Vedení účetnictví Praha 4 Praha 12

daně a úroveň vládních výdajů. Daňová harmonizace však ovlivňuje fiskální politiku a pokud by tato oblast nezůstala autonomní, země daňové účetnictví Praze 12 nebudou mít možnost, jak se vyrovnávat s výkyvy v hospodářském cyklu. Harmonizace nepředstavuje pouze ztrátu fiskální autonomie členských zemí, ale zasahuje i do národní suverenity členských států, neboť, jak již bylo zmíněno výše, ukládat daňovou povinnost a stanovovat její výši patří k základním projevům suverenity každého státu. Na druhou stranu, existuje vedle argumentů, které daňovou harmonizaci kritizují, i mnoho důvodů, které jednoznačně hovoří o tom, že by se státy měly k daňové harmonizaci přiklonit. Jedním z těchto důvodů je, že daňová konkurence na rozdíl od konkurence v obecném slova smyslu neumožňuje efektivně alokovat zdroje a v takovém případě vedení účetnictvím Prahy 12 hovoříme o tržním selhání daňový poplatník neobdrží za svoji platbu ekvivalentní služby a proto je pro něj nevýhodné platit daně v zemi, kde těchto služeb využívá. Daňová konkurence může mít také za následek to, že dochází k nevhodné struktuře vládních výdajů, protože vláda poskytuje nejrůznější podpory a pobídky, aby přilákala kapitál. V neposlední řadě může také dojít k tzv. škodlivé Praha 12 daňové soutěži, kdy jednotlivé členské země soupeří mezi sebou navzájem o mobilní faktory. V rámci konkurence jsou nuceny snižovat daně, což kompenzují zvyšováním zdanění práce. Dochází k přesunu kapitálu do zemí s nižším daňovým zatížením, daňové subjekty Lahovičky

tedy platí daně v zemi, kde jsou daně nízké, ale veřejné služby využívají v zemi, kde se daně platí vysoké. Stav nakonec vede ke Barrandov zhoršení situace ve všech zemích. Vymezení rizikových oblastí při sestavování účetní závěrky Jak již bylo zmíněno výše, účetní i daňové předpisy jsou složité, obsáhlé, někdy ne zcela jednoznačné, bývají často měněny a existuje tedy značné riziko, že při sestavování účetní závěrky dojde k chybě. V žádném obecně závazném právním předpise však není vymezeno, co se pod pojmem chyba účetnictví Praha 12 rozumí. Odborná literatura uvádí nejčastěji dva významy a Takový právní úkon, který je porušením obecně platných právních předpisů Budějovická a který může mít za následek daňový doměrek nebo zákonnou sankci. Chybou tedy není jen chyba, na základě které např. správce daně Praze 12 vedení účetnictví výdaj zaúčtovaný jako daňově uznatelný posoudí jako výdaj, jež nebyl vynaložen na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a následně doměří daň, ale také chyba podle zákona o účetnictví např. nesprávné zaúčtování. Důsledkem takové chyby potom je snížení majetku podniku o sankci, kterou orgán státní správy udělil za porušení platných předpisů. b Takový právní úkon, který není porušením obecně platných právních předpisů, ale který může mít za následek vyšší daňovou povinnost, než je nezbytně nutná

Účetnictví Praha 12

daňová povinnost podle platných předpisů. Důsledkem chyby tohoto významu je, že se majetek podniku sníží o částku daně, která byla odvedena navíc. Jedná se např. o případ, kdy je oprava posouzena jako technické zhodnocení a místo nákladu je zaúčtováno zvýšení.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Praze 12
Účetnictví Účetnictví - Zuzana Háková
Účetnictví - Zuzana Háková
Vedení daňové evidence s pokrytím celé Prahy vám zprostředkuje účetní Zuzana Háková, která se vedením účetnictví pro malé a střední podniky a živnostníky zabývá již od roku 2000.Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Účetnictví HADRMAN
HADRMAN
Jsme flexibilní a dynamickou firmou s bohatými zkušenostmi v oboru. Na trhu fungujeme pod živností od roku 2006. Od roku 2008 pak jako společnost Hadrman s .r. o. Tato firma vznikla ze zkušeností majitele společnosti z řízení Bytového družstva od roku...Zobrazit
Praha 4 - Kamýk
Účetnictví Účtárna CZ
Účtárna CZ
Jsme zkušení profesionálové a věříme, že na každý finanční nebo účetní problém společně najdeme řešení, se kterým budete spokojeni.Svěřte své účetnictví do našich rukou a nebudete litovat. 6 důvodů proč my Účetnictví za paušální...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Účetnictví Inetgroup
Inetgroup
Inetgroup, partner pro Vaše účetnictví, daně a finance Inetgroup, s. r. o., nabízí komplexní řešení účetní, daňové a mzdové problematiky tak, aby co nejméně touto problematikou zatěžoval chod firmy. Vážení klienti, rozšířili jsme svoje...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Účetnictví Quarta
Quarta
Společnost Quarta s. r. o. byla založena v roce 1995. Od počátku své činnosti se specializujeme na služby v oblasti účetnictví, mezd, daní a ekonomického poradenství. Zaměřujeme se především na střední a menší společnosti, i když díky...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Účetnictví VT Service
VT Service
Nabízíme zpracování účetních dokladů malým a středním firmám, drobným podnikatelům a živnostníkům. Zajišťujeme vedení daňové evidence pro fyzické osoby i zpracování a podání daňového přiznání a měsíční přehledy na správu...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Účetnictví DATAINFO
DATAINFO
VEDENÍ A SPRÁVA ÚČETNICTVÍ INTEGRACE ÚČETNÍCH SYSTÉMŮ MONEY S3 | S4 Nabízíme Vám: Kompletní zpracování účetnictví, navržení optimálních účetních postupů, zpracování interních směrnic a pravidel Zpracování účetní závěrky v rozsahu...Zobrazit
Praha 4 - Braník
Účetnictví Jiří Sýkora
Jiří Sýkora
Nabízíme účetní poradenství, vedení účetnictví či daňové evidence. Tato firma, která je volným společenstvím poradců v různých oblastech, vznikla již v roce 1991 a zprvu se zaměřila na účetní a daňovou problematiku. V souladu s dalšími...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví Telefon Centrum
Telefon Centrum
Dlouhodobě stabilní společnost Vám nabízí pod vedením zkušených pracovníků s více než dvacetiletou praxí kompletní rozsah služeb z oblastí účetnictví, daňového poradenství a personalistiky Vedení účetnictví pro fyzické i právnické...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví Mark & Pool
Mark & Pool
Nabídka účetního, daňového a ekonomického poradenství a statutárního auditingu. Ve spolupráci s klienty ?e?íme zejména ú?etní, da?ové a finan?ní d?sledky jejich p?edpokládaných nebo probíhajících obchodních aktivit ?i investi?ních zám?r?....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví Suldovský a partneři
Suldovský a partneři
Každý den se snažíte rozmnožit bohatství Vaší firmy. Aby se Vám to dařilo, musíte se správně rozhodovat. K tomu potřebujete správná data. My Vám jej pomůžeme nejenom objevovat a získávat, ale naučíme Vás s nimi pracovat a využívat je. Vaše...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví CHRISTOF FINANCE
CHRISTOF FINANCE
Řada společností využívajících služby externího vedení účetnictví se dostává do problému s aktuálností předávaných výstupů z účetních systému a s nutností vedení dvojí evidence účetních dokladů. Tento problém je takto zcela odstraněn...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Účetnictví OLIMAX
OLIMAX
Firma OLIMAX, s.r.o. vznikla v roce 2003, kdy se přetransformovala na základě rozrůstající se poptávky po kvalitních službách z fyzické osoby a opírá se o dlouhodobé zkušenosti v oblasti účetnictví a daňové problematiky. Od roku 2008 firma na...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví TriFin pro
TriFin pro
Provádíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, účetní dohled, účetní a ekonomické poradenství, pomoc při zavádění ekonomických systémů, rekonstrukce účetnictví, vedení pomocných evidencí a související služby....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví P.K. Consulting
P.K. Consulting
Nabízíme vedení účetnictví a daňovou evidenci, zpracování mezd a daňového přiznání. Poskytujeme poradenství v oblasti daní.Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Účetnictví PREMISOFT
PREMISOFT
PREMISOFT s.r.o. je společnost, nabízející ucelený komplex služeb v oblasti poradenství pro ekonomické vedení firem. Společnost vznikla v r. 2007. Hlavní náplní činnosti společnosti je komplexní zajištění účetnictví včetně zaškolení...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
Účetnictví A - Z
A - Z
Firma existuje již od roku 1994. V roce 2010 jsme změnili formu z fyzické osoby na právnickou. Zabýváme se vedením účetnictví, daňovou evidencí a mzdovou a personální problematikou. Vedení účetnictví Kontrola předaných účetních dokladů a...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Účetnictví Ing. Jarmila Zouharová
Ing. Jarmila Zouharová
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytujeme účetní a ekonomické poradenství a auditorské služby.Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Účetnictví Lenka Kaufmanová
Lenka Kaufmanová
Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence, mezd či zpracování daňových přiznání.¨¨Vyznat se ve světě účetnictví, sledovat aktuální legislativu či komunikovat s úřady … Uvolněte se a přeneste své starosti na nás. Máme lék na zdravé...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Účetnictví KJ
KJ
KJ účetnictví a daně s.r.o., která byla založena v roce 2005 a navázala na předchozí zkušenosti zakladatelky pí Jaroslavy Kuklišové, která působí v oboru účetnictví již od roku 1992. Společnost KJ účetnictví a daně s.r.o. poskytuje komplexní...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav