Vedení účetnictví Praha 1 Malostranská

při srovnávání výkazů problémy. Harmonizací se rozumí proces přibližování účetních norem, zásad a výkazů různých států do té míry, aby předkládané účetní výkazy byly obecně srozumitelné. Připouští dílčí odlišnosti národních předpisů pokud mají stejnou Malostranská vnitřní logickou strukturu jsou vzájemně harmonizovány např. pomocí způsobů zveřejňování. Metoda sestavování účetních standardů, Hradčanská která zajistí srovnatelnost účetních závěrek pomocí jednotných účetních pravidel, postupů a řešení uplatnitelných pro všechny Malostranské mzdová účetním stejné účetní případy se nazývá standardizace a je prohloubením harmonizace. Standardizace je založena na principu shodného posuzování, účtování a vykazování stejných transakcí. Ve srovnání s harmonizací zajišťuje vyšší stupeň srovnatelnosti účetních závěrek. Snahy o harmonizaci probíhají ve světě v několika směrech. V rámci evropského směru probíhá harmonizace podle direktiv Evropské unie, světový směr zastupují Mezinárodní účetní standardy International Accounting Standards IAS a Všeobecně uznávané účetní zásady Generally Accepted Accounting Principles US GAAP. Harmonizace však probíhá také v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v Paříži OECD a v rámci pracovní skupiny expertů pro mezinárodní standardy z oblasti účetnictví a výkaznictví International Standards of účetnictví Malostranská Accounting and Reporting ISAR při hospodářské a sociální radě Organizace spojených národů OSN. V roce byla uzavřena Smlouva o založení

Evropského hospodářského společenství, která si ve své preambuli klade za cíl vytvořit základy, na nichž je možno uskutečnit spojení Staroměstská evropských zemí s cílem zabezpečit společnou činností jejich hospodářský a sociální pokrok. Tato smlouva představuje právní základ harmonizace a na jejím základě se uskutečňuje přizpůsobování legislativy členských států prostřednictvím vydávaných norem direktiv. Letná Vstupem České republiky do Evropské unie dále také jen EU v roce se i české účetnictví muselo direktivami EU začít řídit. Účetnictví mzdové účetnictvím Malostranskou upravuje Čtvrtá direktiva z roku která stanovuje požadavky pro účetní závěrky společností vybraných právních forem a Sedmá direktiva z roku jež se zabývá konsolidovanou účetní závěrkou. Vzhledem ke skutečnosti, že ve své diplomové práci se konsolidovanými účetními závěrkami nezabývám, budu se nadále věnovat pouze Čtvrté direktivě. Cílem Čtvrté direktivy Evropské unie je zajištění srovnatelnosti účetních závěrek kapitálových společností, které jsou v úvodu direktivy vymezeny v členění dle společností zakládaných v jednotlivých členských státech Evropské unie. Direktiva obsahuje ustanovení týkající se formy účetních výkazů, obsahu jejich položek, pravidel oceňování, obsahu přílohy účetní závěrky a výroční zprávy a také zveřejňování účetních výkazů. Členské státy mají služby účetních Malostranské povinnost přizpůsobit během určitého časového intervalu své účetní předpisy tak, aby byly v souladu s direktivou. Účetní závěrka se dětské jesle na Praze 1 Malostranské

Účetnictví Malostranská

dle direktivy skládá z rozvahy, výsledovky a přílohy. Účetní závěrku musí účetní jednotky sestavit v souladu s direktivou tak, aby.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Malostranské
Jitka Čeledová
Nabízím kompletní zpracování účetnictví a daňové evidence včetně mezd.Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
Marta Voborníková
Nabízíme služby vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, daňových přiznání, daní z příjmu právnických i fyzických osob, přiznání DPH. Zastupování při jednáních a kontrolách na finančním úřadu, PSSZ a zdravotních...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
eurodata ČR
Naše firma se již od roku 1995 zabývá problematikou účetnictví a daňového poradenství a díky tomu má náležité zkušenosti v tomto oboru.... V současné době naše služby poskytujeme v pobočkách, které můžete navštívit v Praze a v...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
Cato firma
Kancelář Cato, s.r.o. , účetní a poradenské firmy s praxí v oboru více než 18 let. Naše společnost poskytuje kvalitní servis kompletních služeb pro menší a střední firmy. Nabízíme balíčky služeb dle Vašich potřeb šité na míru přesně podle...Zobrazit
Praha 10 - Hradčany
Kancelář Cato
Vítejte na stránkách společnosti Kancelář Cato, s.r.o. , účetní a poradenské firmy s praxí v oboru více než 18 let. Naše společnost poskytuje kvalitní servis kompletních služeb pro menší a střední firmy. Nabízíme balíčky služeb dle Vašich...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
Jindřiška Rejholdová
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence, mezd a personální agendy.Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
Magdalena Blažková
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence, mezd a DPH.Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
AKONTSERVIS
Zabýváme se zpracováním účetnictví, daňové evidence a mezd. Oblasti podnikání klientů. Pro klienty zajišťujeme i další administrativní služby na vyžádání. Na základě Osvědčení daňového poradce č.3543 sestavuji pro klienty daňová...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
Ing. Hana Brothánková
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Ing. Marek Moudrý
Síť BDO poskytuje služby v oblasti auditu, účetnictví, daní, finančního poradenství a znaleckých služeb v oboru ekonomika. Celosvětově BDO tvoří pátou největší síť auditorských a poradenských společností. Zaměstnává více jak 55 tisíc...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
UDAS Financial Service
Účetnictví a daňové poradenství. Zajišťujeme služby v oblasti daně, účetnictví pro firmy i neziskové organizace. Daňové, účetní, finanční a ekonomické poradenství. Nabízíme vedení účetnictví, mzdy a mzdovou agendu. Zpracování daňového...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
ACCOUNTTAX
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a daní, ekonomické i daňové poradenství a audit. Jsme členem Svazu účetních. Poskytujeme likvidace, správu konkursní podstaty. Vedení účetnictví a daňové evidence Mzdové...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Ing. Jitka Klusáčková
Účetní firma Ing. Jitka Klusáčková - profesionální vedení účetnictví. Nabízím komplexní vedení účetnictví a ekonomické služby: - vedení účetnictví - vedení daňové evidence ...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Lenka Pavelcová
Mít vlastní účetní oddělení znamená často vysoké náklady bez odpovídajících výsledků. Svěřte své doklady i čísla nám a my se o ně postaráme. Zaúčtujeme veškeré doklady dle požadavků klienta připravíme zprávy a účetní výstupy. Vedení...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
AV-economics
AV-economics, s.r.o. se zabývá vzdělávací činností pořádáním rekvalifikačních kurzů, kurzů a seminářů s tématy podvojného účetnictví, daňové evidence, personalistiky, mzdového účetnictví,daní, marketingu, managementu a IT technologie....Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
DIADEM
Rádi bychom Vám nejdříve představili naši společnost. Působíme na trhu od roku 1995 jako přední poradenská a účetní společnost. Za tu dobu jsme se podíleli na úspěchu mnoha českých firem působících v oblastech služeb i výroby a také...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
WERTHEIM
Nabídka služeb daňového poradce, zastupování v daňových řízeních, účetnictví, zpracování mezd, daní a daňového přiznání. Talentovaní lidé – Využíváme talentovaný tým, který dovede velmi dobře naslouchat našim zákazníkům. Zdroje...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
Július Knap
Nabídka vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 7 - Bubeneč
EDM Utilitas Audit
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, tvorbu účetních auditů, komorní poradenství, mzdové účetnictví a audit čerpání dotací. Skupina EDM Utilitas je tvořena dvěma společnostmi – EDM Utilitas Tax a EDM Utilitas Audit. Máme za sebou...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
SLUTO
Logo naší společnosti, sestavené ze dvou znaků "rovná se", vyjadřuje naši snahu o dosažení rovnováhy mezi povinnostmi podnikatele vrámci platné legislativy a jeho přáním, resp. představami, o řízení podnikatelských aktivit. Naše hlavní...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město