Vedení účetnictví Praha 4 Točná

zisku vytvořeného podnikatelským subjektem správná odpověď c Úrokový výnos z finančního podnikání Odpovědi respondentů Varianta odpovědi Počet odpovědí Vyjádření v a b c Celkem Zhodnocení Pojem dividenda je v povědomí široké veřejnosti spojen s bezpracným ziskem. Proto je u této otázky tak vysoký podíl u nesprávné odpovědi c. V praxi je dividenda peněžité plnění vyplácené akcionářům na Praha 12 základě rozhodnutí valné hromady. Zpravidla je dividenda vyjádřena pevnou částkou na akcii. Snahou většiny investorů na akciovém trhu je inkaso co největších dividend. Vzniká tak tlak na vedení firem uspokojit takto investory. OTÁZKA Č. Mezi formy peněz nepatří a Šeky a směnky b Vklady na účtech bank c Příkazy k úhradě správná odpověď Odpovědi respondentů Varianta odpovědi Počet odpovědí Vyjádření Lahovičky v a b c Celkem Zhodnocení Jedna z nejlépe hodnocených otázek. Později jsem zjistila, že mnoho respondentů již má osobní zkušenost s vedení účetnictvím Točné prováděním bankovních plateb pomocí příkazů k úhradě, a tudíž si dovodili, že se jedná pouze o řízení svých účtů, nikoliv o formu účetnictví Točná peněz. OTÁZKA Č. Co znamená zkratka p.a., která se používá u kvantifikace úrokových sazeb a Druh ročního úvěru b Měsíční úrok c Roční úrok správná odpověď Odpovědi respondentů Varianta odpovědi Počet odpovědí Vyjádření v a b c Celkem Zhodnocení Většina respondentů odpověděla správně. Obecně je pojem p.a. spojován s dobou jednoho roku, a proto i relativně vysoký podíl nesprávné odpovědi a

je zapříčiněn pravděpodobně zněním otázky, kde je roční doba zmíněna. OTÁZKA Č. Jednorázový příjem je z hlediska daně z příjmů

Točné daňové účetnictví

a Příjem z prodeje majetku správná odpověď b Příjem ze zaměstnání c Příjem z podnikání Odpovědi respondentů Varianta odpovědi Počet Praha 16 odpovědí Vyjádření v a b c Celkem Zhodnocení Vysokou míru špatných odpovědí lze v tomto případě omluvit tím, že respondenti ještě většinou nemají zkušenost s řešením problematiky daně z příjmů. OTÁZKA Č. Pevné fixní výdaje jsou tyto a Ty, které určuje RPSN b Ty, Hrnčíře které se opakují správná odpověď c Ty, které vyplývají ze smluv Odpovědi respondentů Varianta odpovědi Počet odpovědí Vyjádření v a b c Celkem Zhodnocení Tato otázka je poněkud specifická, protože je z oblasti nákladů, kalkulací a účetnictví. Přesto jsem očekávala lepší výsledky, protože o fixních výdajích se často hovoří. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ Každý ze dotazníků byl vyhodnocen počtem správných odpovědí. Celkový počet všech otázek všech respondentů byl celkový počet správných odpovědí všech respondentů byl z toho vyplývá celkový počet nesprávných odpovědí Úspěšnost odpovědí tedy byla Aritmetický průměr počtu správných odpovědí na jeden účetní Točné dotazník je Znamená to, že průměrný respondent dosáhl průměrného výsledku úspěšné odpovědi z otázek. Celkový výsledek byl pod účetnictví Točná očekávanou úrovní. Test byl jednoznačný, měl pouze tři možnosti odpovědí, přičemž jedna byla vždy správná. Už tato jednoznačnost dávala každému možnost rychlé volby, protože když víte, že pouze jedna odpověď je správná, celý rozhodovací proces se urychluje..

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Točné
Ing. Jarmila Zouharová
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytujeme účetní a ekonomické poradenství a auditorské služby.Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Lenka Kaufmanová
Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence, mezd či zpracování daňových přiznání.¨¨Vyznat se ve světě účetnictví, sledovat aktuální legislativu či komunikovat s úřady … Uvolněte se a přeneste své starosti na nás. Máme lék na zdravé...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
KJ
KJ účetnictví a daně s.r.o., která byla založena v roce 2005 a navázala na předchozí zkušenosti zakladatelky pí Jaroslavy Kuklišové, která působí v oboru účetnictví již od roku 1992. Společnost KJ účetnictví a daně s.r.o. poskytuje komplexní...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
CHRISTOF FINANCE
Řada společností využívajících služby externího vedení účetnictví se dostává do problému s aktuálností předávaných výstupů z účetních systému a s nutností vedení dvojí evidence účetních dokladů. Tento problém je takto zcela odstraněn...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
PREMISOFT
PREMISOFT s.r.o. je společnost, nabízející ucelený komplex služeb v oblasti poradenství pro ekonomické vedení firem. Společnost vznikla v r. 2007. Hlavní náplní činnosti společnosti je komplexní zajištění účetnictví včetně zaškolení...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
Jaroslava Šálanská
Bc. Jaroslava Šálanská, DiS. nabízí účetnictví (dříve podvojné účetnictví) a další účetní služby v regionu Praha a okolí. Mezi její služby patří daňová evidence, účetnictví (podvojné účetnictví), daňové poradenství, zpracování mezd...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
Účetnictví - Zuzana Háková
Vedení daňové evidence s pokrytím celé Prahy vám zprostředkuje účetní Zuzana Háková, která se vedením účetnictví pro malé a střední podniky a živnostníky zabývá již od roku 2000.Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Veronika Urbanová
Zabývám se externím vedením účetnictví a daňové evidence pro právnické a fyzické osoby Vedení účetnictví a daňové evidence Zpracovávání mezd Rekonstrukce účetnictví Zpracování všech daňových přiznání Odklad daňových povinností...Zobrazit
Praha západ - Zvole
Účtárna CZ
Jsme zkušení profesionálové a věříme, že na každý finanční nebo účetní problém společně najdeme řešení, se kterým budete spokojeni.Svěřte své účetnictví do našich rukou a nebudete litovat. 6 důvodů proč my Účetnictví za paušální...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
HADRMAN
Jsme flexibilní a dynamickou firmou s bohatými zkušenostmi v oboru. Na trhu fungujeme pod živností od roku 2006. Od roku 2008 pak jako společnost Hadrman s .r. o. Tato firma vznikla ze zkušeností majitele společnosti z řízení Bytového družstva od roku...Zobrazit
Praha 4 - Kamýk
LogiTax
Jsme renomovaná účetní firma poskytující služby v ekonomických oborech od r. 2006 jako přirozené pokračování individuálních potřeb jejího majoritního zakladatele. Své služby poskytujeme především malým a středně velkým společnostem, a to na...Zobrazit
Praha západ - Vestec
NASHIRA
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání.Zobrazit
Praha západ - Vestec
Inetgroup
Inetgroup, partner pro Vaše účetnictví, daně a finance Inetgroup, s. r. o., nabízí komplexní řešení účetní, daňové a mzdové problematiky tak, aby co nejméně touto problematikou zatěžoval chod firmy. Vážení klienti, rozšířili jsme svoje...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
PROFIKOMPLET
Vyrábíme nápisy na štíty, výlohy, tabule, auta, textil, dále reklamní poutače a výstavní panely. Vytváříme informačně orientační systémy, světelné reklamy, A-stojany. Navrhujeme a tiskneme letáky, vizitky, firemní papíry, plakáty, prospekty,...Zobrazit
Praha západ - Vestec
VT Service
Nabízíme zpracování účetních dokladů malým a středním firmám, drobným podnikatelům a živnostníkům. Zajišťujeme vedení daňové evidence pro fyzické osoby i zpracování a podání daňového přiznání a měsíční přehledy na správu...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Ondřej Mikšík
Nabízím účetní služby: Pro fyzické i právnické osoby, které podnikají. Každý živnostník či firma, je závislá na správně vyhotovené účetní evidenci. S minimálními náklady pomohu ušetřit Váš čas i peníze a nabízím individuální...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Quarta
Společnost Quarta s. r. o. byla založena v roce 1995. Od počátku své činnosti se specializujeme na služby v oblasti účetnictví, mezd, daní a ekonomického poradenství. Zaměřujeme se především na střední a menší společnosti, i když díky...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
EKOFINALL s.r.o.
Jsme profesionálové, působící v oboru daní a účetnictví od roku 1994. Já a můj tým v rámci vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy zajišťujeme pro naše klienty kompletní účetní servis. Kvalitně a správně vedené účetnictví...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Zdeňka Ruthová
Nabídka vedení účetnictví. Poskytování poradenství a ekonomických služeb.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Lenka Hulíková
Naše firma Vám nabízí kompletní služby v oboru účetnictví a účetního poradenství. Využijte náš profesiální přístup a ochotu vám ve všem poradit. Potřebujete-li zpracovat daňovou evidenci nebo účetnictví, neváhejte a obraťte se na...Zobrazit
Praha západ - Černošice