Vedení účetnictví Praha východ Odolena Voda

dobu odepisování obou budov a upravit odpisové plány tak, aby účetní odpisy vyjadřovaly skutečnou míru opotřebení majetku. Dále byla společnost v rámci auditu účetní závěrky za rok upozorněna na to, že účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku za leden až květen jsou zaúčtovány až k červnu Při provádění auditu účetní závěrky za rok bylo také zjištěno, že chybí zaúčtování odpisů za říjen. Neúčtování o účetních odpisech pravidelně, každý měsíc, bylo zjištěno také u společnosti GAMA, a. s. a OMEGA, a. s. U společnosti GAMA, a. s. bylo v rámci provedení auditu účetní závěrky za rok také zjištěno, že u nakupovaného majetku nestanovuje Budovec účetní odpisy podle zákona č. Sb., o účetnictví, ale uplatňuje daňové odpisy podle zákona č. Sb., o daních z příjmů, i pro zpracování účetnictvím Odoleně Vodě účetnictví. Tímto došlo ke zkreslení zůstatkové ceny majetku a účetnictví účetní jednotky nepodávalo v tomto ohledu věrný a poctivý obraz. Řešením je opět na základě odborného posouzení stanovit odpovídající dobu odepisování majetku a upravit odpisové plány. U společnosti BETA, s. r. o., DELTA a. s., EPSILON, a. s. a ZETA, spol. s r. o. nebyly v oblasti účetních odpisů dlouhodobého majetku zjištěny účetnictví Odolena Voda žádné chyby. Technické zhodnocení versus opravy a údržba dlouhodobého majetku Definici technického zhodnocení uvádí zákona č. Sb., o Výhledy daních z příjmů, v platném znění. Podle tohoto ustanovení se technickým zhodnocením rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a

stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily částku Kč. Rekonstrukce je definována jako zásah do majetku, který má za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, modernizací je rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. Problematiku

Účetnictví Odolena Voda

oprav a údržby upravuje vyhláška č. Sb. v v němž je uvedeno, že opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu a že údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje Podbaba fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady. Zatímco technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu dlouhodobého majetku a do nákladů vstupuje až v podobě odpisů, opravy a udržování jsou účtovány přímo do nákladů, navíc obvykle účetní Odolenou Vodou daňově uznatelných. I když je často problematické posoudit, zda se jedná o opravu nebo technické zhodnocení a může tedy dojít k Odolenu Vodu vedení účetnictví neúmyslné chybě z důvodu špatného posouzení, dochází v některých případech k účelovému zkreslování výsledku hospodaření tím, že je technické zhodnocení účtováno do nákladů jako oprava nebo údržba dlouhodobého majetku, čímž chce účetní jednotka zejména nezákonně optimalizovat základ daně z příjmů. Problémy také způsobuje situace, kdy náklady výdaje na technické zhodnocení dlouhodobého majetku nabíhají v průběhu celého roku. V tomto případě často jednotlivé náklady výdaje nepřesáhnou částku Kč u jednoho majetku a Ládví účetní jednotka proto účtuje rovnou do nákladů. Je však důležité sledovat, zda celkové výdaje za celé účetní období nepřesáhly.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Odoleně Vodě
Žaneta Hadžalová
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy.Zobrazit
Praha východ - Odolena Voda
Nasťa Katzerová
Vedení účetnictví a daňové evidence. Zpracování mezd, optimalizace daní a nákladů. Poskytování daňového a ekonomického poradenství.Zobrazit
Praha východ - Odolena Voda
Audit - MK
Společnost byla založena v roce 2005. Naším cílem je poskytovat klientům komplexní ekonomické služby, vedení účetnictví, daňové poradenství, účetní a finanční poradenství. Spolupracujeme s auditory a daňovými poradci. Našimi klienty jsou...Zobrazit
Praha východ - Odolena Voda
Petr Šárek
Poskytujeme kompletní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd. Nabízíme zpracování daňových přiznání, zastupujeme na úřadech.Nabízíme kompletní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd a daňových...Zobrazit
Praha východ - Odolena Voda
Jindra Švihnosová
Naše účetní a daňová kancelář poskytuje klientům ze Středočeského kraje a Prahy následující účetní a daňové služby: - zpracování mezd a vedení personalistiky - vedení účetnictví - vedení daňové evidence - vyhotovení daňových...Zobrazit
Praha východ - Odolena Voda
Šálanská
Nabízím zákazníkům individuální přístup k jejich požadavkům a potřebám. Zpracovávání daňové evidence a účetnictví může být prováděno i ve Vaší firmě ve Vašem účetním programu. Pro nové účetní jednotky nastavím účetní systém,...Zobrazit
Praha východ - Odolena Voda
Účetnictví nejblíže Odoleně Vodě
Veronika Kratinová
Dovoluji si Vám nabídnout služby v oblasti účetnictví v různém rozsahu - od základních konzultací, drobných úkonů až po kompletní zpracování Vaší agendy, kdy se nemusíte starat téměř o nic (dodáte pouze doklady a podpis). Vše závisí pouze na...Zobrazit
Praha západ - Roztoky
Hana Kopecká
Nabídka účetního poradenství a vedení účetnictví i daňové evidence.Zobrazit
Praha západ - Roztoky
ALKA - MZDY
Nabízíme komplexní vedení účetnictví a daňové evidence pro právnické i fyzické osoby. Poskytujeme služby v oblasti zpracování mezd, daňové evidence příjmů a výdajů, podvojného účetnictví a daňových přiznání včetně zastupování na...Zobrazit
Praha 8 - Březiněves
FIBE
Nabídka poradenství v oblasti účetnictví, podnikání a řízení.Zobrazit
Praha východ - Hovorčovice
ATTOP
Nabídka vedení daňové evidence a účetní agendy.Zobrazit
Praha východ - Hovorčovice
VNK servis
Zajišťujeme pro své stálé klienty: vedení účetnictví daňové poradenství vedení personální vedení mzdové agendy Kromě toho poskytujeme poradenské služby v celém spektru daňové a účetní problematiky, jakož i další organizační a...Zobrazit
Praha 8 - Dolní Chabry
Štěpánka Šarbortová
Nabídka vedení účetnictví, mzdové agendy a daňové evidence.Zobrazit
Praha 8 - Čimice
ALFA ECONOMIST
Společnost Alfa Economist s.r.o. (dříve HZ Economist, spol. s r.o.) působí na české ekonomické scéně již od roku 1992. Byla zalozena skupinou auditorů, účetních, ekonomických a daňových odborníků jako součást sítě auditorských firem HZ a PKF. Do...Zobrazit
Praha 8 - Čimice
REDUS Firma
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 8 - Čimice
FinTalk ACCOUNT
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytování finančního poradenství.Zobrazit
Praha 8 - Dolní Chabry
Jana Mitkovová
Vedení daňové evidence a účetnictví. Zpracování mezd, daňové uzávěrky včetně přiznání, přehledů sociálního a zdravotního pojištění, výkazů a příloh.Zobrazit
Praha 8 - Ďáblice
AP - Fin
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, mzdové agendy či daňových přiznání.Zobrazit
Praha 8 - Dolní Chabry
ALVARIUM
Naše firma nabízí služby: vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování mezd a personalistiky, zpracování všech daní, zakládáním firmy. V online systému FlexiBee zadáváte doklady jen jednou, máte přístup bez papírů kdekoliv a...Zobrazit
Praha 8 - Čimice
Andrea Navrátilová
Vedení účetnictví a daňové evidence. Zpracování DPH, silniční daně, sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmu a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 8 - Ďáblice