Vedení účetnictví Praha 1 Muzeum

Pohořelice IČ zaokrouhleno na celé tisíce Kč Aktiva celkem Krátkodobá aktiva Peníze Krátkodobé obchodní a ostatní pohledávky Zásoby Dlouhodobá aktiva Investice do nemovitostí Pozemky, budovy, zařízení Dlouhodobé obchodní a ostatní pohledávky Závazky a vlastní kapitál Závazky Krátkodobé obchodní a jiné závazky Dlouhodobé obchodní a jiné závazky Odložený daňový závazek Rezervy Vlastní kapitál Muzeum Základní kapitál Nerozdělený zisk Pramen Vlastní tvorba Z přiloženého převodního můstku v příloze číslo jedna vidíme, že největší daňové účetnictví Muzeum změny při převodu nastaly v oblasti dlouhodobého hmotného majetku, kdy se jeho netto hodnota zvýšila o Kč. Tato změna nastala díky aktivaci mzdová účetním Muzeu leasingového majetku do položky dlouhodobý hmotný majetek a díky rozdílné metodice počítání odpisů. Zároveň je ale nutné podotknout, Hlavní nádraží že dlouhodobé závazky se navýšily o Kč a krátkodobé závazky o Kč. To zejména díky aktivaci leasingového majetku, který se podvojně zaevidoval jako navýšení dlouhodobého hmotného majetku oproti navýšení závazků. A dále díky zjištěnému odloženému závazku způsobenému v důsledku rozdílné účetní a daňové hodnoty majetku. Zásadní změnou vzniklou díky vykázání položek v souladu se standardem je navýšení nerozděleného zisku o Kč, což je zvýšení o Tento fakt by zásadně ovlivnil nahlížení externích subjektů na podnik a podnik by si tak značně mohl vylepšit své postavení na trhu. ZÁVĚR Z praktické části je zřejmé, že při převodu rozvahy dle

české legislativy tak, aby byla vykázána v souladu s mezinárodním standardem, došlo k výrazným změnám zejména v oblasti hodnoty I.P.Pavlova dlouhodobého hmotného majetku. To bylo v první řadě zapříčiněno rozdílným způsobem vykazování leasingového majetku. Stroje užívané na základě leasingové smlouvy byly v souladu se standardem zařazeny do dlouhodobého hmotného majetku firmy. Firma je zároveň začala odepisovat, což se sice projevilo na poměrném snížení hodnoty majetku, nicméně z hlediska celkového pohledu byla jeho hodnota značně zvýšena. Účtování leasingu dle standardu je zcela odlišné od pojetí dle české legislativy, kdy předmět leasingové smlouvy řadí do účetnictví Muzeum svého dlouhodobého hmotného majetku pronajímatel. Rozdíl v hodnotě dlouhodobého hmotného majetku vznikl i odlišným oceněním majetku, který byl pořízený na úvěr. Takovýto majetek se totiž v souladu se standardem vykazuje v současné hodnotě budoucích splátek a má tedy

Účetnictví Muzeum

oproti české legislativě nižší hodnotu. Dalším značným rozdílem je metodika odpisů. Nejvíce zásadní změnou, jak pro podnik samotný, tak pro externí subjekty, je zvýšení hodnoty nerozděleného zisku téměř o milionů Kč. Tato situace by kompletně změnila nahlížení na podnik a zároveň by mohla vyústit v její daleko lepší postavení na trhu, zvýšení množství lukrativních zakázek a k možnému Muzeem zpracování účetnictvím poskytování půjček za nižší sazby. Za situace, kdy není standard vynucovaný Evropskou Unií, nebo alespoň všeobecně uznávaný je smysl Náměstí Míru převodu účetních výkazů v souladu se standardem nízký. V této situaci by pro něj převod znamenal spíše zvýšení nákladů. V.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Muzeu
Marta Buršíková
Poskytujeme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství a zpracování mezd. Naše kvalita je podložena více než 20 lety působení a stovkami spokojených klientů. Věříme, že jsme ideálním poskytovatelem služeb pro všechny...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Právní a daňové poradenství
Nabídka daňového poradenství a likvidací firem.Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
ADMIO
Hledáte spolehlivou účetní firmu, účetní kancelář či služby externí účetní? Každý to nazývá jinak, ale všichni hledáte to samé. Hledáte outsourcing účetnictví! Dál už nehledejte, našli jste! Jsme česká účetní společnost s dlouholetou...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
EVLISE
Jsme účetní a poradenská společnost sídlící v Praze. Spolupracujeme s firmami, které si zvolily externí formu vedení svých administrativních a účetních agend s cílem soustředění se na vlastní úspěšné podnikání. Přináší jim to řadu...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
ELBA Economy
Nabídka zpracování účetnictví, mezd a daňových přiznání. v Zadávat účetní servis, klient-server externí vedení účetnictví, měsíční výkazy (V češtině, v angličtině, auf Deutsch) Platy a agenda employe v Daňové...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
ELBA
Provádíme zpracování podvojného účetnictví, administraci dokladů, zpracování mezd, daňové poradenství, podnikatelské výkazy a služby při zakládání společností. v Zadávat účetní servis, klient-server externí vedení účetnictví,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Haglley Corporation
Jsme mezinárodní poradenská společnost, kterou tvoří tým specialistů na daňové optimalizace. Pomůžeme Vám nejen se založením a správou Offshore společnosti, ale i s vytvořením znaleckých posudků, auditů a likvidací společností. Daňová...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Auditoreu
Vedení účetnictví, mezd a daní bez problémů Společnost Auditor EU nabízí vedení účetnictví přes internet = internetové účetnictví nebo někdy také nazývané účetnictví on-line, vedení mzdové agendy, finanční audit, daně a finanční...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Algoritm Company
Nabízíme ekonomický servis. Zajišťujeme účetnictví, zpracování daňových přiznání, mzdy, personalistiku a zastupování před úřady. Poskytujeme finanční, ekonomické, daňové a organizační poradenství. Zakládáme s.r.o. Zajišťujeme vyplnění...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
RTB audit
Nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence.Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
E-Consulting
Společnost E-Consulting Czech působí na trhu od roku 1994.Od počátku se zaměřuje na ekonomické služby, které zahrnují zpracování mzdové agendy a účetnictví a to dle české i slovenské legislativy. Dále poskytuje daňové, mzdové a ekonomické...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
BDO Tax
Nabídka služeb účetních a daňových poradců. Zabýváme se daněmi z příjmů právnických i fyzických osob, daněmi z přidané hodnoty i daňovým řízením a zastupováním klientů. Poskytujeme poradenství v oblasti investičních pobídek, fúzí a...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Ing. Petr Kunc
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Síť BDO poskytuje služby v oblasti auditu, účetnictví, daní,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Datero
Nabídka účetních služeb a daňového poradenství.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
EKKA - RZ
Naše společnost vznikla v roce 2003, kdy navázala na předchozí podnikání fyzické osoby, která v oboru účetnictví úspěšně podnikala již od roku 1990. Účetní systém Pohoda od firmy STORMWARE s.r.o. používáme již od svého vzniku a máme s ním...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
TPA Horwath
TPA Horwath je jednou z předních poradenských společností v oblasti daní a auditu působící ve střední a jihovýchodní Evropě. Máme přibližně 1 000 zaměstnanců v Česke republice, Albánii, Bulharsku, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
ASCALON
Nabízíme kompletní služby v oblasti vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví), daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví), zpracování mezd a daňových přiznání pro menší a střední firmy. Bezkonkurenční ceny již od 400...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
SIEGER Trade
Společnost SIEGER Czech Republic, s.r.o. byla založena v roce 2013 s cílem stát se nejlepším obchodním partnerem v oblasti měření a zvyšování kvality servisu a zprostředkování služeb. Působí po celé ČR se sídlem v hlavním městě Praha. Kromě...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
PROLEX Accounts management
Nabízíme účetní poradenství, vedení účetnictví či daňové evidence.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Bc. Jana Hůlová
Poskytuji daňové poradenství, vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání, DPH. Účetní dozor, zastupování před správci daně.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město