Vedení účetnictví Praha 2 Zvonařka

goodwill definují obě legislativy jinak. Naopak obě legislativy vyžadují ocenění pořizovací cenou, popřípadě vlastními náklady na daňové účetnictví Zvonařky základě české legislativy, a odpisování majetku. České předpisy zvlášť upravují způsob odpisování u zřizovacích výdajů a goodwillu Zvonařka a stanovují dobu životnosti na pět let a způsob odpisování na rovnoměrný. Standard naopak předpokládá dobu životnosti nehmotných aktiv a goodwillu pokud není známá na deset let. Česká legislativa dále požaduje vykazování DNM v pořizovací ceně snížení o odpisy po celou dobu účtování o majetku, ale IFRS požaduje vykazování v pořizovací ceně snížené jak o amortizaci, tak o ztrátu ze snížení hodnoty. Leasing IFRS pro SME Oddíl se zabývá všemi leasingy s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odstavci Oddílu jako například operativní účetnictví Zvonařka leasing, který je nevýhodný, nebo investice do nemovitosti, které jsou upraveny samostatným oddílem. IFRS pro SME rozeznává dva typy leasingů finanční a operativní. O tom, zda se jedná o leasing finanční nebo operativní rozhoduje spíš podstata dané transakce, než její forma. Dále platí, že klasifikace leasingu může být změněna v průběhu leasingu pouze v případě, že se pronajímatel a nájemce na této Folimanka změněn domluvili. Podstatou finančního leasingu je převod všech rizik a odměn spojených s vlastnictvím předmětu leasingu. Pro finanční leasing dále platí, že na konci jeho trvání se převádí vlastnictví aktiva na nájemce za cenu menší než je reálná hodnota aktiva.

Finanční leasing obvykle trvá téměř po celou dobu životnosti aktiva. Leasing se vykazuje v nižší z hodnot současné hodnoty leasingových Karlov plateb a reálné hodnoty aktiva. Pokud naopak existují informace o tom, že nedochází k převodu veškerých rizik a odměn souvisejících s plavání s dětmi nedaleko Prahy 2 Zvonařky

Mzdové účetnictvím Zvonařce

leasingem, je tento leasing klasifikován jako operativní. Příkladem může být převod předmětu leasingu na konci doby trvání na nájemce za cenu rovnu reálné hodnotě aktiva. Finanční leasing z pohledu nájemce Nájemce vykazuje informace o právech a povinnostech plynoucích z finančního leasingu jako aktiva a závazky ve výkazu o finanční situaci v částkách, které se rovnají reálné hodnotě aktiva nebo v I.P.Pavlova současné hodnotě leasingových plateb. Náklady spojené s leasingem se připočítají k hodnotě aktiva. Nájemce je povinen dané aktivum odpisovat, na konci účetního období posuzuje, zda nedošlo ke snížení hodnoty aktiva a leasingové platby rozdělí na finanční náklady a snížení hodnoty nesplaceného závazku metodou stanovenou standardem v odstavci Nájemce je povinen zveřejnit výši budoucích leasingových účetnictví Zvonařka plateb na konci účetního období a je povinen dodržovat také požadavky stanovené Oddíly Pozemky, budovy a zařízení, Nehmotná aktiva jiná než goodwill a Specializované činnosti. Finanční leasing z pohledu pronajímatele Pronajímatel naopak vykáže hodnotu aktiva jako pohledávku ve výkazu o finanční situaci. Pronajímatel vykáže částku čisté investice do leasingu. Pokud je pronajímatelem osoba jiná než dealer nebo Zvonařkou služby účetních výrobce, náklady související se zřízením leasingu se započítávají do hodnoty pohledávky. Leasingové platby, po odečtení nákladů na.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Zvonařce
INVESTIME CS
Účetní firma INVESTIME CS spol. s r.o. byla založena v srpnu 1994. Má tedy dlouholeté zkušenosti v oboru vedení účetní a mzdové agendy včetně ekonomického poradenství právnickým a fyzickým osobám z nejrůznějších oblastí podnikání v ČR i na...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
G - PROFIT
Vedení účetnictví a daňové evidence, poskytování poradenství. Naše společnost poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
ZULU F&E
Naše společnost byla založena na jaře roku 2008 a svým předmětem podnikání a činností navázala na činnost fyzické osoby—současné jednatelky společnosti. Hlavním důvodem vzniku společnosti bylo postupné rozšiřování řad spokojených...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
ABBREVIO
Zajišťujeme komplexní služby v oblasti finančního účetnictví.Zobrazit
Praha 2 - Nusle
EKONS
Naše firma byla založena v dubnu 1993 po dvouleté činnosti jednatelů na živnostenský list. V současné době má firma šest stálých zaměstnanců a čtyři externí spolupracovníky, kteří zajišťují plynulý chod firmy. Naše účetní pravidelně...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
IKON
Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu domů všech forem vlastnictví a velikostí. Našimi klienty jsou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, obce, společnosti i jednotliví vlastníci. Naše služby poskytujeme nejen v Praze, ale i v...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Ing. Petr Čermák
Společnost EKONT začala se svojí činností v roce 1993. Účetnictví zpracováváme externě ve vlastních kancelářských prostorech na území Praha 2, Wenzigova 15. V našich možnostech je zpracování předložených dokladů jednou týdně případně dle...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
COMPUTER SVOBODA
Společnost Computer Svoboda s.r.o. vznikla v roce 1993 a je ryze českou společností. Hlavní činnost firmy spočívá v následujících oblastech: Zajistíme Vám dodávky komplexních řešení v oblasti výpočetní a telekomunikační techniky na základě...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
A-konto
Specializujeme se na vedení účetních agend pro malé a střední podnikatelské subjekty, právnické a fyzické osoby, které podnikají v různých oblastech obchodu a služeb. Naší filosofií je vyjít vstříc všem požadavkům, potřebám a přáním našich...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
ASCALON
Nabízíme kompletní služby v oblasti vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví), daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví), zpracování mezd a daňových přiznání pro menší a střední firmy. Bezkonkurenční ceny již od 400...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
SIEGER Trade
Společnost SIEGER Czech Republic, s.r.o. byla založena v roce 2013 s cílem stát se nejlepším obchodním partnerem v oblasti měření a zvyšování kvality servisu a zprostředkování služeb. Působí po celé ČR se sídlem v hlavním městě Praha. Kromě...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
LUKKARO
Pro fyzické a právnické osoby zajišťujeme kompletní - vedení účetnictví a daňové evidence - vedení mzdové a personální agendy - daňové a poradenské služby - zastupování na úřadech - auditorské služby - finanční a investiční poradenství -...Zobrazit
Praha 2 - Nusle
Bubniak
Daňová kancelář Ing. Bubniaka je specializovaná daňově poradenská a účetní kancelář Firma byla založená 20. 11.1990 Činnost na trhu vyvíjí po celou dobu své existence, je tudíž dostatečně lety a praxí prověřená V čele týmu zkušených...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
AccArt
Našim klientům nabízíme služby v těchto oblastech: vedení účetnictví, daňová přiznání - zpracování, daňové poradenství, mzdové účetnictví a personální agenda. Kromě komplexního řešení účetní, daňové a mzdové problematiky nabízíme...Zobrazit
Praha 4 - Nusle
EKOS PRAHA
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytování poradenství.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Lex Perfecta
Získejte čas na svůj hlavní předmět podnikání Vedení účetnictví je nepostradatelná složka řízení podniku, ale není Vaším předmětem podnikání. Dejte přednost efektivnímu řízení procesu! Zbavte se odpovědnosti Přeneste odpovědnost na...Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Fišer
Preferujeme jednoznačně individuální přístup ke klientovi a maximální znalost jeho specifických problémů. Z hlediska zákazníka je proto podle našeho názoru nejvýhodnější dlouhodobá spolupráce a kombinace více námi nabízených produktů. Tento...Zobrazit
Praha 2 - Nusle
Synergy online
Jmenujeme se Veronika Švancarová a Ing. Vladimír Votava. Jsme zakladatelé účetní společnosti, která působí v oblasti ekonomiky a účetnictví již řadu let. Jaké služby vám nabízíme? Jsme připravení zpracovat účetnictví (daňovou evidenci i...Zobrazit
Praha 2 - Nusle
Datero
Nabídka účetních služeb a daňového poradenství.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
JIRCHÁŘE
Společnost JIRCHÁŘE s.r.o. vznikla v roce 2006 a za podpory právní kanceláře poskytuje kompletní služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence pro fyzické a právnické osoby. Svým zákazníkům nabízí individuální přístup k jejich...Zobrazit
Praha 4 - Nusle