Vedení účetnictví Praha východ

dlouhodobější platnosti, aby z něho mohli absolventi vycházet při své činnosti a správně se orientovat v měnících se podmínkách ekonomické praxe. Žáci mají pochopit nutnost celoživotního vzdělávání a prohlubování svých znalostí studiem odborné literatury. Jahodnice Předmět účetnictví pomáhá rozvíjet ekonomické myšlení žáků číselným zobrazením ekonomických jevů, vztahů a vazeb mezi nimi. Při Praha 14 výuce je třeba zaměřit se zejména na základní a trvalé poznatky umožňující operativní adaptabilitu ve měnících se ekonomických Prahou východ zpracování účetnictvím podmínkách. Žáci jsou vedeni k samostatnému uvažování a hodnocení ekonomických jevů. Učí se důsledně kontrolovat výsledky své práce, pracovat pečlivě, přehledně a soustavně. Hlavním cílem předmětu účetnictví je vytvořit schopnost orientovat se v účetní činnosti podnikatelského subjektu. S tím souvisí i pochopení základních účetních operací. Předmět účetnictví by měl být zařazen do bloku předmětů zahrnutého ve finančním řízení, ekonomické prostředí a metodika legislativních změn. Věcný obsah předmětu by měl citlivě reagovat na změny ekonomického prostředí a následně souvisejících legislativních změn. Legislativní změny jsou způsobeny jak vývojem metodiky účetnictví v souvislosti s harmonizací národního účetnictví s evropským účetnictvím, jednak změnami, které vyplývají z novel zákonů, které s danou problematikou úzce souvisí obchodní zákoník, daňové zákony, zákoník práce, zákon o sociálním zabezpečení atd vedení účetnictvím Prahu východ

Účetnictví jako základní informační zdroj pro řízení podniku je významně ovlivněn otevřením národní ekonomiky zahraničním společnostem a členstvím České republiky v Evropské unii. Z toho vyplývá, že podniky s cizí kapitálovou účastní, musí zajistit Lehovec srozumitelné účetní informace, pro tuzemské a pro zahraniční uživatele. Není neobvyklé, že v těchto podnicích je vedeno souběžně Praha 15 účetnictví národní i podle mezinárodních účetních standardů. Vhodné metody a formy pro výuku účetnictví Výuková metoda představuje cílevědomý, promyšlený postup, kterého učitel ve výuce používá za účelem dosažení stanoveného výukového cíle Čadílek, Loveček, účetní Praze východ Volbu metody v předmětu účetnictví ovlivňují hlavně Didaktický cíl vyučovací jednotky Konkrétní obsah učiva a doba, která je na jeho osvojení vyčleněna Základními metodami výuky účetnictví jsou vysvětlování, výklad, pozorování, brainstorming a rozhovor pro odvozování postupu účtování a samostatné zpracování praktických příkladů. Při výuce účetnictví by měly být používány takové

Účetnictví Praha východ

metody výuky a didaktické prostředky, které nejvíce přiblíží poznatky a vědomosti k reálné činnosti v oblasti účetnictví. Měly by např. využívat účtovou osnovu, provádět účetní zápisy do účetních knih ať už ručně nebo pomocí účetních programů, vyhledávat aktuální informace na internetu nebo v odborných časopisech, používat odbornou literaturu a orientovat se v zákonných normách. Žáci by účetnictví Praha východ měli být schopni zjištěné informace posoudit a využít při samostatném řešení zadaných úkolů a být odpovědni za výsledky své práce..

