Vedení účetnictví Praha 6 Petřín

krátkodobý operace Hodnota krátkodobého závazku, splatného do jednoho roku, je Kč. Budeme tedy účtovat na stranu MD účtu Dlouhodobé Petřínu vedení účetnictvím závazky ve výši Kč a na stranu D účtu Krátkodobé závazky ve stejné výši. V tabulce uvádím vliv operací týkajících se převodu leasingového automobilu na položkách, na které měl převod vliv. Tabulka č. Vliv převodu na konkrétní položky rozvahy leasing první automobil Aktiva celkem DHM SMV a soubory MV Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Pasiva celkem VH běžného období Nerozdělený zisk min let Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Zdroj vlastní zpracování Další položkou, která se bude přeúčtovávat, je druhý automobil pořízený na finanční leasing. Jak jsem již zmínila výše, postup bude shodný, pouze částky se budou lišit. Druhý automobil Tento automobil byl pořízen firmou a jeho hodnota je Kč. K firma zaplatila akontaci ve výši Kč a první splátku ve výši Kč. Splátek bylo Petřín opět celkem Na konci splácení leasingu společnost automobil odkoupila za symbolickou cenu Kč. Přírůstková výpůjční úroková sazba u nájemce nám opět není známa, proto jsem pomocí excelu zjistila implicitní úrokovou sazbu pronajímatele, která činní měsíčně zpracování účetnictvím Petřín zaokrouhleně což je ročně. Opět vycházíme z toho, že hodnota závazku, reálná hodnota majetku a současná hodnota minimálních Pohořelec leasingových plateb je shodná a je ve výši Kč. Automobil budeme odepisovat měsíčně po dobu let. Měsíční odpis činí Kč. Přehled

zaúčtování se nachází v příloze č. Nejdříve opět vyloučíme původní leasingové splátky operace a to v celkové hodnotě Kč. Do roku Dlabačov bylo splaceno Kč a za účetní období bylo zaplaceno celkem Kč. Operace se promítne jako zvýšení Krátkodobého finančního majetku v hodnotě Kč na straně MD, zvýšení Nerozděleného zisku minulých let v hodnotě Kč a VH běžného období ve výši Kč na straně D. Další Anděl položkou operace je zrušení akontace ve výši Kč. Operace se opět skládá ze dvou kroků. Nejprve provedeme přičtení rozpuštěné akontace účetnictví Petřín a to od roku do v hodnotě Kč a za hospodářský rok v hodnotě Kč. Operace se projeví jako přírůstek strana MD účtu Náklady příštích

