Vedení účetnictví Praha 2 Náměstí Míru

nákladech výroby ty kromě nákupní ceny zahrnují i vedlejší náklady s pořízením související. Dlouhodobá aktiva, která mají omezenou dobu ekonomické životnosti se odepisují a lze je ocenit i metodou reprodukční ceny. Metodami, beroucími v úvahu inflaci, je možné dle Náměstí Míru direktivy ocenit položky uvedené v roční závěrce včetně kapitálu a rezervních fondů. Dojde li ke změnám ocenění, vykazuje se rozdíl mezi původním a novým ocenění v pasivech, v položce Fond nového ocenění. Jak již bylo zmíněno výše, Čtvrtá direktiva se zabývá také obsahem přílohy účetní závěrky. Úkolem přílohy je podat vysvětlující a doplňující informace k rozvaze a výsledovce. Příloha I.P.Pavlova obsahuje zejména obecné údaje o podniku název, sídlo, předmět podnikání, výše základního kapitálu, počet a hodnotu vydaných akcií, informace o existenci podílových cenných papírů, metodách oceňování, principech přepočtu cizích měn, ale také stav dlouhodobých účetnictví Náměstí Míru závazků a závazků krytých zárukou, průměrný počet zaměstnanců a podobně. V příloze účetní závěrky uvádí společnost také informaci o tom, zda a jak bylo využito práva volby. Vzhledem k tomu, že členské státy se nedohodly na jednotném řešení z důvodů vedení účetnictvím Náměstá Míru politických i kvůli národním odlišnostem v účetnictví mohou si vybrat z velkého počtu variantních řešení, které direktiva obsahuje. Právo volby příslušející členskému státu umožňuje státu vybírat alternativy, které direktiva nabízí a vkládat tyto alternativy do

národní úpravy. Existuje však také odvozené právo, které státu umožňuje, aby část pravomocí přenesl na podnik. V některých případech je uplatňováno i přímé právo volby podniků, jež umožňuje, aby si z více řešení vybral přímo podnik. Členské země jsou povinny uvést do souladu právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s direktivami, avšak i přesto neexistují v Evropské unii členské Náměstá Míru účetní země, které by měly shodné účetnictví. Důvodem je zejména právě právo volby, jehož praktickým důsledkem je také rozdílná vypovídací schopnost účetních závěrek. Daň z příjmů právnických osob Poplatníci daně z příjmů právnických osob, zdaňovací období Právnickými osobami jsou zejména obchodní společnosti veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením

Poradenství účetními Náměstá Míru

omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva, občanská sdružení, politické Muzeum strany a politická hnutí, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti, komory, nadace a nadační fondy, obce, Zvonařka příspěvkové organizace, církve a náboženské společnosti. Veřejná obchodní společnost je sice poplatníkem daně z příjmů právnických osob dále také jen DPPO, avšak nemá povinnost podávat daňové přiznání k DPPO, jelikož základ daně Dani z příjmů právnických osob účetnictví Náměstí Míru podléhají osoby, které nejsou fyzickými osobami a i organizační složky státu. Právnické osoby, které mají v České republice sídlo zdaňují celosvětové příjmy tzv. rezidenti, ty, které mají sídlo v zahraničí zdaňují pouze příjmy plynoucí ze zdrojů v České.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Náměstá Míru
TAX CREDIT
Vedení účetnictví - Mzdovou agendu - Daňové poradenství - Audit a reporting - pro menší a středně velké společnosti. Naše podnikání koncipujeme tak, abychom byli schopni dodávat služby kontinuálně, na vysoké úrovni a za ceny, které vás...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Advokátní a daňová kancelář
Advokátní a daňová kancelář je společnou firmou s více než patnáctiletou tradicí a od roku 2004 sídlí v Praze 2 nedaleko Obchodního soudu a Obchodního rejstříku. Advokátní a daňová kancelář poskytuje služby v širokém spektru právních oborů,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
TaxAccount
Nabízíme vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mezd, rekonstrukce účetnictví a poradenství. Skenování dokladů je zdarma. Poskytujeme sídlo v Praze, zakládání a prodej firem, zastupování na úřadech, kontrolu, třídění a zpracování...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
EKKA - RZ
Naše společnost vznikla v roce 2003, kdy navázala na předchozí podnikání fyzické osoby, která v oboru účetnictví úspěšně podnikala již od roku 1990. Účetní systém Pohoda od firmy STORMWARE s.r.o. používáme již od svého vzniku a máme s ním...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
IKON
Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu domů všech forem vlastnictví a velikostí. Našimi klienty jsou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, obce, společnosti i jednotliví vlastníci. Naše služby poskytujeme nejen v Praze, ale i v...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
A-konto
Specializujeme se na vedení účetních agend pro malé a střední podnikatelské subjekty, právnické a fyzické osoby, které podnikají v různých oblastech obchodu a služeb. Naší filosofií je vyjít vstříc všem požadavkům, potřebám a přáním našich...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
TPA Horwath
TPA Horwath je jednou z předních poradenských společností v oblasti daní a auditu působící ve střední a jihovýchodní Evropě. Máme přibližně 1 000 zaměstnanců v Česke republice, Albánii, Bulharsku, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
BDO Tax
Nabídka služeb účetních a daňových poradců. Zabýváme se daněmi z příjmů právnických i fyzických osob, daněmi z přidané hodnoty i daňovým řízením a zastupováním klientů. Poskytujeme poradenství v oblasti investičních pobídek, fúzí a...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Ing. Petr Kunc
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Síť BDO poskytuje služby v oblasti auditu, účetnictví, daní,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Ing. Petr Čermák
Společnost EKONT začala se svojí činností v roce 1993. Účetnictví zpracováváme externě ve vlastních kancelářských prostorech na území Praha 2, Wenzigova 15. V našich možnostech je zpracování předložených dokladů jednou týdně případně dle...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
ASCALON
Nabízíme kompletní služby v oblasti vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví), daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví), zpracování mezd a daňových přiznání pro menší a střední firmy. Bezkonkurenční ceny již od 400...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
EKONS
Naše firma byla založena v dubnu 1993 po dvouleté činnosti jednatelů na živnostenský list. V současné době má firma šest stálých zaměstnanců a čtyři externí spolupracovníky, kteří zajišťují plynulý chod firmy. Naše účetní pravidelně...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Ing. Anithea Škodová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytování ekonomického poradenství.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Ing. Ivana Holinová
Nabízíme vedení účetnictví pro bytové družstva, společenství vlastníků, malé firmy a fyzické osoby. Nabídka služeb: · vedení účetnictví v souladu s platnými předpisy · vedení zákonem předepsané účetní agendy · evidence pohledávek...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
ELBA Economy
Nabídka zpracování účetnictví, mezd a daňových přiznání. v Zadávat účetní servis, klient-server externí vedení účetnictví, měsíční výkazy (V češtině, v angličtině, auf Deutsch) Platy a agenda employe v Daňové...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
ELBA
Provádíme zpracování podvojného účetnictví, administraci dokladů, zpracování mezd, daňové poradenství, podnikatelské výkazy a služby při zakládání společností. v Zadávat účetní servis, klient-server externí vedení účetnictví,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
FISKUS CZ
Vedení účetnictví a daňové evidence (jednoduché i podvojné účetnictví), mzdy, DPH, ekonomické poradenství. Ekonomické projekty včetně projektů EU. Volitelné vedení účetnictví s přístupem klienta s pomocí Internetu. Společnost FISKUS CZ s.r.o....Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Bubniak
Daňová kancelář Ing. Bubniaka je specializovaná daňově poradenská a účetní kancelář Firma byla založená 20. 11.1990 Činnost na trhu vyvíjí po celou dobu své existence, je tudíž dostatečně lety a praxí prověřená V čele týmu zkušených...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Algoritm Company
Nabízíme ekonomický servis. Zajišťujeme účetnictví, zpracování daňových přiznání, mzdy, personalistiku a zastupování před úřady. Poskytujeme finanční, ekonomické, daňové a organizační poradenství. Zakládáme s.r.o. Zajišťujeme vyplnění...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
SIEGER Trade
Společnost SIEGER Czech Republic, s.r.o. byla založena v roce 2013 s cílem stát se nejlepším obchodním partnerem v oblasti měření a zvyšování kvality servisu a zprostředkování služeb. Působí po celé ČR se sídlem v hlavním městě Praha. Kromě...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město