospěšné společnosti honební společenstva nadační fondy a společenství vlastníků jednotek bytová družstva, která nemají

povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a družstva, která jsou založena výhradně za účelem zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů příspěvkové organizace, které nejsou konsolidovanou účetní jednotkou podle zákona o Pražačka účetnictví Z účetních jednotek podle odst. písm. d až h zákona o účetnictví mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ty, Flora které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, nebo ty, o nichž to stanoví zvláštní zákon. Při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a ZÚ může účetní jednotka používat účtový rozvrh sestavený pouze na úrovni účtových skupin a v jedné knize spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize. Dále v tomto případě účetní jednotka nemusí používat podrozvahové účty. Z toho vyplývá i zjednodušený rozsah účetní závěrky. Taktéž se nepoužívají některé účetní metody, které by vyjmenované účetní jednotky mohly nepřiměřeně zatěžovat zejm. účtování o vybraných rezervách, opravných položkách, či oceňování reálnou hodnotou. účetnictví Praha 3 Povinnost vést účetnictví v plném rozsahu má účetní jednotka vždy, přestane li splňovat podmínky stanovené pro možnost vedení instalatérovi u Prahy 3

Služby účetních Prahu 3

účetnictví ve zjednodušeném rozsahu na vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu může účetní jednotka přejít v případě, že mzdová účetním Prahou 3 splňuje podmínky stanovené v ZÚ odstavci nebo pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Změny rozsahu vedení účetnictví lze uskutečnit jen k prvnímu dni účetního období následujícího po účetním období, ve kterém účetní jednotka zjistila uvedené.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Praze 3
Účetnictví FChain - Jiři Smoldaš
FChain - Jiři Smoldaš
Svěřte nám vaši účetní agendu. Naši zkušení specialisté z řad účetních, právníků a auditorů pro vás zajistí komplexní vedení účetnictví a daňové poradenství na profesionální úrovni. Individuální přístup ke všem našim klientům je...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví Caspian Accounting & Consulting Services
Caspian Accounting & Consulting Services
Společnost Caspian Accounting & Consulting Services poskytuje komplexní servis v oblasti účetního a daňového poradenství, personalistiky, outsourcingu, právních služeb a auditu účetnictví. Pomůžeme Vám také s celním odbavením. Svěřte tedy...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví ARQ 1
ARQ 1
Díky dlouholetým zkušenostem jsme připraveni řešit účetní a daňovou problematiku jakékoliv oboru podnikání, případně neziskových subjektů. Tak, jak jsme ji dle různorodých požadavků klienty vždy vyřešili doposud. Neváhejte nás proto...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví Accounting EXPERT
Accounting EXPERT
Specializujeme se na vedení účetnictví, v Praze. Poskytujeme také další služby spojené s účetnictvím, daněmi, mzdami, ekonomikou a administrativou při podnikání. Naší základní filozofií při vedení účetnictví je odbornost, individuální...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví HR&Co Accounting
HR&Co Accounting
Nabízíme vedení účetnictví, daňového poradenství a mezd. Poskytujeme komplexní vedení účetní agendy a konzultační hodiny. V byznysu není zárukou přežití ani velikost a agresivita firem, dokonce ani dokonalé know how - přežívá pouze ten, kdo...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví H & Finance
H & Finance
Společnost H & FINANCE spol. s r.o. byla založena v roce 1995. Od roku 1998 se společnost prezentuje jako „rodinný podnik“ s celkovým počtem 3 zaměstnanců. Základní činností společnosti je vedení účetnictví, které je poskytováno tuzemským i...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví SMART ekonomický servis
SMART ekonomický servis
SMART ekonomický servis, s.r.o. je společnost, zaměřující se na poskytování služeb v oblasti účetnictví a daní. Společnost se specializuje především na tvorbu vnitřních směrnic pro právnické osoby. Tyto směrnice jsou přímo ušité na podmínky...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví RM VZDĚLÁVÁNÍ
RM VZDĚLÁVÁNÍ
Specializujeme se na pořádání prezenčních a internetových kurzů účetnictví, mzdového účetnictví, daní a daňové evidence. Naším cílem je připravit Vás do účetní, mzdové a daňové praxe tak, aby Vás v té skutečné realitě překvapilo jen...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví A-Z EKON
A-Z EKON
Vlastníci a zaměstnanci společnosti se činností vedení účetnictví a daňové evidence zabývají již více jak 15 let. Mimo oblast vedení účetnictví máme bohaté zkušenosti také při zpracovávání podnikatelských záměrů pro banky při získání...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví Kutnohorský Consulting
Kutnohorský Consulting
Nabídka služeb daňové a účetní kanceláře. Zastupování klientů v daňovém řízení, zejména v obtížných případech, například při jednáních s finančními úřady. Nabídka daňového servisu, stálá služba a kontakt s klientem, konzultace,...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví S.O.M.
S.O.M.
Společnost S.O.M. PRAHA, s.r.o. je dceřinou společností Majetkové, správní a delimitační unie Odborových svazů. Kromě správy objektu DOS 3 (budova odborových svazů v Praze) provádí a zajištuje činnost některých technických provozů, zajištuje...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví IMEX Projekt
IMEX Projekt
Společnost IMEX Projekt s.r.o. se od svého založení roku 2010 zabývá vedením a poradenstvím v oblasti účetnictví a to na základě dlouholetých zkušeností zakladatele a nynějšího jednatele společnosti. Na konci roku 2012 došlo k rozhodnutí, ...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví HVK
HVK
Naše firma nabízí širokou škálu služeb v oblasti daňového, účetního a finančního poradenství a to nejen právnickým a fyzickým osobám, ale také příspěvkovým, neziskovým a jiným organizacím. Poskytujeme kvalitní služby kompletním vedením...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví Plexus
Plexus
Naší ceny není třeba se lekat, je obvyklá, ne „levná“, přesto poměr ceny ke kvalitě poskytovaných služeb je příjemný. V oblasti ekonomiky působíme od roku 1994. Za tuto dobu jsme získali zkušenosti v rámci vedení účetní a daňové agendy v...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví Ekonom servis
Ekonom servis
EKONOM servis s.r.o., se sídlem v Praze, Kouřímská 7 nabízí své služby podnikatelům v celé šíře jejich ekonomické agendy. Jsme kapacitně připraveni poskytovat komplexní servis v těchto oblastech: Jednoduché i podvojné účetnictví Daňové...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Účetnictví APOGEO
APOGEO
Historie poradenské skupiny a znaleckého ústavu APOGEO sahá do roku 2001. V roce 2010 došlo k odkupu MBO a stávajícími vlastníky jsou Josef Jaroš, MBA a Ing. Vítězslav Hruška. Jsme česká společnost s hlavním sídlem v Praze a pobočkou...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví AUDITTAX
AUDITTAX
Naše služby jsou zaměřené na audit (auditorská činnost), daně (daňové a účetní poradenství), účetnictví pro firmy a příspěvkové a neziskové organizace. Dále nabízíme vedení účetnictví, mzdy, daňovou evidenci, rekonstrukce účetnictví,...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví HARICOM
HARICOM
Společnost HARICOM, spol.s r.o. byla založena v roce 1991 a od té doby má za sebou již tisíce projektů a realizací po celé ČR. Od malých soukromých projektů až po velké státní zakázky. Společnost HARICOM,spol.s r.o. se zaměřuje především...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví Irena Hájková
Irena Hájková
Sídlíme v Praze a nabízíme profesionální vedení účetnictví a daňové evidence. Naší filozofií je odbornost, individuální přístup a vysoká kvalita poskytovaných služeb. Cílem je spokojenost zákazníků a dlouhodobá spolupráce. Přenechejte...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví A1
A1
Vedení účetnictví je náročné na znalosti stále se měnící legislativy. Přenechejte tuto starost odborníkům. Svým klientům nabízíme profesionalitu a individuální přístup při vedení účetnictví. Naše služby v oblasti vedení účetnictví A1...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví ACC - ACCounting
ACC - ACCounting
ACC-ACCounting s.r.o. vznikla v roce 2001. Lidé, spolupracující s firmou, mnoho let úspěšně podnikají jako auditoři, daňoví poradci, komerční právníci, advokáti a účetní. Z těchto důvodů společnost neměla nikdy žádné problémy s klientelou a...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví E.squared
E.squared
Naše společnost svým klientům poskytuje komplexní služby v oblastech mimo jejich hlavní činnost. Vy se můžete soustředit na své podnikání, my se postaráme téměř o vše ostatní – vedení účetnictví či daňové evidence, mzdovou agendu, daňová...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví LERIKA
LERIKA
Soustřeďujeme se na úspěch našich klientů a našim cílem je vybudovat s nimi dlouhodobý vztah. Naše komplexní služby, které se vyznačují svou vysokou kvalitou, směřují k úspěšné realizaci strategických cílů našich klientů. Tím nám pomáhají...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví Miloslava Sáblová
Miloslava Sáblová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, mzdového účetnictví, zpracování daňových přiznání včetně zákonných příloh a účetního poradenství.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví Ing. Boris Guman
Ing. Boris Guman
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví Agentura Marcount
Agentura Marcount
Nabídka zpracování účetní evidence, přiznání, evidence zaměstnanců či poradenské služby.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví MIPEK
MIPEK
Zabývám se vedením účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Účetnictví Pavlína Hrubá
Pavlína Hrubá
Nabídka vedení účetnictví a mzdové agendy, jednání a zastupování na úřadech.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví CIFRA
CIFRA
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví Petra Dvořáková
Petra Dvořáková
Účetní poradce nabízí veškeré účetní služby včetně poradenství.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví CURRENT
CURRENT
Nabídka vedení účetnictví, zpracování mezd a daňového poradenství.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví Mgr. Bc. David Vandrovec
Mgr. Bc. David Vandrovec
Nabídka vedení účetnictví a zpracování daňového přiznání i mezd.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Účetnictví AC & T Consulting
AC & T Consulting
Nabídka vedení účetnictví pro fyzické i právnické osoby. Poskytování účetního a ekonomického servisu.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví ECONOMIA
ECONOMIA
Vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, personální a mzdové agendy. Nabízíme služby rekonstrukce účetnictví, zastupování před úřady, likvidace společností, zpracování daňových přiznání. Zařídíme odklady daňových přiznání k...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví Vítkov
Vítkov
Vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví J 3 CZ
J 3 CZ
Vedení účetnictví a mzdové agendy. Zpracování daňových přiznání. Nabídka daňového poradenství a zastupování na úřadech.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví Ing. Olga Karolová
Ing. Olga Karolová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňového přiznání nebo finanční analýzy včetně zprostředkování auditu.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady