Vedení účetnictví Praha 1 Staroměstská

věrný a pravdivý obraz o aktivech, pasivech, finanční situaci a hospodářském výsledku podniku. Společnost může dát přednost věrnému služby účetních Staroměstskou obrazu před ustanovením direktivy, pokud by uplatnění direktivy nevedlo k věrnému obrazu. Tento postup ale musí být zdůvodněn v příloze účetní závěrky. Z důvodu srovnatelnosti musí být uspořádání rozvahy a výsledovky zachováváno ve všech účetních obdobích. Účetní jednotky také u každé položky rozvahy a výsledovky uvádí odpovídající částku za předchozí účetní období. V případě, že dojde ke Staroměstská změnám, účetní jednotka tyto změny popíše a zdůvodní. Jakákoliv kompenzace mezi položkami aktiv a pasiv, nákladů a výnosů je zakázána. Členské státy mohou některým společnostem povolit sestavování účetní závěrky ve zkráceném rozsahu. Direktiva uvádí dva druhy rozvahy, pokud členský stát stanoví obě formy, může nechat na společnostech, aby si zvolili jeden z nich. V direktivě jsou dále uvedeny požadavky na podrobnější členění rozvahy. Nevýznamné částky nemusí být uvedeny v podrobnějším členěním, ale mohou být sloučeny. Účetní jednotka zařadí aktivum mezi stálá nebo oběžná podle účelu, pro který aktivum pořídila. Stálá aktiva jsou ta, u nichž je předpokládáno jejich trvalé užívání pro naplňování běžných činností podniku. Člení se na Nehmotná aktiva, Hmotná aktiva Můstek a Finanční aktiva. Oběžná aktiva se dle direktivy člení na Zásoby, Pohledávky, Investice a Peníze v bance a pokladně. V položce Náklady a Staroměstskou mzdové účetnictvím

příjmy příštích období jsou vykazovány výdaje vynaložené během účetního období, které se týkají následujícího účetního období a také výnosy splatné až v následujícím účetním období. V určitých případech se však tyto výdaje a výnosy vykazují v položce Pohledávky. Příjmy běžného účetního období, související s následujícím účetním obdobím a náklady běžného účetního účetní Staroměstské období, které se stanou výdajem až v následujícím účetním období ačkoli se vztahují ke sledovanému účetnímu období, vykazují účetnictví Staroměstská účetní jednotky v položce Výdaje a výnosy příštích období, případně v položce Závazky. Direktiva uvádí čtyři druhy výsledovky. Dva vzory jsou určeny pro vykazování podle druhového členění nákladů členění nákladů podle jejich původu, dva pro vykazování podle účelového členění nákladů členění nákladů podle účelu, na který byly vynaloženy. I v případě výsledovky uvádí direktiva Malostranská požadavky na podrobnější členění jejích položek. Definuje např. čistý obrat částky z prodeje výrobků a služeb z provozních Národní třída činností, po odečtení prodejních slev, daně z přidané hodnoty a ostatních daní přímo souvisejících s obratem a stanoví pravidlo pro cvičení v těhotenství u Prahy 1 Staroměstské

Účetnictví Staroměstská

výnosy a náklady které nesouvisí z běžnou činností účetní jednotka je vykazuje jako mimořádné. Direktiva uvádí také obecné zásady, které účetní jednotky dodržují při oceňování majetku a závazků. U vykazující společnosti musí být splněn předpoklad nepřetržitého trvání účetní a ocenění musí být provedeno na bázi opatrnosti. Dlouhodobá i krátkodobá aktiva ocení účetní jednotka.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Staroměstské
Účetnictví Magdalena Blažková
Magdalena Blažková
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence, mezd a DPH.Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Účetnictví Ing. Hana Brothánková
Ing. Hana Brothánková
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Účetnictví Ing. Marek Moudrý
Ing. Marek Moudrý
Síť BDO poskytuje služby v oblasti auditu, účetnictví, daní, finančního poradenství a znaleckých služeb v oboru ekonomika. Celosvětově BDO tvoří pátou největší síť auditorských a poradenských společností. Zaměstnává více jak 55 tisíc...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Účetnictví UDAS Financial Service
UDAS Financial Service
Účetnictví a daňové poradenství. Zajišťujeme služby v oblasti daně, účetnictví pro firmy i neziskové organizace. Daňové, účetní, finanční a ekonomické poradenství. Nabízíme vedení účetnictví, mzdy a mzdovou agendu. Zpracování daňového...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Účetnictví EDM Utilitas Audit
EDM Utilitas Audit
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, tvorbu účetních auditů, komorní poradenství, mzdové účetnictví a audit čerpání dotací. Skupina EDM Utilitas je tvořena dvěma společnostmi – EDM Utilitas Tax a EDM Utilitas Audit. Máme za sebou...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Účetnictví SLUTO
SLUTO
Logo naší společnosti, sestavené ze dvou znaků "rovná se", vyjadřuje naši snahu o dosažení rovnováhy mezi povinnostmi podnikatele vrámci platné legislativy a jeho přáním, resp. představami, o řízení podnikatelských aktivit. Naše hlavní...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Účetnictví AV-economics
AV-economics
AV-economics, s.r.o. se zabývá vzdělávací činností pořádáním rekvalifikačních kurzů, kurzů a seminářů s tématy podvojného účetnictví, daňové evidence, personalistiky, mzdového účetnictví,daní, marketingu, managementu a IT technologie....Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Účetnictví NSG Morison Outsourcing
NSG Morison Outsourcing
Skupina NSG Morison je česká nezávislá poradenská společnost, která poskytuje podnikům všech velikostí služby v oblasti auditu, daní, účetního a mzdového poradenství, znaleckých služeb, práva, podnikového a personálního poradenství. NSG Morison...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Účetnictví Ing. Jana Peterková
Ing. Jana Peterková
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Účetnictví UDMPP
UDMPP
Naše společnost nabízí profesionální vedení účetnictví malým, středním i velkým firmám. Klademe maximální důraz na zájmy našich klientů a zároveň pracujeme v souladu se zákonem o účetnictví, se všemi účetními standardy a dalšími...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Účetnictví Ing. Pavel Průcha
Ing. Pavel Průcha
Nabízím komplexní vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mezd včetně vyhotovení příslušných daňových přiznání.Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Účetnictví Profit Consulting
Profit Consulting
Nabízíme vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy a personalistiky. Dále provozujeme supervizi účetnictví, správu pohledávek, účetní a daňové poradenství a zprostředkujeme zajištění auditu. Zajistíme zastupování na úřadech,...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Účetnictví Lancera Consulting
Lancera Consulting
Poskytujeme účetní, daňové a finanční poradenství. Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence i kompletní mzdové a personální agendy a registrační a účetní servis pro začínající firmy. Zpracujeme přiznání k průběžně placeným...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Účetnictví Jindřiška Rejholdová
Jindřiška Rejholdová
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence, mezd a personální agendy.Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
Účetnictví ČUK
ČUK
Česká účetní kancelář - vedení účetnictví, mzdy a veškeré další služby, které pro Vaše podnikání potřebujete Českou účetní kancelář tvoří tým odborníků na vedení účetnictví, daně, mzdy, finance a administrativu obchodních a...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Účetnictví Ekonomia JH
Ekonomia JH
Společnost Ekonomia JH zajišťuje již 18 let externí vedení účetnictví a zpracování mezd, včetně ekonomického a daňového poradenství. Našimi zákazníky jsou velké i malé podnikatelské subjekty, fyzické osoby, neziskové organizace i...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Účetnictví Finance Accounting
Finance Accounting
Poskytujeme komplexní a profesionální účetní služby a daňovou evidenci, včetně zpracování mezd a personální agendy za přijatelné ceny, velkým společnostem i malým firmám. Nabízíme vnitřní audit, daňové poradenství, účetní a právní...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Účetnictví Jana Horynová
Jana Horynová
Společnost TOP účetnictví a daně – Jana Horynová je poradenskou společností, která vznikla v roce 1996. Sídlí v centru Prahy, v Truhlářské ulici. Našim klientům poskytujeme komplexní služby zaměřené zejména na účetnictví, daně, mzdy,...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Účetnictví ADRIATOM
ADRIATOM
Naše společnost Vám ráda poskytne prestižní obchodní adresu pro Vaši společnost . Využijte možnosti poskytnutí obchodního sídla od společnosti ADRIATOM s.r.o. a získejte sídlo firmy na lukrativní adrese v našich v reprezentavních podnikatelských...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Účetnictví AUDIT ÚČETNICTVÍ
AUDIT ÚČETNICTVÍ
Jsme trvale rostoucí společnost evropské úrovně, nabízející komplexní služby v oblasti účetnictví, daní a auditu, čitelná a perspektivní pro vlastní zaměstnance. A chceme být ještě lepší. Firma AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. byla založena v roce...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město