Vedení účetnictví Praha 9 Jahodnice

spotřebovává ve výrobním procesu či při poskytování služeb. Oddíl upravuje veškeré zásoby, kromě nedokončené výroby upravena služby účetních Jahodnicemi Oddílem Výnosy, finančních nástrojů Oddíly a a biologických aktiv Oddíl Specializované činnosti. Standard stanovuje ocenění zásob v nižší hodnotě z pořizovací ceny a prodejní ceny snížené o náklady na dokončení a prodej. Součástí pořizovací ceny jsou veškeré náklady související s pořízením zásob jako například náklady na nákup, mzdy, apod. Z pořizovací ceny zásob se vyloučí například odbytové náklady nebo správní režie. Standard dále vymezuje techniky určení pořizovací ceny. Pro ocenění zásob povoluje metodu FIFO a účetní Jahodnic metodu váženého aritmetického průměru a nepovoluje metodu LIFO. Při snížení hodnoty zásob účetní jednotka vykáže ztrátu ze snížení Jahodnice hodnoty. Při prodeji zásob účetní jednotka vykáže výnos z prodeje a zároveň převede hodnotu prodaných zásob do nákladů. V závěru jsou opět stanoveny požadavky na zveřejnění informací o zásobách v účetní závěrce. Česká legislativa Česká legislativa rozděluje zásoby na materiál, nedokončenou výrobu a polotovary, výrobky, zvířata, zboží a poskytnuté zálohy na zásoby krátkodobé u dlouhodobé. Vyhláška dále stanovuje, že do položky Materiál patří suroviny, pomocné látky, látky pro zajištění provozu, náhradní díly, obaly a obalové materiály a další movité věci. Mezi Nedokončenou výrobu a polotovar pak řadí produkty, které nejsou materiálem ale ani dokončeným Praha 14

výrobkem a polotovary. Výrobky definuje jako věci vytvořené vlastní činností určené k prodeji nebo spotřebě. Mezi zvířata, o kterých je účtováno jako o zásobách, patří mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu, hejna slepic a jiné drůbeže, včelstva nebo například Lehovec ryby. Zboží vyhláška definuje jako věci získané za účelem dalšího prodeje, nemovitosti vlastněné za účelem prodeje a výrobky, Jahodnicím zpracování účetnictvím převedené do vlastních prodejen a určené k prodeji. Ocenění zásob je upraveno zákonem o účetnictví a říká, že zásoby, kromě zásob vlastní výroby, se oceňují pořizovacími cenami, vlastní výroba se ocení vlastními náklady. Zákon dále dovoluje použití metody FIFO a váženého aritmetického průměru pro ocenění zásob stejného druhu a zakazuje metodu LIFO. Vyhláška pak stanoví, že mezi náklady účetnictví Jahodnice související s pořízením zásob patří zejména clo, přeprava, provize a pojistné. A nepatří mezi ně opět úroky z úvěrů čerpaných za cvičení s dětmi Praha 9 Jahodnice

Účetnictví Jahodnice

čelem pořízení zásob. Zákon a vyhláška opět dovolují vytvoření opravné položky k zásobám v případě jejich dočasného snížení Zborov hodnoty. Tato opravná položka se vytváří do nákladů. Pokud se při inventarizaci dále zjistí, že stav na skladu je vyšší než stav vykazovaný v účetnictví, účetní jednotka účtuje přebytek do výnosů, v opačném případě účtuje manko do nákladů. Srovnání Jak česká tak mezinárodní legislativa zakazují použití metody LIFO při oceňování zásob stejného druhu, oba zároveň povolují metodu váženého aritmetického průměru a FIFO. Obě legislativy také oceňují zásoby pořizovací cenou, ale standard vyžaduje ocenění nižší.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Jahodnicím
Ivona Bergerová
Nabídka vedení účetnictví fyzických a právnických osob.Zobrazit
Praha 10 - Štěrboholy
Bc. Lenka Spěváková
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha 9 - Kyje
PARTEX REAL
Naše společnost byla založena v roce 2004, od té doby se aktivně věnujeme správě nemovitosti, účetnictví, daním a poradenství. Naše společnost začínala výhradně správou nemovitostí. Za dobu od r.2004 jsme si vybudovali dobré jméno mezi...Zobrazit
Praha 9 - Černý Most
RADIUS
Naše společnost RADIUS Říčany s. r. o. byla založena v srpnu roku 1995. Společnost postupně rozšiřuje svoji ekonomickou činnost, zejména komplexní účetní služby, daňové a účetní poradenství. Poskytujeme účetní služby větším i menším...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Šťovíček
Jako účetní pracuji již 22 let, z toho 18 let jsem byl hlavní účetní nadnárodní společnosti. Mám za sebou desítky účetních auditů a kontrol finančních úřadů. Jsem držitelem certifikátu „Certifikovaný účetní“. Na podzim roku 2013 jsem se...Zobrazit
Praha 9 - Černý Most
BASILDON
Účtujeme pro malé, střední i velké podnikatele nejrůznějších odvětví. Našim krédem je Vám klientům vyjít co nejvíce vstříc. Naší devizou je časová pružnost a dlouholetá zkušenost. Věnujeme se klientům 24h denně a vy za tento servis...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
CU firma
Společnost CENTRUM ÚČETNICTVÍ s.r.o. poskytuje veškeré služby pro své zákazníky v oboru účetnictví, mezd a daní. Nabízíme Vám: kompletní účetní a daňový servis globální vedení mzdové agendy vyřízení účetních i mzdových kontrol se...Zobrazit
Praha 9 - Dolní Počernice
Firma IKON
Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu domů všech forem vlastnictví a velikostí. Našimi klienty jsou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, obce, společnosti i jednotliví vlastníci. Naše služby poskytujeme nejen v Praze, ale i v...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
EPADUS
Společnost EPADUS s.r.o. vznikla v roce 2010 vkladem podniku fyzické osoby - účetní firmy. Bylo to logické vyústění rostoucího množství klientů a rozsahu nabízených služeb. Poskytujeme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, zpracování...Zobrazit
Praha 10 - Hostivař
Hana Hubrtová
Nabízíme vedení účetní a mzdové agendy, optimalizaci daňového zatížení, zastupování na úřadech. Poskytujeme ekonomické a účetní poradenství. Zajišťujeme přechod z daňové evidence na účetnictví.Zobrazit
Praha 10 - Hostivař
Loncová
Firma, která poskytuje účetní, daňové, personální služby, vznikla v r. 1994, z počátku spoluprací s podobnými daňovými subjekty na bázi kooperací, subdodávek. Získáváním praxe a vyšší odborné způsobilosti formou školení, kurzů a jiných...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Martin Rada
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Romana Kšírová
Vedení účetnictví a daňové evidence firem.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
MITEKO
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence. Zpracování mezd, mzdové a personální agendy. Zpracování daňových přiznání. Poskytování ekonomického poradenství. Volná kapacita pro zpracování mezd a vedení mzdové agendy pro 500 lidí.Zobrazit
Praha 10 - Hostivař
FADUP
Ve vedení účetnictví reprezentuje FADUP, spol. s r.o. již 13 let zkušeností, neboť navázala na úspěchy fyzické osoby Marie Pilařová - MAJKA, která datuje počátky svého podnikání v oblasti účetnictví a poradenství již do roku 1993. Firma začala...Zobrazit
Praha 9 - Běchovice
Renáta Pešková
Provádím zpracování daňové evidence, účetnictví, mezd a personalistiky. Nabízím komplexní služby v oblasti ekonomického, daňového a účetního poradenství. Zajistím zastupování společnosti při auditu, párování bankovních výpisů, vedení...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
PDÚ
Naše firma působí v oboru ekonomických služeb od roku 1995. Preferujeme a podporujeme moderní komunikační systémy. Svým klientům nabízíme Vedení daňové evidence Vedení peněžního deníku Vedení mzdového účetnictví Zpracování a podání...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
MOBI
Nabídka účetního a daňového poradenství včetně zpracování účetní, mzdové a personální agendy.Zobrazit
Praha 10 - Hostivař
Eva Podzimková
Můžete se spolehnout na kompletní účetní a daňové služby, které začínají předáním či svozem dokladů a všech potřebných dokumentů. Následuje zpracování účetních dokladů dle českých účetních standardů a platných norem, vedení skladové...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Ing. Boris Guman
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov