Vedení účetnictví Praha 4 Jižní Město

nákladů. Musí umožňovat úpravu rozpočtu podle skutečného objemu výkonů. Podlé této skutečnosti rozlišujeme formy rozpočtů Pevný rozpočet, který se používá u režijních nákladů, jež nejsou závislé na objemu výkonů střediska. Souhlasíme s Macíkem že pevný rozpočet je vhodný zejména pro útvary, u nichž nedochází ke kolísání zaměstnanosti čili kapacity, a také pro útvary, u kterých je velmi obtížné měřit výkony. Jinými slovy pro výrobní útvary je používání pevných rozpočtů méně vhodné. Rozpočet dává středisku zpracování účetnictvím Jižním Městem nepřekročitelnou maximální hranici pro výši jeho režijních fixních nákladů. Nejčastěji se tento typ rozpočtu objevuje u správních Jižní Město středisek např. ekonomický odbor, vývojové středisko, právní odbor, technická příprava výroby apod Při kontrole můžeme postupovat Jižním Městě služby účetních dvěma způsoby buď se rozpočet nepřepočítává a rozpočtované položky zůstávají závaznými stropy nebo se rozpočet přepočítá a berou se ohledy na nové skutečnosti, které při sestavování rozpočtu nebyly známy. Velkou nevýhodou tohoto postupu je to, že vzhledem k nezohlednění LANČA, Jiří a Jaroslav SEDLÁČEK. Manažerské účetnictví, s. MACÍK, Karel. Kalkulace a rozpočetnictví sladění plánu a Litochleby skutečnosti pro potřeby controllingu, s. aktivit střediska, nelze identifikovat, zda došlo k nežádoucí nákladové nedisciplinovanosti nebo naopak zvýšené náklady signalizují vítanou zvýšenou činnost střediska. Pružný rozpočet variantní, flexibilní reflektuje závislost

vývoje režijních nákladů na objemu výkonů střediska, takže ve svých položkách rozlišuje náklady fixní od nákladů variabilních vůči mzdové účetnictvím Jižního Města objemu výkonů střediska. Záleží na každém podniku, jakou veličinu si vybere k měření objemu výkonů daného střediska. U výrobních středisek se jako měřítko aktivity často volí počet dokončených výrobků případně polotovarů, pokud se výrobky od sebe značně účetnictví Jižní Město odlišují, můžeme je přepočítat na vhodně zvolenou společnou charakteristiku např. rozměr, hmotnost. Výkony pomocných a obslužných

Účetnictví Jižní Město

středisek se mohou měřit objemem hodin, po které poskytovali své služby ostatním střediskům nebo rovněž pomocí fyzikálních jednotek Opatov ujeté km, kWh dodané energie, kg zpracovaného materiálu. Další možné rozdělení rozpočtů je podle jejich závaznosti Prvním typem jsou tzv. limitní rozpočty, které určují objem nákladů, jež nemá být překročen. Pokud dojde k nedodržení tohoto limitu, posuzuje to vedoucí pracovník. Ten buď odsouhlasí výdaj konkrétní částky, nebo dodatečně zvýší náklad výdaj daného typu nebo může zvýšit celkový limit na dané období pro celý útvar. Limitní rozpočty se moc nevyužívají pro plánování výnosů. Druhým typem jsou rozpočty indikativní, u kterých případné nesplnění nevede k žádnému opatření jako v případě limitního rozpočtu, může však vést k podpoře výkonů v oblasti, ve které došlo k nesplnění rozpočtu. V teorii najdeme i další klasifikace rozpočtů např. podle okamžiku vzniku na ex Praha 11 ante a ex post, nebo podle podrobnosti položek. FIBÍROVÁ, J. JANOUT, J. KRÁL, B. SCHROLL, R. Manažerské účetnictví, s. Zásady Při.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Jižnímu Městu
IKON Společnost
Správa nemovitostí všech typů. Vedeme účetnictví i mzdy. Poskytujeme technickou a právní pomoc klientům, komplexní inženýrskou činnost všech fází a prohlášení vlastníka. Nabízíme zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí. Poskytujeme...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Margrit
Poskytujeme v českém, anglickém a italském jazyce: Komplexní zpracování účetnictví fyzických i právnických osob v účetní kanceláří či u klienta, rekonstrukce účetnictví, finanční a managerské účetnictví a zastupování na úřadech státní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Zdeňka Krajová
Účetní firma Zdeňka Krajová – zpracovává kompletní vedení účetnictví a ekonomické poradenství od roku 1995. Proč si vybrat účetní kancelář Zdeňky Krajové? Protože nabízíme nejen preciznost, spolehlivost, rychlost ale hlavně řádně vedené...Zobrazit
Praha 4 - Háje
ADMIS
Nabízíme vedení účetnictví, daňové evidence, zpracujeme daňové přiznání, mzdy, personalistiku, DPH, silniční daň apod. Zastupování na úřadech. Poskytujeme účetní poradenství, rekonstrukce účetnictví, kontrolu. Zpracování knih jízd a...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
RICCHEZZA CR
Firma RICCHEZZA CR s r.o. se sídlem v Praze vznikla v roce 2007 sloučením fyzických osob, pracujících samostatně od roku 1993. Společnými silami se nám podařilo vytvořit dynamickou společnost, která splňuje požadavky kladené na podnikatele. Svoji...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
CU
Přestaňte se zabývat neustále se měnící legislativou a přenechte své starosti nám. Společnost CENTRUM ÚČETNICTVÍ s.r.o. poskytuje veškeré služby pro své zákazníky v oboru účetnictví, mezd a daní. Nabízíme Vám: kompletní účetní a daňový...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
ASCALONCZ
Nabízíme odborné vedení účetnictví, zpracování daňového přiznání, daňové poradenství, odklad daně z příjmu po celé ČR, zpracování mezd, zastupování na FÚ, PSSZ, OSSZ, ZP. Nabízíme sídlo pro firmu v Praze, spolehlivého daňového poradce,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
MITEKO
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence. Zpracování mezd, mzdové a personální agendy. Zpracování daňových přiznání. Poskytování ekonomického poradenství. Volná kapacita pro zpracování mezd a vedení mzdové agendy pro 500 lidí.Zobrazit
Praha 10 - Hostivař
MOBI
Nabídka účetního a daňového poradenství včetně zpracování účetní, mzdové a personální agendy.Zobrazit
Praha 10 - Hostivař
Hana Hubrtová
Nabízíme vedení účetní a mzdové agendy, optimalizaci daňového zatížení, zastupování na úřadech. Poskytujeme ekonomické a účetní poradenství. Zajišťujeme přechod z daňové evidence na účetnictví.Zobrazit
Praha 10 - Hostivař
Proprius
Nabízíme kompletní účetní služby a poradenství. Zabýváme se vedením účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy a personalistiky. Dále zpracováváme přiznání k DPH, k dani z příjmu právnických a fyzických osob, cestovné i ostatní daně a...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
EPADUS
Společnost EPADUS s.r.o. vznikla v roce 2010 vkladem podniku fyzické osoby - účetní firmy. Bylo to logické vyústění rostoucího množství klientů a rozsahu nabízených služeb. Poskytujeme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, zpracování...Zobrazit
Praha 10 - Hostivař
SPOROS Consulting
Společnost SPOROS Consulting, s.r.o. vznikla v roce 1997, kdy navázala na pětileté zkušenosti zakladatelů v oboru nabízených služeb. Od svého vzniku se zabývá zejména vedením účetnictví, ekonomickým, organizačním, účetním a daňovým...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Ivan Olejník
Vedení účetnictví a účetní poradenství. Nabízíme podvojné a jednoduché účetnictví. Specializujeme se na mzdová a daňová agenda včetně DPH. Roční zúčtování účetní závěrky, výkazy, servis i pro bytová družstva.Zobrazit
Praha 4 - Záběhlice
účto AMMOLITE
Poskytujeme kompletní servis v oblasti vedení daňové evidence, podvojného účetnictví a vedení personální a mzdové agendy nejenom pro soukromé podnikatelské subjekty, ale také pro rozpočtové a příspěvkové organizace. Díky mnohaletým zkušenostem v...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
BASILDON
Účtujeme pro malé, střední i velké podnikatele nejrůznějších odvětví. Našim krédem je Vám klientům vyjít co nejvíce vstříc. Naší devizou je časová pružnost a dlouholetá zkušenost. Věnujeme se klientům 24h denně a vy za tento servis...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
ECONTAX SERVICES
Firma ECONTAX SERVICES, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod číslem C160391 se zabývá komplexním zpracováním účetnictví. Naše služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám ale i neziskovým...Zobrazit
Praha západ - Průhonice
Karel Hejlík
Komplexní vedení účetnictví a daňové evidence s individuálním přístupem ke každému klientovi. Nabízíme: vedení účetnictví a daňové evidence zpracování přiznání k DPH kompletní vedení mzdové agendy včetně ročních přiznání zpracování...Zobrazit
Praha 4 - Záběhlice
HLAVA
Společnost Hlava, s. r. o. byla založena v roce 1993 s hlavní zaměřením v oblasti zpracování účetnictví, mezd, daňového poradenství, automatizovaného zpracováni dat a programování. V důsledku stále větší potřeby našich zákazníků přesunout...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
EKODAT CZ
„Naše společnost se zabývá zpracováním účetnictví a daňovým ekonomickým poradenstvím. Jsme členem skupiny firem, (EKODAT CZ a. s., EKODAT Litvínov s. r. o., E.K. DAT Louny s. r. o. a EKSSON spol. s. r. o.), které jednají ve shodě, a jsou propojeny...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice