Vedení účetnictví Praha 6 Dlabačov

silniční motorová doprava nákladní, vodoinstalatérství, truhlářství. Firma vede účetnictví dle české legislativy a jako účetní účetnictví Dlabačov období používá hospodářský rok, který začíná dubna daného roku a končí března následujícího roku. V rámci práce jsem tedy pracovala s daty a účetní závěrkou za rok tedy od do Účetní závěrka za rok zpracována ještě není. Firmu řadíme mezi střední podniky. Dlabačov Průměrný počet zaměstnanců, kteří zde pracují, je a bilanční suma má hodnotu milionů korun českých. Dle Mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky je za malý a střední podnik považován takový, který nemá veřejnou odpovědnost a zveřejňuje univerzální účetní závěrku. Z definice veřejné odpovědnosti je pak zřejmé, že mnou vybraná firma tuto odpovědnost nemá, jelikož se nejedná o společnost, která se svými akciemi obchoduje na burze a nejedná se ani o banku, pojišťovnu apod. Rozvaha dle české Pohořelec legislativy V následující tabulce vidíme rozvahu firmy sestavenou dle české účetní legislativy. Z důvodu přehlednosti jsem vybrala pouze čistou netto hodnotu aktiv a hodnotu pasiv za běžné období. Veškeré položky jsou vyjádřené v tisících korunách. Jak vidíme, hodnota účetnictví Dlabačov aktiv podniku je za běžné období po odečtení korekce rovna Kč. Stejně tak i hodnota pasiv. Společnost vykazuje dlouhodobý hmotný majetek v pořizovacích cenách. Firma si stanovila hranici pro zařazení majetku do DHM ve výši Kč, pro zařazení do DNM Kč. DHM jehož cena je nižší

než Kč účetní jednotka nazývá drobným dlouhodobým hmotným majetkem a vykazuje jej jako zásobu a při vyskladnění jej účtuje do Střešovičky nákladů. DNM s hodnotou nižší než Kč je označován jako drobný nehmotný majetek a účetní jednotka jej při pořízení vykazuje do nákladů na účet Ostatní služby. Společnost vlastní tři budovy v pořizovacích cenách milionů Kč, milionů Kč a milionů Kč. Součástí

Dlabačovu služby účetních

účtu Stavby je také vodovodní přípojka v hodnotě tisíc Kč. Budovy i přípojka jsou měsíčně odepisovány. Celkový odpis za účetní období je milionů Kč. V položce SMV a soubory MV se nachází veškeré stroje a zařízení, které účetní jednotka používá ke své poradenství účetními Dlabačovem činnosti, a dále také automobily. Součástí je i stroj nářezové centrum, který je vykazován v hodnotě Kč. Tento majetek byl pořízen Petřín Měsíční odpis činí Kč a majetek byl odepsán doposud za měsíců včetně března v hodnotě Kč. Na jeho pořízení byla použita dotace v hodnotě Kč. Tato dotace byla při převedení stroje do majetku společnosti zaúčtována ve prospěch účtu Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a snížila tak původní hodnotu stroje na hodnotu Kč. Firma v roce také pořídila dva automobily formou finančního leasingu. První z účetní Dlabačov nich má hodnotu Kč a byl pořízen Firma zaplatila na tento leasing akontaci v hodnotě Kč, po které následovalo stejně vysokých splátek v hodnotě Kč. Na konci doby leasingu firma automobil odkoupí za symbolickou cenu Kč. Hodnota druhého automobilu je Kč a byl pořízen Akontace byla zaplacena ve výšce Kč a dále firma platí leasingových splátek po Kč. Na konci doby leasingu bude automobil opět odkoupen za cenu Kč..

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Dlabačovu
Macko firma
Komplexní zpracování účetnictví, daňové evidence pro malé a střední firmy, zpracování mzdové agendy, evidence DPH, daně silniční, vypracování daňového přiznání, včetně stanovených výkazů. Zastupování firem i OSVČ na úřadech.Zobrazit
Praha 10 - Střešovice
Macko
Komplexní zpracování účetnictví, daňové evidence pro malé a střední firmy, zpracování mzdové agendy, evidence DPH, daně silniční, vypracování daňového přiznání, včetně stanovených výkazů. Zastupování firem i OSVČ na úřadech.Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Zuzana Zahrádková
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, daňových přiznání a zastupování na úřadech.Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
ASPEKT
Společnosti ASPEKT HM poskytují tyto služby: daňové poradenství, tedy zpracování daňových přiznání ke všem daním, zastupování před finančními úřady při daňových řízeních, poskytování daňových konzultací a dohledů, poskytování služeb...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
ASPEKT HM
Společnosti ASPEKT HM zahájily svou činnost v oblasti daní a účetnictví již v roce 1993, jsou pevně ukotveny na trhu, mají vybudovanou solidní klientelu i kvalitní odborné zázemí ve svých zaměstnancích a spolupracovnících, provozují své moderně a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
DANTEM firma
Poskytujeme služby v oblastech inventury majetku, zboží a skladových zásob, zavádění čárových kódů. Vedeme analytické evidence majetku v databázových softwarech. Zpracováváme požadavky, označujeme majetek štítky s čárovými kódy. Nabízíme...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
DANTEM
DANTEM, která jako jediná na českém, slovenském a maďarském trhu nabízí komplexní služby v oblasti inventarizace. Působíme zejména v následujících oblastech: Inventury majetku Zavádění čárových kódů pro inventury majetku Inventury zboží a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
DANEI
Jmenuji se Dagmar Nejedlá, ing. Jsem zakladatel a majitel účetní firmy Danei, která poskytuje kompletní služby v oborech účetnictví a ekonomie. Účetní služby s individuálním přístupem na míru se vyplatí i Vám. Účetní firma Vám ušetří čas i...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Intras Consulting
Podnikání v oblasti organizačního a ekonomického poradenství bylo zahájeno v březnu roku 1991. Postupem doby byli najímáni první zaměstnanci a činnost byla rozšiřována do podoby kompletních služeb účetního a daňového charakteru. Činnost byla...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jaroslava Nousková
Nabízíme individuální přístup, profesionální programové vybavení a služby. Poskytujeme komplexní i jednotlivé ekonomické služby pro podnikatele, sdružení, malé a střední firmy a obchodní společnosti.Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
CENZUS frima
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 10 - Střešovice
CENZUS
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
AMMO Servis
Společnost AMMO Servis byla založena v roce 2006 jako společnost poskytující služby. Sídlo společnosti se nachází v Jihočeském kraji, v malebné krajině blízko renesančního městečka Slavonice. V Praze se nachází naše pobočka, kde se specializujeme...Zobrazit
Praha 1 - Hradčany
FIN-PARTNER Accounting - Tax
Daňové poradenství, vedení účetnictví, zpracování mezd, založení společnosti - vše pro Vaše podnikání Trendem posledního desetiletí je přenesení nevýdělečných činností na externí společnost. Přenesením nevýdělečných činností na naši...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
FIN-PARTNER
Trendem posledního desetiletí je přenesení nevýdělečných činností na externí společnost. Přenesením nevýdělečných činností na naši společnost ušetříte náklady a zejména čas se plně zaměřit na hlavní předmět Vašeho podnikání. Je to...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Hot Economy firma
Máte problémy s účetnictvím? Právě začínáte podnikat? Uvažujete o změně účetní firmy? V těchto případech jsme tu pro VÁS !!! Společnost Hot Economy, s.r.o. poskytuje svým klientům následující služby. vedení jednoduchého účetnictví vedení...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Hot Economy
Základním cílem je představit společnost Hot Economy, s.r.o. klientům, obchodním partnerům i ostatní veřejnosti. Naše společnost chce podávat všem zájemcům co nejúplnější informace o sobě a o svých zásadách, neboť úplná otevřenost v...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Martina Vyhnálková
Nabídka zpracování účetní, mzdové a daňové agendy. Jakou pomoc při změně můžete očekávat? V případě, že nemáte dokumenty a účetní závěrku, zajistím převzetí dokumentace a účetnictví od původní účetní firmy. V případě špatného,...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
AKONTSERVIS
Zabýváme se zpracováním účetnictví, daňové evidence a mezd. Oblasti podnikání klientů. Pro klienty zajišťujeme i další administrativní služby na vyžádání. Na základě Osvědčení daňového poradce č.3543 sestavuji pro klienty daňová...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
VYMA
Společnost Vyma-účto, s.r.o. byla založena v roce 1996. Již před tímto datem pracovníci firmy podnikali v oboru ekonomického a účetního poradenství, jako fyzické osoby. Za ta léta jsme získali mnoho zkušeností a spokojených zákazníků. Naši klienti...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov