Vedení účetnictví Praha 1 Můstek

jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, tj. věrný a poctivý obraz o majetku aktivech, závazcích, vlastním kapitálu, o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření jako rozdílu mezi výnosy a náklady. Zobrazení v účetní závěrce se považuje za věrné, pokud obsah položek mzdové účetnictvím Můstek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu zobrazeného v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo. Můstek Jsou li účetní metody použity způsobem, který vede k dosažení věrnosti, je zobrazení také poctivé. V případě, že účetní jednotka může volit mezi více možnostmi dané účetní metody a zvolená možnost by zastírala skutečný stav, je účetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutečnému stavu odpovídá. Dojde li k tomu, že použití účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy je neslučitelné s povinností vést účetnictví tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky, postupuje účetní jednotka odchylně tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz. Účetní Národní třída jednotky jsou povinny vést účetnictví správné účetnictví je správné, pokud je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a s vyhláškami k zákonu o účetnictví, Českými účetními standardy dále také jen ČÚS a dalšími předpisy, které upravují účetnictví buď přímo služby účetních Můstku

či nepřímo např. zákon č. Sb., obchodní zákoník úplné účetnictví účetní jednotky je úplné, zaúčtovala li účetní jednotka v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy týkající se předmětu účetnictví, sestavila účetní závěrku Staroměstská nejpozději do dvanácti měsíců od rozvahového dne, vyhotovila výroční zprávu a zveřejnila informace podle a ZoÚ a je schopna tyto skutečnosti doložit na základě účetních záznamů dokladů průkazné účetnictví je průkazné, pokud účetní jednotka provedla inventarizaci ve smyslu ZoÚ a účtování o předmětu účetnictví je doloženo průkaznými účetními záznamy zejména účetními doklady

Můstkem vedení účetnictvím

srozumitelné účetnictví účetní jednotky je srozumitelné, pokud umožňuje jednotlivě i v souvislostech spolehlivě a jednoznačně určit obsah účetních případů a obsah účetních záznamů přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů účetní jednotka Muzeum zajistí trvalost účetnictví, pokud jsou uloženy a archivovány účetní záznamy účetní doklady, účetní závěrka, výroční zpráva v určených lhůtách a účetní jednotka je schopna tuto povinnost splnit i do budoucna. Účetní metody, principy a zásady Zákon o účetnictví účetnictví Můstek ukládá účetním jednotkám povinnost účtovat o stavu a pohybu majetku, závazků, vlastního kapitálu a o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku v souladu s účetními metodami. Pojem účetní metody je v ustanoveních zákona používán, nikoli však definován, účetnictví Můstek zákon uvádí pouze příklady. V tomto ohledu na zákon o účetnictví navazují prováděcí vyhláška k vedení podvojného účetnictví pro.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Můstku
Lancera Consulting
Poskytujeme účetní, daňové a finanční poradenství. Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence i kompletní mzdové a personální agendy a registrační a účetní servis pro začínající firmy. Zpracujeme přiznání k průběžně placeným...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
ČUK
Česká účetní kancelář - vedení účetnictví, mzdy a veškeré další služby, které pro Vaše podnikání potřebujete Českou účetní kancelář tvoří tým odborníků na vedení účetnictví, daně, mzdy, finance a administrativu obchodních a...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Profit Consulting
Nabízíme vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy a personalistiky. Dále provozujeme supervizi účetnictví, správu pohledávek, účetní a daňové poradenství a zprostředkujeme zajištění auditu. Zajistíme zastupování na úřadech,...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Ing. Pavel Průcha
Nabízím komplexní vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mezd včetně vyhotovení příslušných daňových přiznání.Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
E-Consulting
Společnost E-Consulting Czech působí na trhu od roku 1994.Od počátku se zaměřuje na ekonomické služby, které zahrnují zpracování mzdové agendy a účetnictví a to dle české i slovenské legislativy. Dále poskytuje daňové, mzdové a ekonomické...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
AUDIT ÚČETNICTVÍ
Jsme trvale rostoucí společnost evropské úrovně, nabízející komplexní služby v oblasti účetnictví, daní a auditu, čitelná a perspektivní pro vlastní zaměstnance. A chceme být ještě lepší. Firma AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. byla založena v roce...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
NSG Morison Outsourcing
Skupina NSG Morison je česká nezávislá poradenská společnost, která poskytuje podnikům všech velikostí služby v oblasti auditu, daní, účetního a mzdového poradenství, znaleckých služeb, práva, podnikového a personálního poradenství. NSG Morison...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Ing. Jana Peterková
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
UDMPP
Naše společnost nabízí profesionální vedení účetnictví malým, středním i velkým firmám. Klademe maximální důraz na zájmy našich klientů a zároveň pracujeme v souladu se zákonem o účetnictví, se všemi účetními standardy a dalšími...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
EDM Utilitas Audit
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, tvorbu účetních auditů, komorní poradenství, mzdové účetnictví a audit čerpání dotací. Skupina EDM Utilitas je tvořena dvěma společnostmi – EDM Utilitas Tax a EDM Utilitas Audit. Máme za sebou...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Ekonomia JH
Společnost Ekonomia JH zajišťuje již 18 let externí vedení účetnictví a zpracování mezd, včetně ekonomického a daňového poradenství. Našimi zákazníky jsou velké i malé podnikatelské subjekty, fyzické osoby, neziskové organizace i...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Haglley Corporation
Jsme mezinárodní poradenská společnost, kterou tvoří tým specialistů na daňové optimalizace. Pomůžeme Vám nejen se založením a správou Offshore společnosti, ale i s vytvořením znaleckých posudků, auditů a likvidací společností. Daňová...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
SLUTO
Logo naší společnosti, sestavené ze dvou znaků "rovná se", vyjadřuje naši snahu o dosažení rovnováhy mezi povinnostmi podnikatele vrámci platné legislativy a jeho přáním, resp. představami, o řízení podnikatelských aktivit. Naše hlavní...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
ADRIATOM
Naše společnost Vám ráda poskytne prestižní obchodní adresu pro Vaši společnost . Využijte možnosti poskytnutí obchodního sídla od společnosti ADRIATOM s.r.o. a získejte sídlo firmy na lukrativní adrese v našich v reprezentavních podnikatelských...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Ing. Hana Brothánková
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Ing. Marek Moudrý
Síť BDO poskytuje služby v oblasti auditu, účetnictví, daní, finančního poradenství a znaleckých služeb v oboru ekonomika. Celosvětově BDO tvoří pátou největší síť auditorských a poradenských společností. Zaměstnává více jak 55 tisíc...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
EVLISE
Jsme účetní a poradenská společnost sídlící v Praze. Spolupracujeme s firmami, které si zvolily externí formu vedení svých administrativních a účetních agend s cílem soustředění se na vlastní úspěšné podnikání. Přináší jim to řadu...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
ADMIO
Hledáte spolehlivou účetní firmu, účetní kancelář či služby externí účetní? Každý to nazývá jinak, ale všichni hledáte to samé. Hledáte outsourcing účetnictví! Dál už nehledejte, našli jste! Jsme česká účetní společnost s dlouholetou...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
D.U.K.
Jsme účetní a poradenská společnost, která vám poskytne komplexní služby v oblasti jednoduchého a podvojného účetnictví a další služby související s vytvářením podnikatelských plánů a projektů. Orientujeme se na účetnictví a poradenství...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Finance Accounting
Poskytujeme komplexní a profesionální účetní služby a daňovou evidenci, včetně zpracování mezd a personální agendy za přijatelné ceny, velkým společnostem i malým firmám. Nabízíme vnitřní audit, daňové poradenství, účetní a právní...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město