Vedení účetnictví Praha 5 Praha 16

poplatníka. Za daňovou chybu je považována chyba vzniklá při úpravě hospodářského výsledku na základ daně, při stanovení daňové účetnictví Praha 16 povinnosti ze základu daně nebo při odvodu daně. Pokud podklady pro zpracování daňového přiznání vychází z účetnictví s dobře vedenou analytickou evidencí v oblasti nákladů a výnosů, je riziko vzniku daňové chyby samozřejmě menší, než v případech, kdy je tato evidence Praha 16 nepřehledná nebo dokonce nesprávná. Daňové chyby vznikají v oblastech, které je možné rozčlenit nejen podle jednotlivých druhů daní, ale také podle jednotlivých částí, na které je daná daň dále členěna. Je tedy možné chyby nalézt v oblasti daně z příjmů fyzických i právnických osob, daně z přidané hodnoty, spotřebních daní, daně z nemovitostí, daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí, ale také v oblasti daně silniční nebo daní ekologických. Vzhledem k obsáhlosti daňového systému České republiky se ve své diplomové práci Prahu 16 vedení účetnictví věnuji pouze chybám v oblasti daně z příjmů právnických osob, u níž jsou problémovými oblastmi zejména osvobození od daně, základ daně a výdaje náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Sankce za porušení účetních a daňových předpisů V průběhu Lahovičky celého účetního období, stejně jako při sestavování účetní závěrky, postupuje účetní jednotka v souladu s účetní legislativou, při zpracovávání daňového přiznání v souladu s předpisy daňovými. Dojde li tedy v důsledku chyby, omylu či podvodu k porušení

platných zákonů, jsou sankce za toto porušení udělovány podle zákona o účetnictví ale také podle daňového řádu Pokuty za porušení Praha 12 povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví upravuje pro účetní jednotky, které nejsou podnikateli a a ZoÚ pro účetní jednotky Barrandov neuvedené v Pro podnikatelské subjekty činí výše pokut SKÁLA, M. KUNEŠOVÁ SKÁLOVÁ, J. Nejčastější účetní a daňové chyby. s. Zákon č. Sb., o účetnictví, v platném znění Zákon č. Sb., daňový řád, v platném znění hodnoty aktiv celkem v případě, že účetní jednotka nevede účetnictví, nesestaví účetní závěrku nebo nevyhotoví výroční zprávu nebo nepoužije Mezinárodní účetní standardy mzdová účetním Praze 16 má li tuto povinnost, hodnoty aktiv celkem, jestliže je účetnictví vedeno tak, že účetní závěrka nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, zobrazení není věrné, účetnictví není správné, účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti, účetní závěrka nebo výroční zpráva není ověřena auditorem ukládá li to účetní jednotce zpracování účetnictvím Prahou 16 zákon nebo účetní jednotka neuchovává účetní záznamy, hodnoty konsolidovaných aktiv celkem pro konsolidující účetní jednotky, které se dopustily správního deliktu dle a odst. ZoÚ, Kč pokud účetní jednotka nepředá účetní záznam do centrálního systému účetních

Účetnictví Praha 16

informací státu způsobem stanoveným vyhláškou. Hodnota aktiv se zjistí z účetní závěrky sestavené za účetní období, ve kterém nebo za které k porušení došlo. Nelze li skutečnou výši aktiv zjistit, stanoví ji kvalifikovaným odhadem orgán, který porušení právních.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Praze 16
Damus
Nabídka služeb v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, mezd a personalistiky.Zobrazit
Praha západ - Kosoř
Black Sweet
Nabídka vedení účetnictví, personální a mzdové agendy, zpracování daňového přiznání a zastupování na úřadech.Zobrazit
Praha západ - Kosoř
PREMISOFT
PREMISOFT s.r.o. je společnost, nabízející ucelený komplex služeb v oblasti poradenství pro ekonomické vedení firem. Společnost vznikla v r. 2007. Hlavní náplní činnosti společnosti je komplexní zajištění účetnictví včetně zaškolení...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
Jaroslava Šálanská
Bc. Jaroslava Šálanská, DiS. nabízí účetnictví (dříve podvojné účetnictví) a další účetní služby v regionu Praha a okolí. Mezi její služby patří daňová evidence, účetnictví (podvojné účetnictví), daňové poradenství, zpracování mezd...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
Zdeňka Ruthová
Nabídka vedení účetnictví. Poskytování poradenství a ekonomických služeb.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Lenka Hulíková
Naše firma Vám nabízí kompletní služby v oboru účetnictví a účetního poradenství. Využijte náš profesiální přístup a ochotu vám ve všem poradit. Potřebujete-li zpracovat daňovou evidenci nebo účetnictví, neváhejte a obraťte se na...Zobrazit
Praha západ - Černošice
KJ
KJ účetnictví a daně s.r.o., která byla založena v roce 2005 a navázala na předchozí zkušenosti zakladatelky pí Jaroslavy Kuklišové, která působí v oboru účetnictví již od roku 1992. Společnost KJ účetnictví a daně s.r.o. poskytuje komplexní...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
Ing. Kamil Dvořák
Podvojné účetnictví, daňová i mzdová evidence (externě nebo v prostorách klienta), ekonomické poradenství. Podrobnosti a nabídka dalších služeb na webových stránkách.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Účtárna CZ
Jsme zkušení profesionálové a věříme, že na každý finanční nebo účetní problém společně najdeme řešení, se kterým budete spokojeni.Svěřte své účetnictví do našich rukou a nebudete litovat. 6 důvodů proč my Účetnictví za paušální...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Milada Klimková
Nabízím zpracování podvojného účetnictví a daňové evidence. Poskytuji daňové poradenství.Zobrazit
Praha západ - Třebotov
Inetgroup
Inetgroup, partner pro Vaše účetnictví, daně a finance Inetgroup, s. r. o., nabízí komplexní řešení účetní, daňové a mzdové problematiky tak, aby co nejméně touto problematikou zatěžoval chod firmy. Vážení klienti, rozšířili jsme svoje...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Ing. Zdeňka Kalfařová
Nabízím externí zpracování účetnictví a mezd, daňových přiznání, zastupování na úřadech a zavedení účetního softwaru při založení firmy.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Marcela Součková
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytování poradenství.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Jana Kunová
Nabídka vedení daňové evidence včetně zpracování mezd či daňových přiznání. Nabízíme mzdové účetnictví a osobní agendu.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Účetnictví - Zuzana Háková
Vedení daňové evidence s pokrytím celé Prahy vám zprostředkuje účetní Zuzana Háková, která se vedením účetnictví pro malé a střední podniky a živnostníky zabývá již od roku 2000.Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Michaela Pitrová
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Xenie Spanlangová
Zajišťujeme komplexní vedení podvojného účetnictví, daňové evidence či mezd. Provádíme daňové poradenství a zastupování na úřadech.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Vladimíra Hlaváčková
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Černošice
P.K. Consulting
Nabízíme vedení účetnictví a daňovou evidenci, zpracování mezd a daňového přiznání. Poskytujeme poradenství v oblasti daní.Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Společnost IKON
Hledaný výraz: OK Mapa stránekTisknout stranuKlientská sekcePodporaIKON.CZ O nás Správa nemovitostí Odkazy Aktuality Nemovitosti Kontakty nacházíte se: Úvod» O nás Komplexní péče o vaši nemovitost Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky