Vedení účetnictví Praha 1 Pohořelec

zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Výdaje náklady, které poplatník vynaložil při realizaci projektů výzkumu a vývoje lze odečíst v plné výši, musí se však jednat o experimentální či teoretické práce, projekční či konstrukční práce, výpočty, návrhy technologie, výrobu Pohořelec funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části nebo o výdaje na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu Dlabačov a vývoje. Dále je také nutno respektovat omezení a podmínky uvedené v ZDP např. evidence výdajů na realizaci projektu vyzkumu a vývoje odděleně od ostatních výdajů, musí se jednat o výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů atd Neziskové subjekty vymezené v odst. ZDP mohou v souladu s ustanovením odst. ZDP snížit základ daně upravený o položky dle ZDP až o nejvýše poradenství účetními Pohořelec však o Kč. Činí li toto snížení méně než Kč, lze odečíst Kč, maximálně však do výše základu daně. Veřejné vysoké školy a vedení účetnictvím Pohořelce veřejné výzkumné instituce mohou základ daně snížit až o Kč. Podmínkou pro uplatnění tohoto snížení je, že prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti budou použity ke krytí nákladů výdajů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Od základu daně sníženého o odčitatelné položky podle ZDP mohou poplatníci daně odečíst také hodnotu darů poskytnutých na obecně prospěšné účely. Opět však musí být

splněny určité podmínky, vymezené v odst. ZDP např. jde o dary na financování vědy a vzdělání, kultury, školství atd. poskytnuté obcím, krajům, organizačním složkám státu a dalším. Hodnota daru musí činit alespoň Kč, maximální výše je ze základu daně. Přiznání k dani z příjmů právnických osob Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob podávají poplatníci po uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části, a to i v případě, že vykáží nulový základ daně nebo daňovou ztrátu. Neziskové subjekty pokud nemají příjmy, které jsou předmětem daně, nebo mají pouze příjmy od daně osvobozené a příjmy zdaněné srážkovou daní, veřejné plavou s kojencem na Praze 1 Pohořelci

Účetnictví Pohořelec

obchodní společnosti a zanikající obchodní společnosti nebo družstva za období od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku povinnost podat daňové přiznání nemají. Lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období upravuje zákona č. Sb., daňový řád, v platném znění dále také jen DŘ, ze kterého vyplývá, že daňové přiznání se podává nejpozději do Pohořelci mzdové účetnictvím tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období nebo daňového přiznání z tří na šest měsíců, ovšem je uplatnit plnou moc, která byla účetnictví Pohořelec daňovému poradci udělena, u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty. Lhůta pro podání daňového přiznání za část Střešovičky zdaňovacího období se stanoví dle ustanovení m ZDP a DŘ. Daň z příjmů právnických osob je splatná ve lhůtě pro podání daňového Petřín přiznání, nepředepíše se a neplatí v případě, že nepřesáhne částku Kč. Daň je možné zaplatit bezhotovostním převodem za den.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Pohořelci
Macko firma
Komplexní zpracování účetnictví, daňové evidence pro malé a střední firmy, zpracování mzdové agendy, evidence DPH, daně silniční, vypracování daňového přiznání, včetně stanovených výkazů. Zastupování firem i OSVČ na úřadech.Zobrazit
Praha 10 - Střešovice
Macko
Komplexní zpracování účetnictví, daňové evidence pro malé a střední firmy, zpracování mzdové agendy, evidence DPH, daně silniční, vypracování daňového přiznání, včetně stanovených výkazů. Zastupování firem i OSVČ na úřadech.Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Zuzana Zahrádková
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, daňových přiznání a zastupování na úřadech.Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
AMMO Servis
Společnost AMMO Servis byla založena v roce 2006 jako společnost poskytující služby. Sídlo společnosti se nachází v Jihočeském kraji, v malebné krajině blízko renesančního městečka Slavonice. V Praze se nachází naše pobočka, kde se specializujeme...Zobrazit
Praha 1 - Hradčany
ASPEKT
Společnosti ASPEKT HM poskytují tyto služby: daňové poradenství, tedy zpracování daňových přiznání ke všem daním, zastupování před finančními úřady při daňových řízeních, poskytování daňových konzultací a dohledů, poskytování služeb...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
ASPEKT HM
Společnosti ASPEKT HM zahájily svou činnost v oblasti daní a účetnictví již v roce 1993, jsou pevně ukotveny na trhu, mají vybudovanou solidní klientelu i kvalitní odborné zázemí ve svých zaměstnancích a spolupracovnících, provozují své moderně a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
CENZUS frima
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 10 - Střešovice
CENZUS
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
DANTEM firma
Poskytujeme služby v oblastech inventury majetku, zboží a skladových zásob, zavádění čárových kódů. Vedeme analytické evidence majetku v databázových softwarech. Zpracováváme požadavky, označujeme majetek štítky s čárovými kódy. Nabízíme...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
DANTEM
DANTEM, která jako jediná na českém, slovenském a maďarském trhu nabízí komplexní služby v oblasti inventarizace. Působíme zejména v následujících oblastech: Inventury majetku Zavádění čárových kódů pro inventury majetku Inventury zboží a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
AKONTSERVIS
Zabýváme se zpracováním účetnictví, daňové evidence a mezd. Oblasti podnikání klientů. Pro klienty zajišťujeme i další administrativní služby na vyžádání. Na základě Osvědčení daňového poradce č.3543 sestavuji pro klienty daňová...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
Intras Consulting
Podnikání v oblasti organizačního a ekonomického poradenství bylo zahájeno v březnu roku 1991. Postupem doby byli najímáni první zaměstnanci a činnost byla rozšiřována do podoby kompletních služeb účetního a daňového charakteru. Činnost byla...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
DANEI
Jmenuji se Dagmar Nejedlá, ing. Jsem zakladatel a majitel účetní firmy Danei, která poskytuje kompletní služby v oborech účetnictví a ekonomie. Účetní služby s individuálním přístupem na míru se vyplatí i Vám. Účetní firma Vám ušetří čas i...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jaroslava Nousková
Nabízíme individuální přístup, profesionální programové vybavení a služby. Poskytujeme komplexní i jednotlivé ekonomické služby pro podnikatele, sdružení, malé a střední firmy a obchodní společnosti.Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Lenka Pavelcová
Mít vlastní účetní oddělení znamená často vysoké náklady bez odpovídajících výsledků. Svěřte své doklady i čísla nám a my se o ně postaráme. Zaúčtujeme veškeré doklady dle požadavků klienta připravíme zprávy a účetní výstupy. Vedení...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
DIADEM
Rádi bychom Vám nejdříve představili naši společnost. Působíme na trhu od roku 1995 jako přední poradenská a účetní společnost. Za tu dobu jsme se podíleli na úspěchu mnoha českých firem působících v oblastech služeb i výroby a také...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
WERTHEIM
Nabídka služeb daňového poradce, zastupování v daňových řízeních, účetnictví, zpracování mezd, daní a daňového přiznání. Talentovaní lidé – Využíváme talentovaný tým, který dovede velmi dobře naslouchat našim zákazníkům. Zdroje...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
FIN-PARTNER Accounting - Tax
Daňové poradenství, vedení účetnictví, zpracování mezd, založení společnosti - vše pro Vaše podnikání Trendem posledního desetiletí je přenesení nevýdělečných činností na externí společnost. Přenesením nevýdělečných činností na naši...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
FIN-PARTNER
Trendem posledního desetiletí je přenesení nevýdělečných činností na externí společnost. Přenesením nevýdělečných činností na naši společnost ušetříte náklady a zejména čas se plně zaměřit na hlavní předmět Vašeho podnikání. Je to...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Austar firma
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov