Vedení účetnictví Praha 8 Karlín

předpokládat stejnou hodnotu fixních nákladů jako v roce výsledek hospodaření by se při poklesu výroby o rovnal přibližně mil. Kč. Jestliže by ovšem podnik úměrně snížení objemu výroby snížil i osobní náklady, výsledek hospodaření by se podle této optimistické varianty přiblížil roku kdy podnik dosáhl svého historicky nejvyššího výsledku hospodaření. Z výše navržených rozpočtů vyplynul návrh, aby podnik v rámci úspor snížil své osobní náklady, které blízce souvisí s objemem výroby. Závisí na pravděpodobnosti, se kterou Křižíkova ta která varianta nastane. Nejpravděpodobnější je varianta realistická, pokud tedy bude podnik produkovat o méně, je vhodné o stejné Karlínem účetní procento snížit také počet zaměstnanců ve výrobě. Mezi další doporučení můžu zahrnout např. snížení nákladů na nájemném, nákladů na telefonní hovory, snížení počtu firemních automobilů apod. Závěr Každý management podniku potřebuje ke svému plánování a rozhodování různé informace. Aby byly včasné, přesné a spolehlivé, musí si každý podnik vytvořit svůj systém vnitropodnikového Invalidovna účetnictví. Bez těchto informací by podnik jen stěží mohl být úspěšný, prosperující a konkurenceschopný. Právě tímto systémem informačních toků se zabývá tato bakalářská práce. V teoretické části byly shrnuty a vysvětleny základní pojmy z odborné literatury. mzdové účetnictvím Karlínu Kromě významu a regulačního rámce finančního účetnictví se první část práce zabývala i dílčími aktivitami manažerského

účetnictví, jako je členění nákladů v rámci nákladového účetnictví, kalkulacemi, rozpočetnictvím a v neposlední řadě také controllingem. Vysvětlení pojmů z teorie bylo následně využito k vytvoření praktické části, tedy k rozboru organizační a ekonomické struktury podniku, systému kalkulací, zmíněnému rozpočetnictví a controllingu. Charakterizováním informačního systému v teoretické

Mzdová účetním Karlína

části práce a provedením zhodnocení informačního systému konkrétního podniku v části praktické byl první cíl práce podle mého názoru splněn, i přes to, že informace od podniku nebyly zcela úplné. Byla ověřována hypotéza, že tento informační systém podniku je dostatečně efektivní. Tato hypotéza nebyla jednoznačně potvrzena, jelikož podnikový systém rozpočetnictví neodpovídá plně potřebám podniku. Díky tomu, že podnik pravidelně nesestavuje rozpočty, je omezena také funkčnost controllingu. Druhý cíl práce tkvěl v navržení účetnictví Karlín případných změn, které by přispěly ke zlepšení stávajícího systému. Jelikož jsem shledala jistou neefektivnost v nedostatečně účetnictví Karlín zavedeném systému rozpočetnictví, rozhodla jsem se přispět svým rámcovým návrhem rozpočtu pro následující rok. Tento návrh musel Florenc zohlednit predikci podniku, že v tomto roce klesne téměř o třetinu objem prodeje. Vzhledem k tomuto předpokladu jsem rozdělila návrh na tři Pražačka varianty pesimistickou, realistickou a optimistickou, které závisely na větší či menší úrovni poklesu výroby. V rámci zpracovávání rozpočtů vzniklo doporučení, aby podnik ve vztahu k poklesu objemu výroby poměrně snížil osobní náklady, které nemálo ovlivňují.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Karlíně
Účetnictví DAUPP
DAUPP
Firma Daupp s.r.o. Vám nabízí vedení, ekonomické daňové poradenství , rekonstrukci a kontrolu všech typů učetnictví. Dále Vám nabízíme služby v oblastech daně, daňové přiznání , personalistika, mzdy , výpočet mezd, daňové a organizační...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví AZCON14
AZCON14
V roce 1996 při transformaci původní společnosti AZCON spol. s r.o. (která vznikla hned na začátku 90. let) na akciovou společnost, byla oddělena divize zpracovávající do té doby účetnictví v Praze a její činnost byla převedena na nově vzniklou...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví Martin Lakatoš
Martin Lakatoš
Poskytujeme kompletní účetní služby a daňový servis pro malé a střední firmy, instituce, podnikatele a fyzické osoby v celé České republice. S námi budete mít splněnu Vaši zákonnou povinnost a získáte v nás podporu pro rozvoj Vašeho podnikání....Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví Renáta Seidlová
Renáta Seidlová
Účetní a daňové služby Praha A-Z ÚČETNICTVÍ R.Seidlová a spol. nabízí komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, zpracování daňové evidence, mezd a zpracování daní, správa nemovitostí pro SVJ a BD. Preferujeme individuální přístup ke...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví REMMER
REMMER
Společnost REMMER s.r.o. je firmou působící v oblasti účetnictví od roku 1998. Specializujeme se na vedení účetních agend pro malé a střední podnikatelské subjekty, právnické a fyzické osoby, podnikající v různých odvětvích obchodu a...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví Ovský & Partners
Ovský & Partners
Společnost Ovský & Partners zajišťuje svým klientům - malým a středním firmám - komplexní servis v účetní, daňové a finanční oblasti - při vzniku společnosti i jejím každodenním chodu. Mezi stěžejní činnosti společnosti patří...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví Karnobat firma
Karnobat firma
Poskytujeme kompletní účetní služby a daňový servis pro malé a střední firmy, instituce, podnikatele a fyzické osoby v celé České republice. S námi budete mít splněnu Vaši zákonnou povinnost a získáte v nás podporu pro rozvoj Vašeho podnikání....Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví Jiří Svoboda
Jiří Svoboda
Firma Ing.Jiří Svoboda, SVOBODA & PARTNERS se na trhu firemních financí etabluje již od roku 1991. Majitel firmy je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty výrobně- ekonomické. První oprávnění k výkonu činnosti firmy vzniklo...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví České daně
České daně
Společnost České daně nabízí profesionální služby v oblastech zdanění, účetnictví a podnikového poradenství. Na základě zkušeností členů našeho týmu poskytujeme služby týkající se jak českého, tak i mezinárodního zdanění, účetní...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví Geneva Consulting Finance
Geneva Consulting Finance
Jsme česko-švýcarská účetní a poradenská společnost, poskytující služby vysokých kvalit tuzemským i zahraničním firmám podnikajícím v České republice. Garantem kvality je pečlivě sestavený mezinárodní tým pracovníků, disponujících...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví ŠEMDA
ŠEMDA
Nabízíme zpracování účetnictví, daňové evidence, mzdové, personální agendy, daňových přiznání. Poskytujeme finanční poradenství v oblasti půjček, úvěrů, hypoték, investic, oddlužení, penzijního připojištění, stavebního spoření,...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví DataComp
DataComp
Nabízíme zpracování účetnictví a daňové evidence. Daňovavé poradenství a audit.Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví ContAudit
ContAudit
Poskytujeme auditorské činnosti. Nabízíme činnost účetních, organizačních a ekonomických poradců a vedení účetnictví.Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Účetnictví nejblíže Karlínu
Účetnictví HARICOM
HARICOM
Společnost HARICOM, spol.s r.o. byla založena v roce 1991 a od té doby má za sebou již tisíce projektů a realizací po celé ČR. Od malých soukromých projektů až po velké státní zakázky. Společnost HARICOM,spol.s r.o. se zaměřuje především...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví Michaela Hendrychová
Michaela Hendrychová
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví Vítkov
Vítkov
Vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví E.squared
E.squared
Naše společnost svým klientům poskytuje komplexní služby v oblastech mimo jejich hlavní činnost. Vy se můžete soustředit na své podnikání, my se postaráme téměř o vše ostatní – vedení účetnictví či daňové evidence, mzdovou agendu, daňová...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví PERSONNEL SERVICE
PERSONNEL SERVICE
Mzdy a personalistika, účetnictví a daně a komplexní ekonomický servis to jsou služby, které poskytujeme nejen našim pražským klientům ale po celé ČR již od roku 1993. Naše služby jsou spolehlivé, kvalitní a založené na individuální péči o...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Účetnictví A-Z EKON
A-Z EKON
Vlastníci a zaměstnanci společnosti se činností vedení účetnictví a daňové evidence zabývají již více jak 15 let. Mimo oblast vedení účetnictví máme bohaté zkušenosti také při zpracovávání podnikatelských záměrů pro banky při získání...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví CURRENT
CURRENT
Nabídka vedení účetnictví, zpracování mezd a daňového poradenství.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Účetnictví LERIKA
LERIKA
Soustřeďujeme se na úspěch našich klientů a našim cílem je vybudovat s nimi dlouhodobý vztah. Naše komplexní služby, které se vyznačují svou vysokou kvalitou, směřují k úspěšné realizaci strategických cílů našich klientů. Tím nám pomáhají...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov