Vedení účetnictví Praha východ Sulice

prodeji majetku po odečtení předpokládaných nákladů s vyřazením souvisejících. Jedná se o novinku platnou od jeho vstupní cenu. Takový software pak alespoň v některých případech může zamezit zbytečné chybě. Jelikož daňové odpisy jsou účetní jednotky zvyklé vyjadřovat za celé zdaňovací období, dochází často k tomu, že o účetních odpisech není účtováno měsíčně. U některých společností se také Sulicemi vedení účetnictví stává, že opomenou za některý měsíc odpisy zaúčtovat, přičemž velmi často se jedná o odpisy za poslední měsíc daného účetního období tato chyba byla zjištěna např. u společnosti EPSILON, a. s Ráda bych také upozornila na skutečnost, že i když účetní odpisy Herink vyjadřují skutečnou míru opotřebení majetku a odpisový plán má tedy být aktualizován podle průběhu používání a podle změn v Kocanda průběhu používání majetku účetní jednotkou, během jednoho účetního období se metoda účetního odepisování nesmí měnit. Často také účetní jednotky chybují ve stanovení měsíce, kdy majetek začnou odepisovat. Kdy začne účetní jednotka majetek účetně odepisovat zda v měsíci zařazení do užívání nebo např. měsíc po zařazení stanoví ve vnitřní směrnici. Je však nutné postup uvedený ve vnitropodnikové směrnici dodržovat a nezačít např. odepisovat v měsíci zařazení majetku do užívání, ačkoliv je ve vnitropodnikové směrnici stanoveno, že účetní jednotka účetně majetek odepisuje poprvé v měsíci následujícím po měsíci, kdy byl majetek zařazen do účetnictví Sulice

užívání. Kromě možnosti zohlednit při stanovování účetních odpisů zbytkovou hodnotu, platí od další novinka, a sice možnost využít tzv. komponentní odepisování. Metodu komponentního odpisování majetku upravuje a vyhlášky č. Sb., v platném znění a jedná se o možnost rozdělit jednotlivé části dlouhodobého majetku na komponenty, které bude účetní jednotka odepisovat samostatně. Ačkoliv se jedná o zpracování účetnictvím Sulicích poměrně novou záležitost, měly by účetní jednotky začít využívat i této možnosti. Zejména u majetku, který obsahuje součástky, poradenství účetními Sulice jejichž doba použitelnosti je výrazně kratší než doba použitelnosti hlavní části majetku, umožní komponentní odepisování opravdu věrné zobrazení hodnoty majetku. Je pravdou, že následná vazba na daňové odpisy bude poněkud problematičtější, nicméně nejedná se o Osnice situaci neřešitelnou. Chyby zjištěné u analyzovaných společností V rámci auditu účetní závěrky společnosti ALFA, a. s. za rok bylo Zdiměřice zjištěno, že u jedné administrativní budovy je doba odepisování stanovena na let, zatímco u druhé administrativní budovy na let. Důvodem tohoto rozdílu byla skutečnost, že zatímco jednu z budov pořídila společnost v roce a pro účely daně z příjmů při pořízení zařadila montessori školkách v Praze východ Sulicích

Účetnictví Sulice

do páté odpisové skupiny, v níž je majetek odepisován po dobu třiceti let, druhou budovu, pořízenou v roce zařadili do šesté odpisové skupiny, v níž je majetek odepisován po dobu padesáti let. V době zařazení budov do užívání totiž společnost stanovila účetní odpisy s využitím stejné doby odepisování, která je určena pro daňové odpisy. Řešením této chyby je na základě odborného posouzení stanovit.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Sulicích
Ing. Petra Knappová
Specializujeme se na komplexní zpracování účetnictví, daní, mezd a daňové optimalizace. Provádíme revize a rekonstrukce účetnictví, On-line účetnictví a účetní dohled “Supervize účetnictví“ u společností, které mají svou vlastní...Zobrazit
Praha východ - Sulice
Účetnictví nejblíže Sulicím
Darina Dolanská
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Psáry
AC - TAX
Zajišťujeme vedení účetnictví a daňovou evidenci.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
NEOTTIA Consulting
Zajistíme vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mzdové agendy a daňových přiznání. Neottie je účetní společnost se sídlem na Praze - západ, která poskytuje své služby již od roku 2004. Ve firmě se zaměřujeme především na externí...Zobrazit
Praha západ - Psáry
Sylva Marková
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Provádíme zpracování veškerého účetnictví i rekonstrukce a optimalizace.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
EKOFINALL s.r.o.
Jsme profesionálové, působící v oboru daní a účetnictví od roku 1994. Já a můj tým v rámci vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy zajišťujeme pro naše klienty kompletní účetní servis. Kvalitně a správně vedené účetnictví...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Suchá
Dle české legislativy má podnikatel povinnost řádně vést účetnictví či daňovou evidenci tak, aby to splňovalo požadavky našich zákonů. Přenechte nám starosti vyplývající z neustálého sledování změn příslušných zákonů, nových...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Ondřej Mikšík
Nabízím účetní služby: Pro fyzické i právnické osoby, které podnikají. Každý živnostník či firma, je závislá na správně vyhotovené účetní evidenci. S minimálními náklady pomohu ušetřit Váš čas i peníze a nabízím individuální...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Taxillus
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatele a neziskové organizace. Sestavíme veškerá daňová přiznání a komplexně zpracujeme mzdy. Dále zajistíme komunikaci s úřady, sestavení intrastu, reportingu a ostatní související služby.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
PROFIKOMPLET
Vyrábíme nápisy na štíty, výlohy, tabule, auta, textil, dále reklamní poutače a výstavní panely. Vytváříme informačně orientační systémy, světelné reklamy, A-stojany. Navrhujeme a tiskneme letáky, vizitky, firemní papíry, plakáty, prospekty,...Zobrazit
Praha západ - Vestec
NASHIRA
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání.Zobrazit
Praha západ - Vestec
LogiTax
Jsme renomovaná účetní firma poskytující služby v ekonomických oborech od r. 2006 jako přirozené pokračování individuálních potřeb jejího majoritního zakladatele. Své služby poskytujeme především malým a středně velkým společnostem, a to na...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Lenka Kaufmanová
Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence, mezd či zpracování daňových přiznání.¨¨Vyznat se ve světě účetnictví, sledovat aktuální legislativu či komunikovat s úřady … Uvolněte se a přeneste své starosti na nás. Máme lék na zdravé...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
ECONTAX SERVICES
Firma ECONTAX SERVICES, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod číslem C160391 se zabývá komplexním zpracováním účetnictví. Naše služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám ale i neziskovým...Zobrazit
Praha západ - Průhonice
CHRISTOF FINANCE
Řada společností využívajících služby externího vedení účetnictví se dostává do problému s aktuálností předávaných výstupů z účetních systému a s nutností vedení dvojí evidence účetních dokladů. Tento problém je takto zcela odstraněn...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Ing. Jarmila Zouharová
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytujeme účetní a ekonomické poradenství a auditorské služby.Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Jana Karásková
Poskytování účetních a ekonomických služeb pro podnikatele a neziskové organizace.Zobrazit
Praha východ - Čestlice
Veronika Urbanová
Zabývám se externím vedením účetnictví a daňové evidence pro právnické a fyzické osoby Vedení účetnictví a daňové evidence Zpracovávání mezd Rekonstrukce účetnictví Zpracování všech daňových přiznání Odklad daňových povinností...Zobrazit
Praha západ - Zvole
NOMITA Firma
Poskytování komplexních účetních služeb. Naše strategie Naše firma vznikla v roce 2004 s cílem metodicky a odborně vést ekonomické agendy malým a středním subjektům - právnickým osobám. Postupem času jsme služby rozšířili o činnosti pro...Zobrazit
Praha východ - Říčany
VT Service
Nabízíme zpracování účetních dokladů malým a středním firmám, drobným podnikatelům a živnostníkům. Zajišťujeme vedení daňové evidence pro fyzické osoby i zpracování a podání daňového přiznání a měsíční přehledy na správu...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
AUSTINA
Zabýváme se účetnictvím již od roku 1998. Našim klinetům poskytujeme kompletní účetní a daňový servis, na který se mohou plně spolehnout. Vedeme účetnictví nebo daňovou evidenci. Dále zpracováváme přiznání k DPH, daně z přijmů fyzických...Zobrazit
Praha východ - Říčany