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Praze východ
Žaneta Hadžalová
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy.Zobrazit
Praha východ - Odolena Voda
AUSTINA
Zabýváme se účetnictvím již od roku 1998. Našim klinetům poskytujeme kompletní účetní a daňový servis, na který se mohou plně spolehnout. Vedeme účetnictví nebo daňovou evidenci. Dále zpracováváme přiznání k DPH, daně z přijmů fyzických...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Kasua
Nabízíme komplexni služby v oblasti účetních úkonů (vedení účetnictví, zpracování mezd, zpracování daňových přiznání) pro malé a střední firmy v Praze a v okrese Praha-Východ (lze se ovšem dohodnout i pro jiné regiony). Naší předností je...Zobrazit
Praha východ - Úvaly
Nasťa Katzerová
Vedení účetnictví a daňové evidence. Zpracování mezd, optimalizace daní a nákladů. Poskytování daňového a ekonomického poradenství.Zobrazit
Praha východ - Odolena Voda
GATEP
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence a účetního poradenství.Zobrazit
Praha východ - Šestajovice
Ing. Jana Švárová
Nabízím Vám kompletní zpracování účetnictví, daňové evidence, zpracování přiznání k daním z příjmů právnických i fyzických osob. U fyzických osob poradím, zda uplatnit skutečné výdaje nebo použít výdaje paušálem. Optimalizace...Zobrazit
Praha východ - Zeleneč
Kolipo
Nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví (podvojné účetnictví), daňové evidence (jednoduché účetnictví), rekonstrukce účetnictví a daňových přiznání pro malé a střední firmy. Účetní služby poskytujeme v Praze a Praze východ...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Vlastimil Novotný
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jaroslava Šlemrová
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání pro fyzické i právnické osoby, silničních daní, mezd. Nabídka daňového poradenství.Zobrazit
Praha východ - Úvaly
Jana Karásková
Poskytování účetních a ekonomických služeb pro podnikatele a neziskové organizace.Zobrazit
Praha východ - Čestlice
Zuzana Gillernová
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, vyhotovení daňových přiznání a daňové poradenství.Zobrazit
Praha východ - Říčany
Karel Martínek
Nabídka zpracování kompletní účetní a mzdové agendy.Zobrazit
Praha východ - Veleň
Ivana Slabihoudková
Poskytuji služby v oblasti vedení účetnictví a účetního poradenství. Nabízím kompletní zpracování účetní, daňové a mzdové agendy, rekonstrukci účetnictví, kontrolu účetnictví a daňového přiznání zpracovaného jiným subjektem,...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Eva Hůďová
Účetnictví Hůďová je nová firma pro malé i střední firmy poskytující zpracování účetnictví. Zkušená účetní s dlouholetou praxí v oboru a licenci pro poskytování služeb v této oblasti. Poskytujeme krátkodobé i dlouhodobé vedení...Zobrazit
Praha východ - Jirny
Audit - MK
Společnost byla založena v roce 2005. Naším cílem je poskytovat klientům komplexní ekonomické služby, vedení účetnictví, daňové poradenství, účetní a finanční poradenství. Spolupracujeme s auditory a daňovými poradci. Našimi klienty jsou...Zobrazit
Praha východ - Odolena Voda
Petr Šárek
Poskytujeme kompletní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd. Nabízíme zpracování daňových přiznání, zastupujeme na úřadech.Nabízíme kompletní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd a daňových...Zobrazit
Praha východ - Odolena Voda
Ludmila Kratochvílová
Naše společnost se v rámci účetnictví zabývá zejména dvěma oblastmi, a to daňovou evidencí a podvojným účetnictvím. První oblast se zabývá zpracováním a vedením daňové evidence či podvojné účetnictví, tj. vedením a zpracováním ...Zobrazit
Praha východ - Jirny
ATTOP
Nabídka vedení daňové evidence a účetní agendy.Zobrazit
Praha východ - Hovorčovice
Jindra Švihnosová
Naše účetní a daňová kancelář poskytuje klientům ze Středočeského kraje a Prahy následující účetní a daňové služby: - zpracování mezd a vedení personalistiky - vedení účetnictví - vedení daňové evidence - vyhotovení daňových...Zobrazit
Praha východ - Odolena Voda
Alfa
Zajišťujeme vedení účetnictví, daňová přiznání, mzdy a personalistiku. Máme zkušené ekonomy, kteří se podíleli na vedení firem, jako je: Hewlett-Packard, Electrolux a dalších nadnárodních společností.Zobrazit
Praha východ - Úvaly
lb-brilla
Naše firma působí v oblasti účetnictví více než 15 let. Poskytujeme široké spektrum služeb a tím i úplný ekonomický servis. Naše služby poskytujeme na území celé České republiky jak drobným podnikatelům, tak firmám od malých provozů po velké...Zobrazit
Praha východ - Veleň
LM plus
Firmu LM plus s.r.o. založily v roce 1997 Ludmila Fialová a Monika Šťastná, které se problematikou účetnictví, mezd a daní zabývají již od roku 1991. Firma má sídlo i provozovnu v Říčanech. Našimi spokojenými zákazníky jsou jak drobní...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Šálanská
Nabízím zákazníkům individuální přístup k jejich požadavkům a potřebám. Zpracovávání daňové evidence a účetnictví může být prováděno i ve Vaší firmě ve Vašem účetním programu. Pro nové účetní jednotky nastavím účetní systém,...Zobrazit
Praha východ - Odolena Voda
FIBE
Nabídka poradenství v oblasti účetnictví, podnikání a řízení.Zobrazit
Praha východ - Hovorčovice
NOMITA Firma
Poskytování komplexních účetních služeb. Naše strategie Naše firma vznikla v roce 2004 s cílem metodicky a odborně vést ekonomické agendy malým a středním subjektům - právnickým osobám. Postupem času jsme služby rozšířili o činnosti pro...Zobrazit
Praha východ - Říčany
RADIUS Společnost
Naše společnost RADIUS Říčany s. r. o. byla založena v srpnu roku 1995. Společnost postupně rozšiřuje svoji ekonomickou činnost, zejména komplexní účetní služby, daňové a účetní poradenství. Poskytujeme účetní služby větším i menším...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Horáček Tomáš
Nabízím služby v oblasti účetnictví s 10-letou praxí, vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy, zpracování daňových přiznání. Poskytuji vzdálený dohled nad účetnictvím, kontrolu účetní závěrky, spolupráci s daňovým poradcem,...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Ing. Petra Knappová
Specializujeme se na komplexní zpracování účetnictví, daní, mezd a daňové optimalizace. Provádíme revize a rekonstrukce účetnictví, On-line účetnictví a účetní dohled “Supervize účetnictví“ u společností, které mají svou vlastní...Zobrazit
Praha východ - Sulice