Služby účetních Petříně

období a strana D účtů Nerozdělený zisk minulých let a VH běžného období. Dále odečteme celou výši akontace z účtu Náklady příštích období strana D a VH běžného období strana MD a Nerozdělený zisk minulých let strana MD. Následující operací operace je převzetí automobilu do majetku v hodnotě Kč. To se projeví na straně MD na účtu SMV a soubory MV, a na straně D účtů Dlouhodobé závazky. Dalším krokem je odečtení leasingových splátek operace Do sestavení účetní závěrky pro rok byla hodnota těchto splátek Kč a za rok pak účetnictví Petřín Kč. Splátku budeme opět rozkládat na úrok a snížení závazku. Zaúčtujeme tedy snížení Krátkodobého finančního majetku strana D v hodnotě Kč, snížení Nerozděleného zisku v hodnotě Kč tato částka představuje úroky, snížení VH běžného období v hodnotě Kč a snížení Dlouhodobého závazku v hodnotě Kč. Předposledním krokem operace je odpisování majetku. Celková hodnota oprávek automobilu od jeho.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Petřínu
Lenka Pavelcová
Mít vlastní účetní oddělení znamená často vysoké náklady bez odpovídajících výsledků. Svěřte své doklady i čísla nám a my se o ně postaráme. Zaúčtujeme veškeré doklady dle požadavků klienta připravíme zprávy a účetní výstupy. Vedení...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
DIADEM
Rádi bychom Vám nejdříve představili naši společnost. Působíme na trhu od roku 1995 jako přední poradenská a účetní společnost. Za tu dobu jsme se podíleli na úspěchu mnoha českých firem působících v oblastech služeb i výroby a také...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
WERTHEIM
Nabídka služeb daňového poradce, zastupování v daňových řízeních, účetnictví, zpracování mezd, daní a daňového přiznání. Talentovaní lidé – Využíváme talentovaný tým, který dovede velmi dobře naslouchat našim zákazníkům. Zdroje...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
AKONTSERVIS
Zabýváme se zpracováním účetnictví, daňové evidence a mezd. Oblasti podnikání klientů. Pro klienty zajišťujeme i další administrativní služby na vyžádání. Na základě Osvědčení daňového poradce č.3543 sestavuji pro klienty daňová...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
E & Fin
Společnost E & Fin, a. s., byla založena v roce 1996. Za osmnáct let působení jsme získali rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenských služeb. Našimi devizami jsou spolehlivost, flexibilita, diskrétnost a proklientský přístup. Naše služby...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
APOS
Poskytujeme komplexní služby perfektní kvality všem klientům bez ohledu na to, jde-li o renomovanou společnost se zahraničním kapitálem nebo o podnikatele s regionálním působením. Vše řešíme s maximálním pochopením, nasazením a s naprostou...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Macko firma
Komplexní zpracování účetnictví, daňové evidence pro malé a střední firmy, zpracování mzdové agendy, evidence DPH, daně silniční, vypracování daňového přiznání, včetně stanovených výkazů. Zastupování firem i OSVČ na úřadech.Zobrazit
Praha 10 - Střešovice
Macko
Komplexní zpracování účetnictví, daňové evidence pro malé a střední firmy, zpracování mzdové agendy, evidence DPH, daně silniční, vypracování daňového přiznání, včetně stanovených výkazů. Zastupování firem i OSVČ na úřadech.Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Jindřiška Rejholdová
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence, mezd a personální agendy.Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
ALETOP
ALETOP s.r.o. je zavedená společnost poskytující kompletní služby pro klienty v oblasti zpravování a vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mzdové agendy. V rámci svého portfolia rovněž nabízí ucelené účetní, daňové a finanční...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
PROXY
HLB PROXY patří k předním poradenským kancelářím v České republice. PROXY, a.s. byla založena již v roce 1991 a poskytuje služby zejména daňového poradenství, finančního účetnictví, zpracování mzdové evidence, sestavování účetních závěrek...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
AMMO Servis
Společnost AMMO Servis byla založena v roce 2006 jako společnost poskytující služby. Sídlo společnosti se nachází v Jihočeském kraji, v malebné krajině blízko renesančního městečka Slavonice. V Praze se nachází naše pobočka, kde se specializujeme...Zobrazit
Praha 1 - Hradčany
Zuzana Zahrádková
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, daňových přiznání a zastupování na úřadech.Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
DANEI
Jmenuji se Dagmar Nejedlá, ing. Jsem zakladatel a majitel účetní firmy Danei, která poskytuje kompletní služby v oborech účetnictví a ekonomie. Účetní služby s individuálním přístupem na míru se vyplatí i Vám. Účetní firma Vám ušetří čas i...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
AV-economics
AV-economics, s.r.o. se zabývá vzdělávací činností pořádáním rekvalifikačních kurzů, kurzů a seminářů s tématy podvojného účetnictví, daňové evidence, personalistiky, mzdového účetnictví,daní, marketingu, managementu a IT technologie....Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Agentura pro správu aktiv
Agentura pro správu aktiv s.r.o. byla založena v roce 2003 osobami, jejichž praktické zkušenosti s podnikáním v českém tržním hospodářství se datuje od r. 1990. Měli jsme tak možnost, vyzkoušet si na vlastní kůži snahu našich zákonodárců,...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
VROBEL
Vrobel, spol. s r.o., která působí na našem trhu již od roku 1996. Českým i zahraničním firmám nabízíme kompletní ekonomické služby: Vedení účetnictví a daňové evidence, daňové poradenství, audit a mzdové účetnictví. Vzhledem k našim...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
DANTEM firma
Poskytujeme služby v oblastech inventury majetku, zboží a skladových zásob, zavádění čárových kódů. Vedeme analytické evidence majetku v databázových softwarech. Zpracováváme požadavky, označujeme majetek štítky s čárovými kódy. Nabízíme...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
DANTEM
DANTEM, která jako jediná na českém, slovenském a maďarském trhu nabízí komplexní služby v oblasti inventarizace. Působíme zejména v následujících oblastech: Inventury majetku Zavádění čárových kódů pro inventury majetku Inventury zboží a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Finance Accounting
Poskytujeme komplexní a profesionální účetní služby a daňovou evidenci, včetně zpracování mezd a personální agendy za přijatelné ceny, velkým společnostem i malým firmám. Nabízíme vnitřní audit, daňové poradenství, účetní a právní...